Правовий статус Національного банку України

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження правового статусу Національного банку України ... 5
1.1. Поняття про банківську систему ... 5
1.2. Загальна характеристика правової природи Національного банку України ... 12
Розділ 2. Аналіз особливостей правового статусу Національного банку України ... 17
2.1. Правовий статус Національного банку України ... 17
2.2. Основи взаємовідносин Національного банку України з вищими органами держави ... 18
2.3. Функції та операції Національного банку України ... 21
Розділ 3. Правові засади організації банківського нагляду та застосування юридичної відповідальності за порушення банківського законодавства ... 31
Висновки ... 36
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Правовий статус Національного банку України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правовий статус Національного банку України"

Курсова робота "Правовий статус Національного банку України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правовий статус Національного банку України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правовий статус Національного банку України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правовий статус Національного банку України" і призначений виключно для пошукових систем.

РАДЯНСЬКЕ МОРСЬКЕ ПРАВО - сукупність правових норм, регулюючих відносини, що складаються на морському транспорті і в області радянського торгового мореплавства. У основі С. м. п. лежить соціалістична система господарства і соціалістична власність на кошти транспорту. У С. м. п. отримує своє відображення політика Радянської держави, направлена на зміцнення і розвиток соціалістичного господарства і зовнішньоторгівельних відносин з іноземними державами, незалежно від відмінності соціальних систем. Істочникамі С. м. п. є: внутрішнє законодавство СРСР, міжнародні договори СРСР і санкціонований Урядом СРСР звичаї. ДОПИТ - процесуальна дія, що полягає в отриманні таких видів доказів, як свідчення свідків, експертів і обвинувачених на попередньому слідстві і в судовому розгляді відповідно до правил, встановлених радянським процесуальним законом. Д. виготовляється в порядку і формі, відповідному демократичним принципам радянського карного процесу, що забезпечує встановлення істини у справі і гарантуючому права допитуваному. Порядок Д. по карних і цивільних справах визначається УПК і ГПК союзних республік. Д. можуть виробляти тільки осіб, уповноважених на це законом. На попередньому слідстві Д. виробляють. РЕГРЕССНИИ ПОЗОВ - позов, тобто звертання до суду особи з вимогою про захист свого суб'єктивного права за допомогою дозволу суперечки між сторонами, заснований на праві регресу. Право регресу, або право зворотної вимоги виникає у випадках, коли між 3 суб'єктами існує не менше за 2 правовідносин, пов'язану таким чином, що вирішення питання про права і обов'язки суб'єкта одного (основного) правовідношення може вплинути на права і обов'язки суб'єкта другого правовідношення, але юридична можливість пред'явлення до останнього прямої вимоги відсутня. Регресна вимога похідна від основного зобов'язання. У основі Р.і. як. СІРА - (S) - тверда речовина жовтого кольору; в природі зустрічається як у вільному вигляді, так і у вигляді різних з'єднань. С. і ряд її з'єднань широко застосовуються в промисловості в основному для виробництва сірчаної кислоти, а також для отримання сульфатцеллюлози, барвників, світлового складів, порохов і інш. Сірчастий ангидрид застосовується як отбеливатель в паперовій і текстильній промисловості. Сульфат амоній використовують як добриво, гидросульфат кальцію - при отриманні целюлози з деревини, сульфат кальцію - в будівництві, медицині; сульфат міді при виробництві фарб, виделке шкір, в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правовий статус Національного банку України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Порушення порядку надання відомостей про виборців, учасників референдуму або списків виборців, учасників референдуму - адміністративне правопорушення, відповідальність за здійснення якого передбачена ст. 40-4 КоАП РСФСР у вигляді штрафу в розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати труда. Порядок надання відомостей про виборців, учасників референдуму або списків виборців, учасників референдуму регламентований в федеральних і регіональних законах про вибори і референдуми. У відповідності з п. 7 ст. 18 Федеральних закони "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в референдумі громадян Російської Федерації" формування і уточнення відомостей про зареєстрованих виборців, учасників. Цивільний кодекс Російської Федерації - 1) кодифікаційний законодавчий акт цивільного законодавства, регулюючий цивільні суспільні відносини; 2) в цей час діє ГК РФ в чотирьох частинах: ГК РФ (частина перша) від 30 листопада 1994 р. N 51-ФЗ з изм. і доп., внесеними Федеральними законами від 20 лютого 1996 р. N 18-ФЗ, 12 серпня 1996 р. N 111-ФЗ, 8 липня 1999 р. N 138-ФЗ, 16 квітня 2001 р. N 45-ФЗ, 15 травня 2001 р. N 54-ФЗ, 21 березня 2002 р. N 31-ФЗ, 14 листопада 2002 р. N 161-ФЗ, 26 листопада 2002 р. N 152-ФЗ, 10 січня 2003 р. N 15-ФЗ, 23 грудня 2003 р. N 182-ФЗ, 29 червня 2004 р. N 58-ФЗ, 29 липня 2004 р. N 97-ФЗ, 29 грудня 2004 р. N. ЖЕНЕВСЬКІ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ЖЕРТВ ВІЙНИ 1949 Г. І ДОДАТКОВІ ПРОТОКОЛИ ДО НИХ 1977 - найбільш важливі міжнародні багатосторонні угоди в області законів і звичаїв війни, направлені на захист жертв збройних конфліктів. Учасниками Ж.к. є більше за 170 держав. Женевські конвенції включають в себе чотири універсальних міжнародних договору: а) Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих в діючих арміях - зобов'язує її учасників підбирати на полі бою і надавати допомогу пораненим і хворим ворога, причому яка-небудь дискримінація відносно поранених і хворих по причинах підлоги, раси, національності, політичних переконань або релігії забороняється. Всі поранені і хворі, що виявилися у владі.
У вступі курсової "Правовий статус Національного банку України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ФЕМІДА І НЕМЕЗІДА - в греч. міфології Феміда - богиня правосуддя, законності, Немезіда - богиня відплати, кари. Вони увійшли в нашу свідомість як символи, що виражає ідеї справедливості і законності, відновлення порушеного права, подяки за зло. Немезіда карає за порушення встановленого порядку, Феміда відновлює його. При цьому і вона може карати, і в цьому функції богинь як би співпадають. Але правосуддя не зводиться лише до покарання винних, воно розсудить тих, що позиваються, що позиваються, виправдає невинного, тобто не тільки карає, але і судить по праву. Ф. і Н. лише після багатьох віків стали тим, що можна.

РОЗВИТОК - В контексті діяльності МА "розвиток" може означати як зусилля по збільшенню чисельності членів і прихильників організації в тій або інакшій країні або регіоні, так і координацію зусиль з іншими правозахисними організаціями з метою зміцнення правозахисного руху. У своїх програмах організаційного розвитку МА прагне досягнути ефективної присутності у всіх регіонах світу відповідно до їх потреб і ресурсів і на умові рівноправного представництва різних культур. Для досягнення цієї мети проводяться тренинги для активістів (наприклад, по удосконаленню організаторських навиків, таких як стратегічне. ПРАВО НА ЖИТТЯ - одне з основних особистих прав людини, що захищається міжнародним правам і конституціями більшості демократичних країн. Зміст П.н.ж. багатогранний і розрізнюється в різних державах. Так, в державах, де відмінена смертна страта (Австралія, Австрія, ФРН, Франція і ще більш сорока держав), П.н.ж. означає, що жодна людина ні за які діяння не може бути позбавлена життю навіть державою (т.н. абсолютне П.н.ж.). У державах, де існують різні режими збереження смертної страти (застосування смертної страти, застосування смертної страти тільки у виняткових випадках, відмова від застосування смертної страти на.
Список літератури курсової "Правовий статус Національного банку України" - більше 20 джерел. ЕКСПЕРТИЗА ПСИХІЧНО ХВОРИХ - Психічне захворювання порушує правильне відношення хворого до суспільства, змінює його працездатність, позбавляє деякі хворі можливості користуватися своїми цивільними правами і нести отвеnственность за довершені дії. Лікар-психіатр може притягуватися як експерт при розв'язанні питань про працездатність, дієздатність, карну осудність, придатність до військової служби відносно осіб, які викликають сумнів в стані їх психічного здоров'я. Психіатр при розв'язанні експертних питань повинен бути добре знайомий з клінікою психічних захворювань і основними законоположеннями, правилами і інструкціями. Групова психотерапія - це метод, який застосовується як в лікувальних цілях, так і для надання психологічною допомоги. Ведучим механізмом розвитку групового процесу в колективній психотерапії було об'єднання членів групи в колектив із загальними цілями і задачами, направленими на взаємний вплив, підтримку, обмін інформацією для поліпшення процесів усвідомлення механізмів розвитку хвороби і зміни стереотипів сприйняття світу і поведінки. Значною мірою колективна психотерапія була також дидактичною. Перед хворими ставилися цілком ясні задачі, і роль лікаря була центральною. Лікар грав активну роль у.

ПРЕДСОЗНАТЕЛЬНОЕ - поняття, що використовувалося в класичному психоаналізі для позначення психічних процесів, відмінних від свідомих і несвідомих. З. Фрейд не вважав предсознательні процеси несвідомими у власному значенні цього слова. Він розташовував їх ближче до свідомості, хоч і не ототожнював з свідомими процесами.    У розумінні З. Фрейда психіка людини складається з трьох систем: свідомість, предсознание і несвідоме. Кожна з них характеризується відповідними процесами, відмінними один від одного. Відмінність між предсознанием і несвідомим не менш істотно, ніж відмінність між свідомістю і несвідомим.
Посилання в тексті роботи "Правовий статус Національного банку України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Функционалізм - (functionalism) Як школа або система психології, Ф. сходить до еволюційної теорії Дарвіна і до психології Уїльяма Джемса. Згідно з теорією природного відбору, створеною Дарвіном, виживають і дають потомство лише ті біолог. види, к-рі здатні найкращим образом пристосуватися до конкретних умов середовища мешкання; ті ж види, к-рі нездібні до адаптації, вимирають. Дарвин також вважав, що, нарівні з еволюцією тіла відбувається і еволюція розуму, в зв'язку з чим має місце не тільки физ., але і психич. адаптація. Ці ідеї отримали подальший розвиток в психології Уїльяма Джемса, що вплинула. Психотерапевтичний контакт - 1) будь-яка взаємодія між психотерапевтом і клієнтом; 2) багаті, плідні відносини між психотерапевтом і клієнтом, завдяки крим можливо надання терапевтичного впливу на клієнта; 3) раппорт між терапевтом і клієнтом. Термін "контакт", прийшовши з інш. сфер знання, поступово наповнюється психол. змістом. На етапі виникнення психол. контакту (зв'язки) кожний з потенційних партнерів по "фігури" з "фону", наділяє його недо-рій значущістю, що створює психол. готовність до взаємодії, комунікації; виникаюче відношення до іншого не забарвлене поки. Синдром - 1. кластер або група симптомів, виникаючих звичайно разом, одночасно і індикатори певного захворювання, що розглядаються як або розладу. Термін частіше використовується в цьому елементарному значенні; 2. у вітчизняній психопатології - група симптомів, що мають обший механізм розвитку, певну конфігурацію, динаміку розвитку і виникаючих в один і той же час, на певному етапі розвитку захворювання (Schule, 1880; Jackson, 1884; Корсаков, 1901; Щербак, 1901; Снежневский, 1960; Давидовский, 1962; і інш.). Будь-який психопатологічний синдром, як прийнято вважати, свідчить про глибину і тягар.

РАВИЧ-ЩЕРБО - Інна Володимирівна (1927-2004) - російський психолог, фахівець в області диференціальної психології, психогенетики і генетичної психофізіології нормальних ознак. Ученица Б.М. Теплова і А.Н. Леонтьева. Канд. психологічних наук (1953). Була заст. голови оргкомітету XVIII Міжнародного конгресу психологів (Москва, 1966). Чл. президії Центральної ради ОП СРСР (1990). Чл. Наукової Ради по комплексному вивченню проблем людини при Президії АН СРСР (1988). Нагороджена медаллю К.Д. Ушин-ського (1997), лауреат премії Уряду РФ в області освіти за цикл робіт Психогенетіка як область науки і дисципліни у. Психотерапевтична робота з сім'єю з метою отримання змін - Методика терапії сім'ї може бути проілюстрована трьома видами підходів до сімейної терапії: 1) екзистенциальной школою; 2) стратегічною школою; 3) структурною позицією. Екзистенциальная школа бачить сім'ю як систему, в якій кожний з членів має рівну значущість. Кожний член сім'ї повинен бути змінений індивідуально, щоб змінилася вся система. Тому техніка К. Вітакера направлена на кожного члена сім'ї, підриваючи (руйнуючи) у кожного втішливу прихильність його сприйняттю сімейного життя. Кожний наближається до думки про абсурдність одного типу "правильного" розуміння життя даної сім'ї. Сеанси. МЕТОД "ФОКУСА-ГРУП" - (англ focus group interviews) - глибинне фокусоване інтерв'ю в формі серій групових дискусій, в ході яких учасників "фокусують" на питаннях, що цікавлять дослідника з метою отримання від них суб'єктивної інформації. Основною особливістю методу є те, що в груповому обговоренні учасники включені в спілкування з собі подібними, внаслідок чого психологічні бар'єри (що звичайно розділяють інтерв'юера і що інтерв'юється в опитних методах) знімаються набагато ефективніше, а емоційні реакції (що впливають на поведінку будь-якої людини в повсякденному житті) виявляються набагато. ЕРЕНФЕЛЬС - (Ehrenfels) Християн Марія Юліус (1859-1932) - австрійський філософ і психолог, представник гештальтпсихологии. Учень Ф. Брента-але. Первинну освіту отримав в Вищій школі агрокультури в Віні, потім вивчав філософію в Венськом ун-ті (д-р філософії, 1885). У 1885-1888 рр. працював в Грацком ун-ті в першій в Австрії психологічній лабораторії під керівництвом А. Мейонга, на представлення якого згодом вплинув істотний чином. У 1888 підготував дис. для заміщення посади доцента в Віні, з 1889 р. Пробував себе на поетичному терні. Засновуючись на роботах Е. Маха і використовуючи як дослідницька парадигма.