Поняття та суб'єкти тлумачення цивільно-правових норм

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження тлумачення цивільно-правових норм ... 5
1.1. Поняття тлумачення норм права ... 5
1.2. Функції тлумачення норм права ... 8
1.3. Акти тлумачення норм права ... 13
1.4. Поняття тлумачення цивільно-правових норм ... 21
Розділ 2. Характеристика суб'єктів тлумачення цивільно-правових норм ... 24
2.1. Класифікація тлумачення цивільно-правових норм ... 24
2.2. Конституційний суд України як суб'єкт тлумачення цивільно-правових норм ... 27
2.3. Загальні суди як суб'єкти казуального тлумачення цивільно-правових норм ... 32
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Поняття та суб'єкти тлумачення цивільно-правових норм" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття та суб'єкти тлумачення цивільно-правових норм"

Курсова робота "Поняття та суб'єкти тлумачення цивільно-правових норм" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Поняття та суб'єкти тлумачення цивільно-правових норм", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Поняття та суб'єкти тлумачення цивільно-правових норм" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Поняття та суб'єкти тлумачення цивільно-правових норм" і призначений виключно для пошукових систем.

СТЯГНЕННЯ СУСПІЛЬНЕ - міри суспільного впливу, вживані трудовими колективами, а також громадськими організаціями відповідно до положень і статутів, що визначають їх діяльність. Згідно з Законом про трудові колективи (ст. 9), останні забезпечують створення обстановки нетерпимості до порушників трудової дисципліни, виявляють сувору товариську вимогливість до працівників, що несумлінно виконують трудові обов'язки; застосовують до членів колективу за порушення трудової дисципліни міри суспільного стягнення - товариське зауваження, суспільна догана. У тих випадках, коли трудовий колектив або громадська організація (її.
ФУНКЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - зумовлені місцем і роллю Президента РФ в механізмі російської державності основні напрями його діяльності. Вони конкретизують статус Президента РФ як глави держави і являють собою конкретні напрями і сфери його діяльності. Відповідно до Конституції (ст. 80) Президент РФ: 1) виступає гарантом Конституції РФ, прав і свобод людини і громадянина; 2) у встановленому Конституцією порядку вживає заходів з охорони суверенітету РФ, її незалежності і державної цілісності; 3) забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію всіх органів державної влади; 4) відповідно до Конституції і федеральних.
ВІЙНА - в міжнародному праві організована озброєна боротьба, в якій можуть брати участь держави, народи, ведучу національно-визвольну боротьбу, а т.ж. сторони у внутригосударственом конфлікті. В. супроводиться повним розривом всіх мирних відношенні. Разлічают В. справедливі, правомірні (індивідуальна або колективна самооборона проти агресії, примусові озброєні санкції проти агресора за рішенням Поради Безпеки ООН, національно-визвольні війни в здійснення права на самовизначення) і війни несправедливі, неправомірні (агресія, колоніальні війни). Несправедливі, агресивні війни є.
ТЕМПЕРАМЕНТ - (лати. temperamentum - належне співвідношення частин, пропорційність) - стійке поєднання індивідуальних особливостей особистості, визначуваних способом, силою, ритмом, швидкістю і характером протікання психічних процесів і станів і що виявляються в діяльності і поведінці. У залежності від впливу центральної нервової системи на динамічні особливості поведінки виділяють три основних властивості нервової системи - силу, урівноваженість, рухливість збудливого і гальмівного процесів - і чотири основних типових їх поєднання у вигляді чотирьох типів вищої нервової діяльності і відповідних ним.
Кожна вагома структурна частина курсової "Поняття та суб'єкти тлумачення цивільно-правових норм" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Голографічний метод - (гр. - повний, пишу) - це система прийомів, сприяючих найбільш повному, цілісному, всебічному, можна сказати, функціонально "живому" опису явища, що вивчається. Це метод стратометрического, тобто багатомірного, многоструктурного і многоаспектного сприйняття і опису об'єктів пізнання, відмінного від лінійного "плоского" їх бачення. За допомогою цього методу сполучаються протилежності: духовні і матеріальні, соціальні і економічні факти в єдиний гармонійний організм, в цілісність частин і полярності. Створюється внутрішня і зовнішня єдність, відтворююча в.
Бутирський Нікита Іванович - Бутирський, Микита Іванович - професор Санкт-Петербургского університету, поет (1783 - 1848); вчився в коломенской і тульской семінаріях, потім в головному педагогічному інституті. У 1808 р. був посланий для приготування до професури за межу. У 1812 р. визначений в інститут професором естетики, в 1819 р. при перетворенні інституту в університеті призначений професором поезії. Викладаючи риторику і пиитику, Бутирський все життя залишався вірний інструкції, даній йому при відправленні за межу, згідно якою "головна мета словесності є утворення смаку через вірне пізнання чудових витворів.
Дрейфус Альфред - Дрейфус Альфред (Dreyfus, Alfred) (1859-1935), франц. офіцер. Єврей по происх., Д. служив у воен. мин-ве Франції, в 1894 р. був визнаний винним в продажу воен. секретів Німеччини. Осуджений на вічну каторгу на про. Диявола в Вест-Індії. Однак невдовзі виникли сумніви в справедливості судового процесу. У 1896 р. начальник разведотдела полковник Пікар пересвідчився в тому, що Д. став невинною жертвою істинного шпигуна, майора Естергазі. Коли воен. трибунал визнав Естергазі невинним, в об-ве вибухнула буря обурення (1898). Письменник Еміль Золя, що підтримується Клемансо, в газетній статті "Я звинувачую".
У вступі курсової "Поняття та суб'єкти тлумачення цивільно-правових норм" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Французька революція 18 в. - Король Людовік XVI зізвав в травні 1789 р. Генеральні штати. Депутати від третього стану (купці, ремісники, буржуа, робочі) оголосили себе 17 червня 1789 р. Національним, а 9 липня - Засновницькими зборами. Спроба розгону зборів викликала народне повстання; штурм 14 липня 1789 р. Бастилии з'явився початком революції. У серпні 1789 р. прийнята Декларація прав людини і громадянина. Після скинення монархії внаслідок повстання 10 серпня 1792 р., очоленого Паріжської Комуною, політичне керівництво перейшло до жирондистам, яким протистояли якобінці, що прагнули до поглиблення революції. 22 вересня.

МІФ - (греч. mythos - переказ, оповідь, слово) - 1) традиційне анонімне оповідання, що образно пояснює події космосу, історії і божественного життя, походження людини, умови його життя, смерть і інш. Як тип мислення міф характерний тим, що суворо не розрізнює природне і сверхприродное, походження і суть, історичне і вічне, речовинне і духовне, емоційне і раціональне, індивідуальне і родове. 2) У філософії поява міфів нерідко зв'язується з формуванням язичества з його родовою свідомістю і культовою практикою і вони оцінюються частіше за все негативно як по суті чужі істині, як помрачающие і що поневолюють дух.
БЕЛ - (Халд.) Самий старший і могутній бог Вавілонії, - одне з древнейших триединств: Ану (див.); Бел, "Владика Світу", батько богів, Творець і "Владика міста Ніпур"; і Хеа, творець долі, Владика Глибочини, Бог Мудрості і езотеричного Знання, і "Владика міста Еріду". Дружина Бела, або його жіночий аспект (Шакті), була Белата, або Белтіс, "матерь великих богів" і "Пані міста Ніпур". Спочатку Бела називали також Ену, Елу і Капту (див. труд "Г. Сміта Chaldean account of Genesis"). Його старшим сином був Місячний Бог Син (імена якого були також Ур, Агу і Іту), який був головним божеством міста Ур, названого.
Список літератури курсової "Поняття та суб'єкти тлумачення цивільно-правових норм" - більше 20 джерел. компанія з обмеженою відповідальністю, що інвестує кошти в нерухомість - Компанія купує об'єкти власності, такі, як квартирні і офісні приміщення, торгові центри, промислові склади і готелі, і передає рентний дохід в партнерство з обмеженою відповідальністю. Менеджер - член товариства (generalpartner) управляє компанією, приймає рішення про те, які об'єкти власності купувати і продавати, і виконує адміністративні обов'язки, такі, як розподіл доходу між партнерами. На початку 80-х років багато які партнерства по нерухомості були створені для скорочення податкових зобов'язань партнерів, оскільки для того, щоб компенсувати інші втрати від оподаткування прибутку, цим компаніям.
ощадні установи - часто - ссудо-ощадні асоціації, фінансова організація, що заохочує особисті заощадження. Організація, створена головним чином як депозитна установа для зберігання споживчих заощаджень; найбільш поширеним виглядом таких організацій є ссудо-ощадні асоціації (savings and loan association) і ощадні банки (savings bank). Раніше ощадні інститути традиційно надавали велику частину внесків на житлові іпотечні позики і продовжували робити це після того, як на початку 80-х років був ухвалений закон, що розширює дозволений спектр ощадних послуг, що дозволив їм надавати комерційні і споживчі кредити.

номінальна вартість; номінал - Номінал цінних паперів, званий також face value. Наприклад, облігація, що продається по номінальній вартості, стоїть ту ж суму, що і сума, по якій вона була випущена або по якій вона буде погашена по настанні терміну погашення, як правило, 1000 долл. за облігацію. У разі звичайних акцій (common stock) номінальна вартість встановлюється компанією, що випустила акції. У минулому номінальна вартість відображала первинні інвестиції, вкладені з розрахунку на кожну акцію товарами, готівкою коштами і послугами, але сьогодні таке відбувається рідко. Замість цього для розрахунку облікової вартості.
Посилання в тексті роботи "Поняття та суб'єкти тлумачення цивільно-правових норм" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ - (.. от. греч. physis - природа і logos - наука) - область міждисциплінарних досліджень на стику психології і нейрофизиологии. Вивчає психіку в єдності з її нейрофизиологическим субстрат (мозком), тобто розглядає співвідношення мозку і психіки. Спочатку термін використовувався нарівні з поняттям фізіологічна психологія, зараз він має цілком самостійне значення. Головною задачею П. є причинне пояснення психічних явищ шляхом розкриття лежачих в їх основі нейрофизиологических механізмів. Нарівні з традиційними методами (реєстрація сенсорних, моторних, вегетативних реакцій і інш.) в П. широко.
КОФФИНА - ЛОУРИ СИНДРОМ - (описаний американським педіатром G. S. Coffin, рід. в 1923, і працюючим в Канаді британським генетиком R. B. Lowry, рід. в 1932) - спадкове захворювання: низьке зростання; великі кисті, пальці товсті, конусовидні, гиперподвижні; характерне обличчя - квадратний лоб, виступаючі надбрівні дуги, широко розставлений очі, антимонголоидний розріз (зовнішні кути очей розташовуються нижче внутрішніх), луковицеобразний ніс, відкриті уперед ніздрі, повні губи, відкритий рот, масивне підборіддя, відстовбурчені вушні раковини; килевидная грудна клітка з короткою розщепленою грудиною, сколиоз.
ДЕКАЛЯЖ - (від фр. decalage - розходження, расклинивание) - поняття операциональной концепції інтелекту Ж. Піаже - повторна поява пізнавальних структур і феноменів в процесі розвитку. Пиаже виділяє 2 загальних класу таких повторень: вертикальні і горизонтальні декаляжи. Вертікальние Д. - повторення на новому рівні (етапі) феноменів, які були преодолени на попередньому рівні (етапі) розвитку. При цьому пізнавальні структури, що з'являються на різних рівнях, володіють формальною схожістю; схожі і змісту, до яких вони застосовуються, але рівні функціонування виявляються принципово різними - на кожному рівні.

Сирінгомієлія - (греч. syrina - дудочка, myelos - ¦кістковий¦ мозок) - хронічне захворювання центральної нервової системи з переважною поразкою спинного мозку. Основу хвороби убачають у природженій ваді розвитку спинного мозку і анатомічному дефекті хребетного шва. Часто виявляють аномалії розвитку центрального каналу, його незаращение. Вважається типовим дизрафический статус пацієнтів: деформація грудної клітки, викривлення хребта, шестипалость, синдактилия, викривлення мізинців, неправильне розташування молочних залоз і наявність додаткових сосків, неоднаковий колір райдужних оболонок очей, додаткові.
Діти як свідки - Область психологічних досліджень, присвячена вивченню достовірності дитячих спогадів про травматичні події або переживання. Особливо важливе значення додається дитячим спогадам про статеве насилля. До 1970-х рр. повідомлення дітей про випадки статевого насилля над ними звичайно вважалися недостовірними. Починаючи з 1980 року і далі суди стали приділяти більше уваги свідченням потерпілих при розгляді справ про насилля над дітьми. Психологічні дослідження в цій складній області не можна провести з використанням традиційних експериментальних методів, але завдяки сеансам психоаналізу було.
КЕРОВАНІСТЬ - це здатність системи певним чином в заданому напрямі і тимчасових межах реагувати на сигнали управління або на управлінський вплив. Система керована, якщо кожному впливу управління відповідає суворо певний стан параметрів об'єкта, некерована або малоуправляема, - якщо об'єкт управління міняє свої параметри довільно. Норма, або масштаб, керованості пов'язана зі структурою організації, числом ієрархічних рівнів і зв'язків. Уменьшеніє У. пов'язане із збільшенням ієрархічних рівнів і розширенням структури по вертикалі. Збільшення норми У. веде до розширення структури по горизонталі і.
ПРАВА неДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ УТВОРЕННЯМ ДОРОСЛИХ - З метою ефективної взаємодії державних і недержавних органів управління розвитком утворення дорослих встановлюються наступні права для недержавних органів: - право на представництво в парламентських комісіях з освіти і інакших робочих органах законодавчої влади, що відають питаннями освіти; - право на участь в формуванні державної політики в області освіти і в розробці національної програми його розвитку; - право на участь в розробці нормативних актів, що встановлюють правовідносини в сфері їх ведіння; - право на участь в підготовці і прийнятті рішень, що зачіпає інтереси суб'єктів.