Правове регулювання податку на нерухомість

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки ... 5
1.1. Загальна характеристика майнових податків ... 5
1.2. Податок на нерухомість в системі місцевого оподаткування ... 8
Розділ 2. Аналіз елементів юридичного складу податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ... 13
2.1. Платники податку та об'єкт оподаткування ... 13
2.2. Порядок обчислення та ставки податку ... 19
2.3. Податковий період ... 23
Розділ 3. Зарубіжний досвід оподаткування нерухомості ... 25
Висновки ... 30
Список використаних джерел ... 32

Для придбання курсової роботи "Правове регулювання податку на нерухомість" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове регулювання податку на нерухомість"

Курсова робота "Правове регулювання податку на нерухомість" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове регулювання податку на нерухомість", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове регулювання податку на нерухомість" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове регулювання податку на нерухомість" і призначений виключно для пошукових систем.

Структурована система моніторинга і управління інженерними системами будівель і споруд (СМИС) - Побудована на базі програмно-технічних засобів система, призначена для здійснення моніторинга технологічних процесів і процесів забезпечення функціонування обладнання безпосередньо на потенційно небезпечних об'єктах, в будівлях і спорудах, і передачі інформації про їх стан по каналах зв'язку в чергові-диспетчерські служби цих об'єктів, для подальшої обробки з метою оцінки, попередження і ліквідацій наслідків дестабилизирующих чинників в реальному часі, а також для передачі інформації про прогноз і факт виникнення ЧС, в тому числі викликаних терористичними актами, в єдину систему.
ЕКСПЕДИТОР ПО ПЕРЕВЕЗЕННЮ ВАНТАЖІВ - Посадові обов'язки. Приймає вантажі зі складів відповідно до супровідних документів. Перевіряє цілісність упаковки (тари). Контролює наявність пристосувань для перевезення вантажів і санітарний стан відповідних видів транспорту, призначених для перевезення, правильність проведення вантажно розвантажувальних робіт, розміщення і укладання вантажів. Супроводить вантажі до місця призначення, забезпечує необхідний режим зберігання і збереження їх при транспортуванні. Здає доставлений вантаж, оформляє приемо - здавальну документацію. При необхідності бере участь в складанні актів на недостачу.
Місце проживання - житловий будинок, квартира, службове житлове приміщення, спеціалізовані будинки (гуртожиток, готель-притулок, будинок маневреного фонду, спеціальний будинок для самотніх старезних, будинок-інтернат для інвалідів, ветеранів і інші), а також інакше житлове приміщення, в якому громадянин постійно або переважно проживає як власник, за договором найма (поднайма), договором оренди або на інакших основах, передбачених федеральним законодавством. Основою для реєстрації (обліку) виборців, учасників референдуму є факт постійного або переважного мешкання громадянина Російської Федерації на відповідній території.
ЛЕОНТЬЕВ Олексій Олексійович - (р 14 1 1936, Москва), лінгвіст, педагог і психолог, акад РАО (1992), д-р филол. (1968) і психол. (1975) наук, проф. (1976) Син АН Леонтьева Закінчив филол. ф-т МГУ (1958), працював в Ін-ті язикознания АН (1958 - 74), викладав в Ін-ті русявий. мови ним АС Пушкина (1974 - 86), МГПИ (з 1986) З 1994 ректор Ін-та мов і культур ним ЛН Товстого (Москва) Теоретик і організатор досліджень в області психолингвистики Авт. першої отеч. монографії по психології спілкування ("Психологія спілкування", 1974), ряду публікацій по психології мистецтва, поетике, історії лингвистич і психол.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове регулювання податку на нерухомість" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РІЗДВЯНИЙ Сергій Васильович (1868-1934) - педагог, історик освіти, член-кореспондент Російської АН (1920). Член Археографічної комісії (1922), ряду російських історичних суспільств. Викладав у вузах і середніх учбових закладах З.-Петербурга; з 1896 на жіночих педагогічних курсах ВУЇМ (з 1916 директор створеного на основі курсів Жіночого педагогічного інституту). Репресований у "академічній справі" в 1929 і засланий до Томська. Р. належав до наукової школи С.Ф. Платонова. Спочатку займався політичною і соціально-економічною історією Росії 16-17 вв. Гл. праця Р. по історії освіти, складений їм за дорученням МНП, -.
Фромм, Фрідріх - (Fromm), (1888-1945), головнокомандуючий німецькою Резервною армією і начальник озброєння з 1 вересня 1939 по 20 липня 1944. Народився 8 жовтня 1888 в Берліні. Кадровий офіцер. Був добре обізнаний про Липневу змову 1944 проти Гитлера, але активної участі в ньому не приймав, хоч і усвідомлював, що війна програна, а Гитлер веде країну до катастрофи. 20 липня 1944 Фромм знаходився в штаб-квартирі Військового міністерства на Бендлерштрассе, коли туди поступили повідомлення про спробу замаху на Гитлера в ставці під Растенбургом. Незважаючи на те, що прибулий з ставки начальник штабу Резервної армії.
Королев Пилип Миколайович - Королев, Пилип Миколайович - суспільний діяч і педагог (1821 - 1894). Закінчив курс в Харківському університеті по відділенню математичних наук фізико-математичного факультету. Займав в колишньому Горигорецком землеробському інституті кафедру практичної механіки і будівельного мистецтва, потім був інспектором класів московського технічного училища і директором гімназії в Москві. У 1869 році йому вдалося покласти початок першим в Москві жіночим курсам, прозваним Лубянськимі. У 1870 році Королев став у розділі петровской землеробської академії. У 1876 році призначений членом поради.
У вступі курсової "Правове регулювання податку на нерухомість" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Туніс (TUNISIA) 2-я світова війна - Операція "Торч" по висадці 8 нояб. 1942 англо-амер. десанта в Алжірі, Касабланке і Оране мала на меті захват Туніса і Бізерти, щоб таким чином перекрити "Африканському" корпусу Роммеля, розгромленому 8-й армією ген. Монтгомери у Ель-Аламейна, шлях до відступу. Спішно перекинене німцями підкріплення (15 000 чол. при підтримці значного числа літаків) перешкодило швидкому здійсненню цієї задачі. Після зимового затишшя частини 10-й і 21-й танкових дивізій Роммеля нанесли поразку 1-й бронетанкової дивізії і 168-й полковій бойовій групі військ США у Кассеріна (14 февр.). Противник втратив майже.

ЦИВІЛІЗАЦІЯ - (лати. - цивільний, державний). Це поняття, яке не має єдиного визначення. О. Шпенглер (1880 - 1936) вважав, що цивілізація є кінцем розвитку будь-якої культури. Ця стадія характеризується високим рівнем розвитку науки і техніки, занепадом в області літератури і мистецтва, величезним зростанням міст. У період цивілізації, вважав Шпенглер, народ втрачає "душу культури", відбувається "омассовление" всіх сфер життєдіяльності. А. Тойнбі (1889 - 1976) називав цивілізацією характеристику конкретного суспільства, пропонуючи розглядати цивілізацію як особливий социокультурний.
ІДЕАЛІЗАЦІЯ - (від греч. idea - образ, ідея) - поняття, що означає уявлення ч. в більш довершеному вигляді, ніж воно є насправді. У освічених в результаті І. поняттях мисляться ідеалізовані об'єкти, які в реальності не існують і прообрази яких можуть бути вказані лише з відомою мірою наближення. І., будучи такою ж природною здатністю людського мислення, як здібність до абстракції і узагальнення, широко використовується в різних сферах розумової діяльності. Так, в буденній свідомості часто ідеалізуються реальні люди, події, обставини. К И. вдаються поети і художники, в своїй творчості що формують життєвий.
Список літератури курсової "Правове регулювання податку на нерухомість" - більше 20 джерел. ІНСТИТУТИ ФІНАНСОВІ - (англ. pecuniary institutes) - сукупність організацій різних форм власності, головна мета діяльності яких - здійснення фінансових відносин в суспільстві. І.ф. є невід'ємною частиною фінансової системи будь-якого гос-ва і світовим финанс. системи. Діяльність І.ф. регулюється фінансовим законодавством кожного окремо взятого гос-ва, а також в тих випадках, коли це витікає з статусу орг-ции, - багатосторонніми межгос. договорами. Сукупність І.ф. поділяють на дві групи: реалізуючий фінансову політику і фінансові посередники. І.ф. 1-й групи - це, як правило, гос. і междунар. учр-ния, склад і розподіл.
ЗАСТАВНА АДМІНІСТРАЦІЇ У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА ДЛЯ ФЕРМЕРІВ - АСЖФ (FARMERS HOME ADMINISTRATION (FmHA) MORTGAGE). Позики АСЖФ під нерухомість надаються Адміністрацією у справах будівництва житла для фермерів, що є агентством Міністерства з. х. США. Позики АСЖФ під нерухомість призначені для надання широким верствам сільського населення - позики на меті житлового будівництва, щоб сільські жителі могли отримувати пристойне, безпечне житло в належному санітарному стані. Конгрес виділяє фонди для позик АСЖФ під фермерські хоз-ва і житло і асигнує кошти різним підрозділам АСЖФ. АСЖФ займається прямим кредитуванням, використовуючи гос. фондиЗаемщик.

Відповідальність за недотримання вимог стандартів - За недотримання про б я з а т е л ь н и х вимог стандартів юридичні і фізичні особи, органи державного управління згідно з Законом РФ "Про стандартизацію" несуть адміністративну, цивільно-правову або карну відповідальність.  Порушення посадовими особами або громадянами, які зареєстровані як індивідуальні підприємці, обов'язкових вимог державних стандартів при реалізації, експлуатації, транспортуванні і зберіганні продукції спричиняє накладення штрафу. Штраф також передбачений за ухиляння юридичних і фізичних осіб від пред'явлення продукції, а також відомостей про неї і відповідну.
Посилання в тексті роботи "Правове регулювання податку на нерухомість" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАРОДНА ГРА - гра, яка стійко характерна, типова для даного народу і признається такими національною свідомістю. Вони включають різні види: жваві, спортивні, дитячі, юнацькі, музичні, мовні, хороводний, фокуси, ролеві гри і т. д. У широкому значенні до Н. і. відносять звичайно і традиційні забави (ходули, качели, катання з гір і т. п.), народні вправи і змагання (підйом і метання каменя, стрибки, боротьбу, стрибки і інш.). Ознаками народності гри є: поширеність їх на значній частині території, серед різних шарів народу загалом на відміну від гри станової (світських, солдатських, студентських, в'язничних і т.п.);.
F44.3 Транс і одержимість - Розладу, при яких є тимчасова втрата як почуття особової ідентичності, так і повного усвідомлення навколишнього. У деяких випадках окремі вчинки керуються іншою особистістю, духом, божеством або "силою". Увага і усвідомлення можуть обмежуватися або фокусуватися на одних-двох аспектах з безпосереднього оточення і часто спостерігається обмежений, але набір рухів, що повторюється, ліз і висловлювання. Сюди повинні включатися тільки ті транси, які є мимовільними або небажаними і утрудняють повсякденну діяльність за рахунок того, що виникають або зберігаються і поза рамками релігійних або.
АЛГОРИТМІЧНИЙ ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА - один з видів фори мального операційного опису трудового процесу як сукупності дискретних одиниць діяльності і правил, що визначають порядок їх проходження. А. про. д. про. відноситься до категорії алгоритмів сводимости, т. до. одиниці, що приймаються за елементарні, є такими лише для вибраного рівня розчленування діяльності. Цей рівень визначається конкретними цілями А. про. д. про. і методичними можливостями розчленування трудового процесу на окремі складові. Бажано розчленування проводити до операційного рівня, тобто до оперативних одиниць інформації (О. е. і.) і елементарних операцій (Е. про.). О.

Афазія моторна афферентная - Син.: Апраксия артикуляторная постцентральная. Виникає при пошкодженні постцентральних відділів домінантної півкулі (нижньої частини коркових полів 1, 2, часткове 40), одержуючих інформацію від проприорецепторов речедвигательного апарату і забезпечуючих кинестетическую основу артикуляції. Виявляється порушенням координації роботи м'язів, що беруть участь в формуванні мови, помилками при вимові окремих мовних звуків, передусім гомоорганних, тобто схожих по їх фонетичних особливостях (наприклад, переднеязичні - "т", "д", "н"; щілинний - "ш".
ХОФФМАНА СИНДРОМ - (синдром Дебре - Семілайна; описаний німецьким неврологом J. Hoffmann, 1857-1919, французькими педіатрами R. Debre, 1882-1978, і G. Semelaigne, 1892 - після 1934; синонім - гипотиреоз з мишечной гіпертрофією) - гипертрофическая форма миопатии при гипотиреозе у дітей. Гипотиреоз середнього тягаря або важкий зумовлений гипоплазией щитовидної залози; тиреоидная тканина пальпаторно не визначається. У хворих відмічається збільшення мишечной маси без наростання мишечной сили. Характерні миалгии, сповільненість рухів і повільна релаксація, що посилюється на холоді; при повторенні рухів м'язи.
МЕДИАТОРСТВО, медиация - (від англ. mediation - посередництво) - сприяння третьої сторони двом або більш іншим в пошуках угоди в спірній або конфліктній ситуації. Найбільш загальне і вжиткове поняття по відношенню до участі третьої сторони в конфлікті. Принципова можливість М. заснована на визнанні факту позитивного впливу присутності нейтральної сторони на ефективність проведення переговорів. Має різноманітні історичні і культурні аналоги. У останні десятиріччя інтерес до можливостей М. зростає, що пов'язано з широким поширенням в суспільному житті різних форм переговорного процесу, а також з фактами успішного.
Автономізация діалектів - Явище географічного або соціально-політичного відособлення діалекту або діалектної групи від основного масиву діалектів какого-л. мови. У умовах ізольованого існування таких діалектів в оточенні носіїв інакших мов формуються острівні (ізольовані) діалекти, в яких діалектні риси можуть зберігатися тривалий час. При відсутності регулярних контактів з носіями тієї ж мови і, навпаки, при регулярних язикових контактах з носіями інших мов результатом автономизации діалектів може бути накопичення діалектних відмінностей і внутрішньомовний перебудова. Одночасно можуть відбуватися процеси.