Правовий статус iноземцiв в Україні

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження правового статусу iноземцiв в Україні.....4
1.1. Поняття "іноземець".....4
1.2. Види іноземців в Україні.....9
Розділ 2. Аналіз особливостей правового статусу іноземних громадян.....14
2.1. Загальні положення правового статусу іноземців в Україні.....14
2.2. Основні права, свободи та обов'язки іноземців в Україні.....14
2.3. В'їзд в Україну і виїзд з України.....17
2.4. Відповідальність іноземців.....19
2.5. Прийняття до громадянства України.....21
Розділ 3. Правовий статус біженців.....24
Висновки.....32
Список використаних джерел.....33

Для придбання курсової роботи "Правовий статус iноземцiв в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правовий статус iноземцiв в Україні"

Курсова робота "Правовий статус iноземцiв в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правовий статус iноземцiв в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правовий статус iноземцiв в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правовий статус iноземцiв в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

-Федеральний закон Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення - 1) законодавчий акт законодавства про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення; в цей час діє Федеральний закон "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення" від 30 березня 1999 р. N 52-ФЗ з изм. і доп., внесеними Федеральними законами від 30 грудня 2001 р. N 196-ФЗ, від 10 січня 2003 р. N 15-ФЗ, від 30 червня 2003 р. N 76-ФЗ, від 22 серпня 2004 р. N 122-ФЗ, від 9 травня 2005 р. N 45-ФЗ, від 31 грудня 2005 р. N 199-ФЗ, від 18 грудня 2006 р. N 232-ФЗ, від 29 грудня 2006 р. N 258-ФЗ, від 30 грудня 2006 р. N 266-ФЗ, від 26 червня 2007 р. N 118-ФЗ, від 8 листопада 2007 р. N 258-ФЗ; він регулює.
ДОГОВІР ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ - по цивільному законодавству РФ (див. гл. 53 ГК РФ) - договір, по якому одна сторона (засновник управління) передає іншій стороні (довірчому керівнику) на певний термін майно в довірче управління, а інша сторона зобов'язується здійснювати управління цим майном в інтересах засновника управління або вказаної ним особи (вигодоприобретателя). Передача майна в довірче управління не спричиняє переходу права власності на нього до довірчого керівника Здійснюючи довірче управління майном, довірчий керівник має право здійснювати відносно цього майна відповідно до договору довірчого управління будь-які.
ЦІННИЙ ПАПІР - в цивільному праві РФ документ, що засвідчує - з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів - майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З передачею Ц. би. переходять всі права, що засвідчуються нею. У випадках, передбачених законом або у встановленому ним порядку, для здійснення і передачі прав, засвідченого Ц. би., досить доказів їх закріплення. в спеціальному реєстрі (звичайному або комп'ютеризованому). У відповідності зі ст. 143 ГК РФ до Ц. би. відносяться: державна облігація, облігація, вексель, чек, депозитний і ощадний.
ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ - - нова технологія неконтактної інформаційної взаємодії, реалізуючий за допомогою комплексних мультимедіа-операційних коштів ілюзію безпосереднього входження і присутності в реальному часі в стереоскопічно представленому "екранному світі". Базовими компонентами типової системи В.р. є: переліки або списки з переліком і описом об'єктів, що формують віртуальний мир; субсистема, що розпізнає і що оцінює стан об'єктів переліків і що безперервно створює картину "місцезнаходження" користувача відносно об'єктів віртуального світу; головний настановний дисплей (очки-телемонитори), в якому безперервно.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правовий статус iноземцiв в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КАЛАБАЛИН Семен Афанасьевич - (21.8. 1903, з. Сторожове, нині Чутовського р-на Полтавської обл., - 24.6.1972, з. Кле-меново Моськ. обл.), педагог. Закінчив робітфак Харківського с. ин-та (1926). У 1920 - 23 вихованець Колонії ім. М. Горького. У 1928 - 31 і 1935 - 37 працював у воспитат. установах, очолюваних А. С. Макаренко; потім нач. уч. частини ряду трудових воспитат. колоній, в т. ч. Якушинецкой в Вінницької обл., Сталінірської (Цхин-вальської) і директор подітий. будинків, в т. ч. гір. подітий. вдома № 3 в Москві, Мотові-ловського в Київської обл., Клеменовського в Моськ. обл. його теоретич. спадщина. У практич. роботі.
Фессалоника - славнозвісне торгове місто в Македонії на північно-східному кінці Термейського затоки; після підкорення римлянами в 141 р. до Р.Хр. довгий час був місцеперебуванням римського губернатора. Біля 54 р. по Р.Хр., завдяки проповіді Павле тут виникла церква з євреї і язичників. Для піклування про неї Павло, коли йому довелося бігти від люті євреї (Деян. 17:1 і дав.), послав з Афін свого учня Тімофея, який потім дав апостолу втішливі відомості про її стан (1 Фес. 3:26). Проповедническая діяльність Павле в Фессалонике мала важливе значення, оскільки це місто було головним пунктом на великій.
Федора Михайло Павлович (журналіст і драматург) - Федора (Михайло Павлович, 1839 - 1900) - журналіст і драматург, син новороссийского генерал-губернатора; вчився в одеській гімназії і в Санкт-Петербургском університеті, де в 1860-х роках отримав міру кандидата прав. Будучи студентом, надрукував в "Театральному і Музичному Вісникові" викривальну комедію "Недосвідченість". По закінченні курсу, їздив за межу для вивчення в'язничного питання, потім служив один час в міністерстві внутрішніх справ інспектором друкарень. Федора пристосував для сцени і перевів більше за 30 п'єс, з яких найбільший успіх мали: оперетка "Всі ми.
У вступі курсової "Правовий статус iноземцiв в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Гессен Іосиф Володимирович - Гессен Іосиф Володимирович - відомий суспільний діяч і юрист. Народився в 1866 р., освіту отримав в Санкт-Петербургском університеті; будучи студентом, зазнав тривалого адміністративного посилання, що з'явилося згодом перешкодою до залишення його при університеті. З 1893 по 1902 рік перебував на службі по міністерству юстиції, потім вступив в ряди санкт-петербургской адвокатури. З ініціативи Гессена і за його активною участю виник до 1898 р. юридичного органу "Право". У цей же час Гессен став членом групи що примикали до союзу звільнення земцев і прийняв на себе редагування серії.

ФЕОДОСИИ ПЕЧЕРСЬКИЙ - (1036, Васильов, ок. Києва 1074, Києво-Печерський монастир) - древньоруський подвижник, церковний діяч. У 1065 пострижений в ченці Антонієм Печерським. Після смерті останнього став ігуменом Печерського монастиря, де ввів нові порядки відповідно до статуту константинопольского Студійського монастиря. За прикладом східних подвижників постійно звертався до братии з різними наставлениями і повчаннями, які склалися в цілу систему чернечої моралі. Згідно з цією системою, чернець повинен повністю відректися від миру, здобуття, бути стриманим, смиренним, терплячим, суворо дотримувати пости, бути.
ЩЕРБАТСКОЙ Федір Іполитович - (1866 1942) - видатний російський буддолог, учень І. П.Мінаєва, С. Ф. Ольденбурга, Г.Бюллера і Г. Якобі. У 1900 -1940 Щ.вел курси санскриту, пали і тиб. мов в Петербургськом, пізнє - Ленінградськом ун-ті. З 1918 - академік, в 1928 - 1930 - директор Ін-та будда. культури. З 1904 Щ. опублікував декілька критич. видань древніх текстів, переказів і досліджень в серії "Бібліотека Буддіка". Він є також автором таких найбільших монографій по индо-будда. філософії, як "Теорія пізнання і логіка по вченню пізніших буддистів" в 2-х ч. (1903 - 1909), краї в істотно переробленому.
Список літератури курсової "Правовий статус iноземцiв в Україні" - більше 20 джерел. ЗОЛОТИЙ ЗАПАС (РЕЗЕРВИ) ДЕРЖАВИ - (англ. gold reserves) - резерв золота в злитках або монетах (монетарне золото), що знаходиться в розпорядженні державних регулюючих органів (як правило, центральних банків) або міжнародних валютно-фінансових організацій. У умовах золотого стандарту З. з. забезпечував стійкість національної ден. одиниці. При золотодевизном стандарті він використовувався як джерело розміну грошей - представників золота (переважно банкнот) на метал і для підтримки золотого змісту ден. одиниці, тобто того кол-ва металу, до-ой дана ден. одиниця представляла. Після краху золотого стандарту З. з.
COBWEB THEOREM. Теорема "павутини" - Теорія, що намагається пояснити, яким образам на ринку досягається рівновага в ситуації, коли спостерігається відставання пристосування попиту або пропозиції до зміни цін. У теорії робиться упор на динамічні процеси пристосування на ринку, тобто простежується, як міняються ціни і обсяг виробництва при переході від одного стану рівноваги до іншого (див. Dynamic analysis). Теорема "павутини" використовується в основному для опису коливань цін на ринку сільськогосподарської продукції, де тимчасової розрив між посадкою рослин і збором урожаю має на увазі, що пропозиція.

ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ - дія уповноваженого державного органу (нотаріуса, судового виконавця), офіційно підтверджуюча факти, з якими вексельне законодавство зв'язує настання певних правових наслідків. Оформляється складанням акту протесту. Актом протесту можуть бути засвідчені: відмова платника від акцепту або оплати векселя (протест в неакцепте або неплатежі); відмову акцептанта проставити дату акцепту (протест в недатуванні акцепту); відмова депозитарія векселя від його видачі власнику (протест про невручення). По Женевській конвенції (вексельної) протест в неакцепте може бути довершений до терміну платежу; протест в.
Посилання в тексті роботи "Правовий статус iноземцiв в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Остеоартроз ендемический деформуючий - Син.: Хвороба уровская Кашина-Бека. Епідемічний генерализованний остеоартроз неясної етіології. Виявляється звичайно у підлітків деформацією і болем в суглобах кінцівок і в дугоотростчатих суглобах хребта без ознак їх запалення. При цьому нерідко збільшується щитовидна залоза. У результаті поступово розвивається генерализованний деформуючий артроз, відбувається сплющення і клинцювата деформація тіл хребців. Після завершення зростання кісток зміни в них не прогресують. Хвороба Кашина-Бека нерідко супроводиться поліморфною неврологічною симптоматикой (цефалгии, анизокория, нистагм.
Кастрація - (лати. castratio - підрізання, стирання; оскопление) - 1. оскопление, видалення чоловічих гонад, яєчок і видалення жіночих гонад, яєчників, як метод позбавлення генеративности окремих осіб і, в більш широкому значенні, обмеження народжуваності (менше за травматични такі способи стерилізації, як вазектомия у чоловіків і сальпингектомия у жінок, оскільки вони не викликають гормональної дисфункція). У нацистській Німеччині в свій час був прийнятий і з розмахом застосовувався расистський закон про кастрацію "неповноцінних", під яку підводили всіх, у кого не виявлялося.
Патріархатная політика - (Патриархатний тип державної політики відносно жінок) - це політика, заснована на концепції певного розділення функцій в сім'ї і суспільстві між чоловіком і жінкою. При цьому "природним" призначенням жінки вважаються сфери материнства, виховання дітей і господарювання домашнього. Чоловіку призначаються ролі суб'єкта державної, професійної і суспільної діяльності, розділу і "годувальника" сім'ї, зв'язуючого ланки між сім'єю і суспільством загалом. Професор соціології Берлінської школи економіки Б. Пфау-Еффингер називає таку модель суспільства "традиційною моделлю чоловіка-годувальника і.

МОДЕЛЮВАННЯ - (від фр. modиle - зразок, прообраз) - відображення властивостей і відносин реального об'єкта на спеціально створеному для цього матеріальному або ідеальному об'єкті, який називається моделлю. Реальний об'єкт служить прототипом, а той, що відображає - моделлю. Між ними повинно існувати відома подібність, аналогія або схожість або в їх фізичних властивостях і відносинах, або в здійсненні певних функцій, або в математичному описі їх поведінки. М. ставить своєю метою перенести знання, отримане при дослідженні зразка, на його прототип, використовуючи для цього методи подібності і аналогії.
Галюцинації імперативні - (лати. imperatum - наказувати) - вербальні обман з характером розпоряджень, наказів, частіше за небезпечний, жорстокий, садистичний, абсурдний зміст, звернений безпосередньо до пацієнта. Накази з боку надзвичайно агресивної або аутоагрессивной субличности ніколи не звучать таким чином, що вони адресуються пацієнтом комусь з навколишніх людей, він їх безумовно приймає приймає і відносить на свій рахунок ("удар в обличчя...візьми ніж і зареж...ось цього застрель...проковтни цю вірьовку, встань на карачки і гавкіт по-собачі...візьми сокиру і перерубай собі ноги" і т.д.). Деякі пацієнти.
СТАЦІОНАРНІ УСТАНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ - установи, призначені для постійного, тимчасового (від 2 до 6 місяців), тижневого, денного мешкання (перебування) старезних і інвалідів, потребуючих стороннього соціально-побутового, медичного обслуговування і відходу. Розрізнюють 5 основних типів стаціонарних установ: будинок-інтернат (загального типу) для старезних і інвалідів, психоневрологічний інтернат, дитячий будинок для глибоко мислено відсталих дітей, дитячий будинок для дітей з фізичними недоліками. На їх базі можуть бути організовані установи наступних видів: пансіонати ветеранів війни і труда, вдома милосердя, реабілітаційні.
БХАСКАР (BHASKAR) Рій - (р. 1930) - британський соціолог, представник реалистского напряму. Основні роботи: "Реалистская теорія науки" (1975), "Можливість натуралізму" (1979), "Нове покликання реальності" (1989) і інш. Найважливіший елемент концепції Розділяючи людську дію, те, що бере почав в міркуваннях людей, і керуючі діяльністю соціальні структури, трансцендентальний реалізм затверджує наявність "онтологічного провалля" між суспільством і індивідами. Більше не можна говорити, що структуру створюють люди як агенти: якщо суспільство історично передує індивідам, то можливі тільки процеси відтворювання і.