ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ МАЙНОВОГО НАЙМУ (ОРЕНДИ)

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та значення договору майнового найму ... 5
1.1. Поняття договору майнового найму (оренди) ... 5
1.2. Зміст договору найму (оренди) ... 9
1.3. Обов'язки наймача ... 11
Розділ 2. Істотні умови договору майнового найму (оренди) ... 16
2.1. Правове становище майна, переданого в найм (ремонт, речі, плата за користування, користування орендованим майном тощо) ... 16
2.2. Повернення орендованого майна ... 24
2.3. Припинення договору найму ... 29
Розділ 3. Відмінність договору майнового найму від інших цивільно-правових договорів ... 31
Висновки ... 34
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Правове регулювання договору майнового найму (оренди)" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове регулювання договору майнового найму (оренди)"

Курсова робота "Правове регулювання договору майнового найму (оренди)" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове регулювання договору майнового найму (оренди)", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове регулювання договору майнового найму (оренди)" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове регулювання договору майнового найму (оренди)" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗЕМЛІ ТЕРИТОРІЙ, що ОСОБЛИВО ОХОРОНЯЮТЬСЯ - земельні дільниці, що мають особливе природоохранное, наукове, историко-культурне, естетичне, рекреационное, оздоровче і інакше цінне значення, вилучені постановами федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів РФ або рішеннями органів місцевого самоврядування повністю або частково з господарського використання і цивільного обороту (для них встановлений особливий правовий режим). До З.о.о.т. відносяться земельні дільниці: а) природно-заповідного фонду; б) природоохранного призначення; в) оздоровчого призначення; г) рекреационного призначення; д) историко-культурного. Федеральна житлова адміністрація - Вирішальним кроком на шляху формування інституційних основ сучасної системи іпотечного кредитування стало створення в 1934 м. Федеральної житлової адміністрації (Federal Housing Administration, FHA) відповідно до Національного акту про житло. Основними напрямами діяльності FHA є створення системи взаємного страхування іпотечних кредитів і розробка і вдосконалення стандартів іпотечного житлового кредитування. FHA стала першою страховою компанією, встановленою державою, що страхує кредитні ризики по іпотечних житлових кредитах. Основна задача FHA складається в сприянні малозабезпеченим сім'ям в. ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ - форма страхування, виникаюча внаслідок закону. У відповідності зі ст. 935 ГК РФ обов'язок страхувати покладається на облич, вказаних в законі (страхувальників), і включає страхування життя, здоров'я або майна інших певних в законі осіб на випадок спричинення шкоди цим благам; ризику своєї цивільної відповідальності, яка може наступити внаслідок спричинення шкоди життя, здоров'ю або майну інших осіб або порушення договорів з іншими особами. Обов'язок страхувати своє життя або здоров'я не може покладатися на громадянина згідно із законом. Держава встановлює О.с. в тому випадку, коли захист тих або. ЗАВІДУЮЧИЙ (НАЧАЛЬНИК) ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНИМ ВІДДІЛОМ - Посадові обов'язки. Здійснює керівництво роботою по плануванню і координації науково - технічної і виробничої діяльності установи (організації) з метою забезпечення найбільш доцільного використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, скорочення термінів і вартості виконання науково дослідницьких, проектних і досвідчених (експериментальних) робіт, прискорення практичного використання їх результатів. Очолює розробку проектів перспективних і річних планів наукової і науково - технічної діяльності установи (організації) виходячи з основних напрямів розвитку науки і техніки, потреб.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове регулювання договору майнового найму (оренди)" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОПЕРАЦІЇ ООН ПО ПІДТРИМЦІ СВІТУ - заходи і дії з використанням збройних сил або військових спостерігачів, Безпека ООН, що приймається Радам для підтримки або відновлення міжнародного миру і безпеки. Згідно з Статутом ООН такі дії можуть включати демонстрації, блокаду і інші операції повітряних, морських або сухопутних сил держав - членів ООН, які зобов'язані надавати в розпорядження Поради Безпеки по особливих угодах необхідні збройні сили, допомога і кошти обслуговування, включаючи право проходу через свою територію (ст. 42 - 43 Статути). Військово-Штабний Комітет ООН, що складається з начальників штабів постійних членів Поради. МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО - 1) в широкому значенні - галузь міжнародного права, представлена сукупністю норм і принципів, що закріплюють міжнародні стандарти в області прав людини. Норми М.г.п. регулюють співпрацю з питань науки, культури, утворення, обміну інформацією, контактів між людьми. Основу М.г.п. складають права людини, тобто права, істотні для характеристики правового положення особи в будь-якому сучасному суспільстві (цивільні, політичні, економічні, соціальні, культурні). Основними міжнародними документами в області прав людини є: Статут ООН (містить принципи про рівноправність націй, рівноправність чоловіків і. Поновлення виробництва по карній справі в зв'язку з новими або обставинами, що знову відкрилися - особлива стадія карного судочинства, в якій Президія Верховного Суду РФ на основі представлення Голови Верховного Суду РФ або вищестоящий суд (суд, вказаний в ч. 1 ст. 417 УПК РФ) на основі висновку прокурора здійснює перевірку законності, обгрунтованості і справедливості що набрали законної чинності вироку, визначення і постанови нижчестоячих судів і відміняє або змінює їх в зв'язки з виявленням таких обставин, які або виникли вже після розгляду карної справи, або існували на момент розгляду карної справи, але не були відомі суду. Як відмічається в постанові Конституційного Суду РФ від 16 травня.
У вступі курсової "Правове регулювання договору майнового найму (оренди)" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СЕКРЕТАР НЕЗРЯЧОГО ФАХІВЦЯ - Посадові обов'язки. Читає вголос незрячому фахівцю або записує для нього на магнітофон різну інформацію. Друкує інформацію рельєфно - точковим шрифтом Брайля, переписує від руки або друкує на пишучій машині текст, що диктується незрячим працівником. Під його керівництвом креслить схеми, таблиці, виготовляє макети, допомоги елементарної складності, переносить інформацію на машинних носіїв і зворотне, систематизує літературу, нормативно довідкову картотеку в особистій бібліотеці. Робить огляд періодичних видань. Переглядає службову пошту, адресовану незрячому фахівцю, і знайомить його з її.

ВИКОНАВЧА ВЛАДА - один з видів (гілок) державної влади в РФ. Відповідно до проголошеного в РФ принципу розділення влади державна влада в РФ здійснюється на основі розділення на законодавчу, виконавчу і судову. Органи законодавчої, виконавчої і судової влади самостійні. Органами федеральної виконавчої влади є Уряд РФ, міністерства, державні комітети і інакші органи виконавчої влади (див.: Федеральні органи виконавчої влади). У суб'єктах РФ органами І. в. є: в більшості республік - президенти, уряд, міністерства і відомства, в інакших суб'єктах РФ - губернатори, глави адміністрацій, уряду, міністерства. НІКАРАГУА (Республіка Нікарагуа) - держава в Центральній Америці. Незалежно з 15 вересня 1821 р. Столиця - м. Манагуа. Адміністративне ділення: 9 регіонів, які діляться на 17 департаментів. Діюча Конституція прийнята 9 січня 1987 р. (поправки - в 1995 р.). По Констітуциї Н. - республіка. У 1912-1926 рр. країна окупована військами США. У 1936 р. Анастасио Сомоса захоплює владу і править неподільно аж до його вбивства в 1956 р., після чого країна продовжує знаходитися під диктатурою клану Сомоси до 1978 р. - початки сандинистской революції. У 1984 р. сандинисти легітимують свою владу, провівши вільні вибори. Президентом обирається Д.
Список літератури курсової "Правове регулювання договору майнового найму (оренди)" - більше 20 джерел. ЕЛЕКТРОСУДОРОЖНАЯ ТЕРАПІЯ - Свідченнями до електросудорожной терапії є: тривалі (6-8 місяців) депресивні стану при маніакально-депресивному психозі, які не поступаються лікуванню різними психотропними коштами, шизофренія з наявністю вираженого депресивного стану, з афектом тривоги, нестійкими маревними ідеями обвинувачення і відношення, а також депресивні стану з маревними ідеями нигилистического характеру (синдром Котара), що найчастіше зустрічається при инволюционной меланхолії. На електросудорожную терапію призначають хворі, не страждаючі соматичними захворюваннями. Хворі повинні бути ретельно обстежені з боку. САЛЬМОНЕЛЛЕЗ - інфекційна хвороба, що характеризується різноманітними клінічними виявами - від бессимптомного носительства до найважчої септичної течії. Частіше протікає у вигляді гастроинтестинальних форм (гастроентерити, гастроентероколити). Збуджувач - велика група сальмонелл. Сальмонелли являють собою грамотрицательні палички, жваві, мають джгутики, містять ендотоксин. Тривало зберігаються в навколишньому середовищі: у воді - до 120 днів, в м'ясі і ковбасних виробах - від 2 до 4 мес, в сирах - до 1 року, в грунті - до 18 міс. У деяких продуктах (яйця, молоко, м'ясні продукти) вони здатні не тільки.

Невербальноє поведінка - (nonverbal behavior) Н. п. викликає інтерес остільки, оскільки являє собою немовну передачу информ. між людьми. Невербальная комунікація може включати масову комунікацію за допомогою таких коштів, як телебачення, позов-у і різного роду графіка. Аналіз Н. п. і комунікації торкається зорового, слухового і тактильного каналів безпосередньої взаємодії між людьми. При більшості зустрічей в повсякденному житті використовуються неск. каналів одночасно, напр. мати в магазині, що докоряє дитину за те, що він взяв цукерки з полиці, може показувати пальцем на ці речі, говорити більш суворим голосом і.
Посилання в тексті роботи "Правове регулювання договору майнового найму (оренди)" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОГІЯ - (англ. engineering psychology) - область психологічної науки, що вивчає процеси інформаційної взаємодії людини і технічних пристроїв. Іногда И. п. називають технічною психологією. Возникновеніє И. п. зумовлено технічним прогресом і пов'язаним з ним зростанням ролі людських чинників в розробці, проектуванні, конструюванні і експлуатації техніки. Головні задачі І. п.: дослідження процесів прийому (див. Прийом інформації), переробки (див. Переробка інформації оператором) і зберігання інформації людиною в діяльності програмування, управління і контролю за роботою технічних пристроїв, виявлення. ПСИХОТЕРАПІЯ СВІТОГЛЯДОМ ПО МАРЦИНОВСКОМУ - Метод психотерапії, розроблений німецьким лікарем Марциновським (Marcinowski J.). У книзі "Нервовість і світогляд" (1913) автор визначив свій метод як "освітньо-виховальне лікування", суть якого складається в формуванні у пацієнтів цілющого ідеалістичного світогляду з метою "створення особистості сильної, внутрішньо вільною і незалежної від своєї долі... сповненої високих і чистих ідеалів і етичних вимог". У основі описової концепції П. м. п. М. лежить уявлення про цілющий вплив особової натхненності і схваченности ідеалами в істинно ідеалістично-філософському. ІНФАНТИЛЬНА СЕКСУАЛЬНІСТЬ (INFANTILE SEXUALITY) - Вияву психосексуального розвитку до підліткового віку. Вони відображають відповідне певним фазам дозрівання сексуального потяга (яке саме підкоряється закономірностям загального розвитку) і поступовий розвиток здібності до формування об'єктних відносин. У ході розвитку окремі області тіла дитини (еротогенні зони) стають важливими дільницями напруження, задоволення і дистресса (тобто задоволення або незадоволення). Спочатку оральний (рот, губи, мова), потім анальна, уретральная і, нарешті, генитальная області наділяються підвищеною здібністю до забезпечення задоволення і розрядки напруження. Однак.

ПОТЕНЦІАЛ ТВОРЧИЙ - істотну роль в акмеологическом вивченні творчості грає психологічне дослідження проблеми розвитку і реалізації творчого потенціалу людини. П.т. може розглядатися як нереалізовані, але здібності (або здібності ще не розвинені, не пов'язані зі сферою їх вияву навіть в плані уявлень), що є у людини або як творча характеристика особистості, що складається з інтеграла спеціальних здібностей, ініціативи, мотивації досягнення і організаторських або інноваційних здібностей, спонукаючого до зміни, вдосконалення, оптимізації існуючого положення справ, діяльності. Творцям властивий особливий. КОТЕЛОВА - Юлія Володимирівна (1903-1980) - російський психолог, канд. біологічних наук (1951), доцент, фахівець в області психології труда. Закінчила педологический факт 2-го МГУ (1929), фізико-математичне відділення Державного педінституту ім. В.І. Леніна (1941). З 1922 по 1930 р. працювала вихователем-педагогом в дитячих установах, потім під керівництвом С.Г. Геллерштейна - в Центральному ин-ті охорони труда ВЦСПС (Москва) в лабораторії психології труда (1930-1941). У роки ВОВ (1942-1944) була начальником виробництва на військових заводах, працювала в ЦНИИ експертизи і організації труда інвалідів. БУЛЬБАРНИЙ ПАРАЛІЧ - клінічний, синдром поразки каудального відділу довгастого мозку. Складається з поразки ядер черепномозгових нервів, розташованих в довгастому мозку (IX, X, XI і XII), провідних шляхів (рухові, симпатичні, чутливі) і сітчастої субстанції в якій знаходяться центри кровообігу і дихання. Спостерігаються розлади глотания-дисфагия (поперхивание, попадання рідкої їжі в ніс), мови (дисфония, дизартрия), порушення дихання (аритмія, неможливість довільного його регулювання, чейнстоксово дихання), кровообігу (аритмія пульсу, падіння серцевої діяльності), випадання бульбарних рефлексів (глоточного. Женевська школа генетичної психології - Автор. Ж.Піаже. Категорія. Напрям у вивченні психічного розвитку дитини. Дослідження. У центрі знаходяться проблеми походження і розвитку інтелекту - формування фундаментальних понять (об'єкт, простір, час, причинність); особливостей дитячої логіки; схожість і відмінності психіки дитини і дорослого; переходів від одних форм мислительной діяльності до інших. Для аналізу цих проблем був розроблений спеціальний метод психологічного дослідження - метод клінічної бесіди, в якій вивчаються не зовнішні явища, а процеси, що приводять до їх виникнення. Застосування цього методу дозволило виявити.