Правове регулювання сімейних відносин за законодавством Німеччини

(курсова робота з сімейного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика шлюбно-сімейних відносин у міжнародному приватному праві ... 5
1.1. Основні поняття правового регулювання шлюбно-сімейних відносин у міжнародному приватному праві ... 5
1.2. Умови укладання шлюбу в міжнародному приватному праві ... 6
1.3. Особливості розірвання шлюбу, ускладнені іноземним елементом ... 13
Розділ 2. Умови шлюбно-сімейного права ФРН ... 19
2.1. Основні поняття правового регулювання шлюбно-сімейних відносин ФРН ... 19
2.2. Умови укладання шлюбу в ФРН ... 21
2.3. Особливості розірвання шлюбу в ФРН ... 24
Розділ 3. Майнові відносини між подружжям ФРН ... 28
3.1. Шлюбний договір за законодавством Німеччини ... 28
3.2. Розподіл майна після розлучення за законодавством Німеччини ... 31
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Правове регулювання сімейних відносин за законодавством Німеччини" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове регулювання сімейних відносин за законодавством Німеччини"

Курсова робота "Правове регулювання сімейних відносин за законодавством Німеччини" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове регулювання сімейних відносин за законодавством Німеччини", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове регулювання сімейних відносин за законодавством Німеччини" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове регулювання сімейних відносин за законодавством Німеччини" і призначений виключно для пошукових систем.

СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ - добровільне об'єднання громадян і юридичних осіб на основі членства з метою задоволення матеріальних і інакших потреб учасників, здійснюване шляхом об'єднання його членами майнових пайових внесків (п. 1 ст. 116 ГК РФ). П.к. властиві ознаки, характерні для кооперативів будь-яких видів і що відрізняють їх від іншої передбаченої ГК РФ юридичних осіб: членство як основа організації і діяльності П.к., демократичні принципи управління кооперативом (зокрема, один член - один голос при прийнятті рішень), пайові внески як внесок учасників П.к. в формування його майнової бази, задоволення матеріальних і. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (Банк Росії) - єдиний на території країни орган грошово-кредитного і валютного регулювання економіки, головною метою якого є забезпечення стійкості національної валюти - рубля. Чинне законодавство відносить Ц.б. РФ до державних органів, наділяючи його в зв'язку з цим державно-владними повноваженнями. Ц.б. входить в єдину банківську систему РФ, в яку входять також Банк зовнішньої торгівлі РФ, Ощадний банк РФ, комерційні банки різних видів, а також інші кредитні установи, що здійснює банківські операції на основі ліцензії. Якщо інакші банки вважаються комерційними організаціями або юридичними особами. Захист (технологічна) виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосування на референдумі - сукупність технологічних способів, вживаних при виготовленні виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосування на референдумі з метою виключення або істотного ускладнення їх підробки. Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії Російській Федерації від 25 грудня 1998 р. N158/1079-II при виготовленні виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосування на референдумі допускається застосування наступних мір захисту: 1) нанесення друкарським способом на лицьову або оборотну сторону бюлетеня кольорового фону або захисної сітки (без обмежень у виборі конфігурації малюнка захисної сітки, кольору. ПОРАДА БЕЗПЕКИ ООН - головний постійно діючий політичний орган ООН, на який, згідно з Статутом ООН, покладена головна відповідальність за підтримку міжнародного світу і безпеки. Складається з 15 членів: 5 постійних членів Ради (РФ, США, Великобританія, Франція, Китай) і 10 непостійних членів, що обираються в Раду на дворічний термін відповідно до процедури, передбаченої в Статуті. Рада наділена широкими повноваженнями в справі мирного урегулювання міжнародних суперечок, недопущення військових зіткнень між державами, припинення актів агресії і інших порушень світу і відновлення міжнародного миру. Відповідно до Статуту СОН.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове регулювання сімейних відносин за законодавством Німеччини" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК - Посадові обов'язки. На основі новітніх науково технічних досягнень, передового вітчизняного і зарубіжного досвіду проектування, будівництва і експлуатацій об'єктів і з використанням коштів автоматизації проектування розробляє окремі розділи (частини) проекту. Бере участь в підготовці завдань на розробку проектних рішень. Бере участь в зборі початкових даних для проектування, в розв'язанні технічних питань по закріплених об'єктах протягом всього періоду проектування, будівництва, введення в дію об'єкта і освоєння проектних потужностей. Пов'язує проектні рішення, що приймаються з. НЕОСУДНІСТЬ - стан, при якому обличчя не могло віддавати собі звіту в своїх діях або керувати ними внаслідок наявності у нього в момент здійснення злочину хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності або інакшого хворобливого стану. До таких осіб застосовуються лише заходи медичного характеру. Для визнання особи неосудним в момент здійснення злочину, згідно ст. 11 УК, необхідні 2 умови: 1) наявність в цей момент стану душевної хвороби і 2) нездатність в силу цього хворобливого стану віддавати звіт в своїх діях або керувати ними. Перша умова носить назву медичного критерію Н.. Встановлення факту прийняття спадщини і місця відкриття спадщини -  Прийняття спадщини здійснюється шляхом: а) фактичного вступу у володіння успадкованим майном; б) подачі нотаріальному органу заяви про прийняття спадщини. Якщо нотаріусу представлені належні документи, але він відмовив у видачі свідчення про право на спадщину, то зацікавлене обличчя має право звернутися до суду не із заявою про встановлення факту прийняття спадщини і місця відкриття спадщини, а з жалобою на відмову в здійсненні нотаріальної дії (ст. 310 ГПК). При встановленні факту прийняття спадщини і визначенні місця відкриття спадщини потрібно керуватися нормами ГК РФ. Предмет доведення буде.
У вступі курсової "Правове регулювання сімейних відносин за законодавством Німеччини" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВО - злочин, який з'явилася одночасно із заміною натурального товарообороту грошовим. Полягає у виготовленні або збуті підробних металевих монет, грошових знаків або цінних паперів. У відповідності зі ст. 186 УК РФ об'єктивну сторону даного економічного злочину складає виготовлення з метою збуту або збут підробних банківських квитків Центрального банку Російської Федерації, металевої монети, державних цінних паперів або інших цінних паперів у валюті Російській Федерації або іноземної валюти або цінних паперів у іноземній валюті. Ф. посягає на економічні основи держав і не знає державних меж.

ТРАНЗИТУ ПРАВО - (лати. transi-tus - перехід, проходження) - регульоване двох- і багатосторонніми угодами держав, а також їх національними нормативними актами право на провезення (проходження) через територію договірних сторін пасажирів, їх багажу, вантажів, пошти і транспортних засобів. Т.п. передбачає звільнення від стягування митних зборів, податків, а також від застосування різного роду обмежень, що іменуються заходами економічної політики. Найважливіший елемент Т.п. - збереження переміщуваних через митну межу об'єктів в незмінному стані з моменту відправлення до пункту виходу за межі митної території. Профілактична бесіда - Один з методів надання попереджувального впливу на профилактируемих осіб. Психологічний вміст п.б. в будь-якому випадку складається в контролі поведінки профилактируемого і діагностики стану його антисоціальних і криміногенних установок. Завжди головним є з'ясування наявності криміногенного потенціалу в особливостях поточної життєвої ситуації, міри його усвідомлення профилактируемим особою, наявність варіантів поведінки і імовірність актуалізації і вибору правопослушних. Виходячи з цієї спрямованості п.б. фахівцю необхідно володіти навиками діагностики і прогнозування асоціальних і/або.
Список літератури курсової "Правове регулювання сімейних відносин за законодавством Німеччини" - більше 20 джерел. НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАМУВАННЯ - Модель людських комунікацій і поведінки, яка може бути ефективно використана для організації або опису взаємодій в психотерапії, педагогіці, менеджменті з метою їх оптимізації; сучасний напрям постериксоновской психотерапії (ериксоновский гіпноз, позитивна психотерапія), що розробляється з 1975 р. американцями Бендлером (Bandler R.) і Гріндером (Grinder J.) (математиком і лінгвістом за базисною освітою) і їх послідовниками. Н. п. базується на ряді джерел: 1) на вивченні і аналізі практики Еріксона (Erickson M. H.), Сатир (Satir V.) (сімейна психотерапія), Перлса (Perls F. S.). Психоендокрінология - (psychoendocrinology) Виникла в середині XX в. потреба в більш повному розумінні біолог. основ і коррелятов поведінки і психол. процесів привела до утворення нових биоповеденческих дисциплін, таких як психобиология, нейропсихология, психофармакология і социобиология. П. можна визначити як область науки, краї вивчає взаємозв'язку ендокринної системи і поведінки, а саме вплив секретів ендокринних залоз, наз. гормонами, на поведінку і, навпаки, впливи поведінки і психол. стимулів на функціонування ендокринної системи. Накопичені недвозначні експериментальні, клінічні і натуралістичні доказу.

СП'ЯНІННЯ - Стан, виникаючий внаслідок гострої інтоксикації нейротропними коштами і що характеризується комплексом характерних психічних, вегетативних і соматоневрологических розладів. Би початковій стадії відмічається ейфорія, яка зміняється наростаючим психічним збудженням, а потім - гальмуванням з явищами оглушення. О. АЛКОГОЛЬНОЕ виникає внаслідок вживання спиртних напоїв. Відповідно до клініки по тягарю психічних порушень розрізнюють 3 його стадії (міри). У О. I мірі переважає ейфорія, легке психомоторное збудження, зниження продуктивної мислительной діяльності, погіршення сприйняття. Тяжелоє О.
Посилання в тексті роботи "Правове регулювання сімейних відносин за законодавством Німеччини" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Емпатія - (empathy) Под Е. звичайно розуміється жалісливе переживання одним чол. почуттів, сприйнять і думок інш. Нек-рі ранні європейські і американські психологи і філософи, такі як М. Шелер і У. Мак-Дугалл, розглядали емпатию як основу всіх позитивних соц. відносин. У контексті цього широкого визначення різні теоретики і дослідники визначали цей термін абсолютно по-різному, підкреслюючи в ньому різні аспекти або смислові значення. Клінічні психологи і інш. дослідники терапевтичних ситуацій, такі як Ч. Труа, схильні трактувати цей термін найбільш широко, включаючи в нього інтелектуальне розуміння. РЕВМАТИЗМ - системне запальне захворювання з'єднувальної тканини з переважною поразкою серця. У розвитку ревматизму надається значення інфекції (бета-гемолитический стрептокок). Клінічна картина. Ревматична поразка серця (ревмокардит) виникає частіше в молодому віці через 1 - 2 нед після перенесеної інфекції (як правило, носоглоточной) або переохолодження. Здивовуються всі оболонки серця, але найчастіше міокард і ендокард. Ревмокардит може бути первинним або поворотним (при наявності вади серця). Для міокардиту характерні тахи- або брадикардия, екстрасистолия, ознаки серцевої недостатності. Телебачення: роль в сучасному російському суспільстві - Перехід до суспільства інноваційного розвитку передбачає зміну парадигми діяльності телебачення. Нарівні з рекламно-комерційною складовою в новій моделі повинна існувати і сильна некомерційна. Тільки вона і може забезпечити розвиток просвітницької функції, некомерційної за своєю природою. Осн. принципи побудови нової моделі такі. 1. У Росії як суспільстві інноваційного розвитку повинна бути реалізована комплексна модель телебачення, що має як некомерційну (гос. і/або суспільств.), так і комерційну складову. 2. Некомерційна складова повинна підтримувати і розвивати просвітницьку і.

ОСИПОВ Віктор - Петрович (1871-1947)- російський психіатр, невропатолог, фізіолог і психолог. Один з фундаторів патофизиологического напряму в психіатрії. Учень В.М. Бехтерева. Професор, чл.-кор. АН СРСР (з 1939 р.), д. чл. АМН СРСР (з 1944 р.), засл. діяч науки РСФСР (з 1933), генерал-лейтенант медичної служби. Нагороджений двома орденами В.І. Леніна, трьома іншими орденами, а також медалями. Після закінчення в 1895 р. Петербургской Військово-медичної академії працював в Казанськом ун-ті, де отримав звання професора (1906-1914). З 1915 р. -професор і начальник кафедри психіатрії Військово-медичної академії. НАДІЙНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ - подальше розширення традиційного поняття надійності людини-оператора, зумовлене застосуванням особового підходу до поняття професійної діяльності. Більш повний облік особових якостей працівника (зокрема, оператора), особливостей його спрямованості і мотивів, сфери моральності, рис вдачі і темпераменту відкриває нові можливості як для психологічного аналізу помилкових дій, так і для розробки заходів по їх запобіганню. У основі особового підходу до проблеми надійності оператора лежить положення про те, що психічні властивості особистості (на відміну, напр., від типологічних властивостей. МЕТОД ЗООПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ - (метод зоопсихологія) - способи вивчення поведінки тварин, що включають спостереження і експеримент. Спостереження за природною поведінкою тварин в житлах доповнюються вивченням їх відношення до різних, частково експериментатором, що спеціально підбирається предметам, які іноді пред'являються піддослідній тварині і в ситуаціях, що штучно створюються; аналізуються форми маніпулювання цими предметами. У зоопсихологических експериментах вивчається поведінка тварин в ході рішення різних задач. Основні експериментальні методи: 1) метод лабіринту - знаходження шляху до цільового об'єкта, що. Діловий конфлікт - Совр. концепція конфликтологического менеджменту, розглядає Д. до. як техніку, інструмент управління і розвитку організації. Робота з Д. до. передбачає: розгляд в конфлікті; надання консультативною допомоги у вирішенні конфлікту; посередництво в урегулюванні конфлікту; безпосереднє урегулювання і вирішення конфлікту; профілактика конфліктів; конструювання позитивних конфліктів і управління ними і інш. Для управління найбільш специфічно конструювання позитивних конфліктів. Конструїрованіє Д. до. використовується звичайно керівниками і психологами для досягнення позитивних.