Поняття адміністративного права

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи ... 5
Розділ 2. Предмет адміністративного права ... 11
Розділ 3. Метод адміністративно-правового регулювання ... 23
Розділ 4. Відокремлення адміністративного права від інших галузей права ... 30
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Поняття адміністративного права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття адміністративного права"

Курсова робота "Поняття адміністративного права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Поняття адміністративного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Поняття адміністративного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Поняття адміністративного права" і призначений виключно для пошукових систем.

ОРДЕНИ СРСР - нагороди за особливі заслуги в області соціалістичного будівництва і оборони СРСР. "У нашій країні чесний труд високо оцінюється і охоче заохочується. Партія і уряд широко застосовують систему преміювання і нагородження трудящих за досягнення і успіхи в роботі у всіх областях народного господарства і культури. Тільки за час після закінчення Вітчизняної війни нагороджені орденами і медалями СРСР 1 мільйон 346 тисяч робочих, колгоспників, вчених, інженерно-технічних працівників, службовців, лікарів, вчителів і інших працівників..." (Маленков Г. М., Звітна доповідь XIX з'їзду партії. МАРКС (MARX) Карл Генріх (1818-1883) - основоположник теорії наукового комунізму, діалектичного і історичного матеріалізму; мислитель і революціонер. Народився в сім'ї адвоката. Вчився в Боннському і Берлінському університетах, мав ступінь доктора філософії. В молодості знаходився під впливом младогегельянства. Перехід М. на позиції матеріалістичної діалектики як основи теорії комунізму знайшов вираз в роботах 1844 р. "До єврейського питання", "До критики політичної економії. Введення". У тому ж році М. зав'язує дружбу і тісну співпрацю з Ф. Енгельсом, М. є засновником Союзу комуністів (1847), програмою якого став розроблений ним "Маніфест. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПОРАЗКУ НІМЕЧЧИНИ - і взятті на себе верховної влади у відношенні Німеччині урядами СРСР, Англії, США і Францій - підписана представниками вказаних держав 5 червня 1945 р. в Берліні. У Д. об п. Г. вказувалося, що німецькі збройні сили потерпіли повну поразку і беззастережно капітулювали (див. Капітуляція), що в Німеччині немає центрального уряду або влади, яка могла б здійснювати управління країною, забезпечити збереження порядку і виконання вимог держав-переможниць. При цих обставинах представники 4 союзних держав взяли на себе всю верховну владу в Німеччині і пред'явили їй вимоги, що витікали з повної поразки і. ВЕДУЧИЙ КОНСТРУКТОР - Посадові обов'язки. Здійснює керівництво і організацію окремих стадій або напрямів проектно - конструкторських робіт, бере участь в рішенні всіх пов'язаних з цим науково - технічних питань. Розробляє технічні завдання на проектування, технічні пропозиції по створенню нових і вдосконаленню діючих конструкцій, ескізні і технічні проекти, складає методики виконання проектно - конструкторських робіт. Організує проведення робіт по підвищенню якості проектів, вишукуванню раціональних конструкторських рішень, забезпечуючи при цьому високий рівень стандартизації і уніфікації виробів, дотримання.
Кожна вагома структурна частина курсової "Поняття адміністративного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРОФЕСІЙНА ПРИДАТНІСТЬ - наявність у людини якостей, що забезпечують успішне виконання професійних обов'язків при збереженні здоров'я на всьому протязі трудового життя. П. п. визначається по сукупності критеріїв, серед яких важливе місце займають медичні показники, а також наявність професіонально важливих психофізіологічних якостей. Ці якості оцінюються в дослідженнях, що враховують типологічні і індивідуальні особливості вищої нервової діяльності людини. Для багатьох професій враховується стан сенсорних систем, особливо зору і слуху. в деяких випадках виявляється необхідним облік соціально-психологічних критеріїв. Вирішуючи. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО - сукупність договірних і звичайних юридичних принципів і норм, регулюючих відносини між державами, створеними ними міжнародними організаціями і іншими учасниками міжнародних відносин (державно-подібними освітами, національно-визвольними рухами). У останні два сторіччя поступово склалися і стали загальноприйнятими в міжнародних відносинах такі принципи, як суверенна рівність, незалежність, невтручання у внутрішні справи інших держав, дотримання договорів і інш. Основні принципи М.п. закріплені в Статуті ООН і інших джерелах М.п. Дотримання М.п. забезпечується індивідуальним або колективним. МІЖПАРЛАМЕНТСЬКИЙ СОЮЗ - одна з найстаріших міжнародних неурядових організацій, об'єднуюча національні парламентські групи різних держав. Створений в 1889 р. У склад М.с. входять парламентські групи більш ніж 120 держав, в т. ч. міжпарламентська група РФ (в неї входять депутати Державної Думи і члени Поради Федерації). Целью М. із., згідно з його Статутом, є заохочення особистих контактів між членами всіх парламентів і об'єднання їх для спільної діяльності в справі зміцнення міжнародного світу і співпраці. Решенія М. з., як неурядової організації, не мають обов'язкової сили для держав - її членів, однак, будучи.
У вступі курсової "Поняття адміністративного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МАЙНО, ПІДДАНЕ ОПИСУ АБО АРЕШТУ - це майно, на яке у відповідності зі ст. 133, 134 ГПК РСФСР, ст. 175 УПК РСФСР накладений арешт для забезпечення цивільного позову в цивільному або карному процесі. У першому випадку арешт накладається на майно або грошові суми, належне відповідачу. У другому - на майно обвинуваченого, підозрюваного або осіб, несучих згідно із законом матеріальну відповідальність за їх дії, або інакших осіб, у яких знаходиться майно, придбане злочинним шляхом. Майно, на яке накладається арешт, описується з дотриманням вимог процесуального закону і передається на зберігання в т. ч. фізичним.

ЗАХІДНА ЦУКОР (Сахарская Арабська Демократична Республіка, бувша Іспанська Цукор) - державне утворення в західній частині пустелі Цукру, на побережжі Атлантичного океану. Приналежність 3. С. до своєї території оспорювали Марокко і Маврітанія. У 1967 р. іспанські власті створили місцевий орган самоврядування - Генеральну асамблею Західної Сахари (Джамаа). Право народу 3. С. на самовизначення підтверджене резолюціями Генеральної Асамблеї ООН і Міжнародним Судом в Гаазі (1975 р.). Адміністративний центр - м. Ель-Аюн. Озброєну боротьбу за звільнення 3. С. веде з травня 1973 р. Фронт Полісаріо. 5 серпня 1979 р. Мавритания підписала з ним угоду про відмову від територіальних домагань. Державна цивільна служба РФ як самостійний вигляд державної служби - складається в професійній службовій діяльності громадян РФ (далі - громадяни) на посадах державної цивільної служби РФ (далі також - посади цивільної служби) по забезпеченню виконання повноважень федеральних державних органів, державних органів суб'єктів РФ, осіб, що заміняють державні посаді РФ, і осіб, що заміняють державні посади суб'єктів РФ (включаючи знаходження в кадровому резерві і інші випадки). Державна цивільна служба РФ поділяється на федеральну державну цивільну службу і державну цивільну службу суб'єктів РФ. Принципами державної цивільної служби є: 1) пріоритет прав і свобод людини.
Список літератури курсової "Поняття адміністративного права" - більше 20 джерел. Душі - [Психічне, психіка, особистість, персона, анима]. У процесі моїх досліджень, присвячених структурі несвідомого, мені довелося встановити логічну відмінність між душею і психічним. Під психічним або психікою я розумію целокупность всіх психічних процесів, як свідомих, так і несвідомих. Зі своєї сторони, під душею я мислю певний, відособлений функціональний комплекс, який найкраще було б охарактеризувати як "особистість". Для більш ясного опису того, що я при цьому маю на увазі, я повинен залучити сюди ще деякі точки зору. Так, зокрема, явище сомнамбулизма, роздвоєного свідомості, розщеплення. Розвиток немовляти - (infant development) Р. м. - це область вивчення дитинства в структурі життєвого шляху чол. Такий широкий підхід передбачає виявлення і исслед. а) пренатальних чинників, би) природа дитячого розвитку як такого, в) впливів дитинства на подальше життя і г) способів оптимізації розвитку в дитинстві і в інші періоди життя чол. Приміщення дитинства в перспективу життєвого шляху перетворює традиційний розділ дитячої психології в міждисциплінарну область, що охоплює психол., біолог. і соціологічні аспекти розвитку в різних культурах і в різні ист. епохи. Вплив розвитку в дитинстві на.

ФІННИ - жителі держави в Північній Європі, Фінляндії. Однак самі вони не називають свою країну так. Ця чужа для них назва німецького походження. У фінській мові немає навіть самого звуку "ф". Для них їх країна - Суомі, а самі вони - суома-лайсет (народ Суомі). Правда, і Фінляндія, і Суомі означають в суті одне і те ж - "країна боліт". Так здавна її іменували і пришельці, і корінні мешканці. Фінляндію люблять називати країною граніту, озер і боліт. Вода - одна з найважливіших елементів ландшафту. Причому основне місце займають озера. Це в повному розумінні країна тисяч озер. Фактично їх біля 100.
Посилання в тексті роботи "Поняття адміністративного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Психологічні лабораторії - (psychological laboratories) Прийнято вважати, що перша П. л. була організована В. Вундтом в Лейпцигськом університеті в Німеччині в 1879-1880 рр. Після прибуття Вундта в Лейпциг, Міністерство королівського двора надало йому невелику лекційну аудиторію для проведення особистих експерим. исслед. У 1879 р. студенти Вундта приступили до проведення перших експериментів в цій аудиторії, і майже напевно, що саме це відобразилося в свідомості Вундта як виникнення Лейпцигської лабораторії. З 10 диссертационних исслед., здійснених під керівництвом Вундта за перші 4 року його перебування в Лейпциге. ОПІР (RESISTANCE) - Парадоксальний феномен, що постійно зустрічається при проведенні орієнтованою на инсайт терапії, зокрема, при психоаналізі. Пацієнт, що раніше прагнув знайти професійну допомогу і що бажав розібратися в своїх невротичних проблемах, раптово чинить всілякі перешкоди терапевтичному процесу. Опір може придбавати форму установок, вербализации і дій, перешкоджаючих усвідомленню думок, представлень, спогадів і почуттів або комплексу таких елементів, які можуть мати відношення до несвідомим конфліктом. Хоч поняття опору частіше зв'язують з ухилянням від вільних асоціацій, цей термін має. КОСМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ - (англ. cosmic psychology, space psychology) - розділ психології труда; вивчає закономірності психічної діяльності людини в умовах підготовки і здійснення космічних польотів, безпосередньо пов'язана з авіаційною психологією і вра-чебно-льотною експертизою. К. п. вивчає слід. основні особливості діяльності людини в космічному польоті: 1) безперервність діяльності; 2) обов'язкову послідовність робочих операцій по зазделегідь даним або програмам, що екстрено приймаються; 3) дефіцит або ліміт часу; 4) опосередкований характер сприйняття і переробку інформації технічними системами; 5) вплив постураль-них.

ЗМІШАНА СЕНСОРНО-АФФЕРЕНТНАЯ МОТОРНА АФАЗІЯ (ПОЄДНАННЯ АФФЕРЕНТНОЙ МОТОРНОЇ АФАЗИИ З СЕНСОРНОЮ АКУСТИКО-ГНОСТИЧНОЮ) - Сенсорно-афферентная форма афазии зустрічається досить рідко і по мірі вияву мовних розладів завжди може бути кваліфікована як груба або виражена. Спонтанна і діалогічна мова хворих легка, виразна, без ускладнень в приступі до речі. Разом з тим вимова слів у більшості настільки спотворена, що створюється враження, неначе хворий говорить на незнайомій іноземній мові. Стан елементарного і символічного оральний праксиса неповноцінний, а артикуляторний праксис порушений у всіх хворих. Порушення артикуляторного праксиса розрізнюються по тягарю і типу. У одних випадках в мові хворих взагалі. МНОЖИННИЙ ДЕТЕРМІНІЗМ (MULTIDETERMINISM) - Положення, згідно з яким психічне явище або аспект поведінки можуть бути викликані більш ніж одним чинником і можуть служити більш ніж однієї мети в психічній системі і з точки зору економіки. Для вказівки на множинність взаимопересекающихся причин, лежачих в основі симптомів, сновидінь, поведенческих виявів і будь-якого елемента психічного життя, Фрейд використав термін сверхдетерминация. Цей термін був запозичений з геометрії: перетин двох ліній детерминирует точку; перетин в точці трьох ліній сверхдетерминирует її. У психоаналізі, однак, термін передбачає декілька ліній, але не. Тест професійних зображень (BERUFSBILDER-TEST) - Словотворення. Відбувається від англ. test - випробування, дослідження і лати. profiteor - оголошую своєю справою. Автор. М.Ахтніх. Категорія. Проективний тест для діагностики особових установок і професійних інтересів. Специфіка. Тест включає в себе: керівництво, два набори фотографій - для чоловіків (96 шт.) і жінок (100 шт.), бланки сортування і обробки: для дорослих, для хлопчиків (13-16 років) і дівчинок (13-16 років). По своїй структурі орієнтований на виявлення схильностей в наступних професійних областях: W (Weichheit) - м'якість, жіночність, ввічливість (8 фото); K (Kraft) - сила. Метапсихология - (metapsychology) Буквально термін М. означає те, що знаходиться "за" психологією або "позаду" неї, так само як термін "метафізика" означає те, що знаходиться "за" фізикою або "позаду" неї. Ці два значення пов'язані між собою, але не ідентичні. Те, що знаходиться "за" психологією, звичайно відноситься до сфери систематизації або теорет. розгляди питань і проблем, к-рі, суворо говорячи, не належать до області психології, але релевантни їй. Звичайно це проблеми і питання загальнотеоретичного або филос. характеру, передбачувані психологією. У цьому значенні термін М. найчастіше.