ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження державної служби та державних службовців ... 5
1.1. Основні концепції бюрократії ... 5
1.2. Категоріальні основи дослідження державних службовців ... 10
Розділ 2. Характеристика портрету державного службовця ... 13
2.1. Аналіз характерних рис державного службовця ... 13
2.2. Аналіз професійної етики державних службовців ... 17
Розділ 3. Аналіз шляхів удосконалення процесу формування етичної поведінки державних службовців ... 25
3.1. Характерні риси державного службовця за кордоном ... 25
3.2. Удосконалення процесу формування етичної поведінки державних службовців ... 27
Висновки ... 30
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Портрет сучасного державного службовця" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Портрет сучасного державного службовця"

Курсова робота "Портрет сучасного державного службовця" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Портрет сучасного державного службовця", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Портрет сучасного державного службовця" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Портрет сучасного державного службовця" і призначений виключно для пошукових систем.

КОНСТИТУЦІЯ - основний закон держави, що виражає волю і інтереси народу загалом або окремих соціальних шарів (груп) суспільства і що закріплює в їх інтересах найважливіші початки суспільного устрій і державного організації відповідної країни. За формою е. К. стоїть на першому місці в законодавстві країни і містить початкові початки національної системи права. По суті і змісту Інакше говорячи, Головні питання її змісту - про владу, форми власності, положення особистості, пристрій держави. Конституційні норми є основоположними для діяльності державних органів, політичних партій і інакших суспільних об'єднань. ЗАСНОВНИЦЬКІ ЗБОРИ - тимчасовий вищий орган державної влади, якому належить влада встановлювати основи державного устрою, оформляти основи політичних прав народу і т.д., що скликається для виробітку і прийняття (або тільки для виробітку) конституції. Нарівні з цією "засновницькою владою" У.с. в період своєї діяльності іноді може здійснювати також звичайні функції органу законодавчої влади. Ідея У.с. корінити у вченні про народний суверенітет і веде своє походження від теорії договірного походження держави, згідно з яким сам народ, якому тільки і належить владу встановлювати для себе форми державного. КАНАДА - держава в Північній Америці. До 1 липня 1867 р. - британська колонія. Потім - домініон. Член Британської Співдружності. Столиця - м. Оттава. Форма державного пристрою - федерація. Адміністративне ділення: 10 провінцій (Онтаріо, Квебек, Нова Шотландія, Нью-Брансуик, Манітоба, Британська Колумбія, Острів принца Едуарда, Саськачеван, Альберта, Ньюфаундленд) і дві території (Північно-західні території, територія Юкон). Кожна провінція має свою конституцію, виборний законодавчий орган, уряд. Представником центрального уряду є лейтенант-губернатор. Визначене коло компетенції органів влади провінцій:. ЗЛОЧИННІ ПОРУШЕННЯ СТАТУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ - злочини, що заподіюють збиток суспільному господарству колгоспів і правильної, що відповідає задачам і принципам колгоспного ладу діяльності колгоспів. Перемога колгоспного ладу забезпечила перетворення сільського господарства нашої країни в саме передове в світі господарство, оснащене сучасною технікою. Партія і Уряд, невпинно піклуючись про зміцнення і розвиток суспільного господарства колгоспів, що є головною силою колгоспів, прийняли ряд найважливіших рішень, направлених на подальше зміцнення колгоспного ладу. Постанови "Про заходи охорони суспільних земель колгоспів від.
Кожна вагома структурна частина курсової "Портрет сучасного державного службовця" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТРЕСТ - (англ. trust - віра, довір'я) - об'єднання суб'єктів, ведучих господарську діяльність, з метою централізації виробничої і комерційної діяльності. Т. може об'єднувати юридичних осіб, індивідуальних підприємців або осіб, ними що не є. Первий Т. ( "Стандардойл") з'явився в США в 1879 р. в нафтовій промисловості. Згодом його модель була скопійована іншими галузями промисловості. Згідно з цією моделлю конкуруючі господарюючі суб'єкти засновували довірчу власність таким чином, що довірчий власник здійснював адміністративне управління цими господарюючими суб'єктами (див. Довірча власність). У англ. ЗАВІДУЮЧИЙ ВІДДІЛОМ (БЮРО) ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТНИХ МАТЕРІАЛІВ - Посадові обов'язки. Здійснює керівництво роботою по оформленню розроблених проектів, науково - технічних звітів про результати проведених досліджень, інформаційних матеріалів, методичних програм і іншої наукової і технічної документації. Забезпечує своєчасне і якісне виконання по замовленнях підрозділів копіювально - розмножувальних, палітурно брошюровочних і інших видів оформительских робіт різними способами із застосуванням сучасних спеціальних технічних засобів. Очолює роботу по складанню графіків виконання замовлень, обліку надходження технічної документації, обліку виробітку і витрати. Травма психічна (психологічна) - Психологічний слід в пам'яті неординарних екстремальних і гиперекстремальних ситуацій, пережитих людиною, що виявляється в його важких психічних станах, що відбиваються несприятливо на поведінку і вмісних загрозу виникнення хворобливих психічних розладів. Вона - продукт не тільки впливу ситуацій, але і величезної психологічної значущості їх для людини, його недостатньої психологічної підготовленості до них. і психофізіологічної стійкості. Психотравмирующими можуть бути ситуації смертельного ризику, масової загибелі людей, смерть близької людини, важкі події в сім'ї, позбавлення життя іншої людини.
У вступі курсової "Портрет сучасного державного службовця" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРИЛЮДНІСТЬ (АБО ОФІЦІЙНІСТЬ) В КАРНОМУ ПРОЦЕСІ - в радянському карному процесі проведення державними органами карного переслідування, розслідування і. розгляду карної справи на основі їх посадових повноважень в інтересах соціалістичної держави і усього радянського народу. Це вимагає від відповідних державних органів - прокуратури і суд - неухильного збудження переслідування проти кожного порушника законів і так же неухильного застосування до нього покарань. Карний процес збуджується як би волею самого закону, по почину зобов'язаних до цього посадових осіб, діючих ex officio (звідси друга назва цього принципу - офіційність), незалежно від.

КООРДИНАТОРИ - Координатори - це члени або співробітники МА, які відповідають за надання членам організації підтримки і надання консультацій з питань, пов'язаних з певною країною/регіоном, темою, сектором або методом роботи. Координатори грають ключову роль в системі мереж МА як вузли цих мереж. Вони підтримують тісні зв'язки з групами, секціями і Міжнародним секретаріатом (зокрема, з дослідницькими командами і групами розробників акцій). Група координаторів, або коордгруппа, складається з трохи координаторів, спільно керуючих тією або інакшою частиною роботи секції. Координатори по країнах і. ОРГАН ДІЗНАННЯ - орган, якому закон дозволяє проводити розслідування в формі дізнання (див.: Дізнання). До таких органів віднесені: - міліція; - командири вояцьких частин, з'єднань і начальники військових установ у справах про всі злочини, довершені підлеглими ним військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними під час проходження ними зборів; у справах про злочини, довершені робітниками і службовцями Збройних Сил РФ в зв'язку виконанням службових обов'язків або в розташуванні частини, з'єднання, установи; - органи федеральної служби безпеки - у справах, віднесеним законом до їх ведіння; - начальники.
Список літератури курсової "Портрет сучасного державного службовця" - більше 20 джерел. Установка - досить стабільна готовність суб'єкта діяльності поступати тим або інакшим образом ще до появи стимулюючого активність об'єкта або явища, при умові знання, що саме цей певний об'єкт або явище буде пред'явлено. Спочатку термін "установка" був введений в науковий психологічний лексикон для опису не актуально виникаючого, а закладеного попереднім функціонуванням способу реагування на ситуацію (, що сприймається швидкість реакцію у відповідь, ряд ілюзій сприйняття, специфіка протікання деяких психічних процесів і т. п.). Як свій рід интерпретационного "ключа", що. Кризи вікові - [греч. krisis - рішення, поворотний пункт] - особливі, відносно нетривалі за часом періоди онтогенеза, що характеризуються різкими психологічними змінами. На відміну від криз невротичного або травматичного генеза, К. в. відносяться до нормативних процесів, необхідних для нормального поступального ходу особового розвитку (Л.С. Виготський, Е. Еріксон). Це означає, що К. в. закономірно виникають при переході людини від одного вікового рівня до іншої і пов'язані з системними якісними перетвореннями в сфері його соціальних відносин, діяльності і свідомості. Уперше найважливіше значення.

Потреба в досягненні - (achievement need) Потреба в досягненні (П. д. ) - найбільш детально вивчена з 20 психол. потреб, описаних Г. А. Мюрреєм в його класичній роботі "Explorations in personality ( Ісслед. особистості"). У ранніх исслед. передбачається, що П. д. присутній в будь-якій ситуації, де має місце змагання з деяким рівнем досконалості. (Цей рівень досконалості може встановлюватися як на основі рез-тов, що досягаються інш., так і на основі власних уявлень про бажаного рез-ті.) У більшості цих исслед., особливо в тих, к-рі проводилися Д. К. Мак-Клелландом і його співробітниками, П. д. вимірювалася на.
Посилання в тексті роботи "Портрет сучасного державного службовця" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Нейролінгвістіка - (neurolinguistics) Визначувана широко, Формальна теорія психолингв. розвивається у взаємодії трьох наукових областей: неврології, психології і лінгвістик. Ларненделла наполягав на одночасній інтеграції в формальній теорії мови і мозку трьох різних перспектив: відкритої мовної і язикової поведінки, прихованої нейроанатомии і нейрофизиологии і функціональна орг-ции мовної і язикової систем як можливої реальності. Він підкреслював необхідність включення в склад нейролингвистической теорії описів систем невербальной комунікації в челов. поведінці, культурних і індивідуальних змінних. Когортние відмінності - (cohort differences) Термін "когорта" служить для позначення будь-якої групи або сукупності людей, к-рую об'єднує деяку значущу подію, що відбувається в їх житті у визначений тимчасової період. Подія, що використовується для виділення когорти, може широко варіювати, змінившись від дати народження до таких специфічних подій, як вступ до вузу, відхід на пенсію або вступ в брак. Тимчасові межі, що використовуються для визначення різних когорт, вибираються довільно; період часу, в рамках к-рого відбувається важлива життєва подія, може коливатися від одного дня до двох і більш десятиріч. Т. до. для виділення. Клінічні вияви Сексуальні девіації - Онанізм правильніше називати мастурбацією. Статеве збудження і оргазм досягаються механічним роздратуванням статевих органів рукою, різними механічними пристроями. Мастурбація, як правило, поєднується з сексуальними фантазіями. Вважається, що в період статевого дозрівання до початку статевого життя біля 80 % підлітків чоловічої статі займаються мастурбацією, причому частина з них спільної або взаємної (з однолітками). Патологічної мастурбація признається тільки у разі надмірної інтенсивності (більше за один раз в день), або коли вона віддається перевагу можливим статевим стосункам, стає перверсией.

КВАТЕРНОСТЬ - або ЧЕТВЕРИЦА (Quaternily; Qualernilat) - образ чотирикратної симетричної структури, звичайно квадрат або коло; психологічно цей образ вказує на ідею цілісність. "Кватерность потрібно розуміти як деякий універсальний архетип. Останній утворить логічну основу для будь-якого цілісною думки. Для такої думки необхідна наявність четирехкратности. Наприклад, якщо ви хочете описати горизонт як щось ціле, ви називаєте чотири сторони світла <...>. скрізь ви натикаєтеся на чотири стихії, чотири первинних якості, чотири кольори, чотири касти (в Індії), чотири шляхи духовною. ХЬЮЗА СИНДРОМ - (описаний британським ревматолог G. R. V. Hughes; синоніми - антифосфолипидний синдром, антикардиолипиновий синдром) - комплекс аутоиммунних реакцій на фосфолипиди (найважливіший компонент мембран тромбоцитов, кліток ендотелия судин, нервової тканини), які придбавають роль чужеродних антигенів. У здорових людей рівень антитіл до фосфолипидам в сироватці крові низький, і біологічні мембрани захищені від їх дії. Антифосфолипидний синдром частіше зустрічається у жінок у віці 20-40 років. Розрізнюють антифосфолипидний синдром первинний (синдром Снеддона) і повторний - спостерігається при дифузних. КЕКЧЕЕВ - Крікор Хачатурович (1893-1948) - російський психофизиолог, фахівець в області фізіології і психофізіології труда. Автор концепції внутрішніх психофізіологічних механізмів працездатності і стомлення людини. Д-р медичних наук (1936), професор (1936), чл.-кор. АПН РСФСР (1947). Закінчив 1 МГУ (медичний і фізико-математичний факти) на початку 20-х рр. У 1920-1925 рр. -завідує відділом психофізіології, є вченим секретарем Державного психоневрологічного ин-та в Москві, потім - заст. директора і керівник відділу досліджень (в області фізіології труда) ЦИТ. У ці ж роки - член президії Ради по науковій. СТРУКТУРА КОНФЛІКТУ - (від лати. structure - будова, розташування, порядок) - будова і внутрішня форма організації конфлікту, виступаюча як сукупність елементів його складових, що забезпечують цілісність конфлікту як системи, його відмінність від інш. соціальних явищ, збереження його основних властивостей при різних зовнішніх і внутрішніх змінах. С. до. характеризує статичну складову конфлікту і його властивості як об'єкта. С. до. відрізняється від його функцій, що характеризують динамічну складову конфлікту і його властивості як процесу. С. до. включає дві основні підсистеми: об'єктивну (матеріальну) і суб'єктивну.