Правовий статус адвокатських об'єднань та порядок їх реєстрації

(курсова робота з дисципліни "Судові та правоохоронні органи")

Вступ.....3
Розділ 1. Адвокатське об'єднання, як організаційна форма адвокатської діяльності.....5
1.1. Форми організації адвокатської діяльності в Україні.....5
1.2. Основні засади діяльності адвокатського об'єднання: значення статуту адвокатського об'єднання; права та обов'язки адвокатського об'єднання, як юридичної особи.....15
Розділ 2. Державна реєстрація адвокатського об'єднання як головна передумова його діяльності.....20
2.1. Порядок реєстрації адвокатського об'єднання.....20
2.2. Порядок виключення з реєстру адвокатського об'єднання.....26
Висновки.....30
Список використаної літератури.....33

Для придбання курсової роботи "Правовий статус адвокатських об'єднань та порядок їх реєстрації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правовий статус адвокатських об'єднань та порядок їх реєстрації"

Курсова робота "Правовий статус адвокатських об'єднань та порядок їх реєстрації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правовий статус адвокатських об'єднань та порядок їх реєстрації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правовий статус адвокатських об'єднань та порядок їх реєстрації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правовий статус адвокатських об'єднань та порядок їх реєстрації" і призначений виключно для пошукових систем.

ПАРЛАМЕНТ - загальнодержавний представницький законодавчий орган буржуазії в капіталістичних країнах. У епоху вільної конкуренції П. поміщався центральну в механізмі буржуазної держави (див.). З переростанням промислового капіталізму в імперіалізм основним знаряддям диктатури буржуазії стає уряд (див.), а значення П. падає (див. Парламентаризм). Історичними прерогативами (див.) буржуазних П. є право прийняття законів, вотування бюджету і контроль над урядом. У період імперіалізму ці повноваження П. перетворилися в фікцію. П. по суті не законодавствують, а штампують законодавчі пропозиції урядів, причому найбільш яскраве. ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ - транспортний злочин, передбачений ст. 264 УК РФ і представляюче собою порушення особою, керуючою автомобілем, трамваєм або іншим механічним транспортним засобом, правил дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів, спричинення, що призвело по необережності тяжкого або середнього тягаря шкоди здоров'ю людини або спричинення великого збитку. Предмет злочину - автомобіль, трамвай або інший механічний транспортний засіб, під яким в прим. до ст. 264 УК РФ розуміється тролейбус, трактор, інакша самохідна машина, мотоцикл і інакші механічні транспортні засоби. Під механічним транспортним. ДВІЙЧАСТЕ ГРОМАДЯНСТВО - наявність одночасно громадянства (підданства) двох держав. Состояніє Д. м. може виникнути в наступних випадках. Перший пов'язаний з колізією законодавства двох держав, кожне з яких в певній ситуації підкреслює свій пріоритет. Наприклад, батьки дитини мають різне громадянство, а в їх державах встановлене правило: якщо один з батьків є громадянином даної держави, то і дитина є громадянином цієї держави. Якщо держави не визнають за своїми громадянами громадянства іншої держави і не приходять до угоди, то кожне з них буде вважати дитину своїм громадянином і Але якщо держави готові визнати, що у. ЗАКОНОДАВСТВО - 1) діяльність вищих органів державної влади по виданню законів (див.), один з основних методів здійснення державою своїх функцій. 3. СРСР здійснюється виключно Верховною Порадою СРСР (див.), 3. союзних і автономних республік - Верховними Радами цих республік (див. Верховна Порада республіки). Юридичною базою 3. СРСР є Конституція СРСР (див. Радянська Конституція). Законодавчий процес складається із законодавчої ініціативи (див. Право законодавчої ініціативи), обговорення законопроекту (див.), прийняття закону і опублікування закону (див.). Прийнявши законопроект, що поступив до свого розгляду, Верховну.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правовий статус адвокатських об'єднань та порядок їх реєстрації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗАБОРОНА ТОРТУР, А ТАКОЖ ЖОРСТОКИХ, НЕЛЮДЯНИХ АБО ПРИНИЖУЮЧИХ ДОСТОЇНСТВО ВИДІВ ЗВЕРТАННЯ І ПОКАРАННЯ - абсолютна норма міжнародного права, тобто жодна держава, згідно ст. 4 Міжнародного пакту про цивільні і політичні права і ст. 2 Конвенції проти тортур і інших жорстоких, нелюдяних або принижуючих достоїнство видів звертання і покарання, не може послатися ні на надзвичайний стан, ні на виняткові обставини, включаючи стан війни або її загрозу, для виправдання застосування тортур; точно так само для офіційних осіб не може служити виправданням тортур наказ вищестоящого начальника або державної влади. Боротьба із застосуванням тортур є одним з головних пріоритетів правозахисної діяльності ООН. Ст. 5. СЕКРЕТАР - ДРУКАРКА - Посадові обов'язки. Виконує технічні функції по забезпеченню і обслуговуванню роботи керівника підприємства або його підрозділів. Отримує необхідні керівнику зведення від підрозділів або виконавців, викликає за його дорученням працівників. Організує телефонні переговори керівника, приймає і передає телефонограми, записує в його відсутність прийняті повідомлення і доводить до відома керівника їх зміст. Здійснює роботу по підготовці засідань і нарад, що проводяться керівником (збір необхідних матеріалів, сповіщення учасників про час, місце, порядок денний засідання або наради, їх реєстрація), веде і. ОСОБЛИВІ ВИДИ МИТА - види митного збору, яка згідно з Законом РФ від 21 травня 1993 р. № 5003-1 "Про митний тариф" можуть тимчасово застосовуватися до товарів, що увозяться з метою захисту економічних інтересів РФ. Порядок їх використання визначається спеціальними законоположеннями. Так, ст. 7 згаданого Закону свідчить, що до товарів, що увозяться можуть тимчасово застосовуватися: а) спеціальне мито; б) антидемпінгове мито; в) компенсаційне мито. Вказані види мита - форма оперативних коштів регулювання зовнішньоекономічної діяльності: вони виходять за рамки звичайних митних заходів, хоч в основі їх впливу.
У вступі курсової "Правовий статус адвокатських об'єднань та порядок їх реєстрації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РОБОТИ ГАЗОСВАРОЧНИЕ - роботи з використанням зварювальних газів (кисня, ацетилену, пропан-бутану). При виконанні цих робіт необхідно дотримувати наступні правила безпеки. Редуктор вважається несправним в наступних випадках: несправний манометр (не пройшов щорічну перевірку, вибите скло, відсутня червона межа граничного тиску і т. д.); не працює запобіжний клапан або несправна різьблення на накидной гайці; повністю вивернений регулювальний гвинт, і газ проходить в камеру робочого тиску і т. д. загальна довжина рукавів повинна бути не більше за 30 м (при провадженні монтажних робіт як виключення до 40 м). на.

ПРИСЯЖНІ ЗАСІДАТЕЛІ - громадяни РФ, включені в списки П.з. і покликані у встановленому законом порядку до участі в розгляді судом справи. Списки П.з. (загальні і запасні) складаються крайовою, обласною, районною, міською адміністрацією щорічно. Кількісний склад списків визначається з урахуванням представлень голів відповідних судів, що визначають необхідне число П.з. для нормальної роботи суду. До кандидатів в П.з. пред'являються більш жорсткі вимоги, ніж до народних засідателів. Так, крім вікового обмеження (не молодше за 25 років) в списки П.з. не включаються обличчя, не внесені в списки виборців попередніх виборів. КОНСТИТУЦІЇ ІМПЕРАТОРСЬКІ - (constitutiones principum) - укази римських принцепсов (див. Прінципат). К. і. спочатку не мали формально сили закону, а ставали обов'язковими в силу империума (вищої адміністративної або військової влади) принцепса. У період домина-та (абсолютної монархії, з кінця 3 в.) К. і. придбали значення законів і нерідко називалися leges. У епоху принципата До- і. видавалися в 4 основних формах: 1) едикти - загальні розпорядження (на відміну від едиктов республіканських магістратів, вони не були програмою діяльності, обов'язковою тільки для їх магістрату, що видав, а представляли розпорядження.
Список літератури курсової "Правовий статус адвокатських об'єднань та порядок їх реєстрації" - більше 20 джерел. СІМЕЙНА ТЕРАПІЯ - (або психотерапія) (англ. family therapy) - модифікація відносин між членами сім'ї як системи за допомогою психотерапевтичних і психокоррекционних методів і з метою подолання негативної психологічної симптоматики і підвищення функціональності сімейної системи. У С. т. психологічні симптоми і проблеми розглядаються як результат неоптимальних, дисфункциональних взаємодій членів сім'ї, а не як атрибути к. члена сім'ї ("пацієнта, що ідентифікується "). Як правило, С. т. реалізовує не интра-, але интерперсональний підхід до розв'язання проблем; задача складається в тому, щоб. СИРИНГОМИЕЛИЯ - повільно прогресуюче органічне захворювання нервової системи, що характеризується появою диссоциированних порушень чутливості, периферичних парезов трофічних розладів, а також наявністю дизрафического статусу. У основі сирингомиелии лежить дефект розвитку спинного мозку з частковим переродженням або дефектами заращения шва (задньої щілини). У речовині спинного мозку знаходять незаращение центрального каналу, розвиток порожнин, наповнених серозной рідиною і покритими епендимарними елементами (гидромиелия). У деяких випадках порожнини не пов'язані з центральним каналом, а розташовані в.

ФРАНК - Семен Людвігович (1877 - 1950) - російський релігійний філософ і психолог. Професор Саратовського і Московського ун-тов. У 1922 р. був висланий разом з великою групою філософів, письменників і суспільних діячів з Радянської Росії. До 1937 р. жил в Берліні, де викладав в Берлінськом ун-ті. Входив до складу організованої Н.А. Бердяевим Релігійно-філософської академії. Брав участь у виданні журналу Шлях. У 1930 р. опублікував статтю Психоаналіз як світогляд, в якій відмітив натуралістичні орієнтації психоаналізу і проаналізував відмінність між духовним і психічним. Протягом багатьох років.
Посилання в тексті роботи "Правовий статус адвокатських об'єднань та порядок їх реєстрації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Кореляція і регресія - (correlation and regression) Рассмотреніє К. і Р. будується навколо наступних осн. питань: а) чи існує між змінними X і Y такого роду зв'язок, що по відомих нам значенням X ми могли б, принаймні з розумною мірою точності, передбачити значення Y? б) Яка сила (або тіснота) цього зв'язку між змінними X і Y? в) При умові існування такого зв'язку між X і Y, по-якому оптимальне правило (або, виражаючись математично, рівняння) для прогнозу Y по X і наскільки добре воно обгрунтовано? Коли ми займаємося оцінкою тісноти або міри зв'язку (суворо говорячи, міри лінійного зв'язку), ми маємо справу з "К. Термін Р.". МАК-ДАУГАЛЛ Вільям - (1871-1938) - англо-американський психолог, один з фундаторів соціальної психології (ввів цей термін в 1908), авт. концепції гормической психології. Освіту отримав в Ун-ті королеви Вікторії (бакалавр, магістр, 1890), потім вчився в Кембріджськом ун-ті (бакалавр гуманит. наук, 1894; бакалавр мед. наук, бакалавр хімії, магістр гуманит. наук, 1897). З 1894 по 1898 р. вивчав медицину в госпіталі Св. Фоми в Лондоні. У 1898 р. супроводив в кач. лікаря групу фахівців Кембріджської антропологічної експедиції в Австралію і на острови Торресова протоки, де здійснював психол. діагностику місцевих жителів. ЗЕНЬКОВСКИЙ - Василь Васильович (1881 - 1962) - російський філософ, психолог, релігійний і суспільний діяч Росії і російського зарубіжжя. Закінчив Київський ун-т св. Володимира, де вчився у Г.К. Челпанова, дружні відносини з яким підтримував протягом багатьох років. Працював директором Київського фребелевского ин-та Дошкільного виховання. З 1912 р. приват-доцент, а потім професор Київського ун-та. У 1919 р. - міністр культури і віросповідання в уряді Скоро-падського. Емігрував в Югославію, потім в Прагу. З 1927 р. - в Парижі, де був зав. кафедрою філософії і деканом Свято-Сергиевской духовної академії, Керував.

ОРХИТ - запалення яєчка. Частіше зустрічається при епідемічному паротите, грипі, туберкульозі. Туберкульозний орхит розвивається звичайно внаслідок поширення запального процесу з додатку на яєчко. Асептичний орхит виникає після травми яєчка. Гострий неспецифічний орхит починається з появи різкого болю в яєчку, збільшення його розмірів, підвищення температури тіла. Яєчко хворобливо при пальпации, шкіра мошонки над ним гаряча на дотик, набрякла, гиперемирована. Можуть виникати сильні болі по ходу насіннєвого канатика, температура тіла підіймається до 39 - 40 °З, відмічається озноб, в крові виявляється лейкоцитоз. ГЕМОФІЛІЯ - спадкова хвороба, що характеризується підвищеною кровоточивостью. При гемофілії порушений внутрішній механізм згортання крові внаслідок дефіциту VIII, IX і XI чинників згортання крові. Виділяють гемофілію А (недостатність VIII чинника згортання крові), гемофілію В (недостатність IX чинника згортання крові), що передаються по рецессивному, зчепленому з підлогою типу успадкування (боліють чоловіки, жінки є носительницами гена гемофілії) і гемофілію З (недостатність XI чинника згортання крові) - рідке захворювання з аутосомно-домінантним типом успадкування (боліють чоловіки і жінки). Тягар. ПИРСОН - (Pearson) Карл (1857-1936) -англійський математик і біолог, філософ-позитивіст. Творець методів оцінки і вимірювання в біології і психології. Вважається одним з батьків сучасної статистики. Професор прикладної математики і механіки (1884-1911), а потім євгеніки (1911-1933) Лондонського ун-та. Заслужений професор, професор геометрії Грешем-Коледжа (1891 - 1894). Чл. Королівського суспільства (1896). Поч. д-р ряду ун-тов Англії. Нагороджений Королівським суспільством медаллю Дарвіна (1898); медаллю Хакслі Антропологічного інституту (1903). Фундатор і видавець журналу Biometrika. Математичну. ПЕРЕВТОМА - накопичення стомлення внаслідок неправильного режиму труда і відпочинку. Розрізнюють чотири міри П.: 1) поява втоми, що раніше була відсутнім, що починається, для якого характерні мале зниження дієздатності, при посиленому навантаженні, зниження часами інтересу до роботи, трудність засипати або прокинутися, відсутність зниження розумової працездатності. На цій стадії П. ще не потрібно компенсації зниження дієздатності вольовим зусиллям. До психогигиеническим заходів на цій стадії відносяться: упорядкування відпочинку, фізичні вправи, культурні розваги; 2) легке, яке характеризується помітним.