Правова система Великого князівства Литовського

(курсова робота з історії права)

Вступ.....3
Розділ 1. Литовсько-руська держава та право (друга пол. XIV - перша пол. XVI ст.): загальна характеристика.....5
1.1. Формування Литовська-Руської держави.....5
1.1. Формування Литовська-Руської держави.....5
1.2. Кревська унія та її наслідки.....7
1.3. Городельська унія.....8
1.4. Литовсько-московські відносини.....8
1.5. Люблінська унія 1569 року.....9
Розділ 2. Особливості правової системи Великого князівства Литовського.....12
2.1. Джерела права.....12
2.2. Цивільне і сімейне право.....15
2.3. Кримінальне право.....24
2.4. Судочинство.....28
Висновки.....30
Список використаних джерел.....32

Для придбання курсової роботи "Правова система Великого князівства Литовського" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правова система Великого князівства Литовського"

Курсова робота "Правова система Великого князівства Литовського" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правова система Великого князівства Литовського", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правова система Великого князівства Литовського" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правова система Великого князівства Литовського" і призначений виключно для пошукових систем.

КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ПРАВ І СВОБОД В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ - сукупність закріплених і гарантованих федеральною Конституцією основних прав і свобод громадян. Незважаючи на унікальність кожного з конституційних прав (кожне з них захищає суворо певну конституційну цінність: життя людини, недоторканість житла, свобода цивільних об'єднань і інш.), всі вони разом утворять єдину конституційну систему прав і свобод людини і громадянина. У залежності від тих цінностей, які виражають конституційні права і свободи, відносини до них самої особистості, держави і суспільств всі права і свободи в конституційному праві класифікують на певні групи. Прийнято.
ВИБОРЧА КАМПАНІЯ - (фр campagne - похід) - система агітаційних заходів, що проводяться політичними партіями і незалежними кандидатами з метою забезпечити собі максимальну підтримку виборців на майбутніх виборах. У И. до. т.ж. беруть участь різного роду групи підтримки, громадські організації, засоби масової інформації і т.д. Основними формами (способами) агітації в ході І. до. є: проведення передвиборних зборів і мітингів, публікація статей і памфлетів в газетах, расклейка передвиборних афіш і плакатів, виступи по радіо і телебаченню. Сучасні виборчі закони, як правило, вельми детально регламентують проведення І.
СІМЕЙНА ОСВІТА - - домашня освіта, форма загальноосвітньої підготовки в сім'ї. У древності, особливо в Середні віки, грало значну роль як передача життєвого і професійного досвіду; в суспільствах з розвиненими освітніми структурами зберегло своє значення як форму індивідуалізації навчання. У Росії С.о. в 18-19 вв. набуло поширення в системі загальної освіти як підготовки дітей і підлітків до надходження в гімназії і університети, особливо в тих губерніях, де був відсутній великі учбові заклади. Одним з видів С.о. можна вважати екстернат. Спочатку функції домашніх педагогів виконували приходські священики, дьячки.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ - - форма організації учбової діяльності, що враховує схильності, інтереси, здатності учнів. Д.о. не знижує базового рівня загальноосвітньої підготовки, чим відрізняється від фуркации. Здійснюється за допомогою шкіл і класів з поглибленим вивченням окремих предметів, факультативних занять, середніх шкіл для обдарованих дітей (музичних, художніх, спортивних і інш.), а також через розділення учбових планів і програм в середній загальноосвітній школі. Загальні психологічні підходи до Д.о. в кінці 19 в. обгрунтували В. Штерн і Е. Клапаред. Були розроблені різні варіанти організації міської шкільної.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правова система Великого князівства Литовського" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОЛЬДЕНБУРГ Сергій Федорович (1863-1934) - - сходознавець, археолог, етнограф, організатор науки, академік АН СРСР (академік Петербурзькою АН з 1900). У 1904-29 неодмінний секретар АН. Професор Петербурзького університету (з 1894). Брат Ф.Ф. Ольденбурга, разом з яким був одним з ідейних керівників студентського науково-літературного суспільства, що ставило за мету розповсюдження письменності, видало книг для народу. Один з організаторів Ліги освіти. З 1905 видний діяч партії кадетів; депутат 4-ої Державної думи, в 1912-17 член Державної ради від академічної курії. У липні - вересні 1917 міністр народної освіти Тимчасового уряду (його.
АПУЛЕЙ - (apuleius), повне ім'я - Луций Апулей (ок. 125, Сівба. Африка - ок. 180, Карфаген), римський письменник. Дістав освіту в Мадавре, Карфагене і Афінах, де познайомився з греч. літературою і філософією, передусім з вченням Платона. У Римі був юристом, після повернення в Карфаген, де провів залишок життя, - ритором (вчителем красномовства), а потім жрецем. Цікавився магією, містеріями. Одружувавшись на багатій вдові, Апулей був звинувачений її родичами в тому, що викликав жінці пристрасть за допомогою магії. Виправдувальна мова письменника на суді сьогодні відома як "Апология, або Про.
СРЕЗНЕВСКИЙ Ізмаїл Іванович - (1.06.1812 - 9.02.1880), російський філолог-славіст і історик. У 1837 захистив магістерську дисертацію "Досвід про суть і вміст теорії в науках політичних". У 1839-42 Срезневський побував у всіх слов'янських землях і великих містах держав Центральної Європи, в бібліотеках яких зберігалися слов'янські рукописи. У 1842 Срезневський почав читати курс по історії слов'янства і слов'янських мов в Харківському університеті. У 1846 Срезневський захистив дисертацію "Святилища і обряди язичницького богослужіння древніх слов'ян по свідченнях сучасних і переказах", ставши першим в Росії доктором.
У вступі курсової "Правова система Великого князівства Литовського" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Непряме регулювання - оригінальний спосіб досягнення мети, що полягає в тому, що необхідний ефект отримують не прямою дією на систему управління, а шляхом використання повторних ефектів, які, в свою чергу, вирішують поставлену задачу, наприклад: - хабарник замість того, щоб прямо зажадати хабар, починає говорити про те, що він багато працює, що зарплата у нього маленька, що вгорі не розуміють..., законодавство не зовсім абсолютно і допускає тлумачення не на користь прохача і т. д. і т. п.; - ринкові відносини, що базуються на тому, що існують люди, прагнучі отримати прибуток "будь-якою ціною", і замість того.

"КНИГА ЗНАННЯ" - (Даніш-наме) - твір Ібн Ці ии, написаний в 1024 - 37 на мові фарси. Складається з 4 розділів: "Логіка", "Метафізика", "Фізика" і "Математика". У першому розділі формулюється мета і значення логіки, викладається вчення про поняття, думку і силогізм; пояснюється відмінність між визначенням і описом, розглядаються види думок і силогізмів, а також перших посилок. У розділі "Метафізика" викладається зміст "першої науки", яка є основою всіх інших наук. Головне місце займає концепція можливого і необхідного і поняття необхідно сущого.
МІНИ ДЕ БИРАН - Марі Франсуа Пьер Гонтье де Біран (Gonthier de Biran) (29.11. 1766, Вержерак - 20.7.1824, Париж), франц. філософ-ідеаліст і политич. діяч, прихильник монархії. У термидорианский період був членом Ради п'ятисот, в період Реставрації - член палати депутатів і Гос. ради. Спочатку примикав до течії "ідеологів" (А. Дестют де Траси і інш.), сеноуалистич, що розвивали. теорію пізнання в дусі Локка і Кондільяка. Надалі виступав з критикою сенсуализма ("Нарис про основи психології..." - "Essai sur les fondements de la psychologie...", 1812, повністю.
Список літератури курсової "Правова система Великого князівства Литовського" - більше 20 джерел. БЛАКИТНИЙ ЛИСТ - BLUE LIST ' Блю лист оф каррент мунисипал офферингз' (Blue List of Current Municipal Offerings) - щоденне фин. видання, вмісне інформацію про лістинг облігацій, що пропонуються до продажу ділерами і банками. Це одне з найбільш повних джерел інформації по об'ємах і активності ринку муніципальних облігацій. 'Г.л.' публікується компанією Стендард енд Пурз. Випуски групуються по штатах, емітенті, по типу облігації, терміну погашення, наявності або відсутності купона, по прибутковості на термін погашення, у відповідності з до-ой облігації пропонуються до продажу, а також по брокеру, що робить пропозицію.
АКЦЕПТНО-РАМБУРСНИЙ КРЕДИТ - поширена форма кредитування експорту. Такий кредит заснований на поєднанні акцепту векселів експортера і відшкодуванні (рамбурсування) імпортером коштів банку-акцептанту. Звичайно надається банком експортера банку імпортера для проведення платежів імпортера за даним зовнішньоторгівельним контрактом. Механізм акцептно-рамбурсного кредитування передбачає проходження декількох етапів: угода про акцепт, виставляння безвідзивного акцептного акредитива, відвантаження товару, облік тратти і передача банку товарних документів, переоблік тратти, пересилка товарних документів і передача їх імпортеру.

Ламотріджін - (Lamotrigine, Веро-ламітріджін, Ламіктал) - антиконвульсант, блокатор центральних збудливих нейромедиаторних амінокислот (глутамата, аспартата). Противосудорожное дію препарата зв'язують зі стабілізацією пресинаптических нейрональних мембран, блокадою вольтажу-залежних каналів для іонів натрію і запобіганням вивільненню згаданих амінокислот, головним чином глутамата. Ламотриджин показаний до застосування при лікуванні епілепсії з фокальними і генерализованними припадками, синдрому Леннокса-Гасто, а також епілепсії, резистентной до терапії іншими противосудорожними препаратами. Препарат може.
Посилання в тексті роботи "Правова система Великого князівства Литовського" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Афазія моторна - невиразна мова, викликана центральним порушенням звукопроизношения (анартрией). Типовими, крім того, є телеграфний стиль мови (фрази, що складаються з 2 - 3 слів, звичайно складені з дієслів і імен іменників), аграмматафазия (втрата здатності використати граматичні норми мови при формуванні думок і висловлювання), парафазии вербальні і парафазии литеральні (заміни одних фонем і слів іншими), контаминации (злиття слів; наприклад, "палалет" освічене з слів "палата" і "туалет") і персеверации (повторення попередньої відповіді на наступне питання). Одночасно з.
"F20.4" Постшизофренічеська депресія - Депресивний епізод, який може бути тривалим і виникає як наслідок шизофренії. Деякі шизофренические симптоми повинні зберігатися, але вони вже не домінують в клінічній картині. Ці шизофренические симптоми, що зберігаються можуть бути позитивними або негативними, хоч останні зустрічаються частіше. Поки не встановлено, і загалом не є істотним для діагнозу - чи були депресивні симптоми лише прочинені внаслідок дозволу більш ранніх психотических симптомів або це нова симптоматика, чи властиві вони шизофренія або є психологічною реакцією на неї. Такі стану недостатньо глибокі, щоб відповідати критеріям.
МИСЛЕННЯ тваринних - процес психічного відображення навколишнього світу, властивий вищою хребетною твариною (особливо приматам). Характеризується здібністю до активного уловлювання і встановлення зв'язків між предметами на основі узагальнених психічних образів. Мислення жи_ вотних здійснюється шляхом практичного, моторно-сенсорного аналізу, направленого на виявлення загальних ознак різних ситуацій і формування гранично узагальненого образу середовища мешкання (аналогічного, але не гомологичного образу світу у людини). Мислення тварин втілюється в нестереотипному підході до рішення задач, що складаються.

Національний характер - (national character) Н. х. відображає особові характеристики середнього представника національної популяції, к-рими він відрізняється від середніх представників інш. національностей. З т. зр. вимірювання, Н. х. являє собою відмінності в оцінках особових рис між вибірками різних національних популяцій. Нек-рі дослідники на основі таких відмінностей намагаються скласти узагальнену картину того, що вони іменують "французьким характером", "американським характером" і т. п. У ряді исслед. порівнюються між собою методи виховання і утворення дітей в різних культурах і здійснюються спроби.
Грецизми - запозичення з греч. мови в інші мови. Грецизми є в багатьох мовах світу, попавши в них прямо або опосередковано. Великий ряд грецизмов (еллінізмів) є в лати. мові (philosophus, plebs "простий народ", triumphus, taurus "бик" і інш.); через латинський вони попали в сучасні западноевроп. мови. Багато грецизмов (византизмов) в старослав. (церковнослав.) мові: ікона, миро, ангел, крин, тектон, ялин, кивот, кит, єресь і інш. Через церковнослав. мова грецизми попадали в русск. мова. З прозивних імен в русск. мові грецизмами є акробат, амністія, аналіз, аналог, анатомія.
ЕПОХА ОСВІТИ - (Age of Enlightenment) - період дозрівання ідей, що готували французьку революцію і що відрізнялися рішучою відмовою від традиційних способів мислення і соціальної організації, а також прагненням замінити їх абсолютною вірою в здатність людського розуму визначати суспільну практику. Епоха представлена багатьма мислителями і філософами. Серед них Вольтер (1694 - 1778), Монтеськье, Гольбах (1723-1889), Гельвециї (1715 - 1771), Дідро (1719-1784) і РУССО. Цей рух не обмежувався тільки Францією, охопивши багатьох мислителів інших країн, включаючи членів так званої шотландської освіти - Адама.
Дюркгейм Еміль - (1858-1917) -французький філософ і соціолог. Дюркгейм виходив з факту тісного зв'язку людини і суспільства, яка по відношенню до індивіда є примусовою. Окрема особа поглинається особистістю колективною. Дюркгейм вважав колективними уявленнями також закони і форми мислення. Предмет соціології він бачив у вивченні соціальних фактів: "Соціальні факти треба розглядати як речі". Прихильність еволюціонізм виявилася у Дюркгейма головним чином в типології суспільств (складні суспільства як комбінації простих), в поясненні соціального життя за допомогою звернення до її.