Поняття та ознаки фінансово-правової відповідальності

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження фінансово-правової відповідальності ... 5
1.1. Суть поняття "фінансово-правова відповідальність" ... 5
1.2. Функції фінансово-правової відповідальності ... 14
1.3. Принципи фінансово-правової відповідальності ... 16
Розділ 2. Характеристика особливостей фінансово-правової відповідальності ... 21
2.1. Ознаки фінансово-правової відповідальності ... 21
2.2. Загальна характеристика фінансового правопорушення ... 26
2.3. Поняття та види фінансових санкцій ... 30
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Поняття та ознаки фінансово-правової відповідальності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття та ознаки фінансово-правової відповідальності"

Курсова робота "Поняття та ознаки фінансово-правової відповідальності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Фінансово-правова відповідальність", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Фінансово-правова відповідальність" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Фінансово-правова відповідальність" і призначений виключно для пошукових систем.

КОНСТИТУЦІЯ - (від лати. "constitutio" - встановлюю, засновую) - акт засновницької (верховної) влади, що закріплює основи конституційного ладу, положення людини і громадянина в суспільстві, форму правління, державно-територіальний пристрій, систему органів державної влади і місцевого самоврядування. Понятіє К. вживається вже в роботах Арістотеля в зв'язку з обгрунтуванням їм ідеї раціонального державного пристрою. Своїм же походженням термін К. зобов'язаний імператорським указам Римської імперії. У середньовічну епоху цим терміном означалися акти (хартії) про феодальну вільність. Конституції в.
Гарантії прав на землю при вилученні земельних дільниць - система заходів, що забезпечують права осіб на землю при вилученні у них земельних дільниць для державних або муніципальних потреб, попередніх вилученню земельної дільниці: а) надання за бажанням осіб, у яких вилучаються, покупалися земельні дільниці, рівноцінних земельних дільниць; б) відшкодування вартості житлових, виробничих і інакших будівель, будов, споруд, що знаходиться на земельних дільницях, що вилучаються; у) відшкодування відповідно до названого Кодексу в повному об'ємі збитків, в тому числі упущеної вигоди; г) повідомлення власників земельних дільниць, землекористувачів.
СЕЛЕКЦІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ - сорти рослин, породи тварин, що є особливим об'єктом цивільно-правової охорони. Згідно ст. 3 Закону РФ "Про селекційні досягнення" від 6 серпня 1993 р. право на С. д. охороняється законом і підтверджується патентом, який засвідчує виняткове право патентовласника на використання С. д. Патент видається на С. д., що відповідає критеріям охраноспособности і що відноситься до ботанічних і зоологічних родів і видів, перелік яких встановлюється Державною комісією РФ з випробування і охорони С. д. з урахуванням міжнародних зобов'язань РФ. Критеріями охраноспособности С. д. є: а) новизна; б) отличимость;.
Святі - це реально мешкаючі (що жили) люди, що свято шанували, шануючі, зберігаючі на ділі всі догмати християнської віри. Це особливі люди, люблячі Бога, що мають зв'язок і з Богом, і з миром. Святість цих, здавалося б звичайних людей, є відображення святості Бога. Буває, що тіло святого залишається після смерті нетлінним. Церква, через своїх ієрархів, збирає все, що відомо про святе, прославляє і канонізує його. Є святі апостоли і євангелісти, які були учнями Іїсуса Христа під час його земного життя. А є пророки, обдаровані особливим пізнанням волі Божієй. Є мученики, загиблі за віру; сповідники.
Кожна вагома структурна частина курсової "Фінансово-правова відповідальність" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГАЗМАН Олег Самойлович - (21.1.1936, Полоцк, Білорусія, - 30.8.1996, Москва), педагог, чл.-корр. РАО (1992), канд. пед. наук (1974). Закінчив ист. ф-т Новосибірського пед. ин-та (1960). Працював дир. школи в Новосибірської обл. У 1963 - 67 дир. школи, заст. нач. управління по воспитат. роботі Всього-рос. піонерського табору "Орля" (поблизу Туапсе). Викладав (1968 - 69) в Ліпецком пед. ин-ті. З 1969 в системі АПН: науч. співробітник, зав. лабораторією ігрової діяльності, в 1973 - 86 дир. піонерського табору "Маяк". З 1990 зав. лабораторією Центра пед. інновацій (нині НДІ РАО). Осн. роботи по гражд.
КОМІРИ, КРИЛЬЦЕ - найважливіші елементи русявий. архітектура. НайПростіші з К. складаються з сходів і верхнього майданчика - рундука. Сложноє К. мало два рундука. К. були відкриті і закриті. Дах підтримувався колонками. Збоку рундуки і всход захищалися поручнями, які нерідко зашивали дошками. більш пізній час поручні робили з різьблених і точених балясин. Дах над верхнім рундуком часто був двосхилим. Встречаются К. з двома симетрично розташованими всходами, направленими в різні сторони від рундука. Цікавою архітектурною деталлю споруд були галереї (всходи), що оперізують будинок на рівні перекриттів другого.
КИНДИДИ - Царська династія, що правила в V-VI вв. в Центральній Аравії. Кинда було плем'ям южноарабского походження. У Йемене воно займало східну частину країни, де його центром вважалося місто Даммун. У подальшому кинда переселилося в Центральну Аравію і зайняло область, що належала до цього племені маад. Його столицею тут стало місто Гамр в південно-західній частині Неджда, в двох днях шляху від Мекки. Переселення це, видимо, сталося в першій третині IV в., оскільки до першого відомого нам царя Киндідов, Худжра Акила, тут, за свідченням арабського історика Якубу, правили п'ять царів. Після смерті Худжра.
У вступі курсової "Фінансово-правова відповідальність" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЄЛІСЕЙ ПРОРОК - учень і наступник прор. Илии (IX в. до Р.Х.), син деякого Сафата з коліна Рувімова. Илия, великий з пророків, закликав Елісея на служіння, коли той орав на биках в полі. Залишивши своїх батьків, Єлісей пішов за Ілієй, служачи йому і осягаючи ведіння таємниць Божіїх, що відкриваються пророкам. Перед тим як Господь забрало до себе Ілію на вогненній колісниці, пророк спитав у свого учня, що він, Ілія, може зробити для Елісея. Той же попросив для себе подвійно того духа, який почивати на Іліє і яким той пророкував і здійснював чудеса. Символом цього духа послужила милоть - частина верхнього одягу.

Іосиф Прекрасний - (библ.)  - одинадцятий син Іакова, народжений від Рахилі, прародитель двох колін Ізраїльових. У юності І. був любимим сином батька, і старші брати із заздрості продали його в караван, що йде в Єгипет, а батькові сказали, що І. розтерзаний дикими звірами. У Египте И. був проданий начальнику охоронців Потіфару і невдовзі став улюбленцем господаря, що довірив І. управління будинком і всі справи. Дружина Потіфара закохалася в І. верб помсту за його відмову звинуватила його в замаху на її честь. І. взяли в темницю, де він увійшов в довір'я до начальника в'язниці, що поставив його доглядачем над укладеними.
"ДОБРОТОЛЮБИЕ" - пятитомний збірник витворів 24 батьків Церкви, присвячений аскетичному любомудрию і практиці християнського подвижництва. Найбільш повне видання здійснене Іоанном Маврокордато (Венеция, 1782). Подібний же збірник був виданий на грецькій мові Нікодімом Святогорським і Макарієм Корінфським. Саме його взяли за основу для перекладу на слов'янську мову майбутнього "Добротолюбія" св. Паисий Велічковський і иноки перекладацької школи Нямецкого монастиря в Молдавії. Величезну допомогу їм надав митрополит Новгородський і Санкт-Петербургский Гавріїл (Петров), який св. Паисий присвятив свій.
Список літератури курсової "Фінансово-правова відповідальність" - більше 20 джерел. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА - по законодавству РФ всі громадяни, що беруть участь своїм трудом в діяльності підприємства на основі трудового договору (контракту). Трудовий колектив підприємства будь-якої організаційно-правової форми: а) вирішує питання про необхідність укладення з адміністрацією колективного договору, розглядає і затверджує його проект; б) розглядає і вирішує питання самоврядування колективу відповідно до статуту підприємства; у) визначає перелік і порядок надання працівникам соціальних пільг з фондів трудового колективу; г) визначає і регулює форми і умову діяльності на підприємстві органів політичних.
витратний підхід для оцінки художніх творів (творів витончених мистецтв) - Порівняльний підхід до вартості художніх творів, який розглядає як замінник для купівлі даного художнього твору можливості створення іншого художнього твору, яке заміняє оригінал. Розрахунок Оцінювача засновується на витратах на відтворювання або заміщення художнього твору, що розглядається і природі заміщення, тобто вона залежить від того, чи є воно новим для старого, від бази відшкодування, від того, чи є воно копією, або факсиміле. (МР-5, 3.4) - "Нове для старого" відноситься до витрат на купівлю того ж найменування або, якщо його немає в наявності, то предмета, схожого.

"ГАРЯЧІ" ГРОШІ - (англ. hot money) - короткострокові грошові капітали, ті, що стихійно переміщаються по каналах світового ринку позикових капіталів між країнами в пошуках прибули і (або) надійного притулку. Їх називають також блукаючим капіталом. Осн. причини появи "Г".д.: економич. і политич. нестабільність країни, інфляція, незбалансованість платіжного балансу, валютна криза, різниця котировання валют і процентних ставок в країнах, валютна спекуляція (див. Спекуляція валютна). Джерела "Г".д. - ден. капітали фірм, банків, учасників внешнеекономич. діяльність. Раптовість притоки.
Посилання в тексті роботи "Фінансово-правова відповідальність" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Психодіагностічеськоє спілкування: аналіз етологической інформації - (Е. і.). А. Ю. Панасюк. Етологическая інформація - інформація про ті або інакші поведенческих реакції людини. При цьому термін "поведінка" розуміється досить широко - від простих рухів співрозмовника (рух рукою, поворот голови і т. д.) до складних форм його поведінки. Е. і. включає в себе: 1) кінетичну інформацію (від зміни міміки до зміни положення корпусу в просторі); 2) вербальную інформацію (включає в себе не тільки особливості мови, але і паравербальную інформацію: інтонацію і т. п.); 3) інформацію про продукти діяльності людини; 4) поведенческую інформацію інакшого типу. Надійність.
РОЗУМ - (розум і розум) - в філософсько-психологічній традиції - два типи роботи логічного мислення. Розум, будучи одним з моментів руху думки до істини, оперує в межах чого склався знання даними досвіду, упорядковуючи їх згідно з твердо встановленими правилами, що додає йому автомато-подібний характер, якому властиві жорстка визначеність, суворість розмежування і тверджень, тенденція до спрощення і схематизации. Це дозволяє правильно класифікувати явища, приводити знання в систему. Розум забезпечує успішну адаптацію індивіда до звичних пізнавальних ситуацій, особливо при рішенні.
"F33.1" Рекурентний депресивний розлад, поточний епізод середньої міри - Діагностичні вказівки: Для достовірного діагнозу: а) повинні бути задоволені критерії рекурентний депресивного розладу (F33.-), а поточний епізод повинен відповідати критеріям депресивного епізоду середньої міри (F32.1х); би) щонайменше 2 епізоду повинні тривати як мінімум 2 тижня і повинні бути розділені інтервалом в декілька місяців без значних розладів настрою; в іншому випадку треба користуватися рубрикою рекурентний афективні розлади (F38.1х). П'ятий знак використовується для позначення наявності соматичних симптомів в поточному епізоді: Якщо необхідно, можна визначити переважаючий тип.

ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ - (від лати. interior -внутрішній) - букв.: перехід ззовні всередину; психологічне поняття, що означає формування стабільних структурно-функціональних одиниць свідомості через засвоєння зовнішніх дій з предметами і оволодіння зовнішніми знаковими коштами (напр., формування внутрішньої мови із зовнішньої мови). Іноді расширенно трактується в значенні будь-якого засвоєння інформації, знань, ролей, ціннісних переваг і т. п. У теорії Л. С. Виготського в основному мова йде про формування внутрішніх коштів свідомої діяльності із зовнішніх коштів спілкування в рамках спільних видів діяльності;.
ВИСКОТТА - ОЛДРИЧА СИНДРОМ - (описаний педіатрами - німецьким A. Wiskott, 1898-1978, американським R. A. Aldrich, рід. в 1917) - спадкове захворювання, що розвивається внаслідок мутації гена, що кодує білок WASP. Відсутність цього білка в лимфоцитах і тромбоцитах зумовлює тромбоцитопению, порушення функції Т-лімфоцитов і регуляции синтезу антитіл. Захворювання розвивається у немовлят чоловічої статі і клінічно виявляється геморагічним синдромом (петехии, екхимози, носові кровотечі, мелена); екземою; рецидивирующими, що погано піддаються терапії інфекціями, нерідко викликаними незвичайними збуджувачами.
Тард, Габрієль - (1843-1904) - французький кримінолог, соціальний психолог, соціолог, найбільший представник психологічного напряму в соціології. Основними роботами Тарда в області соціології є "3акони наслідування", "Всесвітнє зіставлення", "Соціальна логіка", в яких він затверджує, що підмурівком соціології є соціальна психологія, так як суспільство - це продукт взаємодії індивідуальної свідомості. Вивчати соціологія повинна соціальну "интеракцию интерментальной діяльності", оскільки в дії "одного духа на іншій і потрібно бачити елементарний факт, з якого витікає все соціальне життя. Суть взаємодії, по Тарду, в.
Теорія сукупної причинної обумовленості - полягає в тому, що кожний акт міграції змінює соціальний контекст, в межах якого подальші рішення міграції стають типовими способами, що роблять додаткове переміщення більш вірогідним. Розглядаються шість соціально-економічних чинників, на які потенційно впливає міграція цим сукупним способом: розподіл доходів, розподіл землі, організація сільського господарства, культури, регіональний розподіл людського капіталу і соціальне значення роботи. З цієї теорії можна зробити наступні висновки: - соціальні, економічні і культурні зміни, викликані міграцією як в країнах виходу, так і країнах.