ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність та особливості відкритого акціонерного товариства ... 5
1.1. Суть поняття "акціонерне товариство" ... 5
1.2. Характеристика відкритого акціонерного товариства, його особливості та відмінності ... 9
Розділ 2. Основні аспекти організації діяльності відкритого акціонерного товариства ... 12
2.1. Порядок створення відкритого акціонерного товариства ... 12
2.2. Правовий статус засновників ВАТ ... 17
2.3. Характеристика органів ВАТ, їх види та повноваження ... 20
Розділ 3. Правове регулювання майна ВАТ ... 25
3.1. Особливості статутного капіталу (майнової бази) ВАТ ... 25
3.2. Доходи у ВАТ: поняття, джерела формування, порядок використання ... 29
Розділ 4. Припинення діяльності відкритих акціонерних товариств ... 32
4.1. Особливості добровільної ліквідації ВАТ ... 32
4.2. Припинення діяльності ВАТ у примусовому порядку ... 33
Висновки ... 36
Список використаних джерел ... 38

Для придбання курсової роботи "Правове становище відкритого акціонерного товариства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове становище відкритого акціонерного товариства"

Курсова робота "Правове становище відкритого акціонерного товариства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове становище відкритого акціонерного товариства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове становище відкритого акціонерного товариства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове становище відкритого акціонерного товариства" і призначений виключно для пошукових систем.

Самогубства поліцейських - Незважаючи на відмінності законів, організаційних структур, рівня життя, суть поліцейської роботи і виникаючі супутні складності залишаються приблизно однаковими для поліцейських всіх країн. У 1994 р. в Вашингтоні під редакцією співробітників Академії ФБР був випущений збірник статей "Law Enforcement Families: Issues and Answers" (Сім'ї співробітників правоприменительних органів: питання і відповіді). Книга присвячена різним аспектам негативного впливу поліцейської роботи на відносини в сім'ї, але зачіпає і більш широкі проблеми. Публікація Дж. Джейника і "Х. Кравіца Police. Справи про примусовий обмін -  Примусовий обмін часто має місце після розірвання браку, коли дружини не можуть досягнути мирного розв'язання питання про обмін. Аналогічна ситуація складається при спільному мешканні чоловіків з батьками.  Згідно ч. 3 ст. 72 ЖК РФ, якщо між наймачем житлового приміщення за договором соціального найма і що проживають спільно з ним членами його сім'ї не досягнуто угода про обмін, будь-який з них має право вимагати здійснення примусового обміну займаного житлового приміщення в судовому порядку. При цьому враховуються заслуговуючий уваги доводи і законні інтереси осіб, що проживають в обмінюваному житловому. Примусова госпіталізація громадянина в психіатричний стаціонар -  Заява про примусову госпіталізацію або про продовження терміну примусової госпіталізації громадянина, страждаючого психічним розладом, подається в суд представником психіатричного стаціонара по місцю знаходження психіатричного стаціонара, в якого вміщений громадянин (ч. 1 ст. 302 ГПК).  Предмет доведення у справах про примусову госпіталізацію або продовження терміну госпіталізації:  1) наявність основ для примусової госпіталізації, продовження терміну примусової госпіталізації, примусового психіатричного огляду. Законом передбачені основи для примусової госпіталізації громадянина, страждаючого. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЦИВІЛЬНА - така, що покладається на громадянина або соціалістичну організацію обов'язок відшкодувати майновий збиток, заподіяний невиконанням договірних і інших зобов'язань, а також здійсненням яких-небудь інакших протизаконних дій. п. (див. Відшкодування шкоди, Збитки), є методом державного впливу на учасників цивільних правовідносин, не виконуючих своїх обов'язків по відношенню до управомоченним осіб. Невиконання цих обов'язків є порушенням розпоряджень радянських законів. Будучи одним з важливих коштів здійснення вимог економічних законів, діючих в соціалістичному суспільстві, інститут Нарівні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове становище відкритого акціонерного товариства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПОРАДА ЄВРОПИ - перша європейська міжурядова організація, створена після Другої Світової війни. Його Статут був підписаний і ратифікований в 1949 г Цілями С.Е. є забезпечення все більш тісних зв'язків між державами-членами для зашиті і реалізації їх ідеалів і принципів, сприяння перетворенню Європи в демократичний і безпечний простір, захист і зміцнення плюралістичної демократії і прав людини, розвиток і зміцнення європейської самосвідомості для формування європейської культурної ідентичності. На 1 травня 1996 г в С.Е. входило 36 держав-членів, в т.ч. Росія (прийнята на початку 1996 г). Умовами. КОНСТИТУЦІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - 1) позитивна відповідальність - покладання на суб'єктів конституційно-правових відносин обов'язку виконувати певні задачі в інтересах раціонального розвитку вказаних відносин і відповідати перед іншим суб'єктом за свою діяльність (наприклад, голова парламенту відповідає за організацію його роботи, тобто діє "під свою відповідальність"). Уряд може нести відповідальність перед президентом країни і (або) парламентом, депутат - перед виборцями і т.д.; 2) негативна відповідальність, тобто за дії, що суперечать закону. Цей вигляд К.о. виражається в наборі санкцій або заходів К.о. Редакція общероссийского періодичного друкарського видання - редакція періодичного друкарського видання, поширюваного на територіях половини або більш ніж половини суб'єктів Російської Федерації. Законодавцем розрізнюються державні і недержавні редакції общероссийских періодичних друкарських. (Див., наприклад, ст. 47 Федерального закону "Про вибори Президента Російської Федерації". До державних відносяться редакції, засновниками (соучредителями) яких є державні органи, організації, установи і (або) які фінансувалися не менш ніж на 15 відсотків бюджету відповідної редакції за рік, попередній дню офіційного опублікування (публікації) рішення про.
У вступі курсової "Правове становище відкритого акціонерного товариства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СУДЕБНИК ІВАНА IV (1550 р.), АБО ЦАРСЬКИЙ СУДЕБНИК - збірник законів, складений в 1550 р. У С. Івана IV повторювані майже все 68 статей Судебника Івана III, але З Івана IV, що включає 100 статей, більш повний. Складання Судебника було направлене на зміцнення царської влади, на обмеження влади бояр. Склад судової влади в Судебнике Івана IV розширений: крім осіб, перерахованих в Судебнике Івана III, суддями є т.ж. дворецькі, скарбники, дяки і всякі приказні люди Майже всі ці особи до моменту видання першого судебника рахувалися ще холопами; тепер приказний елемент став грати вирішальну роль в суді; це означало посилення царсксй влади. Згідно з.

МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД ПРИ ТОРГОВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - самостійна постійно діюча арбітражна установа (третейський суд), що здійснює свою діяльність згідно з Законом Російської Федерації "Про міжнародний комерційний арбітраж" (липень 1993 р.). У міжнародний комерційний арбітражний суд можуть по угоді сторін передаватися: спори з договірних і інакших цивільно-правових відносин, виникаючі при здійсненні зовнішньоторгівельних і інакших видів міжнародних економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство хоч би однієї з сторін суперечки знаходиться за межею, а т.ж. спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об'єднань і організацій. ОБЛІК СПРАВ, що МАЮТЬ В ОФОРМЛЕННІ ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ І КАМЕНІ - Згідно з Правилами організації зберігання, комплектування, обліку і використання документів Архівного фонду Російської Федерації і інших архівних документів в державних і муніципальних архівах, музеях і бібліотеках, організаціях Російської академії наук, затвердженим наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 18.01.2007 № 19, архів, що зберігає справи, що мають в оформленні або в додатку до них дорогоцінні метали і камені, відповідно до законодавства Російської Федерації реєструється у відповідній інспекції пробірного нагляду Міністерства фінансів Російської.
Список літератури курсової "Правове становище відкритого акціонерного товариства" - більше 20 джерел. Деперсоналізация - (лати. de - префікс, що означає відділення, видалення, скасування, а також зниження, рух вниз; persona - особистість, персона) - 1. в психопатології - порушення самоосознавания у вигляді відчуження різних аспектів власного Я (Duga, 1898). Іншими словами, при деперсонализации самі психічні акти і/або їх змістовні аспекти, що відображають різні сторони активності власної особистості, того, що індивід безпосередньо сприймає як свій власний Я (тіло, психічні процеси і стану, органічні відчуття, сприйняття, спонуки, дії, почуття власного Я і його активність, різні зовнішні об'єкти, на які. МЕТОДИКА ГРУПОВОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ І ТРЕНИНГОВОГО НАВЧАННЯ "ТЕПЛІ КЛЮЧІ" ЕЙДЕМИЛЛЕРА І ВОВКА. - Назва "Теплі ключі" (заняття проводилися в Теплих Ключах біля м. Бішкека) відображає з'єднання процесів безпосереднього переживання і розуміння в ході групового тренінгу на основі резонансної взаємодії двох навперемінно працюючих груп, виникаючого в атмосфері взаємної підтримки і довір'я, в умовах єдиного психотерапевтичного простору. Учасники розбиваються на дві малі, рівні по чисельності групи. За домовленістю роботу починає одна з груп - А, інша - Би - в цей час спостерігає за її діями, знаходячись за колом. Через 1,5-2 години групи міняються місцями і т. д. Таким чином.

КЛАПАРЕД - (Claparede) Едуард (1873-1940) - швейцарський психолог, фахівець в області прикладної психології. психології розвитку, психології утворення, затримки розумового розвитку. Фундатор асоціації прикладної психології. Освіту отримав в Женевському ун-ті (д-р медицини, 1897). Услід за вивченням природних наук і медицини К. звернувся до вивчення психології. Навчався в Женевському ун-ті у свого близького родича, Теодора Флероя, з яким згодом довгі роки співробітничав і змінив його на посаді професора психології Женевського ун-та в 1915 р. (залишався в цій посаді до кінця своїх днів). У 1901 р. спільно з Т.
Посилання в тексті роботи "Правове становище відкритого акціонерного товариства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СИМПТОМАТИЧНІ ПСИХОЗИ - психози, виникаючі протягом різних соматичних, інфекційних хвороб і інтоксикацій і що є симптомом основного захворювання. Не всі психози, що розвиваються при соматичних, інфекційних захворюваннях і інтоксикаціях, є симптоматичними. Нерідкі випадки, коли соматична хвороба провокує ендогенное психічне захворювання (шизофренія, маніакально-депресивний психоз і інш.). У залежності від тривалості і інтенсивності діючої на організм шкідливості психози можуть протікати з екзогенними розладами, ендогенними картинами, а також залишати після себе ті або інакші органічні симптоми. У цей час. Дослідження експресії людини в спілкуванні: соціально-психологічна концепція В. А. Лабунської - Дане науч. напрям соціальної психології О. почав розроблятися з 1970-х рр. в рамках школи А. А. Бодальова. Перші роботи торкалися проблеми умов і чинників успішного пізнання виразних компонентів станів людини. До кінця 1980-х рр. було окреслене предметне поле нової галузі психол. науки психології невербального . Методологією досліджень є інтеграція ідей психології соціального пізнання, соціальний конструкционизма, семиологии і особово-динамич., структурно-функц. підходів до невербальному вираження, експресивної поведінки особистості. У процесі розвитку напряму було запропоноване трактування. ВІК - в психології - категорія, що означає якісно специфічний рівень розвитку онтогенетического - тимчасові характеристики індивідуального розвитку (-> вік хронологічний; вік психологічний). Треба розрізнювати процеси вікового (онтогенетического) і функціонального розвитку - в рамках окремих процесів психічних. Для останнього характерні відносно часті, парциальні зміни, накопичення яких і створює передумови для якісних вікових зсувів в дитячій свідомості і особистості. У ряді концепції вік розглядається як суммация різнорідних явищ зростання, общесоматического, статевого і.

ПЕРЕДЧАСНЕ ИЗЛИТИЕ НАВКОЛОПЛІДНИЙ ВОД - розрив плодних оболонок і излитие навколоплідний вод до початку родової діяльності. Частота цього ускладнення при донесеній вагітності становить 12 - 15 %, при недонесеній - 30 - 53 % від числа родів. При донесеній вагітності передчасне излитие вод спостерігається частіше в тих випадках, коли предлежащая частину плоду не заповнює вхід в малий таз і не утвориться пояс зіткнення, що розділяє навколоплідний води на передні і задні - при вузькому тазі, тазових предлежаниях, поперечних і косих положеннях плоду, вираженому розгинанні головки плоду. При цьому велика кількість навколоплідний вод. ТУРЕТТА СИНДРОМ - (синдром Жілль де ла Туретта, описаний французьким неврологом G. A. E. B. Gilles de la Tourette, 1857-1904) - особлива форма тика, що відноситься до так званих миоклоническим синдромів. Можливі причини: невропатія, психопатія, органічна поразка головного мозку (смугастого тіла); спадкова форма захворювання виникає внаслідок порушення розвитку базальних ганглиев і їх зв'язків з лобною корою і лимбической системою. Гиперкинези виникають внаслідок посилення дофаминергической передачі в області смугастого тіла. Захворювання частіше виявляється у віці 5-15 років. Хлопчики страждають в 2-3 рази. ТРАХОМА - хронічне інфекційне захворювання коньюнктиви і рогівки, яке характеризується инфильтрацией її, розвитком фолікулів і утворенням рубців. Збуджувач трахоми - найпростіші, один з різновидів хламидий. Захворювання починається поступово, непомітно; здивовуються обидва очі, характерна більш виражена поразка коньюнктиви верхнього віку. Відчуття тягаря, засоренности очей, висока стомлюваність, потовщення і легке опущення верхнього віку. Ускладнення: гнійний бактерійний кон'юнктивіт, гнійний дакриоцистит (запалення слізного мішка), гнійна виразка рогівки. У виході важкого тривало. Мислення соціальне - мислення, орієнтоване на пізнання соціальної дійсності, тобто людей і соціальні групи і ситуації, взаємовідносини людей. Визначається, як вважають, наступними чинниками: (Аронсон, Уїлсон, Ейкерт, 2002): 1. в своєму соціальному мисленні люди частіше за все керуються прагненням мати позитивну самооценку, ніж потребою бути об'єктивними; 2. люди звичайно реагують не на соціальну ситуацію, як таку, а на те, як вони собі її предсталяют відповідно до соціальних когнитивними схем; 3. соціальний вплив на думки, почуття і дії є звичайно більш значущим, ніж індивідуальні детермінанти мислення і поведінки; 4.