Правова охорона Конституції України

(курсова робота з конституційного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження правової охорони Конституції України.....5
1.1. Юридична природа конституції.....5
1.2. Поняття і система правової охорони конституції.....9
1.3. Історія становлення правової охорони Конституції в Україні.....13
Розділ 2. Аналіз системи правової охорони Конституції в України.....21
2.1. Характеристика гарантій правової охорони конституції.....21
2.2. Суб'єкти правової охорони конституції.....27
Розділ 3. Конституційний суд як орган конституційного контролю.....33
Висновки.....37
Література.....39

Для придбання курсової роботи "Правова охорона Конституції України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правова охорона Конституції України"

Курсова робота "Правова охорона Конституції України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правова охорона Конституції України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правова охорона Конституції України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правова охорона Конституції України" і призначений виключно для пошукових систем.

СІМЕЙНЕ ПРАВО - галузь радянського права, регулююча відносини браку, спорідненості, усиновлення і прийняття дітей в сім'ю на виховання. Советськоє С. п. має своєю задачею зміцнення сім'ї на основі рівноправності чоловіка і жінки, захист батьківських прав і охорону інтересів матері і дитини, впровадження в сімейні відносини правил соціалістичного гуртожитку. Основи Советського С. п. були закладені на самому початку існування Радянської держави. Радянська влада перша в світі знищила повністю всі старі, буржуазні закони, що ставили жінку в нерівноправне положення з чоловіком. Вже першими ж декретами Радянської влади. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР ПРОЄКТА.ГЛАВНИЙ АРХІТЕКТОР ПРОЕКТУ - Посадові обов'язки. Здійснює технічне керівництво проектно - дослідницькими роботами при проектуванні об'єкта і авторський нагляд за його будівництвом, введенням в дію і освоєнням проектних потужностей. На основі використання новітніх досягнень науки і техніки, найбільш доцільних і економічних проектних рішень забезпечує високий технико - економічний рівень об'єктів, що проектуються. Вживає заходів, направлені на підвищення якості проектно - кошторисної документації і скорочення витрати матеріальних ресурсів при будівництві об'єктів, зниження вартості їх експлуатації на основі поліпшення. ЄДИНОНАЧАЛЬНІСТЬ - організаційна форма управління, при якій у розділі установи або підприємства стоїть одне обличчя (міністр, начальник, директор, завідуючий, керівник), одноосібно керівне даною установою або підприємством, що вирішує всі питання, підвідомчі атому органу, і несучі відповідальність за його діяльність. У умовах радянського ладу необхідна безумовна і найсуворіша єдність волі для напряму спільної роботи будівників комунізму. Е. і встановлення суворої відповідальності кожного працівника служить інтересам найбільш успішного рішення задач побудови нового суспільства. Питання про зміцнення Е. не раз. ЗАСНОВНИЦЬКА ВЛАДА - верховна влада в суспільстві, єдиним джерелом і суб'єктом здійснення якої є народ. Завдяки цим властивостям У.в. характеризується найвищою легітимність і володіє прерогативою установи конституції. У.у. відрізняється від влади законодавчої: ієрархічно вона стоїть на більш високому рівні. У.в. є одним з різновидів публічної влади (нарівні із законодавчою, виконавчою і судовою гілками влади), основним призначенням і змістом якої є прийняття, перегляд конституції і припинення її дії. Як особливий вигляд влади У.в.: а) передує всім іншим гілкам влади, є первинною, а тому надлегальной.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правова охорона Конституції України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Науково-методична рада при Центральній виборчій комісії Російській Федерації - постійно діючий орган, освічений для науково-методичного забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії Російській Федерації, її діяльності по наданню науково-методичною допомоги виборчим комісіям суб'єктів Російської Федерації, комісіям референдумів в підготовці і проведенні виборів і референдумів в Російській Федерації. Статус Науково-методичної ради при Центральній виборчій комісії (далі - Рада) визначається Положенням, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії Російській Федерації від 28 квітня 1999 р. N4/23-III (Див.: Вісник Центральної виборчої комісії Російській Федерації. 1999. ПРИЧИННИЙ ЗВ'ЯЗОК - об'єктивна, поза нами існуючий зв'язок між явищами, при якому одне явище (причина) породжує, зумовлює виникнення іншого явища (слідства). "Каузальность, звичайно нами зрозуміла, є лише мала частинка всесвітнього зв'язку, але (матеріалістичне додавання) частинка не суб'єктивної, а об'єктивно реального зв'язку" (Ленін В. І., Філософські зошити, 1947, стор. 136). П. з. пізнавана. Перевіркою і підтвердженням існування об'єктивної П. з. служить практика. У радянському праві питання об П. з. гл. обр. виникає при залученні особи до відповідальності за шкідливі наслідки, що. ВИПРАВНА УСТАНОВА - установа, що забезпечує ізоляцію осудженого від суспільства і вміст його в умовах певного режиму. Режим - це врегульований карно-виконавчим законодавством порядок виконання покарання у вигляді позбавлення свободи. Відамі И. у. є: колонія-поселення, виправні колонії (загального, суворого і особливого режимів), в'язниця, виховальні колонії (загального і посиленого режимів). Як критерії призначення вигляду І. у. закон (ст. 58 УК РФ) встановлює здійснення злочину по необережності, термін покарання, категорію злочину, ознаку рецидиву і особливо небезпечного рецидиву, підлогу осудженого.
У вступі курсової "Правова охорона Конституції України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГЕРОЙ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ - звання, що є вищою мірою відмінності за заслуги перед державою, пов'язані із здійсненням геройського подвигу. Привласнюється Президією Верховної Поради СРСР. Одночасно з привласненням цього звання нагородженим вручається вища нагорода СРСР - орден Леніна і видається особлива грамота Президії Верховної Поради СРСР. З метою особливої відмінності громадян, удостоєній звання Героя Радянського Союзу, в 1939 р. була встановлена медаль "Золота Зірка", що має форму пятиконечной зірки з написом на оборотній стороні "Герой СРСР" ("Відомості Верховної Поради СРСР".

Федеральна цільова програма підвищення правової культури виборців і організаторів виборів в Російській Федерації - підготовлена на виконання і відповідно до розпорядження Президента Російської Федерації від 1 листопада 1994 р. N558-рп "Про Федеральну програму підвищення правової культури виборців - громадян Російської Федерації, організаторів виборчого процесу і представників суспільних об'єднань Російської Федерації" програма, що передбачає проведення довгострокових і оперативних заходів освітнього, інформаційного, організаційного характеру, направлених на створення різноманітних полномасштабних форм правової освіти і навчання всіх учасників виборчого процесу в Російській Федерації: виборців. Вільне пенітенціарне виховання (психологічний аспект) - Виховання, засноване на гуманистических ідеях обліку інтересів розвитку особистості, формування відповідальності, самостійності, ненасилля. Ідея вільного виховання передбачає уважне, гуманне відношення до всім осудженим. Свобода у вихованні - це ненасильний вплив співробітників виправних установ на осудженого з метою формування і розвитку у останніх етичних звичок і якостей. Тому основним засобом виховального впливу повинно бути переконання, засноване на свідомості. Відмова від насилля визначає задачі по вихованню добрих почуттів, добрих думок і волі і попередження розвитку у осуджених.
Список літератури курсової "Правова охорона Конституції України" - більше 20 джерел. ДЕЛИРИЙ - (лати. delirium - безумство, божевілля). Синдром затьмарення свідомості, що характеризується вираженими зоровими істинними галюцинаціями, ілюзіями і парейдолиями, що супроводяться образним маренням і психомоторним збудженням, порушеннями орієнтування в місці і часі. Галюцинації переважно носять характер сценоподобних, жвавих, множинних, часто зоологічних. Син.: синдром делириозний. Д. АБОРТИВНИЙ - нерозгорнений, короткочасний Д. з фрагментарним обманом сприйняття без порушень орієнтування у часі і місці і явній амнезії хворобливих переживань. Галюцинації часто носять характер. ОБРАЗ - (Image; Bild) - контекст, в який укладений символ, як особистий, так і колективний. "Коли я говорю про образ, то розумію при цьому не психічне відображення зовнішнього об'єкта, а те, що таке споглядається, яке в поетике іменується образом фантазії. Такий образ лише непрямо пов'язаний з сприйняттям зовнішнього об'єкта - він покоїться, швидше, на несвідомій діяльності фантазії і, будучи її плодом, він є свідомості більш або менш раптово, як би на зразок бачення або галюцинації, не маючи, однак, їх патологічного характеру, тобто не входячи в клінічну картину хвороби. Образ має.

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПСИХОАНАЛІЗ - Досліджуючи природу і суспільну суть людини, характер "хвороби" сучасного капіталістичного суспільства, ідеал "здорового" суспільства і справжнього людського життя, поєднуючи різні вчення про людину, головним чином психоаналіз, екзистенціалізм і філософську антропологію, Фромм (Fromm Е.) прагнув створити "діалектично- і гуманистически-орієнтований психоаналіз", що синтезує марксистські і психоаналитические теорії особистості, суспільства і культур. У основі Г. п. лежить ідея про суспільну обумовленість психіки, про розуміння людини в контексті.
Посилання в тексті роботи "Правова охорона Конституції України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Моральний дух в організаціях - (morale in organizations) У исслед. М.д.о. головна увага звичайно приділяється двом основним параметрам: мотивації труда і задоволення роботою. У результаті исслед. мотивації труда було створено декілька теорій, що вплинули на управління орг-циями. У исслед. задоволення роботою часто проводиться перевірка валидности таких теорій. Основні теорії мотивації труда На думку Гріючи і Штарке теорії мотивації труда можна розділити на дві широкі категорії: универсалистские і ситуационні теорії. Универсалистские теорії претендують на застосовність в широкому діапазоні різних робочих серед, тоді. Методика оцінки коммуникативних здібностей вчителя. Л. М. Мітіна - Направлена на виявлення індивідуального рівня розвитку коммуникативних здібностей вчителя. Вона побудована відповідно до розробленої автором структури педагогічного О. В основу методики встановлені характеристики вербального і невербального поведінки вчителя. Методика може застосовуватися як для оцінки рівня розвитку коммуникативних здібностей вчителя на момент обстеження, так і для виявлення динаміки розвитку здібностей вчителя до О. Оценівающий показники здібностей вчителя присутній на уроці і, використовуючи бланк методики, фіксує по ходу уроку наявність або відсутність показників. ШКОЛА ЛЕЙПЦИГСКАЯ - психологічний напрям, що існував в Німеччині з кінця 10-х рр. до середини 30-х рр. XX в. Основні представники - Ф. Крюгер (розділ школи), Г. Фолькельт, Ф. Заддер, О. Клемм, А. Веллек і пр. Іноді називається "другою школою Лейпцигської" (після Вундтовської). Основної напряму виступала орієнтація на вивчення психіки і свідомості в їх цілісності. Як і гештальт-психологи, представники школи Лейпцигської розділяли вимогу цілісного підходу до вивчення психіки, але вважали гештальти не єдиними одиницями свідомості (миру феноменального), - до того ж їх трактування гештальта.

СТРИБОК - корінна, якісна зміна предмета або явища, перетворення старої якості в нове внаслідок кількісних змін. У порівнянні з попередньою, еволюційною, стадією розвитку C. являє собою більш або менш відкриті, відносно швидкі зміни. Всяка якісна зміна можливо тільки через C. Но форми C. виключно багатоманітні і залежать як від характеру явища, так і від тих умов, в яких протікає його розвиток. Кожне явище переходить в нове своїм особливим способом. Всі ці переходи діляться на два відносно визначених типу: різкі і поступові C. Первие здійснюються так, що стара якість змінюється відразу, цілком (напр.. Ревнощі - 1) сліпа і пристрасна недовірливість, болісний сумнів в чьей-л. вірності, любові (відносно чоловіка, дружини, коханця, коханки, сина, дочки і т. д.); емоційний стан тривоги від недостатньої упевненості в прихильності того, хто любимо, що поєднується з неприязнню до конкурента - індивіду, прагнучому принадити цей об'єкт любові і відторгати його від того, що ревнує. Найбільш типові подружні ревнощі, менш типово, коли батьки ревнують дитину один до одного або дитина одного родителя до іншого (див. Едіпов комплекс). Типова реакція на ревнощі - страх з боку об'єкта ревнощів, його обурення. АКТИВНА ПСИХОТЕРАПІЯ ПО Н.ИВАНОВУ - Метод коригуючого впливу, запропонований Н. В. Івановим, здійснюється шляхом регулярних, систематичних бесід з хворим, побудованих на основі роз'яснення і переконання, з метою формування у нього активної протидії захворюванню. Як теоретична основа автор методу залучає вчення І. П. Павлова. У основі активної психотерапії лежать: а) охоронний і б) що активує принципи, які мають різну питому вагу в кожному конкретному випадку, в залежності від форми захворювання, його течії, особливостей особистості хворого. При цьому охоронний аспект має на меті заспокоєння хворого, пом'якшення хворобливих. КОУЛЗ - (Coles) Майкл Дж. Г. (р. 1944) -американський психолог, фахівець в області експериментальної психології і психофізіології. Професор психології Іллінойського ун-та (з 1984 р.). Редактор журналу Psychophysiology (1987-1993), президент Суспільства психофізіологічних досліджень (1988). Освіту отримав в університеті Ексета (Англія, 1964-1970), де вивчав психологію і філософію. У 1970 р. відправився в США, щоб працювати в Іллінойськом ун-ті (США), професором якого став в 1984 р. У лабораторії Е. Дончина К. спочатку займався сердечно-судинною психофізіологією, потім основним напрямом його.