Правовий статус осіб без громадянства в Україні

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретично-правові засади дослідження правового статусу осіб без громадянства ... 5
1.1. Теоретичні дослідження правового статусу осіб без громадянства ... 5
1.2. Нормативно-правові засади правового статусу осіб без громадянства ... 10
Розділ 2. Поняття та загальна характеристика основних структурних елементів правового статусу осіб без громадянства в Україні ... 15
2.1. Правовий статус осіб без громадянства: поняття та структурні елементи ... 15
2.2. Права, свободи та обов'язки ... 18
2.3. Відповідальність осіб без громадянства в Україні ... 20
Розділ 3. Гарантії реалізації прав, свобод та обов'язків осіб без громадянства в Україні ... 25
Висновки ... 31
Список використаних джерел ... 33

Для придбання курсової роботи "Правовий статус осіб без громадянства в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правовий статус осіб без громадянства в Україні"

Курсова робота "Правовий статус осіб без громадянства в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правовий статус осіб без громадянства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правовий статус осіб без громадянства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правовий статус осіб без громадянства" і призначений виключно для пошукових систем.

ГРАФІК ВІДПУСКІВ - згідно з постановою Росстата від 05.01.2004 № 1 "Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації по обліку труда і його оплати", - форма статистичної звітності № Т-7, вживана для відображення відомостей про час розподілу щорічних оплачуваних відпусків працівників всіх структурних підрозділів організації на календарний рік по місяцях. Графік відпусків - зведений графік. При його складанні враховуються положення чинного законодавства Російської Федерації, специфіка діяльності організації і побажання працівників. Графік відпусків підписується керівником кадрової.
ЗАТРИМАННЯ - 1) процесуальне затримання: короткочасна міра примушення, вживана до особи, підозрюваної в злочині, з метою з'ясувати причетність заримованого і вирішити питання про висновок його (у разі необхідності) під варту. Термін 3. не може перевищувати 72 годин. Орган дізнання або слідчий зобов'язані протягом 12 годин повідомити прокурору. Після закінчення 48 годин з моменту затримання підозрюваний підлягає звільненню, якщо відносно його не була вибрана міра припинення у вигляді висновку під варту або суд не продовжив термін затримання; 2) адміністративне затримання, тобто короткочасне обмеження.
Хейманс Герардус - (17.4.1857, Ферверд, Фрісландія - 18.2.1930, Гронінген) - нідерландський філософ, психолог. Закінчив реальну гімназію в Леувардене, вивчав політичні науки в Лейдене і філософію у З 1890 м. він - професор філософії і психології в університеті Гронінгена, член Суспільства експериментальної психології. Намагався удосконалити кантіанську ідеалістичну метафізику на основі психологічного монізму. Працював над проблемами сприйняття, описав закон гальмування, відповідно до якого величина порога, наприклад, слухового сприйняття, змінюється, якщо діє інший подразник, наприклад, електричний струм.
АДРЕСАНТ - (німий. Adressant) - говорячий, відправник повідомлення, породжуючий висловлювання, партнер комунікації і т.д. В акті мовної комунікації з А. пов'язані явні і приховані цілі висловлювання, орієнтація на коммуниканта, зміст, структура, модальність висловлювання. На побудову мови, вибір язикових коштів, на всю мовну поведінку людини впливає цілий ряд ознак А., таких, як місце народження і місця тривалого перебування; освіта; вік; підлога; роль в даному коммуникативном акті (пасажир - водій; покупець - продавець...), ролі, постійні в социуме (професія, соціальне положення), ролі, постійні в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правовий статус осіб без громадянства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДИТЯЧІ БУДИНКИ - - виховальні установи интернатного типу для дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків внаслідок їх смерті, позбавлення батьківських прав, хвороб і інших причин. Д.д. забезпечують дітям умови для виховання, навчання і підготовок до самостійного життя. У дореволюційній Росії діти-сироти виховувалися в дитячих притулках, виховальних будинках і інших установах. Після жовтня 1917 замість них були освічені Д.д. У кінці 50-60-х рр. більшість з них була реорганізована в школи-інтернати, однак практика показала, що Д.д. мають свої переваги як більш відкриту форму виховання.
Любавський Матвей Кузьміч - Любавський, Матвій Кузьміч - історик. Народився в 1860 р. Закінчив курс в Московському університеті. Отримав міру магістра російської історії за дисертацію "Обласне ділення і місцеве управління литовсько-російської держави до часу видання першого литовського статуту" (у "Читанні імператорського суспільства історії і древностей Російських", 1892, книги III - IV; 1893, книги III - IV і окремо), в 1901 р. - міра лікаря за дисертацію "Литовсько-російський Сейм" ( "Читання", 1900, книга 1; 1901, книги I і IV і окремо), після чого зайняв кафедру російської історії в Московському університеті. Крім.
Сигизмунд Кейстутович - Сигизмунд Кейстутович - великий князь литовський (1432 - 1440), син Кейстута і Бірути, молодший брат Вітовта. Провів декілька років при дворі магістра німецького ордена як заложник Вітовта; в 1398 році був звільнений, але окремої долі не отримав; йому дісталася половина Новгорода Северського і Стародуб, чому він відомий в історії під ім'ям князя Стародубського. Після смерті Вітовта (1430) великокняжеский стіл литовський дістався Свідрігайлу (XXIX, 112), кандидату російської партії, тоді як Сигизмунд все життя був вірним прихильником Польщі. У 1432 році Сигизмунд заявив свої права на.
У вступі курсової "Правовий статус осіб без громадянства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МИР - (World). Як префікс до гір, дерев і так далі це означає світове вірування. Так, "Світовою Горою" індусів була Міру. Як сказано в "Викритої Ізіде": "Всі світові гори і світові яйця, світові дерева і світові змії і стовпи можуть бути пояснені, як втілюючі науково доведені істини натурфилософии. Всі ці гори містять, з дуже незначними варіаціями, алегорично виражене опис первинної космогонії; світові дерева - подальшої еволюції духа і матерії; світові змії і стовпи - символічні пам'ятники різних атрибутів цієї двоякої еволюції в її нескінченному співвідношенні космічних сил. У таємничих глибинах.

ОБЬЕКТИВАЦИЯ - у Н.Бердяева: розділення суб'єктивного і об'єктивного в мисленні і в творчості, а ширше - у всякій діяльності, включаючи і соціальну життя, культуру і релігію. У процесі обьективации щось, створене творчою особистістю, стає надбанням суспільства, культури або загальноприйнятої релігії і починає жити незалежним життям - відчужується, знеособлюється, стає об'єктивним фактом, а не унікальним духовним явищем, народженим в глибині внутрішнього світу автора. Воно входить в чужий йому мир зовнішніх об'єктів, і його творець знову повинен подолати тиск зовнішнього світу, який зріс від того, що продукти.
Марсиліо Фічино (1433-1499) - один з видних представників італійського гуманізму, виразник платонізму в епоху Відродження. Заслуга його полягає в тому, що він переклав латинською мовою діалоги Платона і твори античних неоплатоников - Дамба, Ямвліха, Прокла, Порфирія. У своїх творах "Про християнську релігію" і "Платонівська теологія про безсмертя душі" він з антисхоластичних позицій вирішував питання про співвідношення релігії і філософії. Хоча Фічино так само, як і авторитарна схоластика, розглядав релігію і філософію близькими, але вважав, що вони рівноправні сестри і висунув концепцію "загальної релігії". Релігію він.
Список літератури курсової "Правовий статус осіб без громадянства" - більше 20 джерел. ДЕПАРТАМЕНТ ІНКАСО - COLLECTION DEPARTMENT Функції даного департаменту банку більш складні в порівнянні з функціями відділу клірингових розрахунків і відділу іногородньої инкассации. До функцій Д.і. відносяться: пред'явлення купонів, нот, тратт або акцептів в належних місцях для їх оплати; передача документів, прикладених до тратт, нот і т. п., після здійснення платежу або акцепту; надання інформації про збір ден. коштів за контрактами про здійснення операцій на виплат відповідно до файла періодів або по нотах, забезпечення к-рих передбачає внесення платежів по частинах; оформлення всіх документів, чеків.
кредитна лінія під заставу власного будинку - Кредитна лінія, що пропонується банками і брокерськими фірмами, що дозволяє домовласнику отримати кредит у відповідності з вартістю свого будинку. Подібний кредит є по суті кредитом (revolving credit), що відновляється ( "револьверним"), забезпеченим другої іпотечної заставної, яким користуватися також зручно, як і чеком. Більшість кредитів відкривають кредитну лінію на суму, рівну 70-80% оцінних вартості будинку за вирахуванням заборгованості по першій заставній. Коли домовласник виписує чек ( тобто бере кошти у позику), на його будинок автоматично розповсюджується.

ПІЗНАННЯ - (англ. recognition) - процес перцептивной категоризации, віднесення об'єкта, що сприймається до однієї з безлічі класів на основі пізнавальних ознак. Син. розпізнавання, (іноді) пізнавання і ідентифікація. Згідно Дж. Брунеру, операція Благодаря О. відбувається перетворення впливаючих на органи почуттів зовнішніх сигналів в осмислені перцептивні образи. Один з способів У О. беруть участь сенсорний аналіз, процеси пам'яті і (в деяких випадках) мислення. (Див. Крок Геффдінга.) Обично О. відбувається досить легко і успішно: ми пізнаємо, напр., букву "А" незалежно від її розмірів.
Посилання в тексті роботи "Правовий статус осіб без громадянства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МЗС Джордж Герберт - (1863- 1931) - американський філософ, соціолог, соціальний психолог. Освіту отримав в Оберлін-Коледжі (бакалавр, 1883), Гарвардськом ун-ті (1888). Вивчав психологію і філософію в Європі (1888- 1889) і Чикагськом ун-ті (1894). Вклад М. зосереджений в основному в трьох наукових сферах: 1) систематичний прагматизм (услід за У. Джеймсом і Дж. Дьюї М. виражав ідеї прагматизму, підкреслюючи, що свідомість має інструментальну природу, тобто є засобом пристосування індивіда до середи); 2) історія ідей; 3) соціальна психологія і філософія. Найбільш відомі його труди в області соціальної психології.
Експертиза психосексуальних розладів - Дії, зумовлені перверсиями і сексуальними девіаціями (якщо вони не є симптоматичними при психічних хворобах), здійснюються в ясній свідомості при збереженні здатності віддати собі в них звіт і керувати ними. Неодолимость влечений не виключає осудності. У карних кодексах деяких країн в різні часи передбачалося покарання за мужолозтво, при цьому гомосексуальні стосунки між жінками звичайно не переслідувалися - мабуть, це єдине виключення, коли за одну і ту ж дію каралися представники тільки однієї підлоги. У Росії суворе покарання за мужолозтво було введене Іваном Грозним і.
Методика повені - (flooding) М. н. (фладинг) відноситься до групи методів поведенческой терапії і використовується переважно для зняття страхів і фобій. Саму загальну характеристику застосування М. н. дають в своїй статті Маршалл, Готье і Гордон: "Фладинг - це родовий термін для позначення процедур, що мають на своєю меті угашение класів дезадаптивних реакцій на аверсивні подразники за тривалі періоди часу при відсутності реальних фізично травмуючих наслідків". Як випливає з цього визначення, М. н. має два головних відмітних ознаки. По-перше, пацієнт к. образом зазнає дії страхітливого або аверсивного подразника.

Дистрофія адипозогенитальная - (дистрофія лати. adipatus - жирний, genitalis - службовець народженню, дітородний) - нейроендокринное захворювання. Симптомокомплекс розладу представляють наступні основні ознаки: 1. ожиріння; 2. гипогенитализм; 3. аменорея або зниження статевого почуття; 4. мале зростання при початку хвороби в дитячому віці; 5. гипотермия; 6. неврологічна патологія (можуть бути битемпоральная гемианопсия, епілептичні припадки, гипертензионно-окклюзионні явища); 7. іноді - нецукровий діабет. З боку психіки частіше за все відмічаються такі порушення, як астенія, млявість, дратівливість, нестійкий або пригноблений.
Цигане - (gypsies, від англ. Egypt - Єгипет, по передбачуваному місцю походження), самоназв. рому (від циганського Rom - людина), кочовий народ, що відбувається з Сівба. Індії і в наст, час осілий преимущ. в Європі і нек-рих р-нах Сівба. Африки, а також в Сівбу. і Юж. Америці. Число говорячих на циганському яз. (индоиранские мови) точно не встановлене, приблизно від 1 до 5 млн. чол. Традіционно Ц. кочували більш або менш обширними групами (неск. сімей) під керівництвом вождя, що вибирався довічно. Займалися торгівлею лошадьми, ковальськими ремеслами, плетінням, різьбленням по дереву і ворожінням. Циганська.
Культура Древнього Єгипту - сукупність досягнень в області матеріальної культури (іригаційне землеробство, ремесла, мідні знаряддя труда), соціальній (централізована система управління з стійким бюрократичним шаром), духовній (культи богів і розвиток заупокойних уявлень, лист, рахунок, мистецтво) об'єднаних центральною ідеєю обожнювання фараона, визнання органічного єднання світу і магії як основного способу взаємодії з ним, вірою в загробне існування. Фараон не тільки шанувався як син бога сонця, він втілював добробут і процвітання країни і, будучи носієм божественної сили, "проливав благодать" на землю і людей.
АРХІВ ДАНИХ - один з способів зберігання даних социологич. дослідження, цінність к-рих визначається можливістю їх використання надалі для проведення більш детальної обробки, в учбових цілях, для контролю правильності отриманих рез-тов, для порівняння з інш. дослідженнями і т. д. У залежності від того, в якому вигляді зберігаються в архіві дані социологич. дослідження, можна виділити архіви первинних документів, тобто архіви, в к-рих зберігаються заповнені респондентами анкети, і архіви машиночитаемих документів (перфокарт, магнітних стрічок і т. п.), в к-рих відповіді респондентів зберігаються в перенесеній.