ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ. ПРОБЛЕМА ДОТРИМАННЯ І ЗАХИСТУ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Політичні права і свободи громадян згідно українського законодавства ... 5
1.1. Свобода пересування, вибору місця проживання, право вільного залишення території України ... 5
1.2. Право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації ... 6
1.3. Право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним ... 8
1.4. Право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи й демонстрації ... 9
1.5. Право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів ... 10
1.6. Право на інформацію ... 12
Розділ 2. Проблема захисту політичних прав і свобод громадян в Україні ... 14
Розділ 3. Проблема дотримання політичних прав і свобод людини в Україні ... 24
Висновки ... 37
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Політичні права і свободи. Проблема дотримання і захисту" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Політичні права і свободи. Проблема дотримання і захисту"

Курсова робота "Політичні права і свободи. Проблема дотримання і захисту" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Політичні права і свободи. Проблема дотримання і захисту", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Політичні права і свободи. Проблема дотримання і захисту" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Політичні права і свободи. Проблема дотримання і захисту" і призначений виключно для пошукових систем.

ТЕРОРИЗМ МІЖНАРОДНИЙ - саме тяжкий злочин міжнародного характеру, який являє собою сукупність суспільно небезпечних діянь окремих осіб і організацій, направлених на досягнення політичних і інших цілей шляхом здійснення вибухів і інакших небезпечних для здоров'я людей дій міжнародного характеру. Акти Т.м. спричиняють безглузду загибель людей, порушуючи нормальну дипломатичну діяльність держав і їх представників і утрудняючи міжнародні контакти, зустрічі, а також транспортні зв'язки між державами. Це діяння використовується як знаряддя політичної боротьби найбільш реакційних кіл, партій і злочинних організацій. Норми кримінального світу - Керівні початки, точні розпорядження, сукупність вимог, вироблених злочинним співтовариством, регулюючих і упорядковуючих поведінку членів кримінальної групи, характер їх взаємовідносин, взаємодії і спілкування. НКМ - специфічний вигляд і своєрідна сукупність соціальних норм, регулюючих життєдіяльність великих груп людей, що знаходяться в антагоністичних відносинах із законом і суспільством загалом. Розвинена, розгалужена і стійка система НКМ - основа існування, стійкості і стабільностей кримінальних співтовариств, їх живучості забезпечення певного порядку в кримінальному. ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ - гарантована Конституцією РФ можливість громадян отримувати достовірні відомості об діяльність державних органів і організацій, суспільні об'єднання і посадових осіб. Конституція РФ (ч. 4 ст. 29) закріплює право кожної людини вільно шукати, отримувати, передавати, проводити і розповсюджувати інформацію будь-яким законним способом. Це право не є абсолютним і підлягає обмеженню. Зокрема, такі обмеження торкаються інформації (відомостей), що становить державну таємницю. Перелік такого роду відомостей закріпляється Законом РФ від 21 липня 1993 р. "Про державну таємницю" (з изм. і. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ - здійснення боржником на користь кредитора певної дії або стриманість від здійснення певної дії. Відповідно до загальних принципів цивільного права зобов'язання повинні виконуватися належним образом відповідно до умов зобов'язання і вимогами закону, інакших правових актів, а при відсутності таких умов і вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інакших вимог, що звичайно пред'являються. Нормальним способом припинення зобов'язання виступає його виконання. Закон при цьому має на увазі не всяке виконання, а виконання, що іменується належним, тобто те, яке зроблене: а) належною стороною і надано.
Кожна вагома структурна частина курсової "Політичні права і свободи. Проблема дотримання і захисту" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗБРОЇ РОЗКРАДАННЯ АБО ЗДИРСТВО - злочин проти суспільної безпеки, передбачене ст. 226 УК РФ і що полягає в розкраданні або здирстві вогнепальної зброї, комлектуючий деталей до нього, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв. Під розкраданням зброї і інакших предметів злочину потрібно розуміти протиправне заволодіння ними будь-яким способом з наміром винного привласнити викрадене або передати його іншому обличчю, а одинаково розпорядитися їм по своєму розсуду інакшим образом (наприклад, знищити). Карна відповідальність наступає за розкрадання зброї і інших предметів як з державних, приватних або інакших підприємств. -Екологічні права громадян - 1) складова частина прав і свобод людини і громадянина; 2) (для цілей Конституції Російської Федерації) конституційні права громадян РФ, що включають право кожного: а) на сприятливе навколишнє середовище; б) достовірну інформацію про її стан; в) на відшкодування збитку, заподіяного його здоров'ю або майну екологічним правопорушенням; 3) (в широкому значенні) система, що включає не тільки вказані, але і інакші права громадян в цій сфері, встановлені федеральними законами, наприклад право кожного громадянина на охорону здоров'я від несприятливого впливу навколишнього природного середовища. ГОРОДОВЕ ПОЛОЖЕННЯ - правовий акт, на основі якого була проведена одна з буржуазних реформ 60-70-х рр. в Росії - міська реформа. Міська реформа, при всій її половинчатості, з'явилася поступкою самодержавства буржуазним відносинам, що розвиваються і свідченням того, що у другій половині 19 в. феодальна монархія в Росії зробила перший крок по шляху до перетворення в буржуазну монархію. Г. п. було введено в Росії 16 червня 1870 р. Воно було побудоване на чисто буржуазних принципах всесословности і податного цензу, що відповідали потребам капіталістичного розвитку Росії. Органами міського самоврядування були міська дума.
У вступі курсової "Політичні права і свободи. Проблема дотримання і захисту" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РОЗКРИТТЯ ТРУПА - повне і детальне дослідження трупа, що полягає в його зовнішньому огляді, розкритті всіх, його порожнин і органів і необхідних додаткових дослідженнях (хімічному, гістологічному, бактеріологічному, ботанічному, спектральному і інш.). Разлічают В. т. патологоанатомічне і судово-медичне. Патолого-анатомічне В. т. має основною задачею вивчення хворобливих процесів і контроль за правильністю клінічного діагнозу. Основною задачею судово-медичного В. т. є визначення причини смерті: підтвердження або виключення факту насильної смерті і вирішення інакших питань, виникаючих при проведенні дізнання.

РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ - пропозиція виробниче-технічного характеру, безпосередньо поліпшуюча виробничий процес шляхом більш ефективного використання обладнання, матеріалів або труда робітників, але що не істотно змінює конструкцію або технологічні процеси виробництва. Необхідно розрізнювати Р. п. в області організації виробництва від Р. п. в області організації управління підприємством, господарством і т. п. У разі прийняття Р. п. до здійснення автор першого вигляду Р. п. отримує нормовану винагороду, як правило, в розмірі, що залежить від суми річної економії, що отримується від застосування пропозиції; автор. Реєстрація (облік) виборців, учасників референдуму - передбачений федеральними законами облік громадян, що володіють активним виборчим правом, правом на участь в референдумі. Реєстрація (облік) може проводитися з використанням державна автоматизована інформаційна системи. Реєстрації (обліку) підлягають всі громадяни Російської Федерації, що володіють активним виборчим правом, правом на участь в референдумі, як що проживають в Російській Федерації, що так і знаходяться за межами території Росії. Див. Основу для реєстрації (обліку) виборців, учасників референдуму. Реєстрація (облік) виборців, учасників референдуму проводиться за.
Список літератури курсової "Політичні права і свободи. Проблема дотримання і захисту" - більше 20 джерел. Бродяжництво - 1) одна з форм крайньої соціальної дезадаптации і маргинальности індивіда, що виражається у відсутності постійного місця проживання, роботи і стабільного доходу; 2) соціально-психологічні вияви патохарактерологических і інакших особових розладів, що виражаються в періодично виникаючій і часто компульсивной потреби в різкій зміні соціального оточення, в нездатності до повноцінної інтеграції в групах членства і до встановлення партнерських відносин, в поведенческой ригидности, у відсутності мотивації досягнення, у виразно вираженій схильності до асоціальної активності і т. п. Проблема. КОНТРОЛЬ ДИХАННЯ - Сознательний К. д. (регуляция дихальних рухів) є, можливо, самим древнім з відомих методів зняття емоційного напруження. За декілька сторіч до нашої ери він вже застосовувався для зменшення почуття тривоги і загальної релаксації. Згадки про використання свідомого К. д. для досягнення стану розслаблення можна знайти в индуистской традиції хатха-йоги. Фактично хатха-йога (йога спеціальних поз) засновується на різних способах дихання. Ці прийоми називаються пранаямой. Термін "пранаяма" означає контроль, або заборону, дихання. Уміння управляти своїм диханням розвивалося не тільки в.

Опросник індивідуально-типологічний (ИТО). Л. Н. Собчик - Призначений для дослідження таких базових властивостей особистості, як екстраверсия (товариськість, активність), интроверсия (соромливість, пасивність), агресивність (стеничность, наступательность), спонтанність (раскрепощенность, заповзятливість), сенситивность (чутливість, вдумливість), тривожність (обережність, сверхответственность), емотивность (нестійкість, демонстративность), ригидность (завзятість, соревновательность). Виявляється також стиль О. і ділові якості індивіда, представлений в ИТО 8 осн. параметрами: коммуникабельность, индивидуалистичность, конфликтность, компромиссность.
Посилання в тексті роботи "Політичні права і свободи. Проблема дотримання і захисту" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПЕРЕНЕСЕННЯ - (Transference; Ubertragung) - окремий випадок проекції при описі несвідомого емоційного зв'язку, виникаючої у анализанда по відношенню до психоаналітик. "Несвідомі змісту спочатку незмінно проектуються на конкретних людей і конкретні ситуації. Багато Які з проекцій, зрештою, повертаються зворотно до індивіда, як тільки він розпізнав їх суб'єктивне походження; інші ж противляться такій інтеграції: їх можна відділити від первинних об'єктів, по тоді вони переносяться на лікаря. Серед таких важливу роль грає зв'язок з родителем протилежної підлоги, тобто зв'язок сина з матір'ю, дочки з. ПЕРЕГРІВАННЯ ОРГАНІЗМУ - (син.: гипертермия) у людини виникає під впливом високої температури навколишнього середовища на виробництві або в умовах, що утрудняють тепловіддачу з поверхні тіла, а також в районах з жарким кліматом. При високій температурі навколишнього середовища перегріванню сприяють зростання теплопродукции при мишечной роботі, особливо в непроникному для водяних пар одягу, висока вогкість і нерухомість повітря. При перегріванні порушується тепловий баланс, підвищується температура шкіри і тіла, збільшується потоотделение, знижуються мишечний тонус, маса тіла і диурез, гальмується секреторна. Онтопсихология спілкування - область, що тільки оформляється науч. досліджень на стику онтопсихологии і психології О. Основи онтопсихологии - науки про суть людини з позицій її відповідності законам буття, гармонії, моральності і духовності - були закладені екзистенциально-гуманистически орієнтованими зарубеж. і отеч. психологами (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Р. Мей, М. М. Бахтін, С. Л. Рубінштейн і інш.). Велика увага приділялася унікальності, самоценности особистості, ролі вищих битийних цінностей і О. в її існуванні і розвитку. О.о. реалізовує ціннісно-смисловий підхід до О., її методологічною основою є.

НЕСВІДОМЕ - (UNCONSCIOUS) Як прикметник термін відноситься до психічного змісту, недоступного в даний момент усвідомлення, що можна бачити на прикладах помилкових дій, сновидінь, незв'язних думок і умовиводів. Психіка завжди активна, вона виконує безліч функцій і під час пильнування, і під час сну, але лише незначна частина психічної діяльності в кожний окремий момент свідома. Афективні диспозиції, пов'язані з інстинктивними влечениями, спонукають бажання і мотиви, прагнучі до свідомого вираження, чого, однак, постійно протидіють інакші сили, концептуолизированні тепер як Я і Сверх-Я. Ідея Фрейд про. Редуплікация самовосприятия - (лати. reduplicatio - подвоєння) - в психопатології - подвоєння психічних актів, що представляють якесь явище зовнішнього світу, той або інакший аспект власного Я або те, що сприймається як цілісна особистість, існуюча, крім реальної, в деякій уявній ситуації. Уперше і з науковою достовірністю даний психопатологічний феномен описав Ф.М.Достоєвський у князя, що страждав епілепсією Мишкина в романові "Ідіот" (1868). Аналогічний розлад описує В.Г.Распутін в розповіді "Що передати вороні", який, є, в суті, представленням різних виявів порушення. Мова человекообразних мавп - (language in great apes) Проблема безперервності еволюції розуму яв-ця одним з головних чинників, стимулюючих исслед. Я. ч. про. У чому укладається унікальність вигляду Homo sapiens? Мн. затверджують, що наявність свідомості і здатності мислити залежить від мови; для деяких філософів розум ідентичний здатності користуватися мовою. На зорі исслед. було зроблено декілька спроб навчити мавп вимовляти слова. Подальші експерименти показали, що человекообразні мавпи позбавлені фізіолог. апарату, необхідного для того, щоб продуцировать щось, що нагадує челов. мова. Перевагою новаторської роботи Беатріси і. КОРРЕКТУРНАЯ ПРОБА - (від лат.4 correctio -виправлення...) - тестовий метод дослідження міри концентрації і стійкості уваги. Запропонований Б. Бурдоном в 1895 р. Обстеження провестися за допомогою спеціальних бланків, на яких у випадковому порядку розташовані букви або цифри. Задачею випробуваного є порядковий перегляд тексту і викреслювання вказаних в інструкції букв або цифр. Результати роботи оцінюються по кількості пропущених букв і за часом виконання завдання. Важливим показником є також темп виконання роботи. Результати виконання К. п. оцінюються за допомогою таких кількісних показників, як індекс точності До.