ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

(курсова робота з митного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальний порядок переміщення через митний кордон України транспортних засобів ... 5
1.1. Нормативні акти органів державної влади щодо переміщення транспортних засобів через митний кордон України ... 5
1.2. Правила ввезення транспортних засобів на територію України ... 6
1.3. Загальний порядок переміщення транспортних засобів через кордон України згідно вимог чинного законодавства ... 9
Розділ 2. Спеціалізовані режими переміщення транспортних засобів через митний кордон України ... 18
2.1. Порядок митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну для постійного користування ... 18
2.2. Порядок оформлення транспортних засобів, які ввозяться для тимчасового користування ... 20
2.3. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що вивозяться громадянами з України ... 23
2.4. Порядок митного оформлення придбаних транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються громадянами через митну територію України транзитом ... 24
2.5. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та належать підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності ... 25
Розділ 3. Порядок справляння мита, митних зборів, податку на додану вартість та акцизного збору ... 27
Висновки ... 30
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Правове регулювання переміщення транспортних засобів через митний кордон України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове регулювання переміщення транспортних засобів через митний кордон України"

Курсова робота "Правове регулювання переміщення транспортних засобів через митний кордон України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове регулювання переміщення транспортних засобів через митний кордон України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове регулювання переміщення транспортних засобів через митний кордон України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове регулювання переміщення транспортних засобів через митний кордон України" і призначений виключно для пошукових систем.

РЕПАРАЦІЇ - вигляд матеріальної відповідальності держави, що полягає у відшкодуванні внаслідок умов мирного договору або інакших міжнародно-правових актів заподіяного війною збитку. Як складова частина умов мирного договору Р. уперше були зафіксовані після першої світової війни в Версальськом договорі і, згідно з договором, означали зобов'язання Німеччини і її союзників відшкодувати збиток, заподіяний під час війни цивільному населенню кожної з держав Антанти і їх майну. Однак фактично ці Р. нічим не відрізнялися від контрибуцій (див.). Надалі внаслідок політики імперіалістів США, Англії і Франції, направленої на. СУДОВА ПСИХІАТРІЯ - розділ (прикладна галузь) психіатрії, що вивчає психічні захворювання застосовно до задач карного і цивільного судочинства. Психіатрія загалом і будь-якої з її розділів досліджують закономірності виникнення, розвитку і можливого виходу психічних хвороб (психічних розладів). С.п. має справу лише з тими психічними розладами, наявність яких в карному і цивільному процесі спричиняє певні правові наслідки (звільнення від карної відповідальності, встановлення опіки), до яких відносяться психічні розлади, що виключають або що обмежують осудність, що виключають цивільну дієздатність, здібність до. СТАДІЇ РОЗВИТКУ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - певні етапи, що розрізнюються в процесі здійснення умисної злочинної діяльності: виявлення наміру, приготування до злочину, замах на злочин і кінчений злочин. Виявлення намір-початкова стадія розвитку злочину, що характеризується вираженням зовні тим або інакшим способом наміру здійснити злочин. Способи виявлення злочинного наміру можуть бути різні: усні, письмові, шляхом символічних знаків і т. п. Виглядом виявлення наміру може бути загроза, звернена безпосередньо до особи, відносно якого загрозливий збирається здійснити злочин. Виявлення наміру по радянському карному праву не. ДОГОВІР РЕНТИ - по цивільному законодавству РФ (див. гл. 33 ПС РФ) - договір, по якому одна сторона (одержувач ренти) передає іншій стороні (платнику ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на отримане майно періодично виплачувати одержувачу ренту і вигляді певної грошової суми або надання коштів на його вміст в інакшій формі. По Д.р. допускається встановлення обов'язку виплачувати ренту безстроково (постійна рента) або на термін життя одержувача ренти (довічна рента). Довічна рента може бути встановлена на умовах довічного змісту громадянина з утриманням (див. ДОГОВІР ДОВІЧНОГО ЗМІСТУ З.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове регулювання переміщення транспортних засобів через митний кордон України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СКОРОЧЕНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС - тривалість робочого часу менше нормальної без втрати в оплаті, встановлена законодавством для окремих категорій працівників з метою охорони здоров'я. Нормальна тривалість робочого часу для працівників не може перевищувати 40 ч. в тиждень (ст. 42 КЗоТ). С.р.у. встановлюється тільки у випадках і по нормах, прямо передбачених законом: для працівників у віці від 16 до 18 років - не більше за 36 ч в тиждень: у віці від 15 до 16 років, а також для учнів у віці від 14 до 16 років, працюючих в період канікул, - не більше за 24 ч в тиждень: для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами. ЛІСОКОРИСТУВАЧ - громадяни і юридичні особи, яким надане право користуватися дільницями лісового фонду і лісів, не вхідного в лісовий фонд. Вказані права виникають у Л. на основі договору оренди дільниці лісового фонду, договору безвідплатного користування дільницею лісового фонду, договору концесії дільниці лісового фонду, а також лесорубочного квитка, ордера, лісового квитка (ст. 24 ЛК). Об'єм правомочності Л. визначається видами лісокористування, його цільовим характером, основою виникнення цього права (загальне або спеціальне). З урахуванням принципу обмеженого обороту лісових ресурсів ЛК встановлює для Л. ФЕДЕРАЛЬНИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЗАКОН - один з видів законів, передбачених Конституцією РФ. Приймається кваліфікованою більшістю голосів палат Федеральних Зборів (ФС) РФ, має більш високу юридичну силу в порівнянні з федеральними законами і, тим більше, інакшими правовими актами. Для прийняття ф. до. з. потрібно схвалення не менш трьох чвертей голосів від загального числа членів СФ і не менш двох третин голосів від загального числа депутатів ГД. Прінятий Ф. до. з. підлягає підписанню протягом 14 днів Президентом РФ і обнародуванню (на відміну від федеральних законів права вето Президента не передбачено). Згідно ч. 3 ст. 76.
У вступі курсової "Правове регулювання переміщення транспортних засобів через митний кордон України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВЕТЕРАНИ ВІЙНИ - Ветеранами признаються також: 1. громадяни, що брали участь в озброєній боротьбі з бандформированиями в складі винищувальних батальйонів, взводів і загонів захисту народу, що діяли з 1 січня 1944 року по 31 грудня 1951 року на території Української ССР, Білоруської ССР і Прибалтійських республік; 2. громадяни, що брали участь в роки Великої Вітчизняної війни в озброєній боротьбі проти фашистських загарбників в складі винищувальних загонів і народного ополчення; 3. громадяни, що брали участь в складі спеціальних формувань в розмінуванні території після звільнення її від німецької.

ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА - один з різновидів соціальної поведінки людей, суворе і неухильне проходження що міститься в нормах права правовим вимогам і велениям. Про правомірність або неправомірність поведінки можна судити на основі того, чи узгодяться дії або вчинки людей з правовими розпорядженнями. Це ж торкається діяльності різних державних і недержавних органів і організацій, а також юридичних актів, що видаються ними. Критерієм визначення міри правомірності служить міра відповідності реальних дій і вчинків людей закладеним в нормах права, поведенческим моделям. Виходячи з сказаного, П.п. можна визначити як поведінка. НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ - (ЧС) - обстановка на певній території, що склався внаслідок аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного або інакшого лиха, які можуть спричинити або спричинили за собою людські жертви, збиток здоров'ю людей або навколишньому природному середовищу, значні матеріальні втрати і порушення умов життєдіяльності людей. ЧС в техносфере - комплекс подій, протікання або результат настання яких приводить: до реалізації в районі ЧС небезпек для життя і здоров'я людей, а також для матеріальних цінностей; до порушення економічної діяльності, нормального життєзабезпечення.
Список літератури курсової "Правове регулювання переміщення транспортних засобів через митний кордон України" - більше 20 джерел. ГРУПОВА АНАЛІТИЧНА ПСИХОТЕРАПІЯ ФУЛКСА - Фулкс (Foulkes S. Н., 1898-1976) вивчав психіатрію в Гейдельберге, Франкфурте, Мюнхене і Берліні. Серед його педагогів були Крепелін (Kraepelin Е.), Бергманн (Bergmann G.), Клейст (Kleist K.) - провідні вчені свого часу. Діставши медичну освіту, він провів два роки в Неврологічному інституті у Франкфурте, яким керував Гольдштейн (Goldstein K.), що надав на Фулкса значний вплив. Особливо залучали його ідеї про цілісну реакцію організму на травму у пацієнтів з поразкою мозку, а також положення гештальт-психології про відносини фігури і фону і вивчення цілісної ситуації, в якій знаходиться людина. Я-концепція - (self-concept) Протягом сторіч теологи, філософи і суспільні діячі сходилися в тому, що джерела і наслідки уявлення людей про себе, або Як., заслуговують самого серйозної уваги. Однак при цьому практично не робилося спроб дати досить суворе визначення Як., до-ой дозволило б оцінити міру схожості і відмінності у поглядах філософів, політиків, вчених і інш. професійних мислителів на Як. З кінця XIX і до середини XX в. лише нек-рі психологи, соціологи і психіатри намагалися вивчати Як., преим. на абстрактному або теорет. рівні. Найбільш відомим психологом, що займався в XIX в. проблемою Я, був.

ЗАДИШКА - порушення частоти, ритму або глибини дихання, що супроводиться, як правило, відчуттям нестачі повітря. Може бути пов'язана з порушенням в якій-небудь ланці акту дихання, в якому беруть участь кора головного мозку, дихальний центр, спинальні нерви, м'язи грудної клітки, діафрагма, легкі, сердечно-судинна система, а також кров, що транспортує гази. Якщо нервова регуляция дихання не порушена, задишка має компенсаторний характер, т. е. направлена на заповнення нестачі кисня і виведення надлишку вуглекислоти. Задишка центрального типу пов'язана з розладом коркової регуляции дихання або первинною.
Посилання в тексті роботи "Правове регулювання переміщення транспортних засобів через митний кордон України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РЕВНОЩІ - афективний стан, що передбачає наявність почуття любові і заснований на прагненні до володіння об'єктом любові.    У класичному психоаналізі ревнощі виводяться з едипова комплексу, з тих едипальних відносин, які складаються в ранньому дитинстві між дитиною і батьками, а також між дітьми (братами, сестрами). При роботі з пацієнтами З. Фрейд виявив у них глибинні почуття ревнощів, що йдуть своїм корінням в дитинство. Дитина може переживати таке почуття ревнощів відносно одного з батьків, яке здібно викликати страх або стати руйнівним, що може надати травмуючий вплив на формування його. ІНВАЛІДИ - Латинське слово "інвалід" (invalid) букв. означає "непридатний" і служить для характеристики осіб, які в слідстві захворювання, поранення, каліцтва обмежені у виявах життєдіяльності. У російській мові це слово укорінитися в XVIII в.; спочатку інвалідами називали колишніх військовослужбовців, яке за станом здоров'я не могло себе обслуговувати. Пізніше, в XIX в. до інвалідів стали відносити осіб, що повністю втратили можливість заробітку в зв'язку з станом здоров'я. Довгий час при характеристиці інвалідів акцент робився саме на професіонально-трудовій стороні життєдіяльності. Оскільки інвалідність. СІМ'Я - заснована на кревній спорідненості група людей, пов'язаних між собою взаємною підтримкою, відповідальністю, спільністю побуту.    У психоаналізі сім'я розглядається, як правило, з точки зору її нуклеарной організації, що включає в себе матір, батька і дітей. Основним об'єктом осмислення є відносини між дитиною і батьками, зір доедипальних стадій розвитку, що аналізується під кутом і едипова комплексу, а також вияву амбивалентних почуттів і переживань, виникаючих у дитини при його спілкуванні з сестрами і братами.    З. Фрейд приділяв значну увагу розкриттю істоти едипова комплексу, наслідків вияву.

ТОРУЛЕЗ - (криптококкоз, європейський бластомикоз)- грибкове захворювання людини і тварин. Викликається дрожжеподоб-ним грибком Torula histolytica або Criptococcus hominis. Збуджувач може бути висіяний з шкіри, з носоглотки. Розповсюджується гематогенним шляхом. Інфекція може бути обмеженою і локалізуватися в легких, лімфатичних вузлах, шкірі, кістках, в оку, а також генерализованной. Характерна поразка нервової системи, при якій найбільш сильно страждають оболонки і речовина мозку. З всіх грибкових поразок центральної нервової системи торулез - найбільш часте захворювання. При патологоанатомічному. МИОЗИТ - запалення м'язів різної етіології, що виявляється болем в м'язах і мишечной слабістю. Розрізнюють гострий, подострий і хронічний миозит, а також обмежений (локальний) і дифузний (генерализованний). Причиною миозита можуть бути гострі і хронічні гнійні процеси, хронічні інфекційні хвороби, вірусні захворювання, аутоиммунні процеси, паразитарні інфекції. Гострий гнійний миозит виникає частіше як ускладнення хронічних гнійних процесів (наприклад, остеомиелита). При цьому в м'язах розвиваються некротические і гнійні процеси. Клінічно відмічається локальний біль, що посилюється при рухах і. КРУТЕЦКИЙ - Вадим Андрійович (1917-1991)- російський психолог, фахівець в області вікової і педагогічної психології, психології здібностей. Д-р психологічних наук (1968), професор. У 1941 р. закінчив відділення економічної географії МГУ і з серпня цього ж року початків свою професійну педагогічну діяльність (в армію не був покликаний через поганий зір). Викладав в технікумі, був завучем, потім директором школи. У 1947 р. поступив в аспірантуру Інституту психології (пізніше - НДІ ОїПП АПН СРСР, нині ПІ РАО), в 1950 захистив канд. дис: Характеристика понять про моральні і психологічні якості особистості у. КОНФЛИКТОУСТОЙЧИВОСТЬ - специфічний вияв психологічної стійкості, здатність людини оптимально організувати своя поведінка в скрутних ситація соціальної взаємодії, безконфліктно вирішувати виниклі проблеми у відносинах з інш. людьми. Як вигляд психологічної стійкості К. має свою структуру, яка включає емоційний, вольовий, пізнавальний, мотивационний і психомоторний компоненти. Емоційний компонент К. відображає емоційний стан особистості в ситуації взаємодії, рівень і характер збудливості психіки і її вплив на успішність спілкування в скрутній ситація. Полягає в умінні управляти своїм емоційним станом в скрутних ситація.