ПОРЯДОК ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав ... 5
1.1. Підстави позбавлення батьківських прав ... 5
1.2. Наслідки позбавлення батьківських прав ... 13
Розділ 2. Порядок позбавлення батьківських прав ... 17
Розділ 3. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав ... 24
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Порядок позбавлення батьківських прав" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Порядок позбавлення батьківських прав"

Курсова робота "Порядок позбавлення батьківських прав" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Порядок позбавлення батьківських прав", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Порядок позбавлення батьківських прав" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Порядок позбавлення батьківських прав" і призначений виключно для пошукових систем.

ТОВАРИСТВО ВЛАСНИКІВ ЖИТЛА - самостійний вигляд некомерційної організації, форма об'єднання домовласників для спільного управління і забезпечення експлуатації комплексу нерухомого майна в кондоминиуме, володіння, користування і у встановлених законодавством межах розпорядження спільним майном (ФЗ РФ від 15 червня 1996 р. № 72-ФЗ "Про товариства власників житла"). Багато які правознавці вважають Т.с.ж. різновидом споживчого кооперативу. Необхідно суворо розрізнювати поняття "Т.с.ж." і "кондоминиум", В перекладі з латині "кондоминиум" означає загальну власність, а в значенні згаданого Закону - єдиний. Дебріфінг стресу критичних інцидентів - Critical Incident Stress Debriefing - CISD - метод роботи з наслідками колективної психічної травми у співробітників ПОО. Розроблений американським психологом Дж. Митчелом в 1983 році і набув широкого поширення. Психологічний дебрифинг (або ДСКИ) як форма надання допомоги в кризових ситуаціях проводиться з групами людей, що спільно випробували стресові або трагічні події. Це можуть бути групи, освічені по ознаці професійної приналежності, або просто об'єднані спільністю пережитої ситуації. До 1996 року тільки в США було проведено понад 12000 психологічних дебрифингов для працівників ПОО. У. Додатковий відпуск - додаткові, що надаються окремим категоріям працівників об п л а ч і в а е м и е дні відпочинку, встановлені трудовим законодавством з метою компенсації впливу тих або інакших несприятливих виробничих чинників на здоров'ї працівника в процесі трудової діяльності або стимулювання тривалої роботи в певній сфері. Щорічні оплачувані д. О. Предоставляются: Працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими і (або) небезпечними умовами труда; Працівникам, що мають особливий характер роботи; працівникам з ненормованим робочим днем; Працівникам, працюючим в районах крайньої півночі і прирівняних до них. АВСТРІЯ (Австрійська Республіка) - держава в Центральній Європі. Освічено в 1918 р. внаслідок розпаду Австро-Угорської імперії. Столиця - м. Вена. Федеральна держава: 9 федеральних земель (Бургенланд, Вена, Верхня Австрія, Зальцбург, Карінтія, Нижня Австрія, Тіроль, Форарльберг, Штірія). Кожна із земель має свою конституцію, парламент (ландтаг), уряд, суди. Діюча Конституція - Федеральний конституційний закон від 10 листопада 1920 р. в редакції 1929 р. - знову набрала чинності 1 травня 1945 р. після перерви (1938-1945 рр.), пов'язаної з приєднанням А. до нацистської Німеччини. По Констітуциї А. - демократична.
Кожна вагома структурна частина курсової "Порядок позбавлення батьківських прав" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Оголошення неповнолітнього повністю дієздатним (емансипація) -  Згідно з ст. 21 ГК РФ повна дієздатність виникає при досягненні повноліття, тобто з 18 років. Цивільне і сімейне законодавство передбачає декілька виняткових випадків, коли повна дієздатність виникає раніше. Так, повна дієздатність придбавається:  - при вступі в брак до досягнення повноліття. Придбана внаслідок висновку браку дієздатність зберігається в повному об'ємі і у разі розірвання браку до досягнення 18-літнього віку. При визнанні браку недійсним суд може, але не зобов'язаний ухвалити рішення про втрату неповнолітнім чоловіком повної дієздатності з моменту, визначуваного судом (ст. 21. СЕКРЕТАР КЕРІВНИКА - згідно з Кваліфікаційним довідником посад керівників, фахівців і інших службовців, затвердженому постановою Міністерства труда РФ від 21.08.1998 № 37 (в ред. від 07.11.2006 № 749), - фахівець, що виконує роботу по організаційно-технічному забезпеченню адміністративно-розпорядливої діяльності керівника підприємства. Приймає ту, що поступає на розгляд керівника кореспонденцію, передає її відповідно до прийнятого рішення в структурні підрозділи або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей. Веде діловодство, виконує різні операції із застосуванням. ДЕРЖАВНА РАДА - 1) вища законодорадча установа Російської Імперії в 1810-1906 рр. У 1906 р. в зв'язку з створенням Державної думи (ГД) перетворений у верхню палату російського парламенту. До цього часу половину Г.с. складали виборні члени, половину - що призначаються імператором. У частину Ради, що обирається входили представники від духовенства, Академії наук і університетів, від земських зборів, дворянських суспільств, від торгівлі і промисловості (всього 98 членів). Таке ж число членів (включаючи голову і віце-голову Г.с.) щорічно призначалося імператором у другу частину Ради з вищих державних.
У вступі курсової "Порядок позбавлення батьківських прав" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗАКОНОДАВЧА ТЕХНІКА - сукупність правил, методів. коштів і прийомів (інструментів), що використовуються суб'єктами законодавчого процесу, для організації і здійснення законодавчої діяльності. Інструментарій законодавця класифікується по предмету (переліку задач, що вирішуються і питань), призначенню і змісту. Класифікація по цих ознаках дозволяє виділити три основних вигляду З.т.: техніка організації законодавчої діяльності, техніка концептуальної розробки проектів законодавчих рішень, техніка написання і оформлення текстів законопроектів (юридична техніка). Предметом З.т. є: а) структура і технологія законодавчого.

НАГЛЯД СУДОВИЙ - діяльність вищестоящих судів по перевірці, в межах своєї компетенції, законності і обгрунтованості рішень, вироків, визначень і постанов нижчестоячих судових інстанцій. ВР республіки в складі РФ, крайовий, обласний суд, суд міста федерального значення (Москви і Санкт-Петербурга), суд автономної області і автономного округу здійснюють Н.с. за судовою діяльністю районних (міських) народних судів. Вищий судовий орган по цивільних, карних, адміністративних і інакших справах, підсудних судах загальної юрисдикції. - Верховний Суд РФ. Згідно з ст. 126 Конституцією РФ, ФЗ РФ від 31 грудня 1996 р. №. ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ - перечачі принципу заборони застосування сили і загрози силою дії, що створюють всупереч Статуту ООЯ загрозу територіальної недоторканості або політичної незалежності к. держави, а т.ж. довершені к. іншим образом, не сумісній з цілями ООН. Е відмінність від застосування сили, що констатується за допомогою Визначення агресії 1974 р., до цього часу відсутні які-небудь міжнародні документи, що конкретизують поняття "У.п.с.". основі практики, що є можна розрізнювати насильні дії психологічного і матеріального характеру, що володіють значенням УП.С. Об психологічну УП.С. можна говорити.
Список літератури курсової "Порядок позбавлення батьківських прав" - більше 20 джерел. ШИЗОФРЕНІЯ - психічне захворювання, що характеризується розщепленням особистості, розузгодженням психічних функцій, розривом між емоційним і інтелектуальним станом, відстороненням від реальності і відходом у внутрішній світ фантазмов.    Термін "шизофренія" був введений в наукову літературу в 1908 м. швейцарським психіатром Е. Блейлером (1857-1939) для позначення групи психічних захворювань, раніше описаних німецьким психіатром Е. Крапеліним (1856-1926) під назвою "раннє недоумство" (dementia praecox) і що включали в себе гебефрению (психоз, що характеризується аутизацией і. ГАЛЬПЕРИН ПЕТРО ЯКОВЛЕВИЧ - Петро Яковльович Гальперін народився 2 жовтня 1902 р. в Тамбове. Його батько, Яків Абрамович, був в той час уїздним лікарем, а згодом став відомим професором, нейрохірургом і отоларингологом. Саме він прищепив сину любов до знань і інтерес до психології. Мати Петра Яковльовича загинула в автокатастрофе в 1917 р. Разом з своєю майбутньою дружиною, Тамарой Мерзон, Петро Гальперін вчився на лікувальному факультеті медичного інституту в Харкові. Після закінчення інституту він працював в Центральному Українському психоневрологічному інституті, в якості спочатку врача-психоневролога, а потім -.

Оцінка стилю життя - (lifestyle assessment) Сформульована А. Адлером концепція стилю життя стала істотним внеском в розуміння поведінки чол. Адлер вважав, що розуміння челов. особистості вимагає визнання того, що поведінка кожного чол. має соц. значення, носить цілісний характер, містить певні паттерни (стиль життя), засновані на суб'єктивної перцепции, яв-ця навмисним, направленим на досягнення певної мети і вмотивовано бажанням подолати почуття неадекватності, зв'язаним з прагненням до успіху. Фази розвитку. Адлерианское консультування характеризується 4 послідовними фазами. 1. Між консультантом і клієнтом.
Посилання в тексті роботи "Порядок позбавлення батьківських прав" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Спілкування і діяльність: категориальний підхід Б. Ф. Ломова - Діяльність розглядалася Б. Ф. Ломовим як обществ. категорія, фіксуюча активний (що перетворює) характер людського буття: "Саме в процесі діяльності здійснюється суб'єктивне відображення об'єкта (предмета діяльності), а разом з тим перетворення цього об'єкта в її продукт відповідно суб'єктивній меті" (1984). Спочатку психологія вивчає діяльність на рівні індивідуального буття, як діяльність конкретної людини, реалізуючий ту або інакшу суспільств. функцію. У діяльності ж індивіда психологію цікавлять не її зміст або структура (предмет, кошти, умови, продукт) самі по собі, а суб'єктивний план:. ЗНАЧЕННЯ РОБОТИ МЕДСЕСТЕР В ПСИХОТЕРАПІЇ - У останні десятиріччя намітилася виражена тенденція до посилення ролі середнього медичного персоналу у вдосконаленні всієї системи охорони здоров'я, що зумовлено різними перетвореннями в області навчання, підготовки медсестер і організацій їх діяльності на більш високому рівні. Тепер вони повинні володіти складними медичними, естественнонаучними, а також технічними пізнаннями і навиками, необхідними для догляду за хворими. У західних країнах відповідно до запитів нашого часу вже протягом багатьох років медсестер готують по розширених програмах, що значно підвищує їх статус як фактичних помічників. Терстоун (THURSTONE) Луїс Леон - (29.5.1887, Чікаго - 29.9.1955, Чапел Хилл, Сев.Кароліна ) - американський психолог, психометрист. Біографія. Спочатку вивчав електроніку в Корнеллськом університеті (гірський інженер, 1912), після чого, в 1912 р., працював як асистент Т.Едісона в його лабораторії в м. Ост-Орандж. Працював викладачем нарисної геометрії в Міннесотськом університеті (1912-1914). У 1914 р. приступив до вивчення психології в Технологічному інституті Карнеги, займаючись передусім експериментальним навчанням. Працював в ньому як асистент, потім - професори психології і декана (1915-1923). З 1923 р.

Підбадьорення - (encouragement) Поняття О., на до-ром Альфред Адлер і Рудольф Дрейкурс робили особливий акцент, вказує на базисний аттитюд до життя, що вважається необхідним для успішного існування. На всіх дітей впливає очевидний факт їх більш низького положення ( "неповноцінність") відносно дорослих, внаслідок чого у дітей можуть сформуватися аттитюди слабості і приреченості на поразку, якщо хто те з їх оточення не буде підбадьорювати їх, - тобто не допоможе їм усвідомити, що їх нинішня "неповноцінність" є скороминущою і що у них є всі шанси досягнути успіху в житті. Оптимістичне відношення до життя. ПУХЛИНИ ПЕЧІНКИ - Серед доброякісних пухлин найбільше клінічне значення мають аденома, гемангиоми і тератоми. Аденома можуть розвиватися з печінкових кліток (гепатома) і з жовчних протоків (холангиома). Аденома, що досягли досить великої величини, виявляються помірними тупими болями, почуттям тягаря в правому подреберье. У області печінки пальпируется пухлина тугоеластической або щільної консистенції, іноді плотнобугристая, що зміщається при диханні разом з печінкою. Гемангиома має гладку або мелкобугристую поверхню, іноді буває жвава. Характерними симптомами гемангиоми є зменшення в розмірах пухлини при її. КОНСТРУКТИВНЕ - метод в поясненні психічної активності, заснований на розгляді цілей і намірів суб'єкта, а не на з'ясуванні причин або джерел, що зумовлюють його діяльність; противоположен редуктивному методу. "Конструктивний метод застосовується в обробці продуктів несвідомого (сновидінь, фантазій). Він виходить від продукту несвідомого як від символічного вираження (див. символ), яке в порядку передбачення зображає етап психологічного розвитку <...> розглядати несвідомий продукт тільки як щось що стало, як кінцевий результат, било б вельми односторонньо, адже тоді довелося б заперечувати за ним всяке. ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНОСТЬ - еротична спрямованість на об'єкт протилежної підлоги.    Гетеросексуальность засновується на статевій ідентифікації, що виявляється на ранніх стадіях психосексуального розвитку дитини. Психоаналитические дослідження свідчать про те, що первинний поштовх до виникнення гетеросексуальной орієнтації відбувається на предедипальной стадії в період кризових відносин між матір'ю і дитиною, що характеризуються процесами відділення і индивидуации. Подальше формування гетеросексуальной орієнтації відбувається на стадії розвитку і подолання едипова комплексу.    З. Фрейд приділив особливу.