Правова регламентація пред'явлення претензії в господарському процесі

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження правової регламентації пред'явлення претензії в господарському процесі ... 5
1.1. Загальні положення щодо порядку досудового врегулювання господарських спорів ... 5
1.2. Проблеми застосування досудового врегулювання спорів в Україні ... 10
Розділ 2. Аналіз особливостей правової регламентації пред'явлення претензії в господарському процесі ... 14
2.1. Порядок пред'явлення і розгляду претензій ... 14
2.2. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні, зміні та розірванні господарських договорів ... 18
2.3. Пред'явлення претензій щодо перевезення вантажів залізницею ... 20
Розділ 3. Контроль за веденням претензійно-позовної роботи на підприємстві ... 24
Висновки ... 33
Література ... 35
Додатки ... 38

Для придбання курсової роботи "Правова регламентація пред'явлення претензії в господарському процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правова регламентація пред'явлення претензії в господарському процесі"

Курсова робота "Правова регламентація пред'явлення претензії в господарському процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правова регламентація пред'явлення претензії в господарському процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правова регламентація пред'явлення претензії в господарському процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правова регламентація пред'явлення претензії в господарському процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

Пріоритетний національний проект Доступне і комфортне житло - громадянам Росії - Проблема доступного і комфортного житла останнім часом вийшла на перший - політичний - план. З початку 2006 р. в Російській Федерації стартував пріоритетний національний проект "Доступне і комфортне житло - громадянам Росії", розрахований на 6 років (до 2012 р.). Він включає підготовчий етап (2005 р.), перший етап (2006-2007 рр.) і другий етап (2008-2010 рр.). На першому етапі (2006-2007 рр.) Президентом Росії визначені чотири пріоритети: - збільшення об'ємів іпотечного житлового кредитування; - підвищення доступності житла; - збільшення об'ємів житлового будівництва і. Вивчення учасників ОРД - Творчий індивідуальний процес отримання інформації про особливості особистості співробітників і конфидентов за допомогою різних адаптованих психодиагностических методик. Найбільш поширеними методами його виступають: бесіда, спостереження, аналіз продуктів діяльності, біографічний метод, аналіз незалежних характеристик, социометрический і референтний аналіз включенности учасника ОРД в спілкування, метод полиграфних перевірок, тестові методики. Визначаються можливі точки інтелектуального і емоційного "зіткнення" учасників ОРД, оцінюється сила, послідовність і зміст їх реакцій на. ВИРОБНИК РОБІТ (ВИКОНРОБ) - Посадові обов'язки. Здійснює керівництво виробниче - господарською діяльністю дільниці. Забезпечує виконання виробничих завдань по введенню об'єктів в експлуатацію у встановлені терміни і виконанню будівельно - монтажних і пусконаладочних робіт по всіх кількісних і якісних показниках з дотриманням проектів провадження робіт. Організує виробництво будівельно - монтажних робіт відповідно до проектної документації, будівельних норм і правил, технічних умов і інших нормативних документів. Забезпечує дотримання технологічної послідовності виробництва будівельно - монтажних робіт на дільниці. СЛІДЧО-ОБВИНУВАЛЬНИЙ (ЗМІШАНИЙ) ПРОЦЕС - форма карного процесу, прийнята у Францій в процесуальному кодексі 1808 р. і запозичена більшістю держав Європи, з переходом їх до капіталістичних порядків. Скасувавши старий розшуковий процес, французька буржуазія в перші роки революції запозичала ряд правових форм звинувачувального процесу, в тому числі змагальність попереднього виробництва і віддання під суду через звинувачувальне жюрі. Однак для великої буржуазії ці риси виявилися дуже демократичними. Зберігши в кодексі 1808 р. голосний суд присяжних для рішення найважливіших карних справ, буржуазія рішуче вигналися з попереднього виробництва.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правова регламентація пред'явлення претензії в господарському процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА - інститут Особливої частини російського карного законодавства, передбачений гл. 19 УК РФ. Даний інститут відноситься до субинституту "Злочину проти особистості". Конституція РФ проголошує, що "людина, його права і свободи є вищою цінністю" (ст. 2). Згідно з ст. 17 Конституцією РФ в Російській Федерації признаються і гарантуються права і свободи людини і громадянина згідно із загальноприйнятими принципами і нормами міжнародного права і відповідно до Конституції РФ. Основні права і свободи людини невідчужувані і належать кожному від народження; здійснення прав і свобод людини і громадянина не. ХУДОЖНІЙ РЕДАКТОР - Посадові обов'язки. Здійснює художнє редагування і ілюстрування видань з метою забезпечення їх високоякісного поліграфічного виконання. Бере участь в розробці проектів художнього і технічного оформлення видань. Перевіряє авторські оригінали ілюстрацій і встановлює можливість їх використання для створення оригіналів, придатних до поліграфічного відтворення, визначає технологічні особливості їх виготовлення. Готує для технічних видавничих специфікацій вказівки по художньому оформленню видань і контролює їх виконання в процесі поліграфічного виробництва. Складає проекти трудових. Позбавлення спеціального права - Позбавлення фізичної особи, що здійснила адміністративне правопорушення, раніше наданого йому спеціального права (позбавлення спеціального права) - один з основних заходів адміністративної відповідальності, передбаченої КоАП РФ. Л.с.п. встановлюється за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом за правопорушення і в порядку, передбаченому КоАП РФ. Позбавлення спеціального права призначається суддею. Термін позбавлення спеціального права не може бути менше за один місяць і більш трьох років. Позбавлення спеціального права у вигляді права управління транспортним.
У вступі курсової "Правова регламентація пред'явлення претензії в господарському процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РОБОЧИЙ ЧАС - передбачений законом час, період, протягом якого працівник повинен знаходитися на роботі і виконувати прямі службові обов'язки. Реально робітником вважається час, відмічений в табелі. Продолжітельность Р. в. встановлюється в годинах. КЗоТ РФ встановлює три вигляду Р.в.: нормальна тривалість Р.в. (що не перевищує 40 годин в тиждень); скорочена тривалість Р.в.: для працівників молодше за 18 років: з 16 до 18 - не більш 36 годин в тиждень, з 15 до 16 - не більш 24 годин в тиждень; для тих, хто працює в умовах шкідливого виробництва, - не більш 36 годин в тиждень, для окремих категорій працівників.

РОЗРИВ ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН - дипломатичний акт, що має юридичні наслідки - припинення дипломатичних відносин, що існували до цього моменту. Р.д.о. може мати місце у разах виникнення між державами збройного конфлікту, втрати одним з держав-контрагентів міжнародної правосуб'єктності (наприклад, при злитті з іншою державою), соціальної революції, що супроводиться кардинальною зміною системи державності, а також у разі зміни уряду неконституційним шляхом. Статутом ООН передбачається можливість Р.д.о. відповідно до рішення Поради Безпеки як міра впливу (санкції) на державу, винну в створенні загрози міжнародному миру. ОРГАНИ СУДДІВСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА - органи, що утворюються виконуючими свої обов'язки суддями і суддями, що перебувають у відставці (почесними суддями), для розв'язання питань, що стосуються життя і діяльності суддівського корпусу (див.: Корпус суддівський). О. з. з. є: Всеросійський з'їзд суддів, а в період між з'їздами - Рада суддів РФ, що обирається Всеросійським з'їздом суддів; зборів суддів Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ; з'їзди (конференції) суддів республік, країв, областей, міст Москви і Санкт-Петербурга, автономної області і автономних округів, військових округів і флотів, арбітражних судів, а в.
Список літератури курсової "Правова регламентація пред'явлення претензії в господарському процесі" - більше 20 джерел. Розвиток его - (ego development) Різні автори вживають термін "Р. е." по-різному. Більшість психоаналітик використовують його в одній з трьох областей: а) при описі періоду формування почуття власного Я, або его, в перші 2-3 року життя; б) при описі розвитку всіх функцій его, включаючи те, що X. Гартманн наз. "безконфліктною сферою его", тобто локомоцию, мова і т. п.; в) при описі таких аспектів Р. е., к-рі Е. Еріксон охарактеризував як психосоциальні задачі, вплетені в психосексуальное розвиток (напр., розвиток влечений і їх похідних структур) і пов'язані з віковими задачами життя. У клінічній. НЕСВІДОМЕ - (Unconscious; Unbewusst, das Unbe-wusste) - целокупность всіх психічних явищ, що не володіють властивістю свідомості, що не відносяться до свідомості. "Несвідоме є джерелом інстинктивних сил психічного і регулюючих їх форм або категорій, а саме архетипов (CW 8, par. 342). "Поняття несвідомого є для мене поняття виключно психологічне, а не філософське, в значенні метафізичному. Несвідоме є, по-моєму, граничне психологічне поняття, що покриває всі ті психічні змісту або процеси, які не усвідомлюються, тобто які не віднесені образом, що сприймається до нашому его. Право говорити взагалі про.

Телеологичеська психологія - (teleological psychology) Телеологія - опис подій, що включає поведінку організмів, засновану на передбачуваному функціонуванні цілей і/або интенций (намірів). Т. п., отже, повинна вийти з того, що поведінка всіх або деяких організмів можна найкраще зрозуміти через застосування понять мети і интенции. Щоб зрозуміти опис поведінки з т. зр. цілі (telic), треба спочатку розглянути можливі значення твердження, що все існуюче має причину, пов'язану з ним. Аристотель назвав чотири основні направляючі сили, на к-рі він міг би покласти відповідальність за існування речі або настання події. Перша.
Посилання в тексті роботи "Правова регламентація пред'явлення претензії в господарському процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Клінічна картина инволюционной депресії (пресенильной меланхолії) - Інволюционная депресія починається повільно, хоч іноді має місце і гострий початок захворювання, що відмічається в тих випадках, коли виникненню психозу передує несподівана психічна травма або гостра соматична патологія. У хворих розвивається і прогресує пригніченість, відмічається необгрунтована або різко перебільшена боязнь за власне здоров'я, стан родичів і близьких людей. З течією часу вказані вияви инволюционной депресії посилюються і переростають в картину вираженої депресії тривожного характеру. Поєднання депресії з тривогою - сама істотна клінічна особливість инволюционной меланхолії. Тривога в. ГУЛЛИВЕР-Г - макроскопічні Г. Галлюцинаторние образи значно більше своїх реальних прототипів. Протилежні лилипут-Г. Спостерігаються при екзогенно-органічних психозах. Син.: макропсихические Г. Г. ДВИГАТЕЛЬНИЕ - див. Г. моторні. Г. ДЕЙТЕРОСКОПИЧЕСКИЕ (греч. deuteros - другий, skopeo - дивитися, розглядати) - див. Аустоскопия і Аутовісцероськопія. Г. ДЕМОНОМАНИЧЕСКИЕ - фігурують зорові образи містичних і міфологічних істот (біси, русалки, ангели, гурії і т.п.). Г. ДРАЗНЯЩИЕ [Bonhoeffer ДО., 1896] - різновид зорових галюцинацій при алкогольному делирии. Хворий бачить на відстані фігури або неживі предмети. При. ІНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОГІЯ - наукова дисципліна, що вивчає об'єктивні закономірності процесів інформаційної взаємодії людини і техніки з метою використання їх в практиці проектування, створення і експлуатацій СЧМ. Возникновеніє И. п. зумовлено технічним прогресом і пов'язаним з ним зростанням ролі людського чинника при проектуванні і експлуатації техніки. Основними методологічними принципом вітчизняної І. п. є теза про людину як суб'єкта трудової діяльності і принцип гуманизации техніки. І. п. виникла на стику технічних і психологічних наук. Як психологічна наука І. п. вивчає психічні і психофізіологічні процеси і.

Конфлікт - [лати. conflictus- зіткнення] - зіткнення протилежно направлених цілей, інтересів, позицій, думок або поглядів опонентів або суб'єктів взаємодії. У основі будь-якого К. лежить ситуація, що включає або суперечливі позиції сторін з якому-небудь приводу, або протилежні цілі або кошти їх досягнення в даних обставинах, або неспівпадання інтересів, бажань, влечений опонентів і т.п. Конфліктна ситуація, таким чином, містить суб'єктів можливого К. і його об'єкт. Однак, щоб К. почав розвиватися, необхідний інцидент, коли одна з сторін починає діяти, ущемляючи інтереси іншої сторони. Якщо протилежна. ПОЛОЖЕННЯ ТІЛА - визначається орієнтацією і месторасположением тіла в просторі, а також відношенням його до опори. Найбільш поширені П. т.- стоячи, сидячи і лежачи. Кожне з положень характеризується умовами рівноваги, взаиморасположением ланок тіла, мірою напруженості м'язів, станом кровоносної і дихальної систем, розташуванням внутрішніх органів і, отже, витратою енергії. Вибір робочого П. т. визначається величиною зусиль, що затрачуються на виконання того або иного'вида операцій, розмахом рухів, необхідністю перейти з місця на місце або зосередити роботу на одному місці. У кожному з П. т. можна розрізнювати. НЕСВІДОМЕ - (англ. unconscious) -поняття, вказуюче сукупність психічних утворень, процесів і механізмів, в функціонуванні і впливі яких суб'єкт не віддає собі звіту. Розробка уявлень об Б. в психології була почата 3. Фрейд, який першим звернув увагу на те, що багато які людські дії, уявні на перший погляд випадковими, зумовлені глибинними мотивами і комплексами, які сама людина не усвідомлює. Ці мотиви виявляються також в сновидіннях, невротичних симптомах, продуктах творчості і інш. Надалі різні вияви Б. вивчалися як в прикладній клінічній психології, так і в експериментальній психології. На сьогоднішній день. Відчуття - (sensation) - 1. елементарний сенсорний досвід певної модальності (слух, зір і інш.); 2. процес перетворення інформації, що поступає в мозок з органів чуття, в елементарні акти свідомості ("відчуття"), в яких відображені деякі властивості матеріальних об'єктів (тягар, колір і т.д.). Відома різна модальність чутливості: зір, слух, нюх, смак, дотик, кинестезия і інш. (усього до 12-13) Деякі види чутливості представлені рядом субмодальних відчуттів. Наприклад, в зорі це відчуття червоного, зеленого і синього кольорів (згідно з теорією Юнга-Гельмгольца), в акустичній чутливості - відчуття.