Правова система Великого князівства Литовського

(курсова робота з історії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Литовсько-руська держава та право (друга пол. XIV - перша пол. XVI ст.): загальна характеристика ... 5
1.1. Формування Литовська-Руської держави ... 5
1.1. Формування Литовська-Руської держави ... 5
1.2. Кревська унія та її наслідки ... 7
1.3. Городельська унія ... 8
1.4. Литовсько-московські відносини ... 8
1.5. Люблінська унія 1569 року ... 9
Розділ 2. Особливості правової системи Великого князівства Литовського ... 12
2.1. Джерела права ... 12
2.2. Цивільне і сімейне право ... 15
2.3. Кримінальне право ... 24
2.4. Судочинство ... 28
Висновки ... 30
Список використаних джерел ... 32

Для придбання курсової роботи "Правова система Великого князівства Литовського" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правова система Великого князівства Литовського"

Курсова робота "Правова система Великого князівства Литовського" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правова система Великого князівства Литовського", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правова система Великого князівства Литовського" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правова система Великого князівства Литовського" і призначений виключно для пошукових систем.

КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ПРАВ І СВОБОД В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ - сукупність закріплених і гарантованих федеральною Конституцією основних прав і свобод громадян. Незважаючи на унікальність кожного з конституційних прав (кожне з них захищає суворо певну конституційну цінність: життя людини, недоторканість житла, свобода цивільних об'єднань і інш.), всі вони разом утворять єдину конституційну систему прав і свобод людини і громадянина. У залежності від тих цінностей, які виражають конституційні права і свободи, відносини до них самої особистості, держави і суспільств всі права і свободи в конституційному праві класифікують на певні групи. Прийнято.
ВИБОРЧА КАМПАНІЯ - (фр campagne - похід) - система агітаційних заходів, що проводяться політичними партіями і незалежними кандидатами з метою забезпечити собі максимальну підтримку виборців на майбутніх виборах. У И. до. т.ж. беруть участь різного роду групи підтримки, громадські організації, засоби масової інформації і т.д. Основними формами (способами) агітації в ході І. до. є: проведення передвиборних зборів і мітингів, публікація статей і памфлетів в газетах, расклейка передвиборних афіш і плакатів, виступи по радіо і телебаченню. Сучасні виборчі закони, як правило, вельми детально регламентують проведення І.
СІМЕЙНА ОСВІТА - - домашня освіта, форма загальноосвітньої підготовки в сім'ї. У древності, особливо в Середні віки, грало значну роль як передача життєвого і професійного досвіду; в суспільствах з розвиненими освітніми структурами зберегло своє значення як форму індивідуалізації навчання. У Росії С.о. в 18-19 вв. набуло поширення в системі загальної освіти як підготовки дітей і підлітків до надходження в гімназії і університети, особливо в тих губерніях, де був відсутній великі учбові заклади. Одним з видів С.о. можна вважати екстернат. Спочатку функції домашніх педагогів виконували приходські священики, дьячки.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ - - форма організації учбової діяльності, що враховує схильності, інтереси, здатності учнів. Д.о. не знижує базового рівня загальноосвітньої підготовки, чим відрізняється від фуркации. Здійснюється за допомогою шкіл і класів з поглибленим вивченням окремих предметів, факультативних занять, середніх шкіл для обдарованих дітей (музичних, художніх, спортивних і інш.), а також через розділення учбових планів і програм в середній загальноосвітній школі. Загальні психологічні підходи до Д.о. в кінці 19 в. обгрунтували В. Штерн і Е. Клапаред. Були розроблені різні варіанти організації міської шкільної.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правова система Великого князівства Литовського" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОЛЬДЕНБУРГ Сергій Федорович (1863-1934) - - сходознавець, археолог, етнограф, організатор науки, академік АН СРСР (академік Петербурзькою АН з 1900). У 1904-29 неодмінний секретар АН. Професор Петербурзького університету (з 1894). Брат Ф.Ф. Ольденбурга, разом з яким був одним з ідейних керівників студентського науково-літературного суспільства, що ставило за мету розповсюдження письменності, видало книг для народу. Один з організаторів Ліги освіти. З 1905 видний діяч партії кадетів; депутат 4-ої Державної думи, в 1912-17 член Державної ради від академічної курії. У липні - вересні 1917 міністр народної освіти Тимчасового уряду (його.
АПУЛЕЙ - (apuleius), повне ім'я - Луций Апулей (ок. 125, Сівба. Африка - ок. 180, Карфаген), римський письменник. Дістав освіту в Мадавре, Карфагене і Афінах, де познайомився з греч. літературою і філософією, передусім з вченням Платона. У Римі був юристом, після повернення в Карфаген, де провів залишок життя, - ритором (вчителем красномовства), а потім жрецем. Цікавився магією, містеріями. Одружувавшись на багатій вдові, Апулей був звинувачений її родичами в тому, що викликав жінці пристрасть за допомогою магії. Виправдувальна мова письменника на суді сьогодні відома як "Апология, або Про.
СРЕЗНЕВСКИЙ Ізмаїл Іванович - (1.06.1812 - 9.02.1880), російський філолог-славіст і історик. У 1837 захистив магістерську дисертацію "Досвід про суть і вміст теорії в науках політичних". У 1839-42 Срезневський побував у всіх слов'янських землях і великих містах держав Центральної Європи, в бібліотеках яких зберігалися слов'янські рукописи. У 1842 Срезневський почав читати курс по історії слов'янства і слов'янських мов в Харківському університеті. У 1846 Срезневський захистив дисертацію "Святилища і обряди язичницького богослужіння древніх слов'ян по свідченнях сучасних і переказах", ставши першим в Росії доктором.
У вступі курсової "Правова система Великого князівства Литовського" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Непряме регулювання - оригінальний спосіб досягнення мети, що полягає в тому, що необхідний ефект отримують не прямою дією на систему управління, а шляхом використання повторних ефектів, які, в свою чергу, вирішують поставлену задачу, наприклад: - хабарник замість того, щоб прямо зажадати хабар, починає говорити про те, що він багато працює, що зарплата у нього маленька, що вгорі не розуміють..., законодавство не зовсім абсолютно і допускає тлумачення не на користь прохача і т. д. і т. п.; - ринкові відносини, що базуються на тому, що існують люди, прагнучі отримати прибуток "будь-якою ціною", і замість того.

"КНИГА ЗНАННЯ" - (Даніш-наме) - твір Ібн Ці ии, написаний в 1024 - 37 на мові фарси. Складається з 4 розділів: "Логіка", "Метафізика", "Фізика" і "Математика". У першому розділі формулюється мета і значення логіки, викладається вчення про поняття, думку і силогізм; пояснюється відмінність між визначенням і описом, розглядаються види думок і силогізмів, а також перших посилок. У розділі "Метафізика" викладається зміст "першої науки", яка є основою всіх інших наук. Головне місце займає концепція можливого і необхідного і поняття необхідно сущого.
МІНИ ДЕ БИРАН - Марі Франсуа Пьер Гонтье де Біран (Gonthier de Biran) (29.11. 1766, Вержерак - 20.7.1824, Париж), франц. філософ-ідеаліст і политич. діяч, прихильник монархії. У термидорианский період був членом Ради п'ятисот, в період Реставрації - член палати депутатів і Гос. ради. Спочатку примикав до течії "ідеологів" (А. Дестют де Траси і інш.), сеноуалистич, що розвивали. теорію пізнання в дусі Локка і Кондільяка. Надалі виступав з критикою сенсуализма ("Нарис про основи психології..." - "Essai sur les fondements de la psychologie...", 1812, повністю.
Список літератури курсової "Правова система Великого князівства Литовського" - більше 20 джерел. БЛАКИТНИЙ ЛИСТ - BLUE LIST ' Блю лист оф каррент мунисипал офферингз' (Blue List of Current Municipal Offerings) - щоденне фин. видання, вмісне інформацію про лістинг облігацій, що пропонуються до продажу ділерами і банками. Це одне з найбільш повних джерел інформації по об'ємах і активності ринку муніципальних облігацій. 'Г.л.' публікується компанією Стендард енд Пурз. Випуски групуються по штатах, емітенті, по типу облігації, терміну погашення, наявності або відсутності купона, по прибутковості на термін погашення, у відповідності з до-ой облігації пропонуються до продажу, а також по брокеру, що робить пропозицію.
АКЦЕПТНО-РАМБУРСНИЙ КРЕДИТ - поширена форма кредитування експорту. Такий кредит заснований на поєднанні акцепту векселів експортера і відшкодуванні (рамбурсування) імпортером коштів банку-акцептанту. Звичайно надається банком експортера банку імпортера для проведення платежів імпортера за даним зовнішньоторгівельним контрактом. Механізм акцептно-рамбурсного кредитування передбачає проходження декількох етапів: угода про акцепт, виставляння безвідзивного акцептного акредитива, відвантаження товару, облік тратти і передача банку товарних документів, переоблік тратти, пересилка товарних документів і передача їх імпортеру.

Ламотріджін - (Lamotrigine, Веро-ламітріджін, Ламіктал) - антиконвульсант, блокатор центральних збудливих нейромедиаторних амінокислот (глутамата, аспартата). Противосудорожное дію препарата зв'язують зі стабілізацією пресинаптических нейрональних мембран, блокадою вольтажу-залежних каналів для іонів натрію і запобіганням вивільненню згаданих амінокислот, головним чином глутамата. Ламотриджин показаний до застосування при лікуванні епілепсії з фокальними і генерализованними припадками, синдрому Леннокса-Гасто, а також епілепсії, резистентной до терапії іншими противосудорожними препаратами. Препарат може.
Посилання в тексті роботи "Правова система Великого князівства Литовського" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Афазія моторна - невиразна мова, викликана центральним порушенням звукопроизношения (анартрией). Типовими, крім того, є телеграфний стиль мови (фрази, що складаються з 2 - 3 слів, звичайно складені з дієслів і імен іменників), аграмматафазия (втрата здатності використати граматичні норми мови при формуванні думок і висловлювання), парафазии вербальні і парафазии литеральні (заміни одних фонем і слів іншими), контаминации (злиття слів; наприклад, "палалет" освічене з слів "палата" і "туалет") і персеверации (повторення попередньої відповіді на наступне питання). Одночасно з.
"F20.4" Постшизофренічеська депресія - Депресивний епізод, який може бути тривалим і виникає як наслідок шизофренії. Деякі шизофренические симптоми повинні зберігатися, але вони вже не домінують в клінічній картині. Ці шизофренические симптоми, що зберігаються можуть бути позитивними або негативними, хоч останні зустрічаються частіше. Поки не встановлено, і загалом не є істотним для діагнозу - чи були депресивні симптоми лише прочинені внаслідок дозволу більш ранніх психотических симптомів або це нова симптоматика, чи властиві вони шизофренія або є психологічною реакцією на неї. Такі стану недостатньо глибокі, щоб відповідати критеріям.
МИСЛЕННЯ тваринних - процес психічного відображення навколишнього світу, властивий вищою хребетною твариною (особливо приматам). Характеризується здібністю до активного уловлювання і встановлення зв'язків між предметами на основі узагальнених психічних образів. Мислення жи_ вотних здійснюється шляхом практичного, моторно-сенсорного аналізу, направленого на виявлення загальних ознак різних ситуацій і формування гранично узагальненого образу середовища мешкання (аналогічного, але не гомологичного образу світу у людини). Мислення тварин втілюється в нестереотипному підході до рішення задач, що складаються.

Національний характер - (national character) Н. х. відображає особові характеристики середнього представника національної популяції, к-рими він відрізняється від середніх представників інш. національностей. З т. зр. вимірювання, Н. х. являє собою відмінності в оцінках особових рис між вибірками різних національних популяцій. Нек-рі дослідники на основі таких відмінностей намагаються скласти узагальнену картину того, що вони іменують "французьким характером", "американським характером" і т. п. У ряді исслед. порівнюються між собою методи виховання і утворення дітей в різних культурах і здійснюються спроби.
Грецизми - запозичення з греч. мови в інші мови. Грецизми є в багатьох мовах світу, попавши в них прямо або опосередковано. Великий ряд грецизмов (еллінізмів) є в лати. мові (philosophus, plebs "простий народ", triumphus, taurus "бик" і інш.); через латинський вони попали в сучасні западноевроп. мови. Багато грецизмов (византизмов) в старослав. (церковнослав.) мові: ікона, миро, ангел, крин, тектон, ялин, кивот, кит, єресь і інш. Через церковнослав. мова грецизми попадали в русск. мова. З прозивних імен в русск. мові грецизмами є акробат, амністія, аналіз, аналог, анатомія.
ЕПОХА ОСВІТИ - (Age of Enlightenment) - період дозрівання ідей, що готували французьку революцію і що відрізнялися рішучою відмовою від традиційних способів мислення і соціальної організації, а також прагненням замінити їх абсолютною вірою в здатність людського розуму визначати суспільну практику. Епоха представлена багатьма мислителями і філософами. Серед них Вольтер (1694 - 1778), Монтеськье, Гольбах (1723-1889), Гельвециї (1715 - 1771), Дідро (1719-1784) і РУССО. Цей рух не обмежувався тільки Францією, охопивши багатьох мислителів інших країн, включаючи членів так званої шотландської освіти - Адама.
Дюркгейм Еміль - (1858-1917) -французький філософ і соціолог. Дюркгейм виходив з факту тісного зв'язку людини і суспільства, яка по відношенню до індивіда є примусовою. Окрема особа поглинається особистістю колективною. Дюркгейм вважав колективними уявленнями також закони і форми мислення. Предмет соціології він бачив у вивченні соціальних фактів: "Соціальні факти треба розглядати як речі". Прихильність еволюціонізм виявилася у Дюркгейма головним чином в типології суспільств (складні суспільства як комбінації простих), в поясненні соціального життя за допомогою звернення до її.