Позовна давність

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження позовної давності у цивільному праві ... 5
1.1. Поняття та порядок обчислення цивільно-правових строків ... 5
1.2. Види цивільно-правових строків ... 12
1.3. Поняття позовної давності ... 18
Розділ 2. Характеристика особливостей позовної давності у цивільному праві ... 20
2.1. Види строків позовної давності ... 20
2.2. Зупинення, поновлення і подовження строків позовної давності ... 23
2.3. Наслідки спливу позовної давності ... 28
Розділ 3. Позовна давність у цивільному праві зарубіжних країн ... 31
Висновки ... 34
Список використаних джерел ... 36

Для придбання курсової роботи "Позовна давність" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Позовна давність"

Курсова робота "Позовна давність" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Позовна давність", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Позовна давність" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Позовна давність" і призначений виключно для пошукових систем.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (ЄС) - найбільше інтеграційне об'єднання, в яке входять 15 країн: ФРН, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди і Люксембург (з 1958 р.), Великобританія, Данія і Ірландія (з 1973 р.), Греція (з 1981 р.), Іспанія і Португалія 1985 р.), Австрія, Фінляндія і Швеція (з 1995 р.). Мета ЄС - сприяння стійкому і гармонійному економічному і соціальному прогресу, особливо шляхом створення простору без внутрішніх меж, економічного і соціального згуртування і створення економічного і валютного союзу. Ряду європейських держав наданий статус асоційованого члена ЄС (Чехії, Словаччини, Румунії і інш.). ЄС будується на. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) - господарське товариство, статутний капітал якого розділений на частки учасників, не несучих особистої майнової відповідальності по боргах створеного ними суспільства (п. 1 ст. 87 ГК РФ). Його традиційне найменування як ТОВ учасників неточне: оскільки внески учасників стають власністю самого суспільства, вони несуть не "відповідальність" по його боргах, "обмежену розмірами їх внесків", а тільки ризик збитків (втрати внесених ними внесків). Юридична конструкція ТОВ створена в Німеччині в кінці XIX в. і після першої світової війни стала використовуватися в континентальному європейському праві. НАКАЗИ - адміністративно-судові органи центрального і обласного управління в Російській державі 16-17 вв. Зародження системи приказного управління відноситься до кінця 15 в. Зміни в економічному і політичному устрої російського суспільства, збільшене значення помісного дворянства, розвиток процесу закріпачення селянства, що різко загострило класову боротьбу в країні, спричинили поступову заміну в 16 в. палацово-вотчинної системи управління ("шляхи") системою наказів. П. представляли бюрократичні установи, в яких справи вирішувалися фактично дяками і подьячими, що були в своїй більшості. ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВИГОТОВЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОБІРНИХ КЛЕЙМ - злочин в сфері господарської діяльності, передбачене ст. 181 УК РФ і представляюче собою несанкціоновані виготовлення, збут або використання, а одинаково підробку державного пробірного клейма, довершені з корисливої або інакшої особистої зацікавленості. Порядок і основи виготовлення, передачі, використання і зберігання державних пробірних клейм визначаються нормативно-правовими актами Російської Федерації. Державні пробірні клейма і інакші інструменти аналогічного призначення використовуються для таврування ювелірних і інших побутових виробів з дорогоцінних металів, призначених для продажу або.
Кожна вагома структурна частина курсової "Позовна давність" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЕКОЛОГІЧНІ ЗЛОЧИНИ - винно довершені суспільно небезпечні діяння, передбачені УК, що посягають на суспільні відносини по збереженню якісно сприятливого навколишнього природного середовища (ОПС), раціональному використанню її ресурсів і забезпеченню екологічної безпеки населення. Об'єктом Е.п. є вказані вище відносини. Предметом Е.п. в широкому значенні слова виступає природне середовище. У більш вузькому значенні, як вказується в окремих статтях УК, предметом є природні ресурси (земля, надра, атмосфера, води, тваринна, рослинність) або їх компоненти (рідкі і визначні об'єкти живої і неживої природи, природний. Тренінги переговорної діяльності - Тренінг переговорної діяльності (ТПД) є одним з видів соціально-психологічного тренінгу направленим на формування і розвиток у представників ПОО умінь і навиків вести переговори з терористами, що захопили і що втримують одного або декількох осіб як заложники (в "ситуації заложника"). У основу ТПД закладені методи ролевой гри і групової дискусії, а також техніки соціально-перцептивной спрямованості. Метод ролевой гри використовується для моделювання і програння процесу переговорів в "ситуації заложника" учасниками тренінгу відносно позицій переговорщик-злочинець. СКЛАД ЗЛОЧИНУ - в карному праві РФ - сукупність передбачених законом об'єктивних і суб'єктивних ознак, що характеризують довершене суспільно небезпечне діяння як конкретний вигляд злочину; необхідна основа карної відповідальності. С.п. утворять чотири групи ознак, що характеризують: об'єкт злочину, його об'єктивну сторону, суб'єкт злочину і суб'єктивну сторону С.п. описані в диспозиціях (див. НОРМА ПРАВА) статей Особливої частини УК. Разом з тим ознаки і положення, загальні для всіх (або багатьох) С.п., вказані в статтях Загальної частини УК. Об'єкт злочину визначається головним чином місцем даної статті в.
У вступі курсової "Позовна давність" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СПІВУЧАСТЬ В ЗЛОЧИНІ - по російському карному праву (ст. 32 УК РФ) - умисна спільна участь двох або більше за осіб в здійсненні умисного злочину. Співучасниками злочину нарівні з виконавцем признаються організатор, підбурювач і підсобник. Виконавець - особа, що безпосередньо здійснила злочин (поодинці, або разом з іншими особами, або за допомогою використання інших осіб, наприклад неповнолітніх, внаслідок закону не належних карній відповідальності). Організатор-особа, що організувала здійснення злочину або що керувала його виконанням, а рівне обличчя, що створило організовану групу або злочинне.

Предмет карного права - суспільні відносини, виникаючі тільки в зв'язку із здійсненням злочину і призначенням винному покарання. Карне право регулює суспільні відносини, направлені на охорону особистості, її прав і свобод, суспільства і держав від злочинного посягання (А.В. Наумов). У загальній теорії права набула поширення точка зору, що карне право позбавлене самостійного предмета регулювання, а суспільні відносини регулюють інші галузі права: державне, адміністративне, цивільне і т. д. (А. А. Піонтковський, В. Г. Смірнов). Неспроможність даної позиції доводить існування в карному законі норм (вбивство. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО - заміна сторони в цивільному процесі іншою особою, до якого перейшли права і обов'язки сторони, що замінюється. П. п. нерозривно пов'язане з цивільним правонаступництвом (див.) і наступає у випадках: 1) смерті фізичної особи (див.) або припинення існування юридичної особи (див.) з передачею його активу і пасиву іншої організації (універсальне правонаступництво); 2) переходу окремого права або окремого обов'язку від одного імені до іншого внаслідок поступки вимоги (див.) або перекладу боргу (див.) (сингулярне правонаступництво). У першому випадку права і обов'язки сторін переходять до.
Список літератури курсової "Позовна давність" - більше 20 джерел. ПУХЛИНИ СПИННОГО МОЗКУ І ХРЕБТА - зустрічаються значно рідше за пухлини головного мозку; вони становлять 11% всіх новоутворень центральної нервової системи. По гістологічній будові частіше за все в області спинномозгового каналу визначаються невриноми, зростаючі з спинномозгових корінців (частіше задніх) і арахноидендотелиоми, розташованих в більшості випадків на передній поверхні спинного мозку. виявляють 80% пухлин спинного мозку, внутримозгові пухлини спинного мозку- 8% Головне місце серед них займають епендиломи (половина внутримозгових пухлин), рідше зустрічаються астроцитоми і мультиформні спонгиобластоми. БИНСВАНГЕР ЛЮДВИГ - Людвіг Бінсвангер народився в німецькому місті Кройцлінгене 13 квітня 1881 г В молодості він навчався медицині і філософії Він став учнем Карла Густава Юнга, потім навчався у Ойгена Блойлера в Цюріхе Приблизно в цей час він і став прихильником психоаналізу, а в 1907 г - членом що утворилася в Цюріхе психоаналитической групи, через три роки - президентом Швейцарського психоаналитического суспільства Багаторічна дружба зв'язувала Бінсвангера з фундатором психоаналізу Зігмундом Фрейд, на їх теплих відносинах не позначився навіть подальший відхід Людвіга від психоаналізу до.

ШИЗОФРЕНІЯ - (Schizophrenia; Schizophrenic) - психічний розлад, що характеризується психотическими симптомами, органічна природа або афективний характер яких не виявлені З вивчення шизофренії почалася дослідницька кар'єра К. Юнга в клініці для душевнохворих в Бурхгольцлі неподалеку від Цюріха. Результати досліджень якраз і привели його до створення інакшого, чим у Фрейд, більш широкого погляду на природу психічної енергії. Фрейд вважав, що шизофренія нарівні з іншими психічними розладами розвивалася через придушення сексуальності і переміщення еротичного інтересу з об'єктів зовнішнього світу у.
Посилання в тексті роботи "Позовна давність" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПСИХОДИАГНОСТИКА - (діагностика психологічна) - постановка діагнозу психологічного або прийняття кваліфікованого рішення про готівковий психологічний стан клієнта загалом або ж про неяку окрему психологічну властивість. У психології склалося два розуміння цього терміну. 1. Специфічна сфера діяльності психолога - пов'язана з практичною постановкою діагнозу психологічного і вирішальна швидше суто практичні питання організації і проведення діагностики; тут вирішуються питання про професійні вимоги до діагностів, про визначення переліку знань, умінь і навиків для успішної роботи в цій сфері, про розробку коштів і. Транссексуалізм - стійка невідповідність статевої самосвідомості людини його генетичній підлозі. Термін транссексуализм запропонував Г. Бенджамін (H. Benjamin), який в 1953 році описав цей стан з наукової точки зору і визначив його як "патологічний стан особистості, що полягає в полярному розходженні біологічної і цивільної підлоги з одного боку, з підлогою психічною з іншого боку". Перші описи патологічного прагнення змінити своя підлога на протилежний відносяться до середини XIX віку (Elis, Symonds). Хоч транссексуализм офіційно включений в "Міжнародну класифікацію хвороб, травм і причин смерті", в нашій. Конструювання вимірювальних інструментів - (instrument design) Слово "інструмент" при його вживанні в контексті соц. наук може відноситися до всього, що дозволяє здійснювати вимірювання. Напр., IQ-тест - інструмент, призначений для вимірювання інтелекту. Др. типи інструментів, що широко використовуються включають запитувачів, особові тести, оцінні (рейтингові) шкали і опити. Як правило, інструменти включають нек-рі засобу уявлення їх рез-тов в числовій формі, що полегшує порівняння. К. і. і. - це "процес підбору або розробки вимірювальних пристроїв і методів, відповідних поставленій задачі оцінки". Окремі завдання (пункти) вимірювального.

Свідомість - одне з основних понять філософії, соціології і психологій, вказуюче людську здатність ідеального відтворення дійсності в мисленні. Вищий рівень психічного відображення і саморегулювання, властивий тільки людині як суспільно-історичній істоті. Емпірічеськи С. виступає як безперервно змінна сукупність почуттєвих і розумових образів, що безпосередньо з'являються перед суб'єктом в його "внутрішньому досвіді" і що передбачають його практичну діяльність. Психологія вивчає походження, структуру і функціонування С. індивіда. С. характеризується: активністю, интенциональностью (спрямованістю на предмет: С. ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИЯ - Психологічна школа, заснована в Німеччині в 1910-х рр. Спочатку, виступаючи проти структурализма, гешталь-тисти затверджували, що психологічні явища можуть бути зрозумілі тільки, якщо розглядати їх як організоване, структурне ціле (або гешталь-ти). Структуралистской позиції, згідно якою ці явища можуть бути интроспективно розкладені на найпростіші перцептивні елементи, була протипоставити гештальтистская точка зору, що такий аналіз не враховує поняття цілого, єдиної "суті" явищ (наприклад, чи є яблуко дійсно певною комбінацією найпростіших елементів, таких як червоність, форма, контури. Акцентуація - (лати. accentus - наголос) - загострення характерологических якостей, які при певних обставинах можуть давати деяку перевагу в плані адаптації, а, з іншого боку, в якихсь інакших ситуаціях, навпаки, спричинити актуалізацію дезадаптивних паттернов поведінки. Розрізнюють від 8 до 16 типів акцентуации, загалом відповідних типології розладів особистості. Так, К. Леонгард, автор терміну і першого опису даного явища (1964, 1968), розрізнює наступні варіанти акцентуации характеру: 1. гипертимность, 2. застреваемость афекту, 3. емотивность, 4. педантичність, 5. тривожність, 6. циклотимичность, 7. Управління - (в психології) - функція систем різної природи, що забезпечує збереження їх певної структури, підтримку режиму діяльності, реалізацію програми, мети діяльності. У технічних, социотехнических і соціальних системах У. обьективируется в формі діяльності по У., яка має або суб'єкт-об'єктний (діяльність оператора, керуючого процесами і предметами), або субьект-субьектний характер (організаційне У., здійснюване в формі управлінської взаємодії між окремими суб'єктами або групами). Суб'єктом і в тому, і в іншому випадку може бути як окрема особа, так і група. Змістовно діяльність по У.