ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДЕПУТАТСЬКОГО МАНДАТУ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Загальні положення про депутатський мандат.....5
1.1. Поняття депутатського мандату.....5
1.2. Види депутатського мандату.....8
Розділ 2. Набуття та припинення депутатського мандату.....20
2.1. Порядок набуття депутатського мандату.....20
2.2. Порядок припинення депутатського мандату.....24
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку законодавства України щодо депутатського мандату.....28
Висновки.....33
Література.....35

Для придбання курсової роботи "Порядок набуття та припинення депутатського мандату" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Порядок набуття та припинення депутатського мандату"

Курсова робота "Порядок набуття та припинення депутатського мандату" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Порядок набуття та припинення депутатського мандату", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Порядок набуття та припинення депутатського мандату" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Порядок набуття та припинення депутатського мандату" і призначений виключно для пошукових систем.

Система урегулювання суперечок по морському праву - передбачається Конвенцією ООН по морському праву (ст. 279-299, ч. XV; ст. 186-196, разд. 5 ч. XI і додатки V, VI, VII, VIII). Є частиною загальної системи регулювання суперечок, створеною на основі Статуту ООН. Її основою служить обов'язок держав дозволяти будь-які спори, що стосуються тлумачення або застосування Конвенції, у відповідності з п. 3 ст. 2 Статути ООН, тобто "мирними засоби таким чином, щоб не піддавати загрозі міжнародний мир і безпеку і справедливість". Система, передбачена Конвенцією, виходить з права держав в будь-який час домовитися між собою про застосування будь-яких. НАТУРАЛІЗАЦІЯ - зміна конституційно-правового статусу іноземного громадянина або особи без громадянства внаслідок прийому державою в своє громадянство вказаного індивіда на його прохання, виражене в заяві (клопотанні), або з його згоди. При цьому необхідно розрізнювати два вигляду Н.: придбання громадянства внаслідок вкорінення, яке не розповсюджується на чоловіків і дітей (відповідно до Конвенції про громадянство, укладеної в Монтевідео в 1933 р.), і індивідуальну Н. батьків, яка розповсюджується і на малолітніх дітей, але не на чоловіків натуралізованих. Законодавство більшості держав дотримується. РЕСТИТУЦІЯ - 1) в міжнародному праві - повернення внаслідок умов мирного договору або інакших міжнародно-правових актів майна, неправомірно вилученого і вивезеного воюючою державою з території свого військового противника. Р. придбали особливо велике значення в ході і по закінченні другої світової війни. Гитлеровские загарбники і їх підсобники, вівши несправедливу, злочинну війну, розкрадали і вивозили з тимчасово окупованих ними територій величезні матеріальні цінності, вартість яких обчислюється в сотнях мільярдів рублів. Уряд Радянського Союзу і уряди інших держав 5 січня 1943 р. підписали спеціальну. МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР - угода між державами і іншими суб'єктами міжнародного права, що встановлює для його учасників міжнародні права і обов'язки; головне джерело міжнародного права. За змістом М.д. бувають політичними (про взаємну допомогу, нейтралітет і інш.), економічними (позики, кредити і інш.) і договорами з спеціальних питань (зв'язок, транспорт, наука і культура і інш.). М. д. - родове поняття, що охоплює всі міжнародні угоди, які можуть мати самі різні найменування: договір, угода, паю; трактат, конвенція, декларація, комюніке, протокол і т.п. Твердо встановленого значення тих або інакших назв не існує.
Кожна вагома структурна частина курсової "Порядок набуття та припинення депутатського мандату" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА - в СРСР система заходів, направлених на охорону політичної і економічної основ Радянської соціалістичної держави і його державних меж. У своєму Зверненні до виборців 6 грудня 1937 р. ЦК партії вказував, що якщо внутрішні вороги радянського народу малочисленни і безсилі, то підтримуючі їх зовнішні вороги представляють серйозну небезпеку для свободи і незалежності нашої Батьківщини. Щоб забезпечити нашу Батьківщину від цієї небезпеки, треба мати, по-перше, добре організовані каральні органи, здатні знешкодити шпигунів, шкідників, диверсантів і інших ворогів радянського народу; треба. СТИМУЛ - спонукальна причина поведінки, зацікавленість в здійсненні чего-л. в управлінні поведінкою персоналу С. повинні вмотивувати (зацікавлювати) працівників: в постійному розвитку (підвищенні) особового і колективного потенціалів; максимальному використанні цих потенціалів для досягнення цілей організації; дотриманні правил поведінки в організації не тільки на робочих місцях, але і на всій території, під час роботи і перерв в роботі, в спілкуванні з співробітниками, керівниками; участі у виробітку управлінських рішень, сприяючих позитивним зсувам в економічному і соціальному розвитку. СПІВТОВАРИСТВО (СОЮЗ) ДЕРЖАВ - інтегроване на основі міждержавних договорів об'єднання держав для рішення економічних, науково-технічних задач або досягнення якихсь глобальних цілей. Прикладом такого співтовариства є Європейський союз, правовий статус якого визначений Договором про утворення Європейського об'єднання вугілля і стали (ЕОУС), взятим в 1957 р., і Римськими договорами, що заснували Європейське економічне співтовариство (ЕЕС) і Співтовариство з атомній енергії. Резолюцією Європейського парламенту від 16 лютого 1978 р. три цих співтовариства запропоновано іменувати Європейським співтовариством (ЄС).
У вступі курсової "Порядок набуття та припинення депутатського мандату" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВІДКРИТЕ МОРЕ - водна частина Світового океану, розташована за межами територіального моря (територіальних вод), а також прилежащей і виняткової економічної зон на простори якої не розповсюджується суверенітет або юрисдикція ні прибережних, ні яких би те не було інших держав: на ці простори не розповсюджується також і правовий режим архипелажних вод. Згідно з Женевською конвенцією про відкрите море 1958 р. О.м. доступно для всіх націй у відповідності зі спеціальним принципом між народного права - свободи О.м., до складу якого входять свобода судноплавства, рибальства, свобода прокладати підводні кабелі і.

ПАРТИЗАНИ - особи, що добровільно взялися за зброю, ведучі бойові дії на території, зайнятій противником, і не вхідні до складу регулярних збройних сил. Правове положення П. регулюється нормами міжнародного права об комбатантах. П. признаються комбатантами, якщо вони задовольняють наступним умовам: мають у розділі особу, відповідальну за своїх підлеглих, належно організовані, мають відмітний знак, відкрито носять зброю, дотримують норми міжнародного права, вживані в період збройних конфліктів (так звані закони і звичаї війни). Згідно з додатком до IV Гаагської конвенції 1907 р. і Женевської конвенції. КОНВЕНЦІЇ МІЖНАРОДНІ - (лати. conventio і фр. convention - угода, договір, операція) - одне з найбільш поширених найменувань договорів (угод) між державами, переважно багатостороннього характеру. У К.м. фіксуються права і обов'язок суб'єктів міжнародного права в політичній, економічний, юридичний, військовий, гуманітарний і інших областях міждержавних відносин, включаючи морське право (Конвенція ООН по морському праву 1982 р.), повітряне право (Чикагская конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.), космічне право (Конвенція про міжнародну відповідальність за збиток, заподіяний космічними об'єктами, 1972 р.).
Список літератури курсової "Порядок набуття та припинення депутатського мандату" - більше 20 джерел. Психічні порушення у віддаленому періоді черепномозкової травми - В віддаленому періоді після перенесеної черепномозкової травми спостерігаються різні вияви негативних розладів, зумовлені дефектом, що сформувався. Вираженість дефекту, що сформувався залежить від багатьох причин: міри черепномозкової травми, об'єму пошкоджень мозку, віку, в якому вона сталася, своєчасності і об'єму терапії, спадкових і особових особливостей, установок особистості, додаткової екзогенних шкідливості, соматичного стану. Основним виявом психічних порушень у віддаленому періоді черепномозкової травми є психоорганический синдром з різною його вираженість. У залежності. Безповоротні психічні розлади - В основі цієї патології лежить органічна поразка головного мозку, клінічними виявами якого можуть бути психоорганический і корсаковский синдроми. Вони носять безповоротний характер, найчастіше виникають при интракраниальних інфекціях або при загальних інфекціях, що супроводяться церебральною поразкою. У останні десятиріччя нарівні з інфекційними захворюваннями істотний патоморфоз зазнали і психічні порушення. Психотические форми поступилися місцем симптоматике прикордонного кола порушень психіки. Будучи стержневим, астенічний синдром супроводиться вираженими вегетативними розладами.

Почуття гумору - (humor) У психології знайдеться небагато понять, здатних порівнятися по складності з поняттям Ч. ю. До вивчення Ч. ю. підходили з боку структури зухвалого його стимулу. Чи Яв-ця Ч. ю. звичайною реакцією, і якщо так, то чи оцінюється воно по внутрішніх або зовнішніх змінах? Які взаємозв'язки між фізіолог. реакціями, здатністю розуміти, продуцированием і простою оцінкою? Чи Можна розікласти Ч. ю. на різні типи, вмотивовані різними намірами і, отже, відображаючі різні міри зрілості і патології? Якщо передбачається оцінювати реакцію, то як це зробити і хто буде проводити оцінку: сам випробуваний.
Посилання в тексті роботи "Порядок набуття та припинення депутатського мандату" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Обмежена у часі психотерапія - (time-limited psychotherapy) Згідно з оцінками потреби в отриманні психотерапевтичної допомоги, щорічно потребують отримання соотв. допомоги 10-15% населення США (20-30 млн чол.), обслужити к-рих існуючій системі охорони здоров'я явно не під силу. Зіставлення цієї величезної потреби в допомозі і обмежених можливостей психотерапевтів, пов'язаної з кадрами, примушує разраб. короткострокові моделі лікування. Досвід установ, обслуговуючих широкий контингент населення, свідчить про те, що обіговій за психотерапевтичною допомогою готова пройти курс, що не перевищує п'ять-шість сеансів. Нек-рі типи. Ідентичність статева - [лати. identicus - однаковий] - усвідомлення суб'єктом своєї приналежності до чоловічої або жіночої статі або невизначеності свого статевого (сексуального статусу), суб'єктивне переживання своєї статевої ролі. І. п. - один з самих глибоких і ранніх елементів образу "Я", що формується в перші роки життя внаслідок відповідної категоризации (кодування, типізування) і статевому социализации. На основі своєї генитальной зовнішності новонароджений отримує паспортну (акушерський, паспортний або аскриптивний) підлогу, в якій його надалі виховують. Центральний елемент І. п. - образ/схема. Норми психокоррекционной групи - Гнучкість ролевого поведінки кожного члена групи залежить від групових норм. Норми - це прийняті правила поведінки, керівні діями учасників і що дозволяють застосовувати санкції до неприйнятних для даної спільності форм поведінки. Кожна психокоррекционная група встановлює свої норми поведінки. Стандартом звичайно стає заохочення емоційної виразності, тепла і відвертості. Що стосується зворотного зв'язку, то в одних групах вона повинна здійснюватися позитивно і м'яко, в інших - конфронтаційно. Ведучий групу терапевт з самого початку повинен ознайомити групи з основними принципами роботи, які.

БАЛАНТИДИАЗ - протозойная хвороба, що характеризується утворенням виразок в товстій кишці, поносом, болями в животі і лихоманкою. Захворювання зустрічається переважно у вигляді спорадических випадків головним чином в районах свиноводства, розташованих в зоні теплого і вологого клімату. Збуджувач - балантидии (Balantidium coli), що паразитують в товстій кишці у свинь, зрідка у щурів, собак, а також у людини. Збуджувач існує у вегетативній формі і у вигляді цисти. Вегетативні форми можуть зберігатися в навколишньому середовищі до 1 сут, цисти - протягом 3 - 4 нед. Джерелом збуджувачів инвазии є свині, які. Симптом - (греч. symptome - збіг, ознака) - 1. широке значення - будь-яка подія, яка є індикатором патології в організмі; 2. об'єктивна або суб'єктивна ознака соматичного або психологічного розладу, а також порушення поведінки індивіда. Симптомом є, таким чином, будь-яка ознака, з цілковитою певністю вказуючий саме на порушення тієї або інакшої функції, і в цьому складається його основна діагностична цінність. Цінність симптому істотно зростає, якщо він з більшою або меншою імовірністю вказує також на характер або природу розлади. Якостями, властивими симптому, є: 1. при кожному його повторенні. АДЛЕР АЛЬФРЕД - (Adler А., 1870-1937). Фундатор індивідуальної психології. Народився в Віні, помер у віці 67 років в Шотландії під час лекційного турне по країнах Європи. Важкі захворювання, перенесені А. в дитинстві, вплинули на вибір спеціальності лікаря і формування надалі інтересу до ідей компенсації органічної неповноцінності. У 18 років А. поступив в Віденський університет, де вивчав медицину. Будучи студентом, цікавився ідеями соціалізму. Після закінчення університету працював лікарем-офтальмологом, потім интернистом. Поступово його інтереси стали зміщатися в область неврології і психіатрії. У 1902. ПСИХОПАНТОМИМА - Метод, заснований на невербальной активності пацієнтів. П. передбачає самовираження пацієнтів і їх взаємодію без допомоги слів через рухи, жести, міміку, дотики. Поєднання руху, жесту, міміки і дотику надає більш широкі можливості для вираження і передачі своїх відчуттів і намірів без слів. Пантомимические техніки допомагають пацієнту в пізнанні самого себе, мотивів і особливостей своєї поведінки, змісту і інтенсивності емоційних переживань, способів реагування в різних ситуаціях, а також сприяють навчанню новим формам поведінки, особливо в області вираження своїх емоцій в невербальной.