ПРАВОВИЙ СТАТУС ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття юридичної особи в цивільному праві ... 5
1.1. Поняття юридичної особи та її основні ознаки. Розвиток вчення про юридичні особи (концепції, законодавство) ... 5
1.2. Види юридичних осіб ... 13
Розділ 2. Елементи цивільно-правових ознак юридичної особи ... 18
2.1. Правоздатність та дієздатність юридичної особи ... 18
2.2. Державна реєстрація юридичної особи ... 19
2.3. Філії та представництва юридичних осіб ... 23
Розділ 3. Форми припинення юридичних осіб ... 25
3.1. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи ... 25
3.2. Перетворення юридичної особи ... 28
3.3. Виділ юридичної особи ... 29
3.4. Ліквідація юридичної особи ... 29
Висновки ... 34
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Правовий статус юридичної особи" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правовий статус юридичної особи"

Курсова робота "Правовий статус юридичної особи" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правовий статус юридичної особи", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правовий статус юридичної особи" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правовий статус юридичної особи" і призначений виключно для пошукових систем.

КАРНИЙ ПРОЦЕС - в СРСР встановлена законами Радянської держави система дій органів слідства, прокуратури і суду при розслідуванні і дозволі карних справ, що забезпечує викриттям покарання осіб, що здійснили злочин, здійснення радянського соціалістичного правосуддя відповідно до його задач. У. п. в СРСР, як і вся правова частина соціалістичної надбудови, активно сприяє зміцненню і розвитку соціалістичного базису, служить одним з методів здійснення соціалістичного правосуддя, сприяє зміцненню соціалістичної законності (див.). Радянські органи слідства, прокуратура і суд, здійснюючи свої функції в. СОБОРНЕ УКЛАДЕННЯ 1649 р. - найбільший пам'ятник російського феодального права, що являє собою кодифікацію всіх основних галузей законодавства. Створенню Соборного укладення передувала смуга найгостріших соціально-політичних криз в Російській державі. Черговий московський бунт 1648 р. закінчився скликанням 16 липня 1648 р. Земського собору, на якому була освічена комісія для підготовки Укладення (на чолі з князем Н.О. Одоєвським). У січні 1649 р. 315 членів Собору затвердили Укладення своїми підписами, в квітні-травні книги були надруковані (уперше в історії Росії). Укладення складалося з 967 статей і ділилося на. Посмертна судово-психологічна експертиза - Підвид експертно-психологічних досліджень предметом якої є реконструйовані індивідуально-психологічні особливості вмерлої особи, гадане суицидента. У ряді випадків мотиви суицида очевидні (істинний суицид), вони підтверджуються матеріалами слідства, в інших ситуаціях - немає. У останньому випадку може бути призначена посмертна судово-психологічна експертиза, на дозвіл якої, як правило, виносяться наступні питання: 1). Чи Знаходилося дане обличчя в період, що передував смерті, в психічному стані, що привертав до самогубства? 2). Якщо так, то чим цей стан міг бути викликаний? Гаданий суицид. РЕЛІГІЙНЕ ОБ'ЄДНАННЯ - добровільне об'єднання повнолітніх громадян РФ і інакших осіб, постійно і на законних основах що проживають на території РФ, і освічене з метою спільного сповідання і поширення віри. Закон забороняє створення Р.о. в органах державної влади, інакших державних органах, установах, органах місцевого самоврядування і вояцьких частинах. Р.о. можуть створюватися в формі релігійних груп і релігійних організацій. Релігійні групи створюються без державної реєстрації і придбання юридичної особи. Громадяни, що повідомляють про її створення і початок діяльності органи місцевого самоврядування. Релігійні групи.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правовий статус юридичної особи" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Психологія потерпілого - Психологія потерпілого, як напрям досліджень, вивчає чинники формування його особистості, поведінки до здійснення злочину, в момент здійснення і після здійснення злочину, а також розробляє практичні рекомендації, що стосуються допиту потерпілого і виховання у людей морально-вольових якостей, які з'явилися би достатнім захистом від злочинного посягання. Правовою формою психології потерпілого є його процесуальне положення як учасника карного процесу. Психологія потерпілого характеризується наступними особливостями. 1) Його психічні стану можуть визначатися "звинувачувальною. УСТАНОВА - по цивільному законодавству РФ організація, створена власником для здійснення управлінських, соціально-культурних або інакших функцій некомерційного характеру і що фінансується ним повністю або частково (ч. 1 ст. 120 ГК РФ). Як і унітарні предприятия-несобственники, У. являють собою пережиток колишньої економічної системи і не властиві розвиненому товарному обороту. Небезпека участі в обороті таких суб'єктів для третіх осіб пом'якшується правилом про додаткову відповідальність власника по їх боргах. Тому ГК РФ зберігає фігуру учреждения-несобственника не тільки для державної і муніципальної. ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА - (лати. verbalis - словесний; в дипломатичному побуті означає папір, який повинен бути прийнята до уваги) - найбільш поширена в сучасній дипломатичній практиці форма дипломатичної переписки і дипломатичних актів, що являє собою виклад самого різноманітного кола питань - від політичних до суто службових- поточних двох- або багатосторонніх міжнародних відносин. В.н. може містити інформацію протокольного характеру (організація культурно-ознайомлювальних, рекреационних заходів, запрошення брати участь 6 торжествах, ритуальних акціях), запити про надання віз, торкатися інших проблем.
У вступі курсової "Правовий статус юридичної особи" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА - сукупність взаємопов'язаних галузей міжнародного права, що мають свої принципи і що поділяються на інститути і подотрасли, що складаються з діючих норм міжнародного права. Ці норми як первинні елементи С.м.п. неоднакові по колу суб'єктів (універсальні, обов'язкові для всіх держав, і локальні, обов'язкові для обмеженого кола держав) і по їх юридичній силі (диспозитивні і імперативні). Оскільки норми міжнародного права взаємопов'язані, зміст кожної з них повинно розглядатися в контексті всієї С.м.п. Види галузей, їх місце в С. м. п. і взаємодія між ними визначаються як об'єктивними.

Кримінальні чинники, що впливають на правову психологію населення, стан законності і правопорядку - Ці чинники відносяться до кримінального миру, активно обумовлюють весь кримінал, випробовують на міцність правові засади спільності людей і окремих громадян, виховує своїх адептів, вербують нову рекрутов кримінального світу. Це: кримінальна деформованість правосвідомості, потреб, моральності, кримінальна "образованность" особистостей, що займаються злочинною діяльністю; кримінальна субкультура, щоденно і що стихійно заглиблює антиправову психологію членів злочинних угруповань; цілеспрямована діяльність авторитетів злочинного світу і організованої злочинності по криминализации психології людей. Перегляд по обставинах, що знову відкрилися - стадія цивільного судочинства, передбачаюча діяльність суду, що прийняло постанову або його що змінив, пов'язана з переглядом даної постанови, що набрала законної чинності, в зв'язку з наявністю в момент судового розгляду і дозволи справи певних законом об'єктивних обставин, що впливають на законність і обгрунтованість судового акту. Основами для перегляду по обставинах, що знову відкрилися є: а) істотні для справи обставини, які не були і не могли бути відомі заявнику; би) явно помилкові свідчення свідка, явно помилковий висновок експерта, явно неправильний переклад, фальсифікація доказів, що.
Список літератури курсової "Правовий статус юридичної особи" - більше 20 джерел. Ризик - [від греч. risikon - круча] - особливості деятельностной активності, "задаючі" очевидну невизначеність її результату і часом зумовлюючі негативні і навіть згубні наслідки для суб'єкта. Як вважають фахівці з проблематики ризику і ризикованої поведінки, в рамках класичної соціальної психології і психології особистості термін "ризик" правомірно вживати в трьох основних його значеннях: "1) ризик як міра очікуваного неблагополуччя при неуспіху в діяльності, визначувана поєднанням імовірності неуспіху і міри несприятливих наслідків в цьому випадку; 2) ризик як дія, в. ПСИХОТЕРАПІЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНИХ УМОВАХ - Важливою ланкою лікувально-реабілітаційних заходів в нашій країні є санаторно-курортний етап, оскільки хворі, потребуючі психотерапії, становлять значний відсоток осіб, що направляються в санаторій. І. З. Вельвовським (1968), А. Т. Філатовим (1972) розроблені науково-організаційні основи психотерапевтичної допомоги хворим в санаторно-курортних умовах і створена психотерапевтична служба в санаторіях, що набула широкого поширення: психотерапевтичних кабінетів і відділень в санаторіях в цей час нараховується вже більш трьохсот. У психотерапевтичних кабінетах санаторіїв в основному використовуються.

СТИВЕНС - (Stevens) Стенлі Сміт (1906-1973) - американський психолог, фахівець в області експериментальної і порівняльної психології, методів оцінки і вимірювання, філософії і теорій психології. Освіту отримав в Стенд-фордськом (бакалавр, 1931) і Гарвардськом ун-тах (д-р, 1933). З 1932 р. - викладав в Гарвардськом ун-ті (асистент, 1932- 1935; викладач експериментальної психології, 1936-1938; ст. викладач, 1938; доцент, 1944; професор психології, 1944, професор психофизики, з 1962). За свої наукові досягнення був нагороджений медаллю Уоррена (Суспільство експериментальних психологів (1943).
Посилання в тексті роботи "Правовий статус юридичної особи" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СТЕРНБЕРГ - (Sternberg) Роберт (р. 1949) -американський психолог, фахівець в області когнитивной і педагогічної психології. Дістав базову психологічну освіту в Йельськом ун-ті (бакалавр, 1972), закінчив аспірантуру по експериментальній психології мислення в Стендфордськом ун-ті (д-р, 1975). Професійну викладацьку діяльність початків в Йельськом ун-ті (асистент професора, 1975-1980; асоційований професор, 1980-1983; повний професор з 1983 р.). У своїх перших роботах С. виступив як ідеолог інформаційного підходу. Внаслідок серії досліджень, присвячених вивченню рішення аналогій і силогізмів, була. Методика "Батьківський твір" проективная. О. А. Карабанова - Призначена для діагностики батьківської позиції і типу сімейного виховання, виявлення особливостей сприйняття і переживання родителем характеру відносин і взаємодії з дитиною. Методика дозволяє зібрати анамнестическую інформацію і більш повно реконструювати історію розвитку дитини, а також отримати опис проблем розвитку дитини "очима родителя", виявити зони конфлікту в детскородительском взаємодії, визначити особливості локуса контролю родителя, обьективировать в письмовому вигляді жалобу і запит родителя до консультанта. Базовими темами батьківського твору є. F44.0 Діссоциатівная амнезія - Основна ознака - втрата пам'яті, звичайно на недавні важливі події. Вона не зумовлена органічним психічним захворюванням і дуже виражена, щоб бути поясненою звичайною забудькуватістю або втомою. Амнезія звичайно фокусується на травматичних подіях, таких як нещасні випадки або несподівана втрата близьких, звичайно вона є парциальной і селективной. Генерализованность і повнота амнезії часто варіюють день від дня і при оцінці різними дослідниками, але постійною загальною ознакою є неможливість пригадати в стані пильнування. Повна і генерализованная амнезія є рідкою і звичайно являє собою вияв.

АФФЕРЕНТНАЯ (АРТИКУЛЯТОРНАЯ) МОТОРНА АФАЗІЯ - При афферентной моторної афазии порушення усної і письмової мови зумовлені кинестетической апраксией - розпадом артикуляторних кодів (укладів), які приводять до системного дефекту на артикуляторном, лексичному і синтаксичному рівнях. Можна виділити наступні компоненти артикуляторной апраксии: 1. Розпад артикуляторного коду, тобто спеціальної пам'яті, в якій зберігаються ком плекси рухів, необхідних для вимовлення фонем. Такі порушення характер ни для грубої міри вираженість афа зии, при якій відсутні всі види експресивної мови при відносно з хранном розумінні зверненої мови і чте ния про себе. ПОВЕДІНКА - Родовий термін, що охоплює дії, діяльність, реакції, рухи, процеси, операції і т.д., тобто будь-яка реакція організму, що вимірюється. Довгий час робилися спроби встановити набір послідовних обмежень на визначення цього терміну. Безсумнівно, це було викликане цікавої, але в основному безнадійною ідеєю визначити психологію як "науку про поведінку". Проблема полягала в тому, що, оскільки діапазон явищ, вхідних в область психології, збільшився, виникла потреба розширити і межі того, що з повним правом називалося "поведінкою". Швидкий короткий огляд історії дисципліни показує, що, загалом, питання. ВМОТИВОВАНЕ НАВІЮВАННЯ ПО ИВАНОВУ - Відноситься до гипносуггестивним методів психотерапії. Запропоноване Н. В. Івановим (1959) як допоміжний метод у випадках, коли психотерапевтичні бесіди не дають швидких відчутних результатів або якщо хворі потребують того, щоб зустрічі з психотерапевтом носили характер певного лікувального заходу, лікувальної "процедури". У методиці використовується логічно обгрунтоване "вмотивоване навіювання у вселеному сні" (Бехтерев В. М.; Левенфельд (Lowenfeld I.)), К. І., що застосовувалося Платоновим. Перевагою методу, в порівнянні з імперативним. АБСТИНЕНТНИЙ СИНДРОМ - Виникає у хворих, яких позбавили алкоголю (у II-III стадії хронічного алкоголізму), а також у наркоманів і токсикоманов після припинення прийому препаратів, що спричинили звикання. Симптоми. При абстиненции у хворих розвиваються різкі соматичні, вегетативні і психічні розлади. При алкогольної абстиненции у хворих чітко простежується тяга до алкоголю. Всі думки людини зайняті тільки тим, як добути спиртне. Характерні різка зміна настрою, депресії, дратівливість, похмурість, підозрілість, поверхневий сон з страхітний сновидіннями. Спостерігаються слабість, потливость, тахикардия, сухість у роту.