Політико-правова доктрина марксизму

(курсова робота з історії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження політико-правової доктрини марксизму ... 5
1.1. Соціально-історичне коріння і теоретичні джерела марксистського розуміння держави і права ... 5
1.2. Життєвий і творчий шлях К. Маркса та Ф. Енгельса ... 10
Розділ 2. Особливості політико-правової доктрини марксизму ... 16
2.1. Держава і право як надбудовні явища ... 16
2.2. Класовий характер держави і права ... 18
2.3. Соціалістична революція і диктатура пролетаріату ... 21
2.4. Доля держави і права в комуністичній формації ... 22
Розділ 3. Неомарксизм ... 27
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Політико-правова доктрина марксизму" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Політико-правова доктрина марксизму"

Курсова робота "Політико-правова доктрина марксизму" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Політико-правова доктрина марксизму", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Політико-правова доктрина марксизму" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Політико-правова доктрина марксизму" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОСАДОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ - це службові повноваження посадових осіб, які пов'язані із здійсненням прав і обов'язків, якими ці обличчя наділені внаслідок посади (див. постанова Пленуму Верховного Суду СРСР від 30 березня 1990 р. "Про судову практику у справах про зловживання владою або службовим положенням, перевищення влади або службових повноважень, недбалість і посадову фальсифікацію" // БВС СРСР. 1990. 3). Кримінальні наступні діяння: зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 УК РФ); перевищення посадових повноважень (ст. 286 УК РФ); привласнення повноважень посадової особи (ст. 288 УК РФ). Зловживання. ЗАКОН - (в юридичному значенні)-нормативний акт вищого органу державної влади, що виражає волю пануючого класу, виданий у встановленому порядку і що володіє вищою юридичною силою. Воля, ".. если. вона державна, повинна бути виражена, як закон, встановлений владою..." (Ленін В. І., Соч,. т. 25, стор. 72). Зміст волі пануючого класу, що виражається в юридичному З., завжди визначається, зрештою, економічними умовами існування даного пануючого класу. "При рабстві "закон" дозволяв рабовласникам вбивати рабів. При кріпосних порядках "закон" дозволяв кріпосникам, тільки. Позитивний дебрифинг в постекстремальной психологічній роботі - В світовій і вітчизняній практиці постекстремальной роботи популярна методика "дебрифинга стресу критичного інциденту", запропонована американським психологом Дж. Мітчеллом (див. Дебріфінг стресу критичних інцидентів). Хоч вона і проводиться з метою мінімізації небажаних психологічних наслідків і попередження розвитку посттравматических стресових розладів, вона може давати протилежний ефект, бо побудована на активізації негативних, важких спогадів учасників про пережитого. Більшого можна чекати від інакшого: пошуку позитивного, позитивного в пережитій екстремальній події. ВІДСУТНІСТЬ САМОВІЛЬНА - самовільне, тобто без відповідного дозволу, відсутність військовослужбовця понад встановленого часу на території вояцької частини або місця служби. Ця територія охоплюється межею казарменого, табірного або бойового розташування вояцької частини. Для визначення О. з. не має значення, на яку відстань від розташування частини віддалився військовослужбовець. При перекиданні вояцьких частин як у військове, так і в мирний час місцем знаходження або розташування окремих вояцьких частин вважається: при похідному русі - колона, при перевезеннях - ешелон. Тому умисне відставання від колони і ешелону повинно.
Кожна вагома структурна частина курсової "Політико-правова доктрина марксизму" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Діяльності приватних охоронних служб психологія - Цей напрям ЮП орієнтовано на виявлення психологічних чинників в різних, передбачених законом видах охоронної діяльності (захист життя і здоров'я громадян; охорона майна власників; проектування, монтаж і експлутационное обслуговування коштів охоронно-пожежної сигналізації; консультування і підготовка рекомендацій клієнтам з питань правомірного захисту від протиправного посягання; забезпечення порядку в місцях проведення масових заходів) і розробку психологічних рекомендацій по підвищенню ефективності дій працівників охоронних служб. Аналіз діяльності приватних охоронних служб, її змісту і основних. ОБ'ЄКТ НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВИРОБНИЧИЙ - підприємства або їх цехи, дільниці, майданчики, а також інакші виробничі об'єкти, на яких: виходять, використовуються, переробляються, утворяться, зберігаються, транспортуються, знищуються наступні небезпечні речовини: речовини, що запалаємо - гази, які при нормальному тиску і в суміші з повітрям стають такими, що запалали і температура кипіння яких при нормальному тиску становить 20 °З або нижче; окисляючі речовини - речовини, підтримуючі горіння, зухвалі запалення і (або) сприяючі запаленню інших речовин внаслідок окислювально-відбудовної екзотермічної реакції; горючі речовини - рідини, гази. КОНКУРСНА МАСА - майно боржника, на яке може бути звернене стягнення в процесі конкурсного виробництва, тобто добровільної або примусової ліквідації неспроможного підприємства. К.м. охоплює все майно боржника, включаючи об'єкти соціально-культурної сфери, які знаходяться на його балансі. Виключення складають житловий фонд, дитячі дошкільні установи, окремий життєво важливі для даного регіону об'єкти виробництва і комунальної інфраструктури. Відповідне майно, якщо інакше не передбачене законом, приймається на баланс органів місцевого самоврядування або органів державної влади. Не входить в конкурсну масу і майно.
У вступі курсової "Політико-правова доктрина марксизму" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРЕЗИДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА - різновид республіканської форми правління (див. Республіка), що характеризується тим, що що обирається, як правило, всенародно президент юридично і фактично є главою держави і виконавчої влади (на відміну від парламентарної республіки і полупрезидентской республіки, в яких президент є тільки главою держави). У П.р. президенту належать - за принципом жорсткого розділення влади - багато які важливі функції і повноваження в управлінні державою: він визначає на основі конституції і законів держави, а на практиці нерідко навіть зумовлює реальні лінії внутрішньої і зовнішньої політики.

Відношення, регульованими законодавством про містобудівну діяльність (для цілей Містобудівного кодексу Російської Федерації), - відносини по територіальному плануванню, містобудівний зонированию, плануванню території, архітектурно-будівельному проектуванню, відносини по будівництву об'єктів капітального будівництва, їх реконструкції, а також по капітальному ремонту, при проведенні якого зачіпаються конструктивні і інші характеристики надійності і безпека таких об'єктів; до відносин, пов'язаних з вживанням заходів по забезпеченню безпеки будівництва, попередженню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру і ліквідації їх наслідків при здійсненні містобудівної діяльності, норми законодавства про. ПРАВО ПОСТІЙНОГО (БЕЗСТРОКОВОГО) КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЬНИЦЕЮ - в цивільному законодавстві РФ (ст. ст. 268-269 ПС РФ) - обмежене речове право відносно дільниці, що знаходиться в державній або муніципальній власності. Полягає в можливості володіння і користування земельною дільницею в цілях і межах, встановлених законом і актом про надання дільниці в користування. Правообладатель може зводити на такій дільниці нерухоме майно з придбанням права власності на нього. Надається як громадянам, так і юридичним особам за рішенням державного або муніципального органу. Власникам будівель, споруд і інакшої нерухомості, що знаходиться на чужій земельній дільниці.
Список літератури курсової "Політико-правова доктрина марксизму" - більше 20 джерел. ДИЕНЦЕФАЛЬНИЙ СИНДРОМ - симптомокомплекс, виникаючий внаслідок поразки гипогаламогипофизарной області, в накартине якого є вегетативно-ендокринно-трофічні розлади. Для розуміння механізму виникнення диенцефального синдрому і його виявів потрібно врахувати деякі анатомо-фізіологічні особливості гипоталамической області. Гипоталамус складається з окремих ядер, освічених з скупчення клітинних груп. Нараховується 32 пари ядер. Для клініки зручним і достатнім є загальноприйняте ділення гипоталамуса на три розділи: передній, середній, задній. Декілька схематично можна прийняти, що передній відділ. АТКИНСОН - (Atkinson) Річард Четем (р. 1929) - американський психолог. Фахівець в області когнитивной психології, психології утворення, експериментальної психології, математичної психології. Автор трехкомпонеитной моделі пам'яті. Чл. Національної академії наук (1974). Заст. директора Національного наукового фонду (1975-1976), з 1976 по 1980 р. - його директор. Має нагороду АПА За видатний науковий внесок (1977). Освіту отримав в Чикагськом ун-ті (1944-1948, бакалавр). У 1955 р. захистив докт. дис. по філософії в ун-ті штату Індіана. Викладав прикладну і статистичну математику в Станфордськом ун-ті.

АДЕНОВИРУСНИЕ ХВОРОБИ - (син.: аденовирусная інфекція) - група інфекційних хвороб, що викликаються аденовирусами; характеризуються симптомами поразки слизової оболонки дихальних шляхів, очей, кишечника, а також лимфоидной тканини. Входять до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій (ОРВИ). Зустрічаються повсюдно, складаючи від 3 до 7 % всіх ОРВИ у дітей і 0,6 - 3 % у дорослих. Здібність аденовирусов до розмноження в епителиальних клітках дихальних шляхів, коньюнктиви, кишечника і лимфоидной тканини зумовлює різноманіття клінічних виявів хвороби. Відповідно до переважання тих або інакших симптомів.
Посилання в тексті роботи "Політико-правова доктрина марксизму" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Криза ідентичності - (identity crisis) Е. Еріксон описує процес розвитку, що складається з восьми стадій Его у вигляді послідовності психосоциальних криз. У юності головною задачею розвитку стає вирішення конфлікту, назв. Ериксоном "ідентичність проти ролевой дифузії". У процесі його дозволу може виникнути К. і. Оскільки теоретики психоан. орієнтації вважають ідентичність одними з самих важливих аспектів сили Его і його розвитку, К. і. надається особливе значення. Ериксон тлумачить ідентичність як інтеграцію всіх попередніх ідентифікацій і Мене-образів. Формування ідентичності - це процес перетворення. Зміни особистості хворого епілепсією - При тривалій течії епілепсії у хворих часто з'являються визначені, раніше ним не властиві риси, виникає так званий епілептичний характер. Своєрідно міняється і мислення хворого, яке при несприятливій течії захворювання може дійти до типового епілептичного недоумства. При цьому вужчає коло інтересів хворих, вони стають більш егоїстичними, у них "втрачається багатство фарб і почуття висихають" (В. Грізінгер). У центр уваги хворої все більш виразно ставиться власне здоров'я, власні дріб'язкові інтереси. Внутрішня холодність до навколишніх досить часто маскується показною ніжністю. Техніки когнитивной терапії - Техніка заповнення пустоти використовується для того, щоб навчити клієнта фіксувати свої автоматичні думки. Для цього використовується послідовність зовнішніх подій і емоційна реакція людини на них. Послідовність складається з "А" - активуючого сигналу, "С" - надлишкова емоційна реакція на подію "А", і "В" - "біла пляма" в свідомості хворого, яка служить мостом між "А" і "С". Терапія передбачає заповнення цієї пустоти шляхом аналізу автоматизованих думок і образів. Автоматичні думки перевіряються за допомогою прямих доказів.

Епістемология психологічна - (epistemology psychological) Е. п. - нова комплексна дисципліна, що займається описом психол. аспектів процесу пізнання. Вона поділяється на дві осн. області исслед. область филос. інтересів, пов'язаних з встановленням норм або критеріїв для обгрунтування вимог до знань, і область інтересів психології, що полягають в точному описі когнитивних і інш. процесів пізнання. Внаслідок надзвичайно широкого діапазону і різнорідності питань, що вивчаються, внески вчених і філософів в психологію пізнання носили по суті ізольований характер, без скільки-небудь істотних спроб їх інтеграції. Інакше говорячи. Генералізация подразника - (stimulus generalization) Як випливає з самої назви, Г. р. відноситься до здатності реакції, заздалегідь виробленої на специфічний подразник, викликатися згодом інш., схожими з ним подразниками. І. П. Павлов уперше продемонстрував цей феномен в лабораторних експериментах з собаками. Після пред'явлення собаці серії поєднань між подразником і реакцією, напр. звуковим сигналом і харчовим підкріпленням, їй пред'являвся подразник схожого характеру, однак неск. що відрізнявся від первинного звуку, без подальшого підкріплення. Ця процедура привела до встановлення нині добре відомого градієнта. Невропатія - (греч. neuron - нерв, pathos - страждання, хвороба) - 1. повне припинення функцій периферичного нерва внаслідок його місцевого пошкодження; 2. переважно генетично і конституционально зумовлена нервова дисфункція, що бере початок з раннього дитинства і викликаної переважно психічного дизонтогенезом. Симптомокомплекс розладу в дитячому віці представляють: - підвищена нервово-психічна збудливість, явища гиперестезии і легка истощаемость; - руховий неспокій або млявість, пасивність; - порушення сну, апетиту і живлення, а поздее сомнамбулизм і сомнилоквия; - дитячі афект-респіраторні судоми. МОВНЕ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ - управління машиною (станком, ЕОМ, виконавчим механізмом і інш.) за допомогою мовних сигналів. Р. в. і. має ряд переваг в порівнянні з механічним введенням: 1) полегшує роботу оператора, оскільки людина більш пристосована для передачі інформації за допомогою мови, ніж рухами кінцівок; 2) є більш надійним, швидким і менш втомливим для оператора; 3) дозволяє скоротити терміни підготовки операторів, оскільки не вимагає спеціального навчання (досить тільки освоєння словника команд і правил управління); 4) дає велику свободу дій оператора (можна працювати в темряві, не потрібно обов'язкова присутність оператора.