Правовий режим конфіденційної інформації: цивільно-правовий аспект

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження правового режиму конфіденційної інформації ... 5
1.1. Цивільні права на інформацію ... 5
1.2. Поняття конфіденційної інформації ... 13
Розділ 2. Аналіз особливостей правового режиму конфіденційної інформації ... 20
2.1. Таємниця приватного життя ... 21
2.2. Обмеження доступу до інформації в інтересах слідства та судочинства ... 23
2.3. Службова таємниця ... 26
2.4. Комерційна таємниця ... 31
2.5. Професійна таємниця ... 33
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Правовий режим конфіденційної інформації: цивільно-правовий аспект" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правовий режим конфіденційної інформації: цивільно-правовий аспект"

Курсова робота "Правовий режим конфіденційної інформації: цивільно-правовий аспект" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правовий режим конфіденційної інформації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правовий режим конфіденційної інформації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правовий режим конфіденційної інформації" і призначений виключно для пошукових систем.

РЕФЕРЕНДУМНИЙ ПРОЦЕС - передбачені законодавством процедури (порядок) призначення, підготовки і проведення референдумів в РФ. Учасниками Р.п. є громадяни, що володіють правом на участь в референдумі, правому на ініціювання проведення референдуму, ініціативні групи громадян, комісії референдуму, а також органи влади (посадові особи), правомочні оголошувати дату проведення референдуму. Р.п. охоплює ряд послідовно сменяющих один одного стадій, до яких відносять: 1) стадію підготовки референдуму; 2) стадію проведення референдуму і 3) стадію реалізації прийнятого на референдумі рішення. Кожна з цих стадій в свою чергу.
РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТІВ - (лаг requisitum - необхідне) - сукупність обов'язкових відомостей даних, передбачена діючими правилами або законом для документів, без яких вони не можуть служити основою для здійснення операцій, відсутність яких позбавляє документ юридичної сили. До реквізитів бухгалтерського документа відносяться: найменування, дата складання, назва і адреса підприємства або організації, що заповнювало документ, вказівку сторін, що беруть участь в господарській операції, її зміст і основа, грошові і натуральні вимірювачі операції, підпису відповідальних осіб. У залежності від особливостей операцій документи.
ТРАНЗИТНИЙ ПРОХІД В МІЖНАРОДНІЙ ПРОТОЦІ - (лати. transitus - перехід, проходження) - згідно з положеннями Конвенції ООН по морському праву 1982 р. право свободи судноплавства і польоту з єдиною метою безперервного і швидкого транзиту через протоку, що використовується для міжнародного судноплавства, між однією частиною відкритого моря (виняткової економічної зони) і іншої. Зі своєї сторони, судна і літальні апарати при здійсненні даного права зобов'язані дотримувати загальноприйняті норми, процедури і практику, безпеку, що стосується на морі, а також діючі правила польотів і використання радиочастот; виділених для передачі сигналів.
МАРШАК Самуїл Яковльович - (1887-1964) - поет, драматург, перекладач, теоретик і критик дитячої літератури, театру. У 1918 включився в педагогічний експеримент, що проводився по концепції С.Т. Шацкого в дитячій колонії під Петрозаводськом. У 1920 в Краснодаре організував і очолив "Дитячий куток" - комплекс дитячих установ (школа, бібліотека, дитячі кухлі), що включав і один з перших в країні театрів для дітей, писав для нього п'єси-казки, в т.ч. "Кошкин будинок", "Теремок". З 1922 жил в Петрограде (Ленінграде). Разом з вченим-фольклористом О.І. Капіцей керував Студією дитячих письменників в Інституті.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правовий режим конфіденційної інформації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Єдині педагогічні вимоги - система норм і правил, заснованих на єдиних теоретичних і методичних підходах і прийнятих всіма учасниками педагогічного процесу до неухильного виконання. Ці норми і правила викладаються в статутах і положеннях про школу і її окремі структури, в правилах внутрішнього розпорядку, правилах для учнях, розкладі, графіках учбового року, а також в загальних вимогах до орфографічного режиму, ведіння зошитів, щоденників, журналів, до ритуалу приходу вчителя в клас, початку і кінця уроку і т.д. Наявність реально діючих єдиних педагогічних вимог забезпечує стійкий зв'язок всіх.
СУЛЕЙБАВА - Династія емиров Кацини (Нігерія). Перебуває при владі з 1906 р. Клан Сулейбава затвердився у влади в Кацине в 1906 р., змінивши той, що правив тут протягом ста років клан Далазава. Цей переворот стався по волі англійської колоніальної адміністрації, якою розділ клану Мухаммад Дікко зробив численні послуги. У січні 1907 р. він в урочистій обстановці був проголошений емиром самим губернатором Лугардом. У подальші роки Мухаммад Дікко зумів закріпити за своєю сім'єю всі найважливіші посади в територіальному управлінні (так, його старший син Усман Голого був призначений начальником.
Хрульов Степан Олександрович - Хрульов (Степан Олександрович, 1807 - 1870) - відомий бойовий генерал. Виховувався в тульском Александровськом університеті, звідки випущений в кінну артилерію; бойовий терен початків в польській війні 1831 р., знаходячись в загоні генерала Крейца; під час угорської війни 1849 р. командував передовим загоном авангарду головної армії. У 1853 р. Х. взяв участь в експедиції проти кокандцев; при облозі міцності Ак-Мечеть управляв облоговими роботами і вів на приступ штурмові колони. При початку східної війни він був посланий до військ князя Горчакова в Дунайськиє князівства; особливо відрізнився.
У вступі курсової "Правовий режим конфіденційної інформації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ИМАД-ШАХИ - Династія султанів Берара (Індія), що правила в 1490-1572 рр. Державу имад-шахів - один з п'яти султанатов, виниклих на розвалині деканської держави Бахманідов. Династія була заснована Фатх-Аллахом Імад ал-Мульком, вродженим брахманом Віджайянагара, який в молодості був захоплений в полон і вихований як мусульманин. Довгий час він служив губернатору Берара Абд ал-Кадир Ханджа-хану, а в правління бахманидского султана Мухаммад-шаха III успадковував своєму господарю. У 1490 р. Фатх-Аллах проголосив себе незалежним правителем і прийняв титул имад-шаха. У 1504 р. йому успадковував син Яскраво-червона.

ВОЛЬТЕР (VOLTAIRE), Франсуа Марі Аруе - (рід. 21 нояб. 1694, Париж - розум. 30 травня 1778, там же) - найславнозвісніший франц. письменник і філософ епохи франц. Освіти; в 1750 - 1752 знаходився при дворі Фрідріха II, з 1858 жил в своєму маєтку Ферне (поблизу Женеви), неодноразово приїжджав у Францію, випробував вплив філософії англ. Освіти. Вважав, що пізнання трансцендентного (напр., при розв'язанні питання відносно безсмертя душі і свободи людської волі) неможливо, і особливо завзято боровся з церквою изза її догматизму. У противагу Руссо він всіляко підкреслював цінність культури і в своєму "Essai sur les moeurs et.
СУТЬ  ТЕХНІЧНОГО  ЗНАННЯ   -  характерна  особливість технічного знання, заснована на інтерпретації природної реальності, що має  переважно  прикладний  характер  і  вирішальна  практичні задачі.  Якщо  "чиста"  наука прагне  до  виявлення  загальних  закономірностей природи, то прикладна - до практичного їх вираження (до матеріалізації). Якщо "чиста" наука складається з переважно теоретичних конструкцій, то прикладна - доповнюється технологією, яка трактується як спосіб матеріалізації загальних природних закономірностей. Технічні науки (теорія  опору матеріалів, теорія машин і механізмів і.
Список літератури курсової "Правовий режим конфіденційної інформації" - більше 20 джерел. ECONOMIC MAN. Економічний чоловік - (omo economicus). Уявлення про людину як про  раціонально мислячого суб'єкта при визначенні ним своїх економічних цілей і прийнятті рішень відповідно поставленим цілям. Підприємець,  наприклад,  задається  метою  отримати  максимальний прибуток і відповідно коректує обсяг свого виробництва і ціну своєї продукції для досягнення цієї мети. Споживач же намагається максимізувати корисність і визначає свій вибір товару в залежності від свого смаку і ціни на цей товар. Розглянемо графік. За допомогою цього графіка.
крива прибутковості - Графік, що відображає тимчасову структуру процентних ставок шляхом зображення доходів по всіх облігаціях аналогічної якості з термінами погашення, що варіюють від самого короткого до самого тривалого. Крива, що Вийшла в результаті показує, чи є процентні ставки по короткострокових кредитах більш високими або більш низькими, ніж довгострокові процентні ставки. Якщо короткострокові ставки нижче, то така ситуація називається позитивній кривій прибутковості (positive yield curve). Якщо короткострокові ставки вище, то така ситуація називається негативній (оберненої) кривій прибутковості (negative.

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ В РОСІЇ - в новітній час почав функціонувати в 1989, коли Зовнішекономбанк СРСР став проводити щомісячні валютні торги. У 1991 був прийнятий перший нормативний акт - постанова Уряди "Про випуск і обіг цінних паперів в фондових біржах СРСР". Система регулювання фондового ринку в Росії пройшла два етапи. Перший етап (1992-96) характеризується тим, що головним регулюючим органом з боку держави виступало Міністерство фінансів, на яке було покладене нормативно-методичне забезпечення, ліцензування і контроль за діяльністю інвестиційних інститутів. Другий етап почався в 1996, коли значна.
Посилання в тексті роботи "Правовий режим конфіденційної інформації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ - Ті відмінності, які статистично розподілені в популяції таким чином, що при розгляді великого числа людей вони можуть використовуватися як відмінні риси чоловіків і жінок. Тут є три потенційних сфери: (а) див. первинні статеві ознаки; (би) див. повторні статеві ознаки і (в) мислительні і емоційні паттерни і соціальні моделі поведінки. Відмінності між підлогами меншають по мірі просування від (а) до (в). Ніхто не оспорює відмінності в первинних статевих ознаках, але цей термін рідко вживається в цьому значенні (якщо взагалі вживається). Відмінності, що спостерігаються у повторних статевих ознаках, як.
ГЕЛЛЕРШТЕЙН СОЛОМОН ГРИГОРІЙОВИЧ - (1896-1967) - сов. психолог і психотехник, вніс вагомий внесок в психологічно орієнтовані науки про труд: психологію труда, психотехнику, авіаційну психологію, відбудовну трудотерапию, інженерну психологію і ергономіку, а також в підготовку кадрів по цих дисциплінах. Разом з своїм вчителем і колегою І. Н. Шпільрейном в 1920-30-е рр. організували, ідейно і науково очолили разюче по розмаху і різноманітності змісту психотехническое рух в СРСР. Г. розумів і розвивав психотехнику як здійснення практичних, технічних цілей психологічними коштами. Ісследованія Г. присвячені слід. проблемам: 1) закони.
ЛЮБОВ - 1. Висока міра емоційно позитивного відношення, що виділяє його об'єкт серед інш. і що вміщує його в центр життєвих потреб і інтересів люблячого. У залежності від об'єкта Л. розрізнюють Л. до батьків, дітей, чоловіка, батьківщини, професії, науки, музики і інш. 2. Інтенсивне, напружене і відносне стійке почуття людини до людини протилежної підлоги, глибинною основою якого є сексуальні потреби. Л. в своїх психологічних характеристиках є суспільно-історично зумовленим почуттям, що своєрідно відображає соціальні відносини і особливості культури, виступаючим як етична основа відносин в.

ЧУМА - (plague) - 1. Епідемічне захворювання, що характеризується високою смертністю. 2. Гостре епідемічне захворювання щурів і деяких диких гризунів, що викликається бактеріями вигляду Yersinia pestis; переносчиком його є пацючі блохи. Однією з форм захворювання, що найчастіше зустрічаються є бубонна чума (bubonic plague); інкубаційний період для цієї хвороби складає від 2 до 6 днів. Симптомами захворювання є головний біль, підвищення температури, слабість, болі в кінцівках і делирий, нарівні з якими у людини розвивається гостре надзвичайно хворобливе серозно-геморрагическос запалення лімфатичних вузлів (див.
МІД М. - (1901-1978) - американський антрополог, професор Ієльського і Колумбійського університетів, ученица Ф. Боаса (див.) і Р. Бенедікт (див.). Центральною темою наукового пошуку М. було дослідження своєрідності культурного характеру суспільної свідомості етноса, під яким вона розуміла сукупність закономірностей психічного життя людей, зумовлених культурою. Ради цього М. протягом 25 років здійснювала польові дослідження архаїчних культур і народів з допомогою спеціально розроблених нею методик. М. показала велику різноманітність культур різних народів, а також вирішальну роль культури в формуванні.
МАСОВА ВИЩА ОСВІТА - (mass higher education) - національна система вищої освіти, що перейшла від " надання умов лише вузькій меншині відповідної вікової групи до обліку безупинно зростаючого населення і зрештою що включає більшість жителів. У Великобританії в 1950-е рр., коли не більше за 5% вікових групи було охоплено вищою освітою, противники розширення говорили словами Кингслі Армса: "Більше буде означати гірше". Однак в багатьох країнах подібні елітарні концепції загалом поступилися місцем прихильникам масової вищої освіти. У США і Японії ним охоплено вже понад 50% відповідної вікової групи.
ЛЕНІНІЗМ - (LENINISM) В.І. Ленін, російський революційний лідер, не є автором якої-небудь систематичної теорії, однак деякі з його політичних доктрин користувалися певним впливом в соціології. Його аналіз робочого руху (Lenin, 1902) показав, що стихійно робітники здатні виробляти лише реформістський ідеї, направлені на поступове поліпшення долі робочого класу при капіталізмі, а не на знищення капіталістичної системи. Тред-юніонізм, з цієї точки зору, являє собою реформізм par excellence, оскільки цілі підвищення рівня оплати і поліпшення умов труда, а також прагнення переконати уряд провести.