ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

(курсова робота з аграрного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження правового забезпечення державної аграрної політики в Україні ... 6
1.1. Аграрна політика, її предмет і завдання. Методи і методологія аграрної політики ... 6
1.2. Історичні аспекти розвитку аграрної політики в Україні ... 10
1.3. Розвиток правового забезпечення аграрної реформи в Україні та її етапи ... 15
Розділ 2. Основні правові акти, що регламентують здійснення аграрної політики в Україні ... 19
2.1. Поняття і види нормативно-правових актів аграрного права ... 19
2.2. Закони в контексті здійснення аграрної політики ... 21
2.3. Підзаконні акти ... 25
2.4. Засоби вдосконалення аграрного законодавства ... 26
Розділ 3. Основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року ... 27
3.1. Основні складові та мета державної аграрної політики ... 27
3.2. Основні пріоритети державної аграрної політики ... 28
3.3. Шляхи реалізації основних пріоритетів державної аграрної політики ... 29
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Правове забезпечення державної аграрної політики в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове забезпечення державної аграрної політики в Україні"

Курсова робота "Правове забезпечення державної аграрної політики в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове забезпечення державної аграрної політики в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове забезпечення державної аграрної політики в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове забезпечення державної аграрної політики в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕКСПЕРТИЗА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ - вигляд медичної експертизи, в ході якої шляхом огляду особи, що приймається на роботу з несприятливими умовами труда або вже зайнятого на роботі в таких умовах, вивчення його медичних документів і проведення регламентованих і, при необхідності, додаткових обстежень, виноситься висновок про можливість подальшої роботи (допуск до професійної діяльності). Постановою Уряду Рф від 21 травня 2001 р. № 402 затверджене Положення про ліцензування медичної діяльності, у відповідності з яким Е. п. п. віднесена до експертних видів медичної діяльності, належних ліцензуванню. Згідно з чинним законодавством попередні. Справа про рибні ресурси. Великобританія проти Норвегії - збуджено в Міжнародному Суді ООН Великобританією 28 вересня 1949 р., рішення Судна винесене 18 грудня 1951 р. (C.I.J. Receuil, 1951, pp. 116-143). Вплинуло на розвиток ряду принципів, норм і понять міжнародного морського права, зокрема, принципів і методів делімітації початкових ліній, норм про облік географічних особливостей району делімітації, історично чого склався правовідносин і інакших особливих обставин. Великобританія просила, щоб Суд: а) "назвав принципи міжнародного права, застосовні для визначення початкових ліній, які Уряд Норвегії має право використати при делімітації. ІНЖЕНЕР ПО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ - Посадові обов'язки. Виконує роботу по проектуванню і впровадженню спеціальних технічних і програмно - математичних коштів захисту інформації, забезпеченню організаційних і інженерно-технічних заходів захисту інформаційних систем, проводить дослідження з метою знаходження і вибору найбільш доцільних практичних рішень в межах поставленої задачі. Здійснює підбір, вивчення і узагальнення науково - технічної літератури, нормативних і методичних матеріалів по технічних засобах і способах захисту інформації. Бере участь в розгляді проектів технічних завдань, планів і графіків проведення. АГЕНТ РЕКЛАМНИЙ - Посадові обов'язки. Здійснює як посередник роботу по представленню і просуванню товарів, послуг, комерційних ідей, виконанню комплексу заходів, направлених на сприяння їх реалізації або досягнення інших маркетингових задач, дотримуючи діючі етичні норми рекламування товарів, послуг. Укладає договори або угоди між довірителем і посередником, що визначають характер і об'єм робіт, які необхідно виконати за рахунок і від імені довірителя, а також їх оплату по діючих тарифах або умовах договору (угоди). Інформує потенційних покупців і споживачів про нові товари, послуги, ідеї, розкриваючи (не.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове забезпечення державної аграрної політики в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЛІ - дії гос. органів, направлені на встановлення права користування землею державних, громадських і кооперативних організацій, установ і підприємств, а також окремих громадян. О. з. є одна з найважливішої правомочності Радянської держави - власника землі. У основі акту О. з. в умовах Радянської держави лежить не цивільно-правова операція, а односторонній адміністративно-правовий акт, що видається уповноваженими на те органами держави. О. з. в користування у всіх випадках проводиться Радянською державою для певної мети. У зв'язку з цим, перш ніж видати відповідний акт об О. з. тому або. ГРАБУНОК - в карному праві РФ відкрите розкрадання чужого майна, що здійснюється без насилля або з насиллям, не небезпечним для життя і здоров'я (ст. 161 УК). Відкритий характер способу дії при Г. полягає в тому, що винний усвідомлює, що здійснює розкрадання в присутності потерпілого або інших (сторонніх) осіб, які розуміють характер його злочинних дій. Ненасильственний Г. володіє підвищеною небезпекою в порівнянні з крадіжкою, оскільки грабіжник, ігноруючи думку навколишніх, виявляє зухвалу готовність подолати можливий опір з їх сторони. Якщо винний усвідомлює, що присутні не бачать. ПРАВО ВЛАСНОСТІ - 1) в об'єктивному значенні - сукупність правових норм, регулюючих відносини з приводу обмежених благ; 2) в суб'єктивному значенні - право власності конкретних осіб. П.с. в останньому значенні складають наступну правомочність: право володіння, право користування і право розпорядження своїм майном. Право володіння означає можливість мати річ в особистому розпорядженні, право користування - можливість отримувати від речі користь, право розпорядження - можливість визначати подальшу долю речі: продавати її, дарувати, здавати в оренду і т.п. Власник має право по своєму розсуду здійснювати.
У вступі курсової "Правове забезпечення державної аграрної політики в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АУДИТ - (лати. audit - він чує, англ. audit - перевірка, ревізія) -1) підприємницька діяльність по здійсненню незалежних позавідомчих перевірок (ревізій), що проводяться кваліфікованими фахівцями (аудиторами), бухгалтерської і фінансової звітності, платіжно-розрахункової документації, податкових декларацій і інших фінансових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів, а т.ж. по наданню інакших аудиторських послуг (постановка, відновлення і ведіння бухгалтерського обліку, складання декларацій про доходи, фінансової звітності, консультування з питань фінансового, податкового і інших видів.

КРАЙ - в СРСР велика адміністративно-територіальна одиниця, що має, як правило, в своєму складі автономні або адміністративні області. К. є тільки в РСФСР. Усього нараховується 6 До.: Алтайський (освічений 28 вересня 1937 р.), що має в своєму складі Гірничо-Алтайську автономну область; Краснодарский (освічений 13 вересня 1937 р.), до складу якого входить Адигейська автономна область; Красноярский (освічений 7 грудня 1934 р.), має в своєму складі Хакасськую автономну область; Ставропольский (освічений 13 лютого 1924 р.), до складу якого входить Черкеська автономна область; Хабаровский (освічений. СУБ'ЄКТИ ПРАВА ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ - певне Конституцією РФ коло органів державної влади і посадових осіб, наділених правом вносити в Державну Думу законопроекти або виступати із законодавчими пропозиціями. Таке право належить Президенту РФ, Уряду РФ, депутатам Державної Думи і членам Поради Федерації Федеральних Зборів, законодавчим (представницьким) органам суб'єктів Федерації, а також Конституційному Суду, Верховному Суду, Вищому Арбітражному Суду РФ по предметах їх ведіння (ст. 104 Конституції РФ). Крім того, згідно з Регламентом Державної Думи Федеральних Зборів РФ, правом законодавчої ініціативи володіє також група.
Список літератури курсової "Правове забезпечення державної аграрної політики в Україні" - більше 20 джерел. АЛКОГОЛІЗМ ХРОНІЧНИЙ - захворювання, що характеризується розвитком патологічного потяга до алкоголю, психічною і фізичною залежністю від нього. Алкоголізм формується протягом тривалого, багаторічного зловживання алкоголем. У течії хронічного алкоголізму виділяють три стадії. У першій стадії, дриваючий звичайно декілька років, на фоні регулярного і частого вживання спиртних напоїв збільшується стійкість (толерантність) організму до алкоголю і для досягнення стану сп'яніння необхідно випити велику кількість спиртного. Втрачається захисний блювотний рефлекс, виникають психічна залежність і нездоланна тяга до вживання. ЛЕОНТЬЕВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - Олексій Миколайович Леонтьев народився в Москві 5 лютого 1903 р., його батьки були звичайними службовцями. Природно, вони хотіли дати Олексію хорошу освіту. Тому недивно, що наукова діяльність Олексія Леонтьева бере початок ще зі студентських років. У 1924 р. він закінчує факультет суспільних наук Московського університету, де Г.І. Челпанов читав загальний курс психології. - Челпанов керував в ті роки Інститутом психології при МГУ, очолюючи групу студентів для дослідницької роботи. Саме в стінах цього університету Олексієм Миколайовичем були написані перші наукові роботи - реферат.

Інтерференція - (англ. interference, від interfere - стикатися один з одним; интер- лати. ferio ударяти, вражати) - взаимоподавление одновр. процесів, що здійснюються, що передусім відносяться до пізнавальної сфери, зумовлене обмеженим об'ємом уваги, що розподіляється. Походження поняття І. пов'язане з розробкою методу вивчення І. як явища функц., мовного. Метод вивчення І. уперше був запропонований і описаний в 1953 р. амер. лінгвістом У. Вайнрайхом в книзі "Язикові контакти", краї отримала широке визнання в академічному середовищі і стала розглядатися в кач. основоположного дослідження в області.
Посилання в тексті роботи "Правове забезпечення державної аграрної політики в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІДЕАЛІЗОВАНИЙ ОБРАЗ - уявлення людини про саме собі, наділене невластивими йому рисами вдачі і доброчесністю. У психоаналитической літературі ідеї про ідеалізований образ зустрічаються в роботах перших психоаналітик: у З. Фрейда вони виступають як ідеал Я і Сверх-Я; у А. Адлера - в формі властивого людині прагнення до переваги.    Більш повні уявлення про ідеалізований образ містяться в дослідженнях К. Хорні (1885-1952), зокрема, в її роботі "Наші внутрішні конфлікти" (1945). Вона виходила з того, що створення людиною власного образу є однією з спроб дозволу внутрішніх конфліктів. Ідеалізований образ. МУНИПОВ - Володимир Михайлович (р. 1931) - російський психолог, фахівець в області теорії і історії психології і ергономіки, психології труда, психологічних проблем дизайну, один з творців Всесоюзного НДІ технічної естетики. Д-р психологічних наук (1988), професор (1990), чл.-кор. РАО (1993), д. чл. РАО (1995), ак.-секре-тарь Відділення вищої освіти РАО (1996). Творець і керівник Асоціації прикладної ергономіки (з 1992 р.) і чл. правління Союзу дизайнерів (з 1987); гл. ред. журналу Прикладна ергономіка; засл. працівник культури РФ. З 1992 р. працює професором кафедри ергономіки Московського ин-та. МАРКСИСТСЬКІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ - Крім описаних в окремих статтях теорій личн. (Культурно-історична теорія; Теорія діяльності; Філософсько-психологічна концепція і інш.), існує ще ряд концепцій, що використовують осн. положення філософії марксизму. З'єднання окремих принципів марксистської ідеології з психоаналитич. ідеями породжує разл. теорії, об'єднані під назване "фрейдо-марксизм". Їх центр, проблемою явл. взаємозалежність структури личн. і структури суспільства. Так, в роботах Райха, що досліджував психол. джерела виникнення фашизму, аналізується, до. про. структура репресивного суспільства.

ПСИХОДИАГНОСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ - сукупність прийомів і методик, направлених на вивчення і вимірювання особових характеристик і якостей людини. Інтерес до П. з. л. особливо сильно зріс в інженерній психології в останні десятиріччя, коли особливо гостро виникла необхідність розгляду "людини не просто як оператора, а оператора - передусім як людини" (Б. Ф. Ломов). Аналогічним образом Н. В. Майзель вважає, що особливо великий вплив на діяльність оператора надають суб'єктивні чинники, що характеризують його як особистість. У зв'язку з цим Г. С. Нікифоров вважає за необхідним говорити не просто про надійність оператора, а передусім. Самодетермінация - (self-determination) Психологія як наука побудована на допущенні, що вся поведінка яв-ця закономірним, що воно детермінований нек-рим набором складних, нехай навіть не до кінця зрозумілих, сил. Це допущення завжди розглядалося як антитеза ідеї про свободу волі. Говорять, що люди не вільні спонукати себе до чого-небудь; вони спонукаються силами, що знаходяться за межами їх контролю. Це питання виявляється своєрідним каменем спотикання. Щоб бути наукою, психологія повинна слідувати допущенню про детерминированности поведінки і тим самим заперечувати свободу волі, оскільки воля має на. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА - процес дослідження діяльності оператора за допомогою математичної моделі. Під нею розуміється деякий математичний об'єкт (формула, рівняння, нерівність і т. п.) або їх сукупність, поставлені у відповідність реальному процесу (діяльність оператора). У основу побудови математичних моделей діяльності оператора може бути встановлений різний математичний апарат. Найбільш поширеними в інженерній психології є теорія інформації, теорія масового обслуговування (див. Модель обслуговування), теорія автоматичного управління (див. Стеження, Передавальна функція і інш.). Незалежно від вживаного. Космополітизм - (від греч. cosmo - мир і polith - громадянин), розширення ідеї вітчизни на весь світ, ідеологія т.н. світового громадянства. У сучасних умовах космополітизм виступає у вигляді різних соціально-політичних орієнтацій від взаємодії і зближення народів і держав до нигилистического відношення до національної культури і традицій. Занепад політичного життя грецьких міст після пелопонесской війни, спільно з розвитком філософської думки, привели до негативного погляду на вимоги обмеженого місцевого патріотизму. Якщо раніше чоловік розумівся тільки як громадянин свого міста, то з втратою незалежності.