Правове положення армії в державі

(курсова робота з військового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження правового положення армії в державі ... 5
1.1. Організаційно-правові засади управління обороною ... 5
1.2. Історія створення Збройних Сил України ... 8
Розділ 2. Характеристика особливостей організації діяльності армії в Україні ... 21
2.1. Загальні засади функціонування Збройних сил України ... 21
2.2. Загальна структура, склад, організація та дислокація збройних сил України ... 24
2.3. Керівництво збройними силами України та забезпечення їх діяльності ... 26
2.4. Діяльність Збройних сил України ... 29
Розділ 3. Реформування системи управління збройними силами, їх структури ... 33
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Правове положення армії в державі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове положення армії в державі"

Курсова робота "Правове положення армії в державі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове положення армії в державі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове положення армії в державі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове положення армії в державі" і призначений виключно для пошукових систем.

ОЦІНКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ - вираження в грошовому вимірюванні видів господарських коштів, що відображаються в бухгалтерському балансі і джерел їх освіти: капітальних і фінансових вкладень; основних коштів і нематеріальних активів; сировини, матеріалів і готової продукції; незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів і т.д. До складу капітальних вкладень включаються витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання обладнання, інструмента, інвентаря, інші капітальні роботи і витрати (проектно-дослідницькі, геологорозвідувальні і бурові роботи, витрати по відведенню земельних дільниць і переселенню в. ФЕОДАЛЬНЕ ПРАВО - історичний тип експлуататорського права, що склався внаслідок утворення феодальних держав і зумовлений базисом феодального суспільства. Ф. п. було пристосовано до системи феодально-кріпосницьких суспільних відносин, які являли собою прогрес в порівнянні з рабовласницькою суспільно-економічною формацією. Ф. п., як і вся надбудова феодального суспільства, мало своїм призначенням обслуговування базису цього суспільства, його оформлення, розвиток і захист. Основною задачею Ф. п. є закріплення власності феодалів на землю і забезпечення політичного панування феодалів над трудящим населенням - селянами. ГОЛОВНИЙ ДИСПЕТЧЕР - Посадові обов'язки. Забезпечує ритмічну роботу підприємства і рівномірний випуск продукції, виконання робіт відповідно до виробничих програм, договірних зобов'язань, календарних графіків і змінно - добовими завданнями. Вживає заходів по максимальному використанню виробничих потужностей підприємства, сприяючи раціональному завантаженню обладнання, підвищенню коефіцієнта змінності, створенню умов для ефективної роботи персоналу. Організує оперативно виробниче планування і диспетчирование. Здійснює регулярний оперативний контроль за ходом виробництва і інших видів основної діяльності. Поведенчеська наука в ФБР США - Підрозділ поведенческой науки (The Behavioral Science Unit - BSU) - структурна частина Відділення підготовки (Training Division) в складі Федерального бюро розслідувань (Federal Bureau Investigation) США. Розташовується в м. Квантико (Quantico) штат Віргінія. У діяльності BSU виділені два головних напрями: науково-дослідне і практичне. По першому з них співробітники підрозділу займаються систематизацією і аналізом тяжких і особливо тяжких злочинів, як по окремих видах злочинів, так і загалом по злочинності в країні, підготовкою прогнозів їх розвитку на перспективу, рекомендацій по.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове положення армії в державі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВИГОТОВЛЕННЯ АБО ЗБУТ ПІДРОБНИХ ГРОШЕЙ АБО ЦІННИХ ПАПЕРІВ - злочин в сфері економічної діяльності, передбачене ст. 186 УК РФ і представляюче собою виготовлення з метою збуту або збут підробних банківських квитків Центрального банку Російської Федерації, металевої монети, державних цінних паперів або інших цінних паперів у валюті Російській Федерації або іноземної валюти або цінних паперів у іноземній валюті. Предмет злочину: 1) банківські квитки Центрального банку РФ, металева монета, 2) цінні папери, як державні, так і інакші, у валюті РФ і у іноземній валюті. Грошовою одиницею Російської Федерації є рубель. Емісія грошей здійснюється виключно Центральним. Професіонально-психологічна підготовленість керівника ПОО - Обов'язковий компонент управлінської підготовленості керівника. Необхідність його визначається реальними вимогами управлінської діяльності. Управління в будь-якій соціальній системі це: 1.) управління людьми, співробітниками і колективом, 2.) діяльність людей що здійснюють управління (управлінська команда, керівники середньої, нижчої ланки і інш.), 3) вплив на стан законності і правопорядку, представляюча собою юридично значуща і поведінка людей, що оцінюється на території, що обслуговується, реальна забезпеченість їх прав і свобод. 4) самоврядування керівника власною поведінкою. Об'єктивна сторона злочину - 1. зовнішній акт злочинної поведінки, шкода, що заподіяла об'єкту кримінально-правової охорони або що створив загрозу спричинення шкоди; 2. сукупність встановлених карним законом ознак зовнішнього вияву злочинної поведінки, що посягає на об'єкти кримінально-правової охорони. Зміст об'єктивної сторони злочину утворить ряд ознак: суспільне небезпечне діяння, злочинні наслідки, причинний зв'язок між діянням і наслідками, що наступили, час, місце, обстановка, спосіб, знаряддя і кошти здійснення злочину. Ознаки, що характеризують об'єктивну сторону злочину, представлені в диспозиціях статтею.
У вступі курсової "Правове положення армії в державі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КОМІТЕТИ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН - допоміжні органи Генеральної Асамблеї ООН, які засновуються нею для здійснення своїх функцій. На кожній сесії Асамблея утворить 7 головних комітетів, обирає Генеральний комітет (в складі голови Асамблея, 21 заступники голови і 7 голів головних комітетів), а т.ж. Комітет по перевірці повноважень (в складі 9 членів). Працювало головним комітетам Генеральної Асамблеї розподіляється таким чином: Перший комітет - питання роззброєння і інші пов'язані з ними питання міжнародної безпеки; Спеціальний політичний комітет - питання, пов'язані з підтримкою міжнародного світу і безпеки; Другий комітет -.

ВИВІЗ ОКРЕМИХ ТОВАРІВ В ГОСУДАРСТВА-БИВШИЕ РЕСПУБЛІКИ СРСР - митний режим, при якому товари вивозяться з митної території РФ без стягування вивізних митних зборів і застосування заходів економічної політики і не підлягають відчуженню без дозволу митних органів. Під такий митний режим можуть бути вміщені товари, призначені для: а)забезпечення діяльності розташованих на території цих держав лікувальних, спортивно-оздоровчих і інакших установ соціальної сфери, майно яких відноситься до федеральної власності або власності суб'єктів РФ; б) проведення на території цих держав російськими підприємствами, установами і організаціями на некомерційній. ПАЛАТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - структурні частини Конституційного Суду, призначені для дозволу справ, як віднесених до компетенції Конституційного Суду РФ, так і не належної розгляду в його пленарних засіданнях. Конституційний Суд РФ складається з двох палат, в які входять відповідно 10 ( "велика" палата) і 9 ( "мала" палата) суддів. Персональний склад палат визначається шляхом жеребкування, порядок проведення якої встановлюється Регламентом Конституційного Суду РФ. При цьому Голова Конституційного Суду РФ і його заступник не можуть входити до складу однієї і тієї ж палати. Функцію головуючого на засіданні палати по черзі виконують.
Список літератури курсової "Правове положення армії в державі" - більше 20 джерел. ПРИПАДОК ЕПІЛЕПТИЧНИЙ - Припадок при епілепсії, виникаючий в зв'язку з надмірним збудженням і розрядом в нейронах головного мозку, в тому числі в зоні епілептичного вогнища. П.Е. АБДОМИНАЛЬНИЙ характеризується неприємними відчуттями або болями в околопупочной і подложечной областях, явищами дисфункція шлунково-кишкового тракту. Часто протікає із затьмаренням свідомості. Локалізація епілептичного вогнища в инсулярной або периинсулярной області. П.Е. АБОРТИВНИЙ - редуцированний, з відсутністю або слабою вираженість окремих його компонентів. П.Е. АВТОМАТИЗМА - генерализованний або фокальний припадок з мимовільною відносно. Теорія особистих конструктов - (personal construct theory) Т. л. до. в своєму первинному вигляді була сформульована Джорджем А. Келлі в його книзі "Психологія особистих конструктов" (The psychology of personal constructs). По суті, це когнитивная теорія особистості, розрахована, гл. обр., на застосування до проблем клінічної оцінки і психотерапії. Однак, засновані на Т. л. до. исслед. адресовані проблемам в самих різних областях, включ. психолингвистику, експериментальну естетику, крос-культурну психологію, соц. пізнання, оцінку програм, аналіз політичної діяльності і сприйняття навколишнього середовища.

Метод колірних виборів (МЦВ). Л. Н. Собчик - МЦВ призначений для вивчення актуального стану індивіда, міри його адаптированности, стилю межличностного поведінки, а також для виявлення, глибинних проблем особистості, що неусвідомлюються, базисних потреб, типу реагування на стрес. Методика значно більш об'єктивна і надійна, чим колірний тест М. Люшера. Використовується оптимальний (не ідентичний оригіналу) набір колірних еталонів. На відміну від оригінального Колірного тесту Макса Люшера, метод колірних виборів дозволяє тлумачити отримані результати не тільки як актуальний стан, але і з позицій особового підходу, заснованого на.
Посилання в тексті роботи "Правове положення армії в державі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Співпраця ¦ суперництво - (cooperation / competition) Незважаючи на те що філософи і теологи давно цікавилися чинниками, к-рі живлять співпрацю або суперництво, розглядаючи перше як соц. доброчесність, а останнє як егоїстична і антисоціальна поведінка, представники соц. наук почали виявляти серйозний інтерес до емпіричного вивчення цих понять лише в кінці 1940-х - початку 1950-х рр. Він виник, коли дослідники конфлікту стали розглядати як основне джерело більш серйозних форм конфлікту відмінність інтересів, а не гнів або упередження. Схожа зміна у поглядах сталася і у дослідників соц. интеракции, що звернулися від представлень. ПЕРЕНЕСЕННЯ - Переміщення паттернов почуттів, думок і поведінки, що спочатку відносилися до значущих людей з дитинство, але людини, включеної в поточні межличностні відносини. Оскільки процес перенесення переважно є несвідомим, пацієнт не сприймає різні джерела перенесення і пов'язаних з ним фантазій, установок і почуттів (таких, як любов, ненависть і гнів). Феномен перенесення виявляється несподівано для суб'єкта і може спричиняти стан дистресса. Початковими фігурами, з яких переносяться такі емоційні паттерни, частіше за все є батьки, але нерідко як джерела перенесення виступають брати і сестри. Методи психології - Основними методами отримання фактів в психології є спостереження, бесіда і експеримент. Кожний з цих загальних методів має ряд модифікацій, які уточнюють, але не змінюють їх суть. Спостереження - древнейший метод пізнання. Його примітивною формою - життєвими спостереженнями - користується кожна людина в своїй повсякденній практиці. Розрізнюють наступні види спостереження: зріз (короткочасне спостереження), лонгитюдинальное (довге, іноді протягом ряду років), вибіркове і суцільне і особливий вигляд - включене спостереження (коли спостерігач стає членом досліджуваної групи). Загальна процедура.

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ - кількісні характеристики одного або декількох властивостей продукції, що становлять її якість, що розглядаються застосовно до певних умов її створення і експлуатації або споживання. При цьому під якістю продукції розуміється сукупність її властивостей, що обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до призначення. Для визначення якості продукції встановлена спеціальна номенклатура П. до. п., в яку входять показники: призначення, надійності, технологічності, стандартизації і уніфікації, транспортабельности, безпеки, а також патентно-правові, економічні, екологічні, естетичні і. нелінійний зв'язок - (curvilinear relationship) Зв'язок двох змінних (що традиційно означаються буквами X і Y) можна виявити на діаграмі розсіювання, точками до-ой представлені пари оцінок кожного учасника исслед. X і Y лінійно пов'язані, якщо точки на діаграмі розсіювання утворять конфігурацію, для до-ой лінією найкращої відповідності буде пряма. X і Y мають Н. з., якщо лінією найкращої відповідності для конфігурації точок на діаграмі розсіювання буде крива. На мал. 2 і 3 показані лінійні зв'язки, а на мал. 4 і 5 - нелінійні зв'язки. На кожному малюнку зображена лінія найкращої відповідності. На мал. 2. Егоїзм - егоїстична спрямованість особистості, подібно егоцентричної центрации на власній персоні і займаній позиції, виявляється у висуненні на перший план своїх інтересів і цілей взаємодії в збиток інтересам партнера. Корисливі спрямування егоїстичного партнера можуть виражатися в прагненні не тільки досягнути матеріальних цілей, але і отримати додаткову психол. вигоду від приниження партнера для того, щоб краще виглядати на його фоні. Е. не є нейтрально індиферентною особовою властивістю; він наступальний і агресивний, винахідливий і мстивий. Конкретне дослідження виявів Е., своекористия. F41.0 Панічні розлади (епізодична параксизмальная тривога). - A. Рекуррентние панічні атаки, не пов'язані зі специфічними ситуаціями або предметами, а що часто трапляються спонтанно (ці епізоди непередбачувані). Панічні атаки не пов'язані з помітним напруженням або з виявом небезпеки або загрози життя. Б. Панічеська атака характеризується всіма наступними ознаками: 1) це дискретний епізод інтенсивного страху або дискомфорту; 2) вона починається раптово; 3) вона досягає максимума протягом декількох хвилин і триває щонайменше декілька хвилин; 4) повинні бути присутній мінімум 4 симптому з числа нижеперечисленних, причому один з них повинен бути з переліку.