ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття адміністративної відповідальності ... 5
1.1. Поняття адміністративної відповідальності та її особливості ... 5
1.2. Адміністративний проступок як підстава адміністративної відповідальності ... 8
Розділ 2. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності ... 20
2.2. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення ... 20
2.2. Порушення справи про адміністративний проступок і складання протоколу. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення ... 25
2.3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення ... 35
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Правове регулювання адміністративної відповідальності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове регулювання адміністративної відповідальності"

Курсова робота "Правове регулювання адміністративної відповідальності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове регулювання адміністративної відповідальності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове регулювання адміністративної відповідальності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове регулювання адміністративної відповідальності" і призначений виключно для пошукових систем.

Розподіл житла по вояцькій частині - оформляється спеціальним списком за спеціальною формою, яка підписується командиром і головою житлової комісії вояцької частини, узгоджується з начальником КЕЧ району. Також до списку повинні бути прикладені наступні документи: виписки з протоколу засідання житлової комісії вояцької частини (гарнізону); довідки про здачу житлових приміщень в КЕЧ району; копії житлового договору (для військовослужбовців, що забезпечуються службовими житловими приміщеннями); паспорти (свідчення про народження) членів сім'ї; копія фінансового особового рахунку і виписки з будинкової книги (поквартирной картки) для. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ - Посадові обов'язки. Забезпечує постійне підвищення рівня професійних знань, умінь і навиків працівників підприємства відповідно до цілей і стратегії підприємства, кадрової політики, напрямів і рівня розвитку техніки, технології і організацій управління, освоєнням нових видів виробів, робіт (послуг), ресурсами, що є і інтересами працівників для досягнення і підтримки високої ефективності труда по виробництву конкурентоздатної продукції. Забезпечує створення і ефективне функціонування системи безперервного навчання всіх категорій працівників підприємства. Бере участь в розробці. САМОВІЛЬНЕ ЗАЛИШЕННЯ МІСЦЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ - злочин проти військової служби, передбачене ст. 337 УК РФ і що полягає в самовільному залишенні частини або місця служби, а одинаково в нез'явленні в термін без шанобливих причин на службу при звільненні з частини, при призначенні, перекладі, з відрядження, відпуску або лікувальної установи тривалістю понад двох діб, але не більш десяти діб, довершені військовослужбовцем, що проходить військову службу по заклику, за контрактом або від'їжджаючим покарання в дисциплінарній вояцькій частині. Самовільним вважається залишення військовослужбовцем території розташування вояцької частини або місця. ВИСУНЕННЯ КАНДИДАТА (СПИСКУ КАНДИДАТІВ) - 1) стадія виборчого процесу, змістом якої охоплюється сукупність процедур, пов'язаних з В.к.; 2) ініціатива виборців, виборчого об'єднання (блоку) в В.к. до виборного органу або на виборну посаду державної влади, місцевого самоврядування, а також збір підписів виборців в підтримку вказаної ініціативи або інакші форми підтримки вказаної ініціативи, передбачені законом. По чинному законодавству право В.к. належить виборцям відповідного виборчого округу і конкретній особі в порядку самовидвижения, а також виборчим об'єднанням, виборчим блокам. В.к. безпосередньо виборцями допускається законом в двох.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове регулювання адміністративної відповідальності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДЕРЖАВНА РАДА - консультативний і дорадчий орган при Президентові РФ, покликаний забезпечувати виконання главою держави функцій в сфері взаємовідносин федеральних і регіональних органів державної влади. Г.с. встановлений Указом Президента РФ від 1 вересня 2000 р. Цим же Указом затверджене Положення об Г.с, де визначений його правовий статус. Положенням визначаються основні задачі Г.с: а) сприяння реалізації повноважень Президента РФ з питань забезпечення узгодженого функціонування і взаємодії органів державної влади; б) обговорення маючого особливе державне значення проблем, що стосуються взаємовідносин РФ і її. АКТИ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ - акти, реєструючі у встановленому законом порядку факти народження, смерті, браку, розлучення, усиновлення, зміни прізвища і імені. До Великої Жовтневої соціалістичної революції ведіння записів знаходилося в Росії в руках церкви. Після Великої Жовтневої соціалістичної революції, з відділення церкви від держави, ведіння записів повністю перейшло До держави. Декретом 18 грудня 1917 р. реєстрація браку, народження і смертей була покладена на управи, що існували в той час. Невдовзі по всій країні місцевими Радами депутатів стали створюватися спеціальні відділи записів (ЗАГС), діяльність яких детально. ДЕЗЕРТИРСТВО - вигляд ухиляння від виконання вояцьких обов'язків. Являючи собою порушення священного обов'язку захисту Вітчизни, Д. є особливо тяжким злочином в умовах військового часу. Д. облич рядового, сержантського і старшинського складу визначається в п. "г" ст. 1937 УК як самовільна відсутність з частини тривалістю понад діб. При цьому для кваліфікації самовільного залишення частини як Д. не має значення, наскільки винний перевищив цей термін. Добровільна явка може бути прийнята судом до уваги лише при призначенні покарання. Якщо той, що самовільно відлучився був заримований до витікання діб.
У вступі курсової "Правове регулювання адміністративної відповідальності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ - майно, мінімально необхідне для організації і діяльності господарського товариства, що формується за рахунок внесків засновників (учасників) суспільства і службовець гарантії інтересів його кредиторів. Аналогом поняття "У.к." для господарських товариств є поняття "складочний капітал", для державних і муніципальних підприємств - "статутний фонд". Мінімальний розмір У.к. відкритого АТ, юридичної особи з участю іноземних інвестицій (спільного підприємства незалежно від його організаційно-правової форми), не повинен бути менше за суму, рівну 1 тис. МРОТ на дату реєстрації товариства.

ЕВАКУАЦІЙНИЙ ВИХІД - вихід, ведучий в безпечну зону. в будівлях і спорудах Е. в. є дверні отвори на шляхах евакуації, що відповідають вимогам, встановленим нормативними документами. Виходи є е в а до у а ц і об н н и м і, якщо ведуть: з приміщень 1-го поверху назовні - через коридор, через вестибюль (фойє), через драбинну клітку, через коридор і вестибюль (фойє), через коридор і драбинну клітку; з приміщень будь-якого поверху, крім 1-го, - безпосередньо в драбинну клітку або на зовнішні відкриті сходи; в коридор, ведучий безпосередньо в драбинну клітку або на зовнішні відкриті сходи; у вестибюль (фойє) з. СЕЛИЩНА РАДА ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ - місцевий орган державної влади (див. Місцеві органи державної влади), що обирається трудящими селища (див.) иа основі загального, рівного і прямого виборчого права (див.) при таємному голосуванні терміном на 2 роки по нормах представництва, визначуваних конституціями союзних республік і Положеннями про вибори в місцеві Ради. П. С. д. т. керує діяльністю підлеглих йому органів управління, забезпечує правоохорону державного, дотримання законів і охорону прав громадян, сприяє посиленню обороноздатності країни, встановлює селищний бюджет і керує місцевим господарським і культурно-політичним.
Список літератури курсової "Правове регулювання адміністративної відповідальності" - більше 20 джерел. ПСИХОТЕРАПІЯ І РЕЛІГІЯ - Зі часів первісного суспільства медицина і релігія були пов'язані між собою, оскільки багато в чому саме страждання (хвороба) сформувало у людини релігійне почуття, думку про Бога. Боги посилають хворобу, і тільки вони можуть позбавити від неї. Посередником між хворим і Богом в епоху первісних культур був жрець або шаман. Весь життєвий уклад народів, що знаходяться на нижчих рівнях суспільного розвитку, їх звичаї, ритуали, прийоми виховання давно вже стали предметом пильної уваги етнологів, психіатрів, психотерапевтів і вчених інших спеціальностей і можуть служити прикладом впливу шамана як. Групове розв'язання проблем - (group problem solving) Порівняння індивідуального і Г. р. п. - одне з центральних питань груп. динаміки, і більшість робіт, присвячених Г. р. п., концентрувалося на такому порівнянні. Виявляючи відмінності між процесом розв'язання проблеми людьми, працюючими поодинці, і людьми, працюючими в складі груп, психолог може пролити немало світла на концептуальні моделі функціонування груп. Крім того, велика частина роботи в нашому світі відбувається в умовах групи. Це означає, що пед., організаційні і соц. психологи, поряд з інш., повинні активно вивчати порівняльну ефективність груп. і.

ЕКЗЕМА - хронічне запальне захворювання шкіри нервово-алергічної природи, еритематозно-везикулезними, що характеризується сверблячий висипаниями. Виникає гостро, потім приймає хронічну течію зі схильністю до рецидивів. Зміни, попередні розвитку на шкірі екзематозного процесу, можуть виникати внаслідок порушень функцій ЦНС, наприклад під впливом важких психічних переживань, або внаслідок впливу на шкіру різноманітних зовнішніх чинників. Причиною функціональних змін шкіри можуть бути також захворювання внутрішніх органів (гастрит, коліт, холецистит, перидуоденит і інш.). У ряді випадків розвитку екземи.
Посилання в тексті роботи "Правове регулювання адміністративної відповідальності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Спільний тест Роршаха (СТР). Модифікація Е. Т. Соколової - Поєднує в собі діагностичні можливості традиційної версії тесту Роршаха - спрямованість на діагностику особової організації (структури самоидентичности, стилю захистів і копингов, когнитивного стилю) з перспективою дослідження коммуникативних паттернов (стотипов) і интенциональной динаміки межличностного взаємодії. Коммуникативні поведенческие паттерни учасників О. виявляються доступні експресії, реєстрації і інтерпретації поряд з интенциями, що недостатньо усвідомлюються - почуттями і відносинами один до одного і до себе самим. Дана модифікація тесту дозволяє реалізувати в. КОМПЛЕКС ЕДИПА - (комплекс Едіпов, комплекс Едіповський) - поняття, введене в рамках психоаналізу класичного, - іманентний несвідомий еротичний потяг дитини до родителя протилежної підлоги і пов'язане з ним агресивне почуття до родителя своєї підлоги. Виникаючий в ранньому дитинстві комплекс представлень і почуттів, переважно несвідомих, що полягають в статевому потягу хлопчика до родителя протилежної підлоги і прагненні фізично усунути родителя однієї підлоги. Одна з основних категорій фрейдовского вчення. Комплекс Едіпа отримав назву на ім'я одного з героїв древньогрецький міфа, царя Едіпа, який, ведений. СИМПТОМАТИЧНІ ПСИХОЗИ - психічні порушення, виникаючі при захворюваннях внутрішніх органів, інфекційних хворобах, ендокринопатиях і пр. Симптоматичні психози можуть протікати гостро, в більшості випадків з порушенням свідомості і приймати тривалу течію, що не супроводиться затьмаренням свідомості. Характерні розлади настрою, пригніченість, заторможенность. Дуже часто розвиток соматичних захворювань супроводиться виникненням або загостренням латентно протікаючих ендогенних психозів (наприклад, шизофренія). Особливості психічних порушень залежать від соматичного страждання, що викликало психоз. Серцева.

Хвороба Дауна (хвороба ЛангдонДауна, синдром Дауна, генерализованная фетальная дисплазия, ембриодия) - Середня частота хвороби Дауна серед новонароджених становить 0,10 %. Хворі з цією формою олігофренії мають дуже характерний зовнішній вигляд: кругла особа з маленьким, часто приплюснутим носом, червоні щоки, неправильно посаджена очі з епикантусом, товста, велика мова, видимий в майже завжди прочиненому роті, рідкі зуби, уплощенная в переднезаднем напрямі голова (так званий брахицефальний череп). Крім цієї типової картини, для страждаючих хворобою Дауна дуже характерна мишечная гіпотонія і розпущеність суглобів, завдяки чому вони легко можуть робити такі рухи, як, наприклад, закидання ноги. АССОЦИАНИЗМ, АСОЦІАТИВНА ПСИХОЛОГІЯ - загальна назва для цілого ряду концепцій і шкіл, які вважали асоціацію головним (або навіть єдиним) механізмом функціонування свідомості і психіки, прагнучи до суворо детерминистскому поясненню психічних феноменів. У розвитку А. можна виділити след.етапи. 1. Передумови виникнення А.: виділення асоціації як пояснювального принципу (О. п.) для обмеженого кола психічних явищ і процесів поведінки (IV в. до н. е. - нач. XVIII в.). Механізмом асоціації пояснювали процеси пригадування Платон і Арістотель. Згодом принцип асоціації використовувався для розуміння процесів оволодіння своїми. Статеві відмінності в схильностях до математики - (sex differences in mathematics) Протягом ряду років повідомлялося об П. р. в схильності до математики, згідно крим обличчя чоловічої статі більш здібні до вивчення цієї дисципліни. Однак такі відмінності стають помітними тільки в молодшій середній школі (9-10 класи). Загалом, в цей час дівчинки перевершують хлопчиків в рішенні задач на обчислення, тоді як хлопчики явно сильніше за дівчинок в рішенні задач, що вимагають здатності до мат. міркуванню. Хотя П. р. в загальній здатності до мат. міркуванню досить значні, П. р. в успішності виконання певних видів мат. завдань ще більше. У порівнянні. ПИСАЛЬНИЙ СПАЗМ - Писальна судома, дизграфия, могиграфия - своєрідний розлад моторики, при якому стає неможливим лист, в той час як інші рухи здійснюються рукою бездоганно. У всіх випадках його розвитку передують перенапруження пишучої руки (тривала, напружена, нервова робота), погані умови листа. Як правило, писальний спазм виникає у невротичних осіб. Нарівні з вказаними загальними для всіх хворих причинами мають значення: місцеві аномалії правої руки (неврити периферичних нервів, миозити, синовиити), поразка хребта (спондилартроз) з повторним шейногрудним радикулитом, захворювання головного Мозку (гемипарез.