Правове регулювання розрахунків у зобов'язальних правовідносинах

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження правового регулювання розрахунків у зобов'язальних правовідносинах ... 5
1.1. Поняття та види зобов'язань ... 5
1.2. Сутність розрахункових правовідносин ... 11
Розділ 2. Аналіз особливостей правового регулювання розрахунків у зобов'язальних правовідносинах ... 13
2.1. Правове регулювання відносин у сфері готівкового обігу та здійснення розрахунково-касового обслуговування ... 13
2.2. Правовий режим банківських рахунків ... 19
2.3. Порядок організації безготівкових розрахунків в Україні ... 26
Розділ 3. Проблематика відповідальності за правопорушення у сфері готівкових та безготівкових розрахунків і грошово-касового обслуговування ... 34
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Правове регулювання розрахунків у зобов'язальних правовідносинах" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове регулювання розрахунків у зобов'язальних правовідносинах"

Курсова робота "Правове регулювання розрахунків у зобов'язальних правовідносинах" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове регулювання розрахунків у зобов'язальних правовідносинах", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове регулювання розрахунків у зобов'язальних правовідносинах" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове регулювання розрахунків у зобов'язальних правовідносинах" і призначений виключно для пошукових систем.

ФІНАНСОВЕ ПРАВО - галузь права, сукупність норм права, регулюючих суспільні відносини, виникаючі в процесі фінансової діяльності держави для забезпечення безперебійного здійснення його задач і функцій в кожний даний період розвитку. Ф.п. має свій предмет і метод правового регулювання, відмінні від інших галузей права. Воно регулює суспільні відносини, що складаються в процесі фінансової діяльності держави, а норми Ф.п. завжди пов'язані з регулюванням відносин з приводу що виконуються в процесі фінансової діяльності держави розподільної, контрольної і стимулюючої функцій при розподілі суспільного продукту і. КОМБАТАНТИ - (фр. combattant - такий, що б'ється, бойовий: воїн. боєць) - члени персоналу частин і з'єднань сухопутних, морських і повітряних сил, а також внутрішніх військ (включаючи міліцію або поліцію), формувань служби державної безпеки (є у вигляду тільки ті військовослужбовці, які покликані безпосередньо брати участь в бойових операціях), учасники військового ополчення, загонів добровольців, особистий склад організованого руху опору (партизан) і населення, що стихійно взяло в руки зброю для боротьби з військами ворожої держави, що вторгаються (Гаагские конвенції про закони і звичаї сухопутної війни. ІНДІЯ (Республіка Індія) - держава на півдні Азії, на півострові Індостан. Незалежність проголошена 15 серпня 1947 р., хоч до 1950 р. зберігається статус домініону Великобританії. Член Британської Співдружності. Столиця - м. Поділи. Державний пристрій: федерація, що складається з 26 штатів і 6 союзних територій. Штати: Андхра-Прадеш, Аруначал-Прадеш, Ассам, Біхар, Гоа, Гуджарат, Поділи (має статус національної столичної території), Джамму і Кашмір, Західна Бенгалія, Карнатака, Керала, Мадхья-Прадеш, Маніпур, Махараштра, Мегхалая, Мізорам, Нагаленд, Орісса, Пенджаб, Раджа-стан, Сикким, Тамілнад, Тріпура, Уттар-Прадеш. ПОЛІТИЧНИЙ УКЛАДЕНИЙ - В термінології МА політичним укладеним називається будь-який укладений, в справі якого присутній вагомий політичний елемент. Таким можуть бути мотивація дій укладеного, самі дії або причини, що спонукали влади відправити його за гратку. Політичним МА називає будь-який аспект людських відносин, що стосується "політики", тобто до суспільних інститутів і цивільного порядку. У їх числі можна назвати принципи, організацію і ведіння державних або суспільних справ, їх зв'язок з питаннями мови, етнічного походження, підлоги або релігії, статусу і суспільного впливу (не вважаючи інших.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове регулювання розрахунків у зобов'язальних правовідносинах" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТРУДА ОТДЕЛЬНИх КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ - встановлені трудовим законодавством обмеження по застосуванню труда ряду працівників в залежності від стану їх здоров'я або від їх віку з метою захисту здоров'я і життя цих працівників. Відповідно до тК Рф обмежується застосування труда жінок на важких роботах, роботах з шкідливими і (або) небезпечними умовами труда, на підземних роботах, на роботах вахтовим методом (ст. 253, 298 тК Рф). З а п р е щ а е т з я: застосування труда жінок на роботах, пов'язаних з підйомом і переміщенням вручну тягарів, що перевищують гранично допустимі для них норми (ст. 253 тК Рф); напрям вагітних жінок в. Актуальні напрями судової психології за рубежем - Серед різноманітних проблем, досліджуваних фахівцями з судової психології, підвищеною увагою користуються наступні. Експертиза свідків (expert witnesses). У цей час психологи визнані як експерти при розгляді різних карних і цивільних справ, особливо у справах пацієнтів з психічними порушеннями і справам, що стосуються прав укладених. Прогноз небезпеки рецидиву злочинної поведінки (prediction of dangerousness). Думка психолога може значною мірою вплинути на рішення суду про те, чи потрібно звільнити укладеного від необхідності від'їзду терміну висновку, що залишається йому, або він повинен. СЕКРЕТАР-СТЕНОГРАФІСТКА - згідно з Кваліфікаційним довідником посад керівників, фахівців і інших службовців, затвердженому постановою Міністерства труда РФ від 21.08.1998 № 37 (в ред. від 07.11.2006 № 749), - фахівець, що виконує технічні функції по забезпеченню і обслуговуванню роботи керівника підприємства або його підрозділів. Отримує необхідні керівнику зведення від підрозділів або виконавців, викликає за його дорученням працівників, організує телефонні переговори керівника, приймає і передає телефонограми, записує в його відсутність прийняті повідомлення і доводить до відома керівника їх зміст. Здійснює роботу по.
У вступі курсової "Правове регулювання розрахунків у зобов'язальних правовідносинах" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПЕРЕНАПРУЖЕННЯ - напруження проводу відносно землі на місці роботи людей, яке може значно перевищувати фазне напруження лінії в результаті внутрішніх і атмосферних П. під час роботи на невідключеної повітряної ЛЕП внутрішні П. виникають внаслідок різких змін режиму роботи електричної системи, тобто є слідством перехідних електромагнітних процесів в електричних ланцюгах. такі зміни режиму можуть бути викликані нормальним оперативним перемиканням, раптовими змінами навантажень, а також пошкодженнями в мережі (обрив проводу, коротке замикання між проводами, замикання на землю і т. п.). найбільш.

СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ - обов'язкова ознака всіх складів злочинів, визначена в ст. 19 УК РФ, згідно з якою карною відповідальністю підлягає тільки 1) осудне 2) фізична особа, 3) що досягло віку, встановленого УК РФ. Таким чином, закон пред'являє три вимоги до С. п. 1. По російському карному законодавству С. п. може бути лише фізична особа, юридичні особи (на відміну від законодавства Франції, США і інших країн) карної відповідальності не підлягають. У разі здійснення злочинів юридичними особами або іншими організаціями карну відповідальність несуть їх керівники і інакші посадові особи. Наприклад, при ухилянні від сплати. РОЗДІЛЕННЯ ВЛАДИ - принцип конституційного ладу, згідно з яким державна влада здійснюється законодавчими (представницькими), виконавчими і судовими органами незалежно один від одного і при наявності механізмів, стримуючих і врівноважуючих об'єм їх повноважень. Р.в. - основоположний, фундаментальний принцип організації державної влади. Відповідно до Конституції РФ (ст. 10 і 11) державна влада здійснюється на основі розділення на законодавчу, виконавчу і судову. На федеральному рівні державну владу в РФ здійснюють Президент, Федеральні Збори, Уряд і суди - Конституційний Суд, суди загальної юрисдикції і арбітражні суди.
Список літератури курсової "Правове регулювання розрахунків у зобов'язальних правовідносинах" - більше 20 джерел. БІЛЬ В ШИЇ І ВЕРХНІХ КІНЦІВКАХ - Біль, локалізую щаяся в шиї (цервикалгия) або в шиї і руці (цервикобрахиалгия), може бути вертеброгеииой (викликаною патологією хребта) або невертеброгенной, скелетно-мишечной (зумовленої змінами м'язів, суглобів, зв'язок) або невропатичної (викликаної поразкою корінців, сплетення, нервів). Іноді цервикобрахиалгия являє собою висцерогенную біль (відображений біль, пов'язаний з патологією внутрішніх органів) або психогенний біль. При обстеженні потрібно виключити захворювання, що вимагають екстреного втручання, - пухлини хребта, остеомиелит, епидуральний абсцес, менінгіт, субарахноидальное крововилив. ВИКОНАННЯ БАЖАННЯ - психічний процес, що знаходить своє відображення в сновидіннях, фантазіях, симптомах невротичних захворювань і що характеризує собою прагнення людини реалізувати свої несвідомі потяга.    У класичному психоаналізі уявлення про сновидіння як виконання бажання лягло в основу психоаналитического розуміння сновидінь. У роботі "Тлумачення сновидінь" (1900) З. Фрейд висловив думка про те, що "сновидіння зображає бажання в його здійсненій формі". На основі розгляду дитячих сновидінь він встановив, що в них присутні сюжети, пов'язані з виконанням того або інакшого бажання.

Стрес - (stress) У найбільш загальному значенні термін "З." вживається для посилання на ситуацію, в до-ой чол. випробовує перенапруження. Однак всередині цієї загальної концепції виділилося неск. більш конкретних визначень, що підкреслюють різні аспекти цієї ситуації перенапруження, але в цілому согласующихся між собою. Кожне з цих визначень тж містить експлицитную або имплицитную посилання на деформацію - негативний або патологічний наслідок У формулюванні Ганса Селье акцентується роль стрессоров як стимулів, к-рі, внаслідок їх надзвичайної важливості для організму, приводять до реакції, названої ним.
Посилання в тексті роботи "Правове регулювання розрахунків у зобов'язальних правовідносинах" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СПЕНС - (Spence) Кеннет Вортенбі (1907- 1967) - американський психолог, фахівець в області експериментальної психології, психофізіології і порівняльної психології. Один з найвпливовіших теоретиків необихевиористской теорії навчання. Учень і співробітник К.Л. Халла. Освіту отримав в Канаді, де жил з батьками (його батько, інженер-електрик, був відряджений в Канаду компанією West Electric). Вчився у вищій школі Вест Хилл, ун-тих Мак-Гилла в Монреалі (бакалавр, 1929; магістр, 1930), Джейлском ун-ті (д-р філософії, 1933). Чл. Національної академії наук (1954). Ред. журналів: Journal of Experimental. АЛЬВЕОЛЯРНИЙ ЕХИНОКОККОЗ - (син: альвеококкоз, многока мірний ехинококкоз) - гельминтоз з групи тениидозов, що характеризується переважною поразкою печінки з утворенням паразитарних вузлів. Зустрічається в ендемичних районах. Зареєстрований переважно в Західному Сибірі, Красноярськом і Хабаровськом краях, Іркутської, Магаданської, Камчатської областях, Якутії, Башкирії, Татарстане, Казахстані, Киргизії, Узбекистані і інш. Збуджувач - альвеококк (Echinococcus multilocularis), в половозрелой стадії що паразитує в тонкій кишці песця, лисиці, вовка, собаки, кішки (остаточні господарі), а в стадії личинки - у диких. СИСТЕМА ВИХОВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ З УРАХУВАННЯМ НАЦІОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРЕДСТАВНИКІВ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ - сукупність напрямів, способів і прийомів педагогічного впливу і впливу, розрахована на представників певної етнічної спільності. Головним елементом цієї діяльності є, по-перше, вивчення представників різної етнічної спільності. Вихователі зобов'язані заздалегідь знайомитися з вдачами, звичаями, традиціями народів, з представниками яких вони працюють. Вивчення останніх повинне бути процесом безперервним, що постійно удосконалюється і з течією часу що все більш заглиблюється, без чого не досягається успіх і в подальшому, коли прийде черга здійснення і власне педагогічного впливу. По-друге.

Поведінка приматів - (primate behavior) Оскільки загін Primates нараховує більше за 200 видів, вага к-рих коливається від 100 г до більш ніж 100 кг, їх ареали мешкання поширені від тропічних дощових лісів до зони помірного клімату з рясними снігопадами, а їх соц. групи варіюють від двох до неск. сотень особнів, ведучих і нічної, і денний образ життя, важко чекати у представників цього загону однакової поведінки. Однак існує ряд схожих особливостей розвитку, а тж загальних физ., сенсорних, моторних і, отже, поведенческих характеристик, типових для мн. видів приматів, що дозволяє нам побачити нек-рі межі схожості в їх поведінці. БИНСВАНГЕР Людвіг - (1881-1966) - швейцарський психіатр, психоаналітик, філософ. Народився в 1881 році в сім'ї психіатра, що очолював приватну лікарню "Бельвью". Дістав медичну освіту, навчаючись в Лозанне, Гейдельберге і Цюріхе. У 1906 році поступив на роботу в Цюріхськую університетську клініку Бурхгольцлі. Під час роботи асистентом у Е. Блейлера в Цюріхе познайомився з К.Г. Юнгом і виявив цікавість до психоаналитическим ідей. Під керівництвом К.Г. Юнга захистив дисертацію "Психогальванічеський рефлекторний феномен". У 1907 році разом з К.Г. Юнгом взяв участь в засіданні венских. Авантюризм - (фр. aventure) - 1. в психопатології - схильність до ризикованих, сумнівних підприємств, до пригод, вмотивована виключно або переважно потребою в почуттєвій різноманітності, в яскравих враженнях, в гострих відчуттях, а нерідко також в популярності, славі. Часто романтизируется так же анормальними особистостями. Про авантюристів створена безліч книг і фільмів, де ці люди представляюются частіше за все в романтически-привекательном вигляді. У деякій мірі небезпечна звичайно авантюри нагадують поведінку дітей, якою подобаються збудливі їх "страшні" казки, фільми жахів, розповіді про. СУВОРОВ Олександр Васильович - (р. 1953) - російський психолог, Почесний межд. докт. гуманит. наук Саськуаханського ун-та (шт. Пенсільванія, США). Після навчання в Загорськом інтернаті для слепоглухих дітей в складі експерим. групи чотирьох випускників інтернату під рук. А. І. Мещерякова і Е. В. Ільенкова в 1971-1977 рр. навчався на ф-ті психології МГУ ім. М. В. Ломоносова. З 1977 р. науч. сотр. Психол. ин-та Рос. академії освіти (колишній НДІ ОПП АПН СРСР). У 1994 р. захистив канд. дис. "Саморазвитие особистості в екстремальній ситуації слепоглухоти", в 1996 р. - докт. дис. "Людяність як.