Поняття, зміст та види обмежень речових прав

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження обмежень речових прав ... 5
1.1. Загальні засади регулювання речових прав ... 5
1.2. Сутність обмежень речових прав ... 10
1.3. Види обмежень речових прав ... 17
Розділ 2. Характеристика деяких обмежень права власності ... 20
2.1. Особливості обмеження права користування житлом ... 20
2.2. Особливості обмежень права власності на землю ... 26
Розділ 3. Діяльність органів влади щодо обмеження речових прав ... 31
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Поняття, зміст та види обмежень речових прав" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття, зміст та види обмежень речових прав"

Курсова робота "Поняття, зміст та види обмежень речових прав" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Поняття, зміст та види обмежень речових прав", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Поняття, зміст та види обмежень речових прав" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Поняття, зміст та види обмежень речових прав" і призначений виключно для пошукових систем.

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ - важлива складова частина правоохоронної системи держави, особливі правоохоронні органи, основна діяльність яких направлена на припинення і розкриття злочинів проти існуючого державного(конституційного) устрою, зовнішньої і внутрішньої безпеки держави. У компетенцію О.г.б. також можуть входити функції розвідувально-інформаційного характеру, охорона вищих державних органів, забезпечення урядового зв'язку, охорона державних меж. У демократичних державах О.г.б. ведуть боротьбу з такими карними злочинами, як тероризм, державна зрада, шпигунство, диверсії, посягання на життя державних діячів, насильний. ІНЖЕНЕР ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДА - Посадові обов'язки. Розробляє заходи щодо вдосконалення організації труда всіх категорій працівників підприємства з метою подальшого підвищення продуктивності і якості труда, ефективності виробництва. Бере участь в складанні проектів програм і планів по організації труда підприємства, виконує необхідні розрахунки економічної ефективності заходів, що плануються, а також розробляє завдання по впровадженню організації труда для підрозділів підприємства, контролює виконання заходів. Вивчає безпосередньо на робочих місцях існуючі організаційно - технічні умови виробництва, трудові процеси. ВІЙСЬКОВІ СУДИ - в судовій системі РФ федеральні суди загальної юрисдикції, що здійснюють судову владу в Озброєній, Силах, РФ, інших військах, органах і вояцьких формуваннях, де федеральним законом передбачена військова служба. B.C. створюються в Збройних Силах РФ за територіальним принципом по місцю дислокації військ і флотів і складаються з гарнізонних і окружних (флотських) військових судів. У військах, що знаходяться за межами РФ, на правах окружних B.C. можуть бути створені B.C. груп військ і на правах гарнізонних B.C. - B.C. об'єднань і з'єднань. Очолюється система B.C. Воєнной колегією Верховного Суду РФ. ПОЗБАВЛЕННЯ СВОБОДИ - родове поняття, об'єднуюче два вигляду покарання: позбавлення свободи на певний термін (п. "л" ст. 44 і ст. 56 УК РФ); довічне позбавлення свободи (п. "м" ст. 44 і ст. 57 УК РФ). Обидва вигляду покарання є основними. Л. з. на певний термін призначається тільки у випадках, передбачених санкціями статей Особливої частини УК РФ. Виправні роботи і обмеження свободи можуть бути замінені Л. з. у разі злісного ухиляння від їх відбування. Л. з. спричиняє поневіряння і обмеження ряду прав і свобод осудженого: позбавлення права пересування, обмеження в розпорядженні своїм часом, в спілкуванні з друзями і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Поняття, зміст та види обмежень речових прав" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОБГРУНТОВАНИЙ РИЗИК - уперше у вітчизняному карному праві УК РФ 1996 р. визнав обставиною, що виключає злочинність діяння. У відповідності з ч. 1 ст. 41 УК РФ не є злочином спричинення шкоди карним законом, що охороняється інтересам при О. р. для досягнення суспільно корисної мети. О. р. включає ризик як в сфері професійної діяльності, так і в сфері побуту або дозвілля, виникаючий при екстремальних ситуаціях. Найчастіше зустрічаються випадки ризику у виробничій, лікарсько-медичній, правоохоронній діяльності. Наприклад, ризик при освоєнні нової технології у виробничому процесі, при розробці нових методів. СВІДОК - особа, якій можуть бути відомі які-небудь обставини, належні встановленню по цивільній або карній справі, викликані для допиту по даній справі. С. може бути допитаний про будь-які подібні обставини, в тому числі (по карній справі) про особистість обвинуваченого, потерпілого, про свої взаємовідносини з ними. Не можуть допрошуватися як З.: представники і оборонці - про обставини, які стали ним відомі в зв'язку з виконанням обов'язків представника або оборонця; депутат ФС - про факти, що стали йому відомими в зв'язку з депутатською діяльністю; священослужитель - по обставинах, відомих йому з. МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ - особи, що знаходяться на території воюючих держав, але не вхідні в склад комбатантов, тобто що не перебувають на службі в регулярних збройних силах який-небудь з воюючих сторін і що не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Права і інтереси М.н. охороняються нормами міжнародного права (де їх ще іменують "покровительствуемі особи"), що містяться, зокрема, в Гаагських конвенціях про закони і звичаї сухопутної війни 1899 і 1907 рр., Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 р., також в Додаткових протоколах I і II до Женевських конвенцій 1949 р. прийнятих.
У вступі курсової "Поняття, зміст та види обмежень речових прав" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДОКТРИНА ПРИДБАНИХ ПРАВ - міжнародно-правова теорія, відповідно до якої приватна власність і пов'язані з нею права і інтереси іноземців повинні залишатися незмінними і поважатися у разі зміни суверенітету держави. Під придбаними є у вигляду права, які іноземці придбали на основі законів держави-попередника. До них відносяться іноземні приватні капіталовкладення, різні види рухомого і нерухомого майна, спадщини, концесії і пр. У основі Дп.п. лежить природно-правова концепція, відповідно до якої люди можуть міняти свою державну приналежність, але їх взаємовідносини і власність повинні залишатися незмінними. Так.

ПОСТАНОВА - 1) згідно з Типовою інструкцією по діловодству в федеральних органах виконавчої влади, затвердженою наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 08.11.2005 № 536 - один з видів нормативних правових актів, що видаються в межах своїх повноважень органами державної влади; 2) згідно з Федеральним законом "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" від 06.10.2003 № 131-ФЗ, - муніципальний правовий акт, що приймається в межах своїх повноважень органами місцевого самоврядування; 3) один з видів актів посадових осіб, що. ЖІНКИ - МА вірить в принцип "права жінок є права людини" і повністю підтримує боротьбу жінок всього світу за свої права. МА твердо переконана в тому, що повна реалізація прав і основних свобод жінок повинна стати задачею всіх держав і кожної людини окремо. За 20 років, минулі з часу появи Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації відносно жінок в житті жінок всього світу багато що змінилося. Однак жодна держава не зуміла поки виконати всіх своїх зобов'язання відносно жінок. У військовий час жінки як і раніше ризикують зазнати згвалтування, стати жертвами інших грубих порушень.
Список літератури курсової "Поняття, зміст та види обмежень речових прав" - більше 20 джерел. ТЕОРІЯ ФЕЙРБЕЙРНА (FAIRBAIRNS THEORY) - Теоретична система Рональда Фейрбейрна заснована на клінічних дослідженнях сновидінь і роботі з істеричними і шизоидними хворими. У основі патології останніх він виявив травматичні переживання дитини, які примушують його відчувати себе нелюбимим. Коли природжені прагнення до взаємодії, особливо ті, що засновані але инкорпоративних бажаннях, не знаходять відповіді, ці діти починають відчувати, що їх любов було поганою або нікчемною. Депривация не тільки посилює їх оральний потреби, але і додає їм агресивну якість, а фрустрация, викликана відсутністю материнської любові, стає причиною сприйняття. ФАНТАЗІЯ - психічна діяльність, пов'язана з створенням уявних представлень, що не знаходять реального відображення в навколишньому світі; продукт уяви, породжений власною діяльністю людини. У психоаналізі фантазія розглядається з точки зору свідомої або несвідомої діяльності людини, зумовленої внутрішнім прагненням до виконання, здійснення, задоволення його бажань.    Уявлення З. Фрейда про роль фантазії в житті людини і виникненні неврозів виявилися на ранній стадії його дослідницької і терапевтичної діяльності. У період становлення психоаналізу він переглянув раніше висунену ним концепцію спокушання.

ЗАНКОВ ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ - Відомий радянський психолог і педагог, що займався розробкою проблем пам'яті, Леонід Володимирович Занков народився в 1901 р. У 1922-1925 рр. він вчиться в МГУ на факультеті суспільних наук. Тут Занков знайомиться з Виготським і під його керівництвом бере участь в експериментальних педагогічних дослідженнях з проблем пам'яті. Після закінчення університету Л.В. Занков був залишений в аспірантурі Інституту психології при Московському держуніверситеті, де під керівництвом того ж Виготського починає дослідження психіки і особливості навчання аномальних дітей. Внесок психологічної школи, заснованої.
Посилання в тексті роботи "Поняття, зміст та види обмежень речових прав" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Куртуазная любов - "витончена любов", форма позашлюбних відносин між чоловіком і жінкою, передбачаюча витонченість залицяння і поведінки. Куртуазная любов відома по літературних пам'ятниках приблизно з XI віку, розквіт її доводиться на XII-XIII вв. Цей термін ввів Гастон Паріс, французький філолог; назва вказує на певне соціальне коло (courtois (франц.) - чемний, рицарський, придворний). Поетичні джерела, що Збереглися відтворюють наступну картину: об'єкт куртуазной любові - заміжня жінка, Прекрасна Пані, неодружений чоловік звертає на неї увагу і загоряється бажанням. Відтепер, уражений любов'ю, він думає. СОКОЛЯНСКИЙ - Іван Опанасович (1889-1960) - російський дефектолог, сурдопедагог, основоположник вітчизняної педагогіки слепоглухонемих. Професор. Закінчив педагогічне відділення природно-історичного факту Петербургського психоневрологічного ин-та (1913). Спеціальну освіту отримав на Маріїнських педагогічних курсах. Професійну педагогічну діяльність початків в 1910 р., працюючи педагогом в Маріїнськом училищі для глухонімих (Александровск, поблизу Дніпропетровська). Був організатором спеціальної освіти для аномальних дітей на Україні в 1920-е рр. З його ініціативи були створені. Межлічностние відносини близькі - Межлічностние відносини можна визначити як взаємну готовність партнерів до опр. типу почуттів, домагань, очікувань і поведінки, краю здійснюється в повсякденній взаємодії цих людей. Прийнято розрізнювати відносини знайомства, приятельства, дружби. Головним критерієм є міра, глибина залучення особистості у відносини. Др. критерій - міра вибірковості при виборі партнерів для взаємовідносин. Вибірковість можна визначити як число ознак, значущих для встановлення і відтворювання відносин. Третій критерій відмінність функцій (ціліше, призначення) відносин. Додатковими критеріями для розрізнення.

БРИЛЛ - (Brill) Абрахам (1874-1948) - американський психіатр, перший психоаналітик і лідер психоаналізу в США. Перший американський перекладач трудів 3. Фрейд, вчитель ряду американських психоаналітик. У юності переїхав з Австрії в США (1889). Закінчив Нью-Йоркский міський коледж (1898), Нью-Йоркский ун-т (1901) і медичний коледж Колумбійського ун-та (д-р медицини, 1903). Випробував вплив філософії Б. Спінози. У 1903 р. поступив на роботу в Нью-Йоркскую державну лікарню. Вивчав невропатологію і психіатрію в Нью-Йоркском інституті психіатрії під керівництвом А. Майера. Займався психотерапією і. Професійне спілкування: коммуникативні бар'єри - В рамках професійного спілкування (П. про.) існують коммуникативні бар'єри (К.б.) - мотивационні, інтелектуальні, емоційні, соціально-культурні і інш. Визначальний вплив на процес і результативність П. про. надають інтелектуальні бар'єри (І. би.), - їх причиною є нерівномірність розвитку разл. сторін інтелекту у коммуникатора і реципієнта. У залежності від ситуації і психол. особливостей учасників О. це може бути фонетичне нерозуміння, семантичні, стилістичні, логічні бар'єри, оскільки коммуникатори можуть володіти разл. обсягами початкової інформації і вибирати разл. критерії для доказу. Емоційні. МОТТО - оригінальний дотепний вислів, словесне визначення - гострота. Дотепність і дотепність, тим більше, спонтанне, далеко не завжди може бути присутній в рекламних текстах або PR-матеріалах. М. досить рідко виникають в публічній діловій мові або в процесі межличностного спілкування. Цікавий випадок стався з У. Черчиллем на Ялтинській міжнародній конференції. З підлоги співробітники радянської місії підняли його записку з таємничою фразою: "Старий яструб не випаде з гнізда". Пізніше за Н. Хрущев питав у У. Черчилля, що означала ця фраза, про яку політичну проблему йшла мова і т. п. Черчилль. АРХЕТИП - (від греч. arche - почало typos -образ)-несвідома форма сприйняття фундаментальних елементів суспільного життя людей: любові, насилля, труда, щастя і інш. У аналітичній психології К. Юнга архетипи - структурні компоненти колективного несвідомого, лежачий в основі загальнолюдської символіки, сновидінь, міфів, казок, легенд, переказів і т. п. Серед них є найважливіші. Це насамперед "Тінь" - дочеловеческая частина психіки, що йде своїм корінням в товщу світобудови, людського космосу, що характеризується имманентностью, несвідомістю. "Тінь" - саме примітивна, темна в людині. У міфах "Тіні".