Правове становище благодійних організацій в Україні

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Загальні засади про благодійні організації.....5
1.1. Поняття та засади благодійної діяльності.....5
1.2. Основні напрямки благодійної діяльності та законодавчі акти, що регулюють благодійну діяльність.....9
Розділ 2. Організаційно-правове регулювання діяльності благодійних організацій.....16
2.1. Правовий статус благодійних організацій.....16
2.2. Організаційно-правові форми благодійних організацій.....21
2.3. Правоздатність благодійних організацій.....27
Розділ 3. Актуальні проблеми функціонування благодійних організацій в Україні та в зарубіжних країнах.....33
Висновок.....41
Список використаних джерел.....43

Для придбання курсової роботи "Правове становище благодійних організацій в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове становище благодійних організацій в Україні"

Курсова робота "Правове становище благодійних організацій в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове становище благодійних організацій в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове становище благодійних організацій в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове становище благодійних організацій в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

РЕЧІ - (в праві) - предмети природи, як що знаходяться в природному стані, так і пристосовані людиною до своїх потреб, права, що є об'єктами. Радянське право, розглядаючи В. як об'єкти права, виходить передусім з ділення В. на знаряддя і засоби виробництва і предмети особистого споживання. У протилежність буржуазним державам, де знаряддя і засоби виробництва є приватною власністю капіталістів і використовуються останніми для експлуатації трудящих, в СРСР знаряддя і засобу виробництва є соціалістичною власністю. Всі основні, економічно найбільш важливі знаряддя і засоби виробництва. ПРОКУРАТУРА КРАЇН НАРОДНОЇ ДЕМОКРАТІЇ - прокуратура народно-демократичних держав, виниклих в ряді країн Європи і Азії внаслідок вирішальної участі Радянського Союзу в розгромі німецького фашизму і японського мілітаризму, внаслідок перемоги в цих країнах народно-демократичної революції (див. Народно-демократична держава). П. з. н. д. - орган нагляду за дотриманням нової, революційної законності, направленої своїм вістрям на захист і зміцнення режиму народної демократії, на викорчовування агентів імперіалізму, на придушення залишків реакції. П. з. н. д. покликана охороняти і захищати встановлений конституціями цих країн державний і. ПРАВО В ПЕРІОД ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ (МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО) - сукупність міжнародних конвенційних і звичайних норм, що становлять т.н. правила ведіння війни, або закони і звичаї війни, регулюючих відносини між воюючими державами, а т.ж. між ними, з одного боку, і нейтральними - з іншою, і що мають своїм призначенням гуманизацию коштів і методів ведіння війни. Регламентация П. в п.в.к. стала набувати конвенційного характеру в основному у другій половині XIX в. і торкнулася спочатку головним чином правил поводження з хворими і пораненими воїнами (Женевська конвенція 1864 р.) і обмеження коштів війни, що приносять зайві страждання (Петербургская. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОБОРОНИ СРСР - суспільно-небезпечне посягання на інтереси оборони СРСР. Кожний громадянин СРСР зобов'язаний зміцнювати оборону Радянської держави, сприяти підвищенню обороноздатності нашої країни. Всякий, хто не виконує своїх обов'язків по зміцненню обороноздатності соціалістичної Батьківщини, хто порушує інтереси оборони СРСР, - здійснює злочин, покараний радянським карним законом. П. п. про. СРСР передбачений радянським карним законодавством в розділі про особливо для Союзу ССР небезпечних злочинах проти порядку управління УК союзних республік (ст. ст. 593а, 594, 596 і 5910 УК), в розділі про інакші.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове становище благодійних організацій в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВИКОНАВЧІ ДОКУМЕНТИ - основа для збудження виконавчого виробництва і здійснення судовим приставом, дій по примусовому виконанню судових рішень, а також актів інакших юрисдикционних органів. Виконавчі документи видаються судами загальної юрисдикції, арбітражними судами, третейськими судами, нотаріальними і інакшими правомочними органами для приведення у виконання винесених ними актів. До І.д. відносяться: а) виконавчі листи, б) судові накази; в) нотаріально засвідчені угоди про сплату аліментів; г) посвідчення комісії з трудових спор; д) оформлені у встановленому порядку вимоги органів, що здійснюють. МІЖНАРОДНА СУДОВА ПРОЦЕДУРА - засіб мирного урегулювання суперечок, що полягає в розгляді суперечки Міжнародним судом і винесенні по ньому рішення, як правило, обов'язкового для сторін. М.с.п. здійснюється Міжнародним судом, який створюється на основі міждержавної угоди. У угоді визначаються порядок формування, компетенція, структура міжнародного суду, а т.ж. встановлюються основні правила судочинства. Нерідко подібні правила процедури виробляються і приймаються не державами-засновниками, а самим міжнародним судом. Так, Міжнародний Суд ООН встановлений і функціонує на підставі Статуту ООН і Статуту Міжнародного Суду, що є. КОНТРОЛЬ - вид діяльності, здійснюваний з метою організації виконання законів і інакших нормативних правових актів, вказівок вищестоящих органів, дотримання дисципліни, належного використання фінансових коштів і майна, організації роботи з пропозиціями, заявами і жалобами громадян і т. д. У колишні роки термін "контроль" широко застосовувався в різних словосполученнях, оскільки одній з основ організації життя держави і суспільства вважався державний і суспільний К. К. відомчий - К. в рамках тих або інакших галузей (наприклад, К. на транспорті). К. державний - К. за дотриманням законів і.
У вступі курсової "Правове становище благодійних організацій в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МОЛОДШИЙ РЕДАКТОР - Посадові обов'язки. Під керівництвом редактора здійснює технічну підготовку рукописів до здачі в набір. Перевіряє цитати і цифрові дані по першоджерелах, повноту бібліографічного опису і наявності в тексті посилань на першоджерела, транскрипцію імен, термінів, найменувань, правильність написання і уніфікацію символів, одиниць вимірювання, дотримання одноманітності позначень в ілюстраціях, тексті. Прочитує рукопис після передрукування, виправляє допущені при цьому помилки, вписує формули, спеціальні знаки і букви рідко вживаних алфавітів, іноземний текст. Перевіряє комплектність рукописів, нумерує.

АКТ - документ, складений для підтвердження встановлених фактів, подій, дій. Загальний порядок і правила оформлення актів відповідає порядку по оформленню наказів і розпоряджень, визначеному параграфом 2.7.1 Типової інструкції по діловодству в федеральних органах виконавчої влади, затвердженої наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 08.11.2005 № 536. Існує безліч різновидів актів з точки зору їх змісту і призначення: здачі-приймання (робіт, матеріальних цінностей, документів), обстежень (умов труда, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічного стану і інш.). ОСОБЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО - порядок цивільного судочинства, вживаний до певних, вказаних в законі категорій подів. О. п. відрізняється від позовного виробництва по цивільних справах тих, що в справах О. п. відсутня суперечка про право цивільне. Якщо при розгляді справи в порядку О. п. зацікавлене обличчя збуджує суперечку, то суд припиняє О. п., надаючи сторонам право звернутися до суду для розгляду справи в общеисковом порядку (ст. 193). ГПК відносить до справ О. п.: 1) забезпечення претензій кредитора спадкодавця (ст. 198); 2) видачу виконавчого листа на основі рішення третейського суду (ст. ст. 201-203); 3) розгляд жалоб.
Список літератури курсової "Правове становище благодійних організацій в Україні" - більше 20 джерел. Групове консультування - (group counseling) Г. до. звичайно проводиться в невеликих групах - 7-10 чоловік. Вхідні до такої групи люди, ділячись своїми думками, почуттями і поведенческими проблемами, надають тему для обговорення. Передбачається, що кожний член групи залучається до процесу завдяки реагуванню на інш. її членів за допомогою зворотного зв'язку, підтримки і розв'язання проблем. Ведучий, або керівник групи, звичайно має спеціальну підготовку в області методів Г. до. і прагне створити атмосферу довір'я, відвертості, відповідальності і взаємозалежності. Ведучий демонструє типові зразки поведінки і направляє. Декарт (DESCARTES) PEнE - (31.03.1596, Лае, Турень - 11.02.1650, Стокгольм) - французький філософ і дослідник. Біографія. Народився в дворянській сім'ї. Освіту отримав в привілейованій єзуїтській школі Ла Флеш в Анжу. На початку Тридцятирічної війни і до 1621 р. служив в армії. З 1629 жил в Голландії. У 1649 р. через переслідування протестантських богословів повинен був покинути країну і переселитися в Швецію. Дослідження. Виходив з того, що найбільш достовірним для суб'єкта, що пізнає є його власне мислення, в якому ознака осознаваемости може виступати критерієм розрізнення психічних процесів від непсихічних. На цій основі.

Сексуальна дисфункція у жінок - (female sexual dysfunction) С. д. у ж. можуть спостерігатися в кожній фазі сексуального циклу: бажання, збудження і оргазму або дозволу. Крім того, болі або мишечний спазм можуть перешкоджати введенню члена або отриманню задоволення від статевого акту. Все це може відбуватися випадково, в певних ситуаціях, або як первинна дисфункція, при до-ой розлад було завжди. Прічиной С. д. у ж., як і у чоловіків, м. би. тривога. Е. С. Каплан виділяє безпосередні і видалені причини. Безпосередні, або очікувані, причини виникають в ході придбання сексуального досвіду і супроводяться вимушеним.
Посилання в тексті роботи "Правове становище благодійних організацій в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. УЗБЕКИ - представники древнейшего корінного народу Середньої Азії, що проживає на території сучасного Узбекистану. Формування психології узбецького народу проходило під впливом інтеграції древнього осідлий-землеробського ирано- і тюркоязичного населення оазисів сучасного Узбекистану і кочових народів степової частини Середньої Азії. На території оазисів нинішнього Узбекистану в свій час розташовувалися три ханства - Хивінськоє, Бухарське і Кокандськоє, де важливою політичною і військовою силою були кочові племена. Скотарі поступово стали переходити до землеробства. Цей процес тривав декілька сторіч. ЛЕЙШМАНИОЗ ВИСЦЕРАЛЬНИЙ - трансмиссивная паразитарная хвороба, що характеризується хронічною течією, хвилеподібною лихоманкою, гепатоспленомегалией, панцитопенией. Виділяють індійський кала-азар, середземноморський висцеральний лейшманиоз (дитячий), східно-африканський і южноамериканский висцеральний лейшманиоз. Збуджувач - лейшмании доновани - найпростіші сімейства трипаносом. У організмі людини паразитують внутрішньоклітинно у вигляді безжгутикових форм (розміри 3-5 ? 1-3 мкм), в організмі переносчика придбавають джгутики довжиною до 20 мкм. Хвороба зустрічається в країнах з субтропічним і тропічним. Квадріплегия: психологічні аспекти - (quadriplegics: psychological aspects) Раптове пошкодження спинного мозку відкриває цілий світ клінічного досвіду. Пошкодження подібного роду викликаються гл. обр. падінням з висоти, дорожньо-транснортними випадками і вогнепальними пораненнями. Наслідки для подальшого життя більш істотні при Прі К. спинний мозок виявляється частково або повністю відділеним на одному або більше за рівні хребців. У мн. пацієнтів з К. зберігаються певною мірою функції мускулатури верхніх кінцівок. При пошкодженнях на рівні двох верхніх шийних хребців втрачаються довільні рухи нижче за голову. Однак.

Педагогічне спілкування неефективне - Серед причин П. о.н. виділяються об'єктивні і суб'єктивні чинники, сприяючі розвитку неефективного О. між педагогами і учнями. Об'єктивні чинники: а) деформація в людській психології, зумовлена впливом тоталітаризму і умовами авторитарного придушення, в к-рих сформувалося не одне покоління вихователів; б) консервативна підготовка педагогів в традиціях вчорашнього дня; в) зміна установок батьків, переконаних в непрестижності знань і інтелектуального труда, і не прагнучих укріпити авторитет школи, вчителя і сприяти хорошій успішності дітей; г) зміна умов життя і дорослішаючого учнів, і як. Абсолютний поріг чутливості (АПЧ) - (лати. absolutus) - інтенсивність стимулу, енергія якого або чутливість до якого бувають достатніми для його виявлення. Підвищення АПЧ спричиняє випадання з сфери свідомості відповідних відчуттів, зниження АПЧ, навпаки, поява надчутливості до відповідної стимуляції. Наприклад, в першому випадку це виявиться суб'єктивним відчуттям притуплення або відсутності запахів, звуків, ваги, власного зусилля при здійсненні рухів і т.п., у другому випадку - феноменами загостреної чутливості до певних сенсорних стимулів. Як найбільш вірогідні причини підвищення АПЧ в цей час вважаються: 1. неврологічна патологія. Атіпічная картина сп'яніння - Атіпічная картина сп'яніння розвивається при деяких видах психопатій (розладів особистості), після перенесених в минулому черепномозкових травм, мозкових інфекцій, нейроінтоксикацій, психічних захворювань, при деяких хронічних соматичних захворюваннях. Атипичному сп'янінню сприяють також вимушене безсоння, сильний емоційний стрес, а також поєднання алкоголю з іншими токсичними і лікарськими засобами. Дисфорическое сп'яніння зустрічається при експлозивних і епилептоидних психопатіях і акцентуациях характеру епилептоидного типу, після черепномозкових травм, при епілепсії із змінами. Енцефаліт японський (комариний енцефаліт, енцефаліт Би) - викликаний нейротропним вірусом, виникає в літньо-осінній час, зустрічається в Японії, в Примор'ї Росії. Інкубаційний період триває від 2 до 14 діб. 1. У продроме хворобі (до 2 днів) спостерігаються наростаючий головний біль, біль у всьому тілі, озноб. 2. У гострому, гарячковому періоді (температура підіймається до 39-40 град. З і тримається протягом 7-10 днів) бурхливо розвиваються симптоми загальної і осередкової поразки головного мозку: сонливість, перехідна в сопор і потім в кому, марення, галюцинації, делириозні і аментивні стану, епілептичні припадки, парези і паралічі із зміною мишечного.