Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження порядку укладення, зміни та розірвання цивільно-правового договору.....6
1.1. Значення та функції договору в цивільному праві.....6
1.2. Види та зміст договорів в цивільному праві.....9
Розділ 2. Характеристика особливостей порядку укладення цивільно-правового договору.....17
2.1. Поняття, форма та момент укладення договору.....17
2.2. Стадії укладення договору.....22
2.3. Особливості укладення договору на біржах, аукціонах, конкурсах.....24
Розділ 3. Характеристика особливостей порядку зміни і розірвання цивільно-правового договору.....27
3.1. Підстави для зміни або розірвання договору.....27
3.2. Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин.....28
3.3. Правові наслідки зміни або розірвання договору.....31
Висновки.....35
Література.....37

Для придбання курсової роботи "Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів"

Курсова робота "Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів" і призначений виключно для пошукових систем.

СУД РАДЯНСЬКИЙ - орган Радянської держави, що здійснює соціалістичне правосуддя (див. Правосуддя соціалістичне). Будучи частиною соціалістичної надбудови, радянський суд служить справі зміцнення і подальшого розвитку соціалістичного базису. Радянський суд був створений в перші ж дні Великої Жовтневої соціалістичної революції. Пролетаріат, що Переміг здав на злам всю стару державну машину і в тому числі старий суд, що був в руках російських поміщиків і буржуазії знаряддям придушення трудящих, і побудував свій, радянський суд - суд нового, вищого типу. Радянський суд - орган Радянської влади, достовірно народний суд. Справи про визначення судовим приставом-виконавцем заборгованості по аліментах -  В відповідності зі ст. 113 СК РФ розмір заборгованості по аліментах, що сплачуються на неповнолітніх дітей в пайовому відношенні до заробітку (інакшому доходу) батьків, визначається виходячи із заробітку і інакшого доходу особи, зобов'язаного сплачувати аліменти, за період, протягом якого стягнення аліментів не проводилося. У випадках якщо особа, зобов'язана сплачувати аліменти, в цей період не працювало або якщо не будуть представлені документи, підтверджуючі його заробіток і (або) інакший дохід, заборгованість по аліментах визначається виходячи з розміру середньої заробітної плати в. Допит на очній ставці - Одночасно допрошуються дві особи в свідченнях яких є істотні протиріччя. Причинами протиріч частіше за все бувають: явна брехня, або - що зустрічається значно рідше, - добросовісну помилку одного або обох учасників очної ставки. Різні цілі, що стоять перед ними, мотиви, які спонукають їх свідчити різну, особливо у разах лжесвідчення, нерідко додають очній ставці остроконфликтний характер. Оскільки діалог учасників очної ставки розвертаються безпосередньо перед слідчим, він отримує додаткову можливість всебічно оцінювати свідчення кожного з них, переконливість доводів, що приводяться ними, твердість. ПРАВО НАЦІЙ НА САМОСТІЙНЕ ДЕРЖАВНЕ ІСНУВАННЯ - (право націй на самовизначення) - один з основних принципів національної політики Комуністичної партії і Радянської держави, що означає, що кожна нація має право сама вирішити питання про форму свого державного існування. Питання об П. н. на з. м. з. исчерпивающе розроблений В. І. Леніним і І. В. Сталіним. Комуністична партія і Радянська держава в своїй політиці виходять з того, що кожна нація суверенна і всі нації равноправни. Ніхто не має права зі сторони втручатися в життя нації. Нація влаштовується за своїм бажанням: вона може відділитися і утворити свою самостійну державу, або вступити.
Кожна вагома структурна частина курсової "Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СУКУПНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ - один з видів множинності злочинів. С. п. відрізняється від неодноразовості злочинів - другого вигляду множинності злочинів. С. п. визначена в ст. 17 УК РФ. Законодавець диференціює сукупність на реальну і ідеальну. Реальна сукупність - це здійснення двох або більше за злочини, передбачені різними статтями або частинами статті УК РФ, ні за одну з яких особу не було осуджено (ч. 1 ст. 17 УК РФ). Як злочини, передбачені різними статтями, оцінюються і тотожні злочини, якщо одне з них кінчене на стадії попередньої злочинної діяльності (приготування або замах) або довершено в співучасті. Наприклад. Цінний папір - це документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З передачею цінного паперу переходять всі права, що засвідчуються нею в сукупності (ст. 142 ГК РФ). Види цінних паперів: державна облігація, облігація, вексель, чек, депозитний і ощадний сертифікати, банківська ощадна книжка на пред'явника, коносамент, акція, приватизаційні цінні папери і інші документи, які законами про цінні папери або у встановленому ними порядку віднесені до числа цінних паперів (ст. 143 ГК РФ). Наприклад. Пильності професійної психологія - Стан настороженности співробітника до можливих несподіваних обострениям обстановки, вмісних різні види загроз для успіху досягнення цілей здійснюваної діяльності, задач, що вирішуються і особистої безпеки. Пильність ("розуміння небезпеки", "очікування несподіванок", "оперативний спокій", "настороженность", "знаходження напоготові") - одна з психологічних умов успішності ПД, для якої характерна швидкість, складність,. мінливість, несподіванка, конфликтность ситуацій, протидія (нерідко - з використанням силових коштів і зброї). Злочинці.
У вступі курсової "Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СЬЕРРА-ЛЕОНЕ (Республіка Сьерра-Леоне) - держава в Західній Африці. Незалежність проголошена 27 квітня 1961 р. Член Британської Співдружності. Столиця - м. Фрітаун. Адміністративне ділення: 3 провінції і столичний округ. Республіка проголошена 19 квітня 1971 р., тоді ж була прийнята Конституція (з подальшими поправками діяла до 1991 р.). У 1991 р. прийнята нова Конституція. По Конституції 1991 р. глава держави - президент, який обирається загальним прямим голосуванням терміном на 5 років з правом переобрання ще на один термін. Парламент - Палата представників - по Конституції 1991 р. складається з 127 депутатів, що обираються.

ІЗОЛЯТОР ТИМЧАСОВОГО ЗМІСТУ - приміщення, обладнане для вмісту в ньому переважно осіб, заримованих за підозрою в здійсненні злочинів. Підозрювані, відносно яких вибрана міра припинення (арешт), і обличчя, обвинувачені в здійсненні злочинів, можуть міститися в таких приміщеннях, як правило, не більш трьох діб. Лише при наявності вказаних в законі обставин (наприклад, у випадках коли це потрібно для виробництва слідчих дій або судового розгляду за межами населеного пункту, де знаходиться слідчий ізолятор, і щоденна доставка звідти підозрюваного, що знаходиться під вартою, обвинуваченого або підсудного неможлива) дозволяється. ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ - перший міжнародний акт по правах людини універсального характеру. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. Складається з преамбули і 30 статей, в яких уперше в історії людства і міжнародних відносин окреслений коло основних цивільних, політичних, соціальних, економічних і культурних прав і свобод людини. Серед особистих, елементарних цивільних прав проголошені право на життя, свободу і особисту недоторканість. Вказано, що ніхто не повинен міститися в рабстві, в підневільному стані, зазнавати катувань, довільному арешту, затриманню або вигнанню. Кожний має право на недоторканість.
Список літератури курсової "Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів" - більше 20 джерел. Влада - а) система соотнесенности панування і підкорення в різних системах відносин між людьми, групами, організаціями; б) у "вузькому" значенні, реалізація свого права або можливості глобально соціального і конкретно межличностного тиску. У рамках соціальних систем влада виступає як обов'язкова умова виконання управлінських функцій керівництва і виражається, передусім, в організації направленого інформаційного потоку і примусової системи контролюючих, санкціонуючих, примусових керівних дій "по вертикалі". У рамках соціальної психології як самоценного предмет дослідження. СКАЗ - інфекційна хвороба з групи зоонозов, виникаюча після укусу або ослюнения інфікованою твариною, що характеризується поразкою центральної нервової системи. Спорадические випадки реєструються в більшості країн світу. Збуджувач - вірус сімейства рабдовирусов. Високопатогенен для людини і теплокровних тваринних всіх видів, а також птахів. Инактивируется при кипячении, під впливом ультрафіолетового опромінювання і під дією дезинфікуючих препаратів (лизола, карболової кислоти, хлорамина, сулеми). Джерелами збуджувача інфекції в природних вогнищах є головним чином лисиці, а також єнотовидні собаки.

ПСИХІЧНЕ ОПРАЦЮВАННЯ - П. п. (working through) - процес, за допомогою якого аналіз включає в себе тлумачення і долає опори, що породжуються ним. У цьому випадку мова йде про таку психічну роботу, за допомогою якої суб'єкт приймає деякі витіснені змісту і вивільняється від влади механізмів повторення. П. п. постійно відбувається під час лікування, однак на деяких стадіях, коли лікування гальмується, а опір, незважаючи на всі інтерпретації, зберігає силу, вона грає важливу роль. З точки зору психоаналитической техніки, П.п. сприяють інтерпретації аналітика, з яких виразно слідує, що значення, що обговорюються.
Посилання в тексті роботи "Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Діалог в міжкультурній комунікації: гармонізація діалогу в структурі "автор-адресат" - В міжкультурній комунікації (М. до.) діалог "автор-адресат" внаслідок різних причин може мати різні міри ефективності. Якщо цю ефективність зображати на шкалі, то один її полюс - це максимальна ефективність, або діалогічна гармонія, а інший - мінімальна, або нульова, ефективність, аж до коммуникативного провалу. У ефективному процесі М. до. має місце адекватне взаєморозуміння учасників коммуникативного акту, належних до різним национ. культурам. Навпаки, у разах низької коммуникативной ефективності, як відмічають Е. М. Верещагин і В. Г. Костомаров, включаються доп. чинники ризику. Вплив однолітків - (peer influences) - роль интеракций дітей і підлітків з рівними собі на всьому протязі дитинства, отроцтва і юності в социализации і розвитку особистості (Джонсон, Джонсон, 2005). Прийнято вважати що ці відносини є "критичним чинником розвитку і социализации". Вплив однолітків розглядається в різних аспектах. 1. Вплив спілкування з однолітками на цінності, аттитюди, перспективи і соціальну компетентність. У спілкуванні з однолітками діти мимовільно і безпосереднім образом переймають уміння, знання, цінності і установок, які не завжди можливо отримати від дорослих, які нерідко не. Порівняновікові особливості течії маніакальнодепресивного психозу - Маніакальнодепресивний психоз у дітей Окреслені клінічно ендогенні афективні фази маніакальнодепресивного психозу не виникають раніше 12-14 років, оскільки незрілість особової структури не допускає афективних захворювань. Однак афективні розлади у дітей відрізняються від станів, що спостерігаються у дорослих, тому часто не оцінюються адекватно. У клінічних виявах афективних фаз не міститься типових симптомів, що спостерігаються у дорослих. У дітей ведучими є вегетативні і соматичні симптоми, що характеризують афективні розлади. Так, при депресіях частіше спостерігаються порушення сну і.

ДОШКІЛЬНИЙ ВІК - (англ. preschool age) - етап психічного розвитку, у вітчизняній періодизації що поміщається між раннім віком до молодшим шкільним віком - від 3 до 6-7 років. У Д. в. виділяють 3 періоди: молодший Д. в. (3-4 м.); середній Д. в. (4-5 років) і старший Д. в. (5-7 років). Д. в. має виключно важливе значення для розвитку психіки і особистості дитини. Його називають віком гри, оскільки саме гра - ведуча діяльність даного віку. У молодшому Д. в. основний зміст гри складає відтворення предметних дій людей, які не направлені на партнера або на розвиток сюжету. У середньому Д. в. головним змістом гри. ПЕЛЛАГРА - захворювання, зумовлене недостатнім надходженням в організм або неповним засвоєнням нікотинової кислоти (вітаміну РР). Виникає при незбалансованому живленні з переважанням в їжі вуглеводів, а також при алкоголізмі, ентеритах, циррозах печінки і інших захворюваннях травної системи, що особливо виявляються синдромом порушеного кишкового всмоктування. Клінічні вияви пеллагри багатоманітні і можуть поєднуватися з ознаками інших гиповитаминозов. Характерні дерматит, виразки в порожнині рота, поноси і психічні розлади (у дітей - деменция). Їх появі у дорослих передують слабість, швидка стомлюваність, апатія. Професія - (лати. professio) - назва будь-якої діяльності, що вимагає глибоких і різносторонніх знань, високої міри розвитку умінь, обширної підготовки і творчих здібностей з метою виконання певної і соціальної ролі, що офіційно визнається. Професії, в доповнення до вказаних критеріїв, звичайно мають свої власні, внутрішні норми етики і поведінки, що розділяються професійним співтовариством, і у багатьох, хоч і далеко не у всіх випадках що не суперечать універсальним моральним стандартам. Внаслідок високого рівня вимог до знань, умінь, навикам і стану здоров'я деякі професії можуть бути. Вільна воля (VERSUS детермінізм) - Дискусія між тими, хто вважає, що поведінка визначається зовнішніми або внутрішніми чинниками, що впливають на особистість (детермінізм), і прихильниками думки про те, що люди активно реагують на події, що відбуваються (вільна воля). Віра в науку як прямий шлях до пізнання звичайно є аргументом детерміністів, вихідних з передумови, що кожна подія має свою причину. Ідея "чистої" вільної волі має на увазі, що події безпричинні або відбуваються випадково. Вважається, що поведінка людини не детермінований зовнішніми подіями (такими як формування умовних рефлексів), але визначається його.