Поняття, завдання джерела і принципи цивільного процесуального права України

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження цивільного процесуального права ... 6
1.1. Поняття цивільного процесуального права і його завдання ... 6
1.2. Система та методи цивільного процесуального права ... 9
1.3. Місце цивільного процесуального права в правовій системі України ... 15
Розділ 2. Джерела цивільного процесуального права і межі його дії ... 18
Розділ 3. Принципи цивільного процесуального права ... 26
3.1. Поняття, значення і ознаки принципів цивільного процесуального права ... 26
3.2. Класифікація принципів цивільного процесуального права ... 30
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Поняття, завдання джерела і принципи цивільного процесуального права України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття, завдання джерела і принципи цивільного процесуального права України"

Курсова робота "Поняття, завдання джерела і принципи цивільного процесуального права України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Поняття, завдання джерела і принципи цивільного процесуального права України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Поняття, завдання джерела і принципи цивільного процесуального права України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Поняття, завдання джерела і принципи цивільного процесуального права України" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛАЗЕРНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ - вимушене (за допомогою лазера) випущення атомами речовини порцій-квантів електромагнітного випромінювання. Слово "лазер" - абревіатура, освічена з початкових букв англійської фрази Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (посилення світла за допомогою індукованого випромінювання). Отже, лазер (оптичний квантовий генератор) - це генератор електромагнітного випромінювання оптичного діапазону, заснований на використанні вимушеного (стимульованого) випромінювання. Лазерна установка включає активну (лазерну) середу з оптичним резонатором, джерело енергії її збудження і. ЗЛОЧИННІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА - складне по характеру соціально-правове явище, що складається з сукупності екологічних злочинів і що підриває біологічні основи існування людського суспільства. Екологічні злочини (ЕП) і правопорушення відносяться до категорій найбільш поширених. Зростає і їх суспільна небезпека. Так, по РФ нараховується тільки зареєстрованих порушень правил полювання до 70 тис. в рік, порушень правил заняття водними добувними промислами - в 2 рази більше: виникає до 30 тис. лісових пожеж, з них біля 90% - з вини людей. У умовах економічної кризи і спаду виробництва не сталося адекватного зниження рівня забруднення. ПОРАДА ФЕДЕРАЦІЇ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗБОРІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - одна з палат Федеральних Зборів - парламенту РФ - в цей час. Згідно з ст. 11 Конституцією РФ, Порада Федерації (СФ) бере участь в здійсненні державної влади. Він відноситься до законодавчої гілки влади. У СФ входять по два представники від кожного суб'єкта РФ: по одному від представницького і виконавчого органів державної влади (ст. 95 Конституції РФ). Згідно з Федеральним законом "Про порядок формування Поради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації" від 5 грудня 1995 р. в СФ входять по посаді глави законодавчого (представницького) і виконавчого органів державної влади суб'єкта РФ. Якщо. Соціально-психологічний статус поліції - Видний керівник поліції Великобританії (1972-1977 м. м.) Роберт Марк писав: "Поліцейська функція, якої ми з вами себе присвятили, можливо, одна з самих гідних і благородних функцій у вільному суспільстві. Ми з вами представляємо владу через згоду, а не силу". Ця заява відображає філософію поліцейської служби, що отримала розвиток в Західній Європі в останні десятиріччя ХХ віку. Поліцейські повинні поліпшувати якість життя громадян, застосовуючи, коли це необхідне, достатні силові кошти і методи; уміти психологічно розпізнавати ситуації, коли потрібно застосувати неформальне примушення у вигляді.
Кожна вагома структурна частина курсової "Поняття, завдання джерела і принципи цивільного процесуального права України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Механізми поведінки людини в ситуації кримінальної небезпеки - Поведінка людини в кримінально небезпечних ситуаціях психологічно включає в себе: 1) діагностику обстановки, оточення і поведінки осіб, що представляє загрозу; 2) прийняття рішення і розробку плану дій по самозахисту; 3) застосування різних заходів самозахисту від правопорушників з метою вигідного для дозволу виниклої конфліктної ситуації, що обороняється. Важливим з точки зору діагностики ситуації кримінальної небезпеки є: а) оцінка обстановки (місце випадку. можливі шляхи відходу, місця укриття, наявність поблизу постів міліції, телефону, установ, житлових будинків і т.п.); б) особистості. Центри психологічної діагностики ОВД - Є експертно-діагностичними установами спеціального призначення МВС, ГУВД, УВД суб'єктів Російської Федерації, створеними з метою організації і здійснення професійного психологічного відбору кадрів і психопрофилактических заходів серед особистого складу. У 1995 р. створений Головний центр психологічної діагностики (ГЦПД) МВС Росії, що є головним організаційно-методичним центром для 77 ЦПД МВС, ГУВД, УВД суб'єктів Російської Федерації. Здійснює професійний психологічний відбір кандидатів на службу в підрозділи центрального апарату Міністерства, на навчання в освітні установи. МИТНИЙ СКЛАД - митний режим, при якому увезені товари зберігаються під митним контролем без стягування митних зборів, податків і без застосування до них заходів економічної політики в період зберігання, а товари, призначені для вивозу відповідно до митного режиму експорту, зберігаються під митним контролем з наданням пільг, передбачених Митним кодексом Російської Федерації. Під режим Т.с. можуть вміщуватися будь-які товари, за винятком заборонених до ввезення в Росію і вивозу з неї, а тж. тих товарів, перелік яких визначається Державним митним комітетом РФ. З товарами, вміщеними під режим Т.с., виробляються.
У вступі курсової "Поняття, завдання джерела і принципи цивільного процесуального права України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ФЕДЕРАЛЬНІ ВИБОРИ - здійснювані безпосередньо громадянами на основі федеральних законів вибори Президента РФ, депутатів Державної Думи і інакших федеральних державних органів, передбачених Конституцією РФ. У РФ прийнято розрізнювати три рівні виборів: федеральні; регіональні; муніципальні. Ф.в. - це здійснювані на основі федеральних законів безпосередньо громадянами РФ вибори Президента РФ, депутатів Державної Думи, а також інакших федеральних державних органів, передбачених Конституцією РФ. Зокрема, за допомогою Ф.в. можуть бути сформоване Конституційні Збори. Регіональні вибори являють собою здійснювані.

ДИВЕРСІЯ - це здійснення вибуху, підпалу або інакших дій, направленого на руйнування або пошкодження підприємств, споруд, шляхів і засобів повідомлення, коштів зв'язку, об'єктів життєзабезпечення населення з метою підриву економічної безпеки і обороноздатності Російській Федерації. Д. карається у відповідності зі ст. 281 УК РФ. Додатковим об'єктом злочину виступають безпека життя і здоров'я громадян. Предмет злочину - підприємства (заводи, фабрики), споруди (мости, дамби, тунелі, електростанції), шляхи і засоби повідомлення, залізничний, водний і повітряний транспорт, кошти зв'язку, об'єкти. ВЕРДИКТ ПРИСЯЖНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ - (від лати vere dictum - істинно сказане) - в карному процесі - рішення колегії присяжних засідателів з поставлених перед нею питань, включаючи основне питання про винність підсудного. Якщо колегії присяжних засідателів при обговоренні не вдалося досягнути одностайного рішення у встановлений термін, то звинувачувальний вердикт вважається прийнятим при умові, що за ствердні відповіді на кожний з поставлених в йому трьох основних питань проголосувала більшість присяжних засідателів. Виправдувальний вердикт вважається прийнятим, якщо за негативну відповідь на будь-який з поставлених в йому.
Список літератури курсової "Поняття, завдання джерела і принципи цивільного процесуального права України" - більше 20 джерел. Соціальний конструкционизм - (social constructionism) С. до. - цей опис способів отримання знання, що практикуються, як наукового, так і будь-якого іншого. На цьому рівні конструкционистская теорія пропонує певну установку відносно знання, що створюється психол. науками, - т. зр., що істотно розходиться з емпіричною традицією. У той же самий час С. до. включає в себе складові частини теорії челов. функціонування; на цьому рівні він пропонує альтернативні традиційним поглядам уявлення про індивідуальне функціонування і психол. процесах. Конструкционистские допущення були також поширені на ряд сфер практ. діяльність. Мішені когнитивной терапії - Когнітівная психотерапія більше підходить людям, здатним до самонаблюдению і рефлексії відносно своїх власних думок і фантазій. Неврозом, внаслідок цього, захворюють частіше інтелектуальні і високочутливий люди. Оскільки виробіток неправильних думок, ймовірно, у таких людей стає глибоко укоріненою звичкою (стереотипом мислення), яку людина навіть не може усвідомити, то для її виправлення йому необхідно запропонувати пройти декілька етапів. 1. Людина повинна навчитися усвідомлювати, про що він кожний раз думає. Мова йде про усвідомлення другого плану думок - "автоматичних".

ВИМІРЮВАННЯ - (в інженерній психології) - способи отримання кількісних характеристик людини-оператора, групи операторів, параметрів навколишнього середовища в різних умовах і режимах діяльності. При визначенні параметрів діяльності человекаоператора в процесі функціонування СЧМ проводяться наступні вимірювання із застосуванням такої вимірювальної апаратури: 1) тимчасові характеристики вимірюються за допомогою механічних і електронних секундомірів, рефлексометров, хронорефлексометров, комплексних времяизмерительних пристроїв; 2) точностні характеристики, помилки вимірюються непрямо на основі вимірювань.
Посилання в тексті роботи "Поняття, завдання джерела і принципи цивільного процесуального права України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Садизм - 1. термін Р.Краффт-Ебинга (1886), означає зв'язок сексуального задоволення з спричиненням комусь страждання, болю, фізичного і/або психологічної. Реальне і катування будь-кого, що явно смакується або навіть фантазії на цю тему (що нерідко матеріалізуються в малюнках, текстах) спричиняє у перверзного пацієнта сексуальне збудження, будучи прелюдією до статевого акту, однак жорстокість може виявлятися також по ходу останнього і по його завершенні. У деяких випадках жертві наносяться важкі фізичні травми, іноді несумісні з життям. О.Мірба ("Голгофа") розказує:"Я вислухав якось сповідь. Комунікація етнокультурная в інформаційному просторі - Головною задачею психології в області дослідження міжкультурної інформаційної комунікації є науч. рефлексія характеру інформаційних взаємодій між разл. культурами з участю ЗМІ. 3 осн. рисами, що характеризують це О., є: 1) Розвиток СМК, породжувач феномен "дефіциту від достатку". 2) Повсюдне поширення мультимедійних коштів комунікації, що змінило всі сторони життя суспільства (обществ. життя, інформаційні взаємодії, межличностное О. і т. д.). 3) Домінування опосредствованних способів взаємодії між людьми привело до того, що візуальна комунікація, візуальні коди і візуальні. Дослідження методом двійчастого засліплення - (duble-blind research) І. м. д. про передбачає утримання як дослідників, так і випробуваних в "сліпому невіданні" відносно втручання, що реалізовується або впливу. Необхідність використання процедур двійчастого засліплення витікає з природного бажання дослідників отримати позитивні рез-ти перевірки своїх гіпотез. Дослідники або їх помічники можуть ненавмисно урізати шкали на користь експерим. впливи шляхом підказок випробуваним, шляхом прийняття рішення на користь експерим. впливи в ситуації, краю виявляється досить подвійною, щоб віддати перевагу к. з двох варіантів, або, у випадку.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ - человеко-машинна система, призначена для управління технологічними процесами (АСУТП), підприємствами (АСУП), галузями народного господарства (ОАСУ). У першій з них діяльність людини носить операторський характер, в останніх двох - управлінський. Тому АСУТП представляють великий інтерес для інженерної психології, АСУП і ОАСУ- для психології управління (див. Психологічне забезпечення АСУ, Автоматизація управлінського труда). АСУТП застосовують для рішення таких задач управління технологічними процесами, для яких по тих або інакших причинах частина питань, пов'язаних з прийняттям рішення. Шеррінгтон (SHERRINGTON) сер Чарльз Скотт - (27.11.1857 - 4.3.1952) - англійський фізіолог і психофизиолог. У 1885 р. закінчив Кембріджський університет. Біографія. Освіту отримав в Кембріджськом коледжі, потім в Лондонському університеті. Працював як викладач фізіології, потім професори в Лондонському (1891), Ліверпульськом (1895-1913), Оксфордськом (1913-1935) і Едінбургськом (1936-1938) університетах. З 1914 р. по 1917 р. він - професор-дослідник по фізіології в Королівському інституті Великобританії. Лауреат Нобелівської премії (совм. з Едріаном, 1932). Дослідження. По своїх філософських поглядах належав до "фізіологічного ідеалізму":. Методика дослідження самоотношения - (МИС). С. Р. Пантілеєв. Призначена для виявлення структури самоотношения особистості, а також вираженість окремих компонентів самоотношения: закритости, самовпевненість, саморуководства, відображений самоотношения, самооценности, самопривязанности, внутр. конфликтности і самозвинувачення. Самоотношение розглядається як емоційно-ціннісний аспект значення власного Я. Самоотношеніє в значній мірі визначається переживанням власної цінності, що виражається в досить широкому діапазоні почуттів: від самоуважения до самоуничижения. Опросник складається з 110 тверджень, к-рі описують 9. ПЕРЛС ФРИДРИХ - (Perls F.S., 1893-1970). Творець гештальт-терапії, що відноситься до феноменологически-екзистенциальному напряму в психотерапії. При використанні феноменологічного методу сприйняття почуття і дії пацієнта не зазнають інтерпретації і пояснення, а переживаються їм безпосередньо. П. народився в Берліні. У автобіографії "Всередині і поза помийним відром" П. описує себе як "паршиву вівцю": він постійно воював з батьками, не визнавав авторитету дорослих, двічі залишався на другий рік в одному з класів, після чого був виключений з школи. Проте він все ж закінчив школу і дістав.