Права та обов'язки подружжя

(курсова робота з сімейного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження прав та обов'язків подружжя ... 5
1.1. Сім'я: поняття та юридичне значення ... 5
1.2. Особливості здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків ... 7
Розділ 2. Характеристика особистих немайнових та майнових прав та обов'язків подружжя ... 10
2.1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав подружжя ... 10
2.2. Види особистих немайнових прав подружжя ... 12
2.3. Правовий режим майна подружжя ... 19
Розділ 3. Права і обов'язки подружжя по утриманню ... 31
Висновки ... 40
Література ... 43
Додатки ... 45

Для придбання курсової роботи "Права та обов'язки подружжя" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Права та обов'язки подружжя"

Курсова робота "Права та обов'язки подружжя" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Права та обов'язки подружжя", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Права та обов'язки подружжя" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Права та обов'язки подружжя" і призначений виключно для пошукових систем.

Карта атестації робочих місць за умовами труда - документ, вмісний зведення про фактичні умови труда на робочому місці, вживаних пільгах, компенсаціях, доплатах працівникам і про їх відповідність чинному законодавству, норми (видачі спецодягу і інш. Сизий), а також рекомендацію по поліпшенню ут на даному робочому місці (аналогічних робочих місцях) і, у разі необхідності, пропозиції про скасування (або про введення нових) пільг і компенсацій. Форма і порядок заповнення до. А. Р. М. По ут (далі - карта) приведені в положенні про порядок проведення атестації робочих місць за умовами труда, затверджений постановою минтруда росії від 14 березня 1997. МІЖНАРОДНІ КАНАЛИ - штучні споруди, що з'єднують океани або моря на шляхах міжнародного значення, з приводу режиму яких укладені спеціальні міжнародні угоди. Важнейшимі М. до. є Суецкий, Панамський і Кильський. Формально кожний з цих каналів відкритий для проходу торгових судів всіх прапорів; по суті, однак, вони знаходяться під пануванням контролюючих їх імперіалістичних держав. Суецкий канал був споруджений і відкритий в 1869 р. У 1888 р. в Константінополе великими морськими державами, в тому числі Росією, була підписана Міжнародна конвенція про режим судноплавства в Суецком каналі. Ця конвенція передбачала, що Суецкий. ЖАЛОБА - звертання громадянина до державних або інакших публічних органів, їх посадовим обличчям, до судових органів з приводу порушення його прав і законних інтересів. Одна з форм реалізації конституційних прав громадян РФ (ст. 46 Конституції РФ). Нормативною базою цього права (крім Конституції РФ) є Указ Президії Верховної Поради СРСР від 12 квітня 1968 р. № 2534-VII "Про порядок розгляду пропозицій, заяв і жалоб громадян", який діє на території РФ в частині, що не суперечить Конституції і законодавству РФ, Закон РФ від 27 квітня 1993 р. № 4866-1 "Про оскарження в суд дій і рішень, що порушують права і. Облік судом психологічної характеристики підсудного при призначенні міри покарання - Нерозривно пов'язаний із застосуванням психологічних пізнань при встановленні обставин, що характеризують особистість винного. У карному процесі, на будь-якому етапі якого в центрі уваги знаходиться людина з всіма індивідуально-психологічними особливостями, їх недооцінка ускладнює пошук істини і може спричинити несправедливу присудження. Ще в 1901 р. відомий російський юрист Л. Владіміров настирливо заявляв про необхідність введення психологічної експертизи в суді. У США, Німеччині, Франції, Угорщині, Польщі по окремих категоріях справ передбачена обов'язкова судова.
Кожна вагома структурна частина курсової "Права та обов'язки подружжя" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РІЧНИЙ РОЗДІЛ ЗВЕДЕНОГО ОПИСУ ПОДІВ ПО ОСОБИСТОМУ СКЛАДУ ОРГАНІЗАЦІЇ - зведений опис справ по особистому складу, що має встановлену форму в додатку № 3 Основних правил роботи архівів організацій, схвалених рішенням Колегії Росархива від 06.02.2002) Порядок заповнення граф, форми опису, нумерації заголовків справ розділу, складання підсумкового запису і засвідчувального напису до річного розділу зведеного опису справ по особистому складу аналогічний порядку, вказаному в п. 3.7.7-3.7.9, 3.7.17. 3.7.23 Основних правил роботи архівів організацій, схвалених рішенням Колегії Росархива від 06.02.2002) Заголовки справ в річному розділі зведеного опису справ. Матриця методик дослідження - Підбір і розробка сукупності методів, адекватних дослідницьким задачам, взаємопов'язаних в єдиний комплекс і забезпечуючих валидность, довідність і надійність дослідження є однією з основоположних передумов його успіху (див. Методика юридико-психологічного дослідження). Сприяє правильному підбору і розробці Матриця методик, що складається дослідником. У матрицю включаються методи збору даних (див. Методи юридико-психологічного дослідження). Робота ведеться в три етапи. На першому максимально конкретизується відповідь на питання "що вивчати?". Виділяється комплекс (а). Обставини, обтяжуючі покарання - відповідно до УК РФ - обставини, що свідчать про підвищену суспільну небезпеку довершеного злочину. Перелік обтяжуючих обставин в ст. 63 УК РФ є вичерпним: рецидив злочинів; настання тяжких наслідків внаслідок здійснення злочину; здійснення злочину в складі групи осіб по попередній змові, організованої групи або злочинного співтовариства (злочинної організації); особливо активна роль в здійсненні злочину; залучення до здійснення злочину осіб, які страждають важкими психічними розладами або знаходяться в стані сп'яніння, а також осіб, що не досягло віку карної відповідальності; здійснення злочину.
У вступі курсової "Права та обов'язки подружжя" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Заборона - це спосіб правового регулювання, який являє собою державно-владне веління, вказуюче на неприпустимість певної поведінки під загрозою настання відповідальності, що закріплює юридичну неможливість реально можливої поведінки, що заподіює збиток інтересам особистості і держави. По своїй суті юридичні заборони є правові обов'язки пасивного характеру, тобто обов'язку стримуватися від дій певного роду. Нарівні із загальними ознаками обов'язків - принциповою однозначністю, імперативною категоричностью, незаперечністю, забезпеченням дійовими юридичними механізмами - заборони мають свою специфіку. Вони.

УГАНДА (Республіка Уганда) - держава в Східній Африці. Незалежність проголошена 9 жовтня 1962 р. Член Британської Співдружності. Столиця - м. Кампала. Адміністративне ділення: 4 області. 8 вересня 1967 р. в У. проголошена республіка. У 1971 р. державний переворот привів до влади Аміна Дада, що скинув законного президента Мілтона Оооте. Дія Конституції 1967 р. була припинена, політичні партії - розбещені. У 1979 р. скинена тирания Аміна Дада. У 1980 р. М. Оботе знову стає главою держави, але в 1985 р. його повторно зміщає генерал Т. Окелло, який, в свою чергу, був скинений в січні 1986 р. силами Національної армії опору. 26. ПОРЯДОК ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК, ДОПУЩЕНИХ ПРИ ЗАПОВНЕННІ ТРУДОВИХ КНИЖОК - регулюється Правилами ведіння і зберігання трудових книжок, виготовлення бланків трудової книжки і забезпечення ними роботодавців, затвердженими постановою Уряду Російської Федерації від 16.04.2003 № 225, і Інструкцією по заповненню трудових книжок, затвердженої постановою Міністерства труда і соціального розвитку Російської Федерації від 10.10.2003 № 69. У разі виявлення неправильного або неточного запису в трудовій книжці її виправлення проводиться по місцю роботи, де був внесений відповідний запис, або роботодавцем по новому місцю роботи на основі офіційного документа роботодавця, що.
Список літератури курсової "Права та обов'язки подружжя" - більше 20 джерел. АФФЕКТИВНОСТИ РОЗЛАДУ - Афекти і емоції постійно і нерозривно пов'язані з пізнавальними процесами: відчуттями, сприйняттями, уявленнями, мисленням, діями людини в навколишньому середовищі. При розвитку психічних захворювань можуть виникати власне афективні порушення, при яких зв'язано змінюються і інші сторони психічної діяльності. У таких випадках говорять про власне афективні синдроми: депресії, манії, дисфории. У інших випадках афективні розлади психіки, різні порушення психічної діяльності і тоді входять в інакші психопатологические синдроми. До таких розладів аффективности відносяться: ейфорія, апатія, емоційна. Відчуження (політичне) - (alienation (political)) Політичне відчуження (П. про.), або невдоволення, по суті являє собою почуття незадоволення, розчарування і байдужості відносно політичних лідерів, політики уряду і самої політичної системи. Почуття політичного незадоволення включають, щонайменше, п'ять компонентів: безсилля ( "Думка подібних мені людей ніяк не впливає на те, що робить уряд"); невдоволення ( "Здебільшого, цей уряд обслуговує інтереси невеликих організованих груп, таких як бізнес або промисловість, і не дуже-то піклується про потреби таких людей, як я"); недовір'я ( "Більшість гос. і місцевих політиків -.

"F73" Розумова відсталість глибока - У хворих коефіцієнт розумового розвитку нижче за 20, що означає, що вони вельми обмежені в здібностях до розуміння або виконання вимог або інструкцій. Більшість таких хворих нерухомі або різко обмежені в рухливості, страждають недержанием сечі і калу і з ними можливі лише самі рудиментарні форми невербальной комунікації. Вони нездібні або малоспособни піклуватися про свої основні потреби і потребують постійної допомоги і нагляду. Діагностичні вказівки: Коефіцієнт розумового розвитку нижче за 20. Розуміння і використання мови обмежується щонайбільше виконанням основних команд і.
Посилання в тексті роботи "Права та обов'язки подружжя" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Реакція особистості на хворобу - залежить від ряду чинників: 1) характер захворювання, його гострота і темп розвитку; 2) уявлення про захворювання, що є у самого хворого; 3) характер лікування і психотерапевтична обстановка; 4) особистість хворого; 5) відношення до хвороби родичів і товаришів по службі, т. е. суспільний резонанс, зухвалий розвиток цього захворювання. Л. Л. Рохлін виділяв декілька варіантів реакції особистості на хворобу: астенодепрессивний, психастенический, ипохондрический, істеричний і ейфорическианозогнозический. Реакція особистості на хворобу визначається впливом характеру діагнозу, зміною фізичної. ЗАЙОНЦ - (Zajonc) Роберт Б. (р. 1923) -американський соціальний психолог польського походження, фахівець в області загальної психології і психології особистості. Автор динамічної теорії соціального сприяння і теорії емоцій. Освіту отримав в Мічиганськом ун-ті (д-р, 1955). Початок професійної діяльності був пов'язаний з методами дослідження процесів в малих групах. Будучи стипендіатом фонду Фулбрайта (1962-1963), 3. результати своїх досліджень публікує в книзі: Methods in Small Group Processes (Стен-фордский ун-т, 1962) і в спільній з Д.Д. Дорфманом статті, присвяченій сприйняттю, руху і теорії. Поведенчеськиє ритми людини - (human behavioral rhythms) Можливості дорослого чол. значно змінюються в залежності від часу, і деякі коливання виявляються досить регулярними, щоб називатися ритмічними. До найбільш очевидним П. р. ч. відносяться добові або циркадні ритми, що наочно ілюструються безліччю відмінностей між станами сну і пильнування. Однак посилання на період сну дає неповний опис 24-часового ритму. Якщо стан пильнування штучно нав'язується в нічні години, то такі функції, як вигильность, розпізнавання паттернов, час реакції, координація і рішення задач істотно гіршають в період 3-4 годин ночі в порівнянні із.

ЕТНІЧНА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ - ієрархічно побудована сукупність рис особистості представника певної національної спільності, що відображає її внутрішній зміст і що впливає на дії, вчинки і поведінку людини. Е. з. л. складна і багатошарова. У ній можна виділити наступні елементи. По-перше, духовний світ особистості, що являє собою особливе поєднання потреб і інтересів, їх гуманистической спрямованості, які впливають на специфіку сприйняття, спілкування і взаємовідносин, національне достоїнство особистості. Для кожного народу характерна! своя специфічна духовність, що визначається етичними, естетичними і етичними. Невербальная комунікація - (англ. nonverbal communication) - система несловесних форм О. і взаєморозуміння людей. Реалізовується як интонационно-тембровими особливостями голосу (просодическими характеристиками мови), так і виразними рухами (жест, поза, міміка). Відома під термінами: екстралингвистическая і паралингвистическая комунікація. У історичному плані Н. до. - порівняно молода наука, її інтенсивний розвиток відноситься до 2-й підлога. ХХ в. У процесі мовного О. Н. до. здійснюється паралельно зі словом (як би "між слів") і складає другий по відношенню до речі інформаційний канал О., істотно. Розуміння - (старославянск. "имати" - брати) - 1. в філософії - процедура збагнення або породження значення. Категориальний статус цьому терміну уперше додав Шлейермахер, що вказав на розуміння як на процедуру виявлення значення тексту в процесі його інтерпретації, що реконструює початкове його значення. Підкреслюється, що розуміння не вписується в обьектно-субьектную схему, оскільки не пізнання породжує потребу в розумінні, а, навпаки, потреба в розумінні веде до пізнання. 2. суб'єктивне відчуття того, що значення яких-небудь вражень усвідомлюється як адекватне об'єктам, що. Музикотерапія - Словотворення. Відбувається від греч. theraрeia - лікування. Категорія. Форма психотерапії. Специфіка. Заснована на цілющому впливі музики на психологічний стан людини. Види. Розрізнюють пасивну і активну форми музикотерапии. При пасивної музикотерапии пацієнтам пропонують прослуховувати різні музичні твори, відповідні стану їх психологічного здоров'я і ходу лікування. Метою в цьому випадку є певне емоційне, в тому числі естетичне, переживання, яке повинно сприяти отреагированию тих або інакших проблем і досягненню нових значень. Як кошти, сприяючі музикотерапии, часто використовують додаткові.