ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БДЖІЛЬНИЦТВА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

(курсова робота з аграрного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади правового регулювання бджільництва в законодавстві України ... 6
1.1. Поняття бджільництва. Значення і розвиток галузі та її сучасний стан ... 6
1.2. Коротка історія бджільництва ... 13
1.3. Проблеми розвитку галузі ... 16
Розділ 2. Закон України "Про бджільництво" - основна правового регулювання галузі в Україні ... 17
2.1. Загальні положення Закону ... 17
2.2. Державне управління та регулювання в галузі бджільництва ... 18
2.3. Зайняття бджільництвом ... 19
2.4. Продукти бджільництва та їх використання ... 21
2.5. Професійна діяльність та фінансування заходів у галузі бджільництва ... 22
2.6. Охорона бджіл та відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва. Міжнародне співробітництво ... 23
Розділ 3. Перспективи розвитку бджільництва в контексті Програми розвитку галузі бджільництва в Україні до 2011 року ... 27
3.1. Шляхи сприяння розвитку галузі ... 27
3.2. Освіта і підготовка кадрів бджільництва ... 30
3.3. Окупність інвестицій і ефективність виробництва ... 31
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Правове регулювання бджільництва в законодавстві України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове регулювання бджільництва в законодавстві України"

Курсова робота "Правове регулювання бджільництва в законодавстві України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове регулювання бджільництва в законодавстві України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове регулювання бджільництва в законодавстві України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове регулювання бджільництва в законодавстві України" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕКСПЕРТИЗА - спеціальне дослідження, що проводиться для встановлення певних фактів слідчим або судом через досвідчену особу (експерта), що є фахівцем в даній галузі знання. При допомозі Е. в радянському карному процесі устаналиваются що мають значення для справи грунтовна і висновку експертів приймаються следованиями і суддями не внаслідок того або інакшого службового положення особи, провідного Е., а єдино силу внутрішніх якостей і авторитетности цієї Е. Особенностью Е. є встановлення що мають гачение для справи фактів шляхом виробництва спеціального дослідження (напр., розкриття трупа. КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛІКА - республіка в складі РФ. Конституція К. прийнята парламентом К.. 1 вересня 1997 р. По Конституції К. - суверенна демократична правова держава. Державними мовами К. є кабардинська, балкарский і російська мови. К. складається з 9 районів і 2 міст республіканського підкорення. Столиця - м. Нальчик. Президент К. є главою держави і виконавчої влади, вищою посадовою особою К.. Він обирається громадянами К. терміном на 5 років і не більш ніж на два терміни підряд, повинен бути не молодшим за 35 років, вільно володіти однією з державних мов К... і постійно проживати в К. не менше за 10 років. Разом. ПІДТРИМКА КОНКУРЕНЦІЇ - комплекс державно-правових заходів, направлених на обмеження несумлінної конкуренції і припинення монополістичної діяльності на товарних ринках і ринках фінансових послуг. Сукупність такого роду основних заходів визначена Законом РФ від 22 березня 1991 р. "Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках" (з изм. і доп.) і Федеральним законом від 23 червня 1999 р. "Про захист конкуренції на ринку фінансових послуг". Законом РФ "Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках" встановлено, що визнання положення домінуючим (монопольним). ВІДПУСК ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ - період часу, на який, як правило, жінка, що має дитину, за її бажанням звільняється від виконання трудових обов'язків для догляду за ним до досягнення дитиною віку 3 років (ч.1 ст. 167 КЗоТ). Даний відпуск може бути використаний повністю або по частинах. Батько дитини, бабуся, дід або інші родичі, хранителі, що фактично здійснюють догляд за дитиною, також можуть використати відпуск по догляду за дитиною (ч.2 ст. 167 КЗоТ). Відпуски жінкам по догляду за дитиною до досягнення ним віку 3 років і іншим особам, що мають право користуватися таким відпуском, надаються по їх заяві і оформляються наказом.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове регулювання бджільництва в законодавстві України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Антропологічна теорія злочинності - Бере початок з вельми популярних в минулому віці "френологии" австрійського лікаря-анатома Франца Галля (1758-1826) і концепції "природженого злочинця" італійського психіатра Ч. Ломброзо (1835-1909). Німецький психіатр Е. Кречмером на початку 1920-х рр. на матеріалах клінічних досліджень зв'язку затверджував існування залежності між типом будови тіла і характером людини і схильністю до здійснення певних типів злочинів. Активним продовжувачем його ідей був професор Гарвардського університету Е. Хуттон. У опублікованій в 1939 р. книзі "Американський злочинець". Справи про визнання недійсним угоди про сплату аліментів -  Можливість визнання недійсним угоди про сплату аліментів у випадку, якщо його умови істотно порушують інтереси одержувача змісту, надається ст. 102 СК РФ. У ній же визначене коло осіб, що мають право на пред'явлення такого позову: законний представник неповнолітньої дитини або повнолітнього недієздатного члена сім'ї, орган опіки і піклування і прокурор.  Як уточнюється в п. 21 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 25 жовтня 1996 р. №9, суд має право на вимогу законного представника неповнолітньої дитини або повнолітнього недієздатного члена сім'ї, органу опіки і опікування або. АУДИТОР - Посадові обов'язки. Робить бухгалтерські послуги, пов'язані з різними аспектами бізнесу. Проводить аналіз фінансової діяльності установи, організації, підприємства незалежно від форм власності. Здійснює ревізію бухгалтерських документів і звітності, оцінює її достовірність, а також внутрішній і зовнішній контроль законності фінансових операцій, що здійснюються, відповідність їх законодавчим і нормативним правовим актам, дотримання встановленого порядку оподаткування. Дає необхідні рекомендації з метою попередження прорахунків і помилок, які можуть спричинити штрафні і інші санкції.
У вступі курсової "Правове регулювання бджільництва в законодавстві України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВАЛЮТНИЙ РИНОК - система стійких економічних і організаційних відносин, пов'язаних з операціями купівлі-продажу іноземних валют і платіжних документів у іноземних валютах. В.р. ділиться на біржовій (в Росії з січня 1992 р. працює Московська міжбанківська валютна біржа, а потім цілий ряд регіональних бірж) і позабіржовій (міжбанківський). На В.р. здійснюється широке коло операцій по зовнішньоторгівельних розрахунках, туризмі, міграції капіталів, страхуванні валютних витрат, диверсифікації валютних резервів і переміщенні валютної ліквідності, виробляються різні заходи валютного втручання.

Недійсні результати референдуму - результати референдуму, в ході проведення якого було допущене такого роду порушення (порушення правил складання списків учасників референдуму, порушення правил ведіння агітації і фінансування підготовки і проведення референдуму, встановлення фактів підкупу учасників референдуму, порушення порядку голосування і підрахунку голосів і інші порушення), які не дозволяють з достовірністю визначити результати волевиявлення учасників референдуму. На основі ст. 58 Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в референдумі громадян Російської Федерації" комісія референдуму. ДЕРЖАВНА ДУМА - нижня палата Федеральних Зборів, що складається з 450 депутатів, що обираються всім населенням країни пропорціонально своєму складу відповідно по одномандатних виборчих округах і по єдиному федеральному виборчому округу. Відповідно до Конституції РФ Г.Д. формується шляхом виборів. Порядок виборів депутатів Г.Д. встановлюється Федеральним законом від 24 червня 1999 р. "Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації". Депутати Г.Д. обираються громадянами РФ на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Участь у виборах для.
Список літератури курсової "Правове регулювання бджільництва в законодавстві України" - більше 20 джерел. Розвиток в підлітковому і юнацькому віці - (adolescent development) Перше концептуальне представлення отроцтва-юності було дане Г. Стенлі Холом в його фундаментальному двотомному труді "Юність" (Adolescence), опублікованому в 1904 р. Робота Холу співпала за часом із зростаючою заклопотаністю громадськості долями молодих людей. Що З'явилася на порогу XX в., ця заклопотаність охопила все про-у після Першої світової війни, коли з фронту поверталися молоді солдати, позбавлені всіх юнацьких ілюзій представниками старшого покоління, к-рі ними командували. Значення молоді різко посилилося в 20-е рр. і стало очевидне, що молодь являє. СЕПСИС - (генерализованная гнійна інфекція) - загальне важке інфекційне захворювання, виникаюче внаслідок поширення інфекції з первинного вогнища в зв'язку з порушенням механізмів місцевого і загального імунітету. Первинним септичним вогнищем може бути будь-якою нагноительний процес м'яких тканин, кісток, суглобів і внутрішніх органів. Тривале існування місцевого гнійного вогнища (наприклад, в зв'язку з відмовою хворого від своєчасної медичної допомоги, неефективним тривалим поликлиническим етапом лікування), а також нерадикальне оперативне втручання з приводу гнійного процесу можуть.

УТОПЛЕНИЕ - смерть від гипоксии, виникаючої внаслідок закриття дихальних шляхів рідиною, частіше за все водою. Розрізнюють істинний і асфиктический типи утопления. Істинний тип утопления характеризується швидким заповненням рідиною дихальних шляхів аж до альвеол. Через розірвані капіляри межальвеолярних перегородок рідина поступає в кров, спричиняючи її розведення, порушення водно-сольового балансу, гемолиз еритроцитів і інш. При асфиксическом типі на самому початку надходження рідини в дихальну дорозі внаслідок роздратування рецепторов гортані виникає ларингоспазм, перешкоджаючий подальшому надходженню рідини в.
Посилання в тексті роботи "Правове регулювання бджільництва в законодавстві України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Комунікація як спілкування: перспективи дослідження - Одним з єств. слідств зростання популярності досліджень О. стало динамічне розширення смислового поля значень цього багатомірного явища. Цьому сприяла дискусія в 1970-х рр. про співвідношення О. як фундаментальну категорію з поняттям діяльності і популяризація терміну комунікація (ДО.). Деловая К. прирівнювалася по значенню до поняття О. К. розглядається нами в кач. багатомірної і багатозначної становлячої О. загалом, в кач. його стану і процесу, з к-рого так чи інакше витікає все різноманіття його поведенческих модифікацій. Нарівні з інш. виявами До., в т. ч. і в кач. енергоинформационного. Невроз істеричний - невротичний стан, що характеризується наступними основними ознаками: 1. наявністю фізичних (диссоциативно-конверсійних) симптомів); 2. відсутністю ознак органічної патології мозку або патології, неважливої істотного в розвитку істеричної симптоматики, і 3. поведінкою, що допускає правомірність припущення про те, що симптоми істеричного неврозу виконують деяку психологічну функцію. Є у вигляду так звана в психоаналізі конверсійна істерія (лати. conversio - перетворення, зміна; греч. hyetera - матка) - вигляд психоневрозу, в якому головними симптомами розладу є жалоби на фізичний стан і. ДЕРКАЧ - Анатолій Олексійович (р. 1944) - російський психолог, фахівець в області психології управління, соціальної психології, педагогічної психології і акмеологии. Д-р психологічних наук (1982), професор (1989), засл. діяч науки РФ (1994), лауреат премії Президента РФ в області утворення за розробку науково-педагогічного комплексу Психологічні основи ефективної професійної діяльності кадрів управління і їх безперервної освіти 1999). Вибраний чл.-кор. РАО (2000) і д. чл. РАО (2001). Освіту отримав в Луганському державному педагогічному ин-ті (ЛГПИ), закінчивши природно-географічний факт (1968).

Діськурс рекламний - це О. між рекламодавцями і адресатами реклами, здійснюване через поширення рекламного продукту: рекламних повідомлень в пресі, в електронному ЗМІ, а також на зовнішніх носіях (щитах, перетяжках, світловому панно і т. п.), на стінках транспортних засобів, а крім того, на нетрадиційних носіях, к-рими можуть виявитися будь-які предмети побуту, деталі інтер'єра і міського простору, комп'ютерні носії різного призначення і т. п. К Д. р. іноді відносять і назви торгової марки, закладу, видання - т.наз. "брендинг", а також усні виступи промоутеров на вулицях або масових заходах і. Телевізійне SMS-спілкування - (від англ. Short Message Service - служба коротких повідомлень) - різновид інтерактивної моделі віщання, до до-ой все більш прагне совр. телебачення, заснована на синтезі телебачення і комп'ютерних технологій. Телевізійну інтерактивну модель віщання від звичайної відрізняє можливість телеглядача, к-рий з власної волі стає активним суб'єктом коммуникативного процесу, особисто впливати на виробництво телевізійного продукту. "Інтерактивне телебачення" поклало початок новим формам О., володіючими особливостями: до них може бути віднесене телевізійне SMS-спілкування. По причині. МАТЕМАТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТУ - одне з перспективних досліджень конфлікту і конфликтогенних ситуацій. Целесообразность М. і. до. визначається тим, що людина, приймаючи рішення, не застрахована від помилкових рішень. ЕОМ же ніяких рішень не приймає, а тільки допомагає знайти варіанти рішень. Даний процес складається з наступних етапів. 1. Вибір задачі. Якщо задача вибрана невдало, це може привести до втрати часу. Тому задача повинна задовольняти наступним вимогам: а) повинен існувати як мінімум один варіант її рішення, якщо варіантів рішення немає, значить, вибирати не з чого; б) треба чітко знати, в якому значенні шукане рішення. Опросник рівня суб'єктивного контролю (УСК) - Е. Ф. Бажін, Е. А. Голинкина, А. М. Еткинд. Призначений для виявлення особливостей суб'єктивного контролю над різноманітними життєвими ситуаціями. У основі опросника лежить розуміння того, що більшості людей властива більш або менш широка вариабельность особливостей поведінки в залежності від конкретних соціальних ситуацій. Т. о., особливості суб'єктивного контролю у однієї і тієї ж людини можуть істотно змінюватися в залежності від того, як сама людина сприймає для себе виниклу ситуацію простій, складної, приємної, не приємної, небезпечної і т. д. З цих позицій локус контроль.