Правові засади приватизації

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження правових засад приватизації ... 5
1.1. Поняття приватизації ... 5
1.2. Законодавство України з питань приватизації ... 9
Розділ 2. Аналіз особливостей приватизації в Україні ... 13
2.1. Порядок і способи приватизації майна державних підприємств ... 13
2.2. Приватизація невеликих державних підприємств (мала приватизація) ... 16
2.3. Зміст договору купівлі-продажу об'єктів приватизації ... 18
Розділ 3. Проблеми та перспективи правового регулювання приватизації в Україні ... 25
3.1. Проблеми правового регулювання приватизаційних відносин ... 25
3.2. Удосконалення правових засад приватизації державного майна ... 30
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Правові засади приватизації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правові засади приватизації"

Курсова робота "Правові засади приватизації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правові засади приватизації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правові засади приватизації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правові засади приватизації" і призначений виключно для пошукових систем.

ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД (арбітраж) - недержавний орган, що розглядає цивільно-правові спори по угоді сторін, що позиваються. Т.с. володіє рядом переваг. До них відносяться більш висока міра довір'я сторін до арбітрів, що призначаються, простота і оперативність процедури розгляду, відносно низькі судові витрати. Внаслідок цього популярність третейського розгляду неухильно зростає. Компетенція Т.с. також засновується на угоді сторін. Сторони, передаючи суперечку на розгляд Т.с., приймають на себе зобов'язання підкоритися рішенню останнього. Порядок створення і діяльності Т.с. в РФ регулюється: а) Положенням про третейський суд. Розформування виборчої комісії (комісії референдуму) - вигляд публічно-правової відповідальності виборчої комісії (комісії референдуму) з виборчого права. Даний вигляд юридичної відповідальності регламентується в ст. 25 Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в референдумі громадян Російської Федерації". Як санкція тут виступає примусовий достроковий розпуск в судовому порядку комісії в раніше сформованому складі. Припиняються повноваження тільки членів комісії з правом вирішального голосу. Розформування комісії не спричиняє припинення повноважень її членів з правом дорадчого голосу. Основою даного вигляду. ВИКОНАВЧІ ДОКУМЕНТИ - документи, в яких виражені розпорядження судових і інакших управомоченних на те державних органів про примусове виконання їх рішень і постанов. І. д. надають стягувачу право вимагати від органів виконання прийняття відносно боржника всіх заходів, встановлених в законі, для приведення рішення у виконання. К И. д. відносяться: виконавчі листи судових органів, накази Державного і відомчого арбітражів, накази Морської арбітражної комісії, виконавчі написи нотаріальних органів, рішення розцінково-конфліктних комісій, засвідчені органами охорони труда (посвідчення за формою "А"). НОРМИ ПІДЙОМУ І ПЕРЕМІЩЕННЯ ТЯГАРІВ ВРУЧНУ - законодавче закріплені гранично допустимі фізичні навантаження на одну людину, виражені в масі переміщуваного вантажу вручну (в кг) або в одиницях зовнішньої механічної роботи за зміну (в кгм). Такі норми в нормативному порядку встановлені для жінок, осіб молодше за 18 років і окремих категорій працівників з облич чоловічої статі. Перенесення і пересування жінками і неповнолітніми тягарів, що перевищують встановлені для них граничні норми, заборонені (ч.3 ст. 160 і ч.3 ст. 175 КЗоТ). Норми гранично допустимих навантажень для жінок при підйомі і переміщенні тягарів вручну утв. Урядом РФ 6 лютого.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правові засади приватизації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Переговори із загарбниками заложників в ФРН - З середини 70-х рр. XX в. в Німеччині переговори із злочинцями представляють самостійну функцію поліцейської діяльності. Вони є обов'язковим компонентом дій поліції у разах захвата заложників, викрадення людей, в т.ч. дітей, загроз здійснення терористичних актів, затримання злочинців. У ФРН склалася чітка організаційна структура груп переговорщиков. Для особливих випадків, що вимагають рішучих силових дій, в складі груп особливого призначення "Sondereinsatzkommando SEK" є висококваліфіковані фахівці з переговорів, здатні підтримати ефективний діалог з метою запобігання небезпечним діям з боку. СУМІСНИЦТВО - виконання працівником інш. регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільне від про з н про в н об й роботи час як по місцю основної роботи (внутрішнє З.) так і у інш. роботодавців (зовнішнє З.). У відповідності зі ст. 601 тК Рф працівник має право укладати трудові договори про виконання у вільний від основної роботи час іншої регулярної оплачуваної роботи у того ж роботодавця (внутрішнє З.) і (або) у інш. роботодавця (зовнішнє З.). Висновок трудових договорів про роботу по С. допускається з необмеженим числом роботодавців, якщо інакше не передбачене фЗ. У трудовому. ОБ'ЄКТИ, що ОСОБЛИВО ОХОРОНЯЮТЬСЯ І ТЕРИТОРІЇ - дільниці землі і водного простору, які мають особливе наукове, культурне, естетичне, рекреационное і оздоровче значення і вилучені рішеннями органів державної влади повністю або частково з господарського обороту з встановленням особливого режиму охорони. 0, о.о. і т. відносяться до об'єктів загальнонаціонального надбання. Їх перелік і правовий режим встановлюються в ряді нормативних актів РФ і її суб'єктів, зокрема в ФЗ РФ від 17 березня 1995 р. № 33-ФЗ "Про природні території, що особливо охороняються ". Законі РСФСР від 19 грудня 1991 р. № 2060-1 "Про охорону навколишнього природного.
У вступі курсової "Правові засади приватизації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗАВІДУЮЧИЙ ГУРТОЖИТКОМ - Посадові обов'язки. Керує роботою обслуговуючого персоналу гуртожитку. Здійснює вселення прибулих в гуртожиток, стежить за своєчасністю і правильністю реєстрації що вселилися і виписки вибулих з гуртожитку громадян. Організує прибирання приміщень і контролює дотримання чистоти в спальних кімнатах і місцях загального користування. Стежить за справною роботою електромережі, зв'язку, водопроводу, каналізації і обладнання гуртожитку. Забезпечує видачу і прийом інвентаря і іншого необхідного майна. Відмічає що вибуває з гуртожитку обхідні листи або видає довідки про відсутність заборгованості. Веде.

КОЛІЗІЙНА НОРМА - норма, вказуюча, право якої держави повинне бути застосоване до цивільного, сімейного, трудового відношення міжнародного характеру (тобто відношенню, учасником якого є іноземний громадянин або іноземна юридична особа (наприклад, громадянка РФ одружується з іноземцем), або об'єктом відношення є річ, що знаходиться за межею (наприклад, майно, яке по спадщині повинно перейти до російського громадянина, знаходиться за межею), або юридичні факти, з якими пов'язані виникнення, зміна або припинення відносин, мають місце за межею (наприклад, за межею був укладений договір або мало місце спричинення шкоди)). МАЛЬТА (Республіка Мальта) - держава в центральній частині середземного море. Статус незалежної держави в складі Британської Співдружності отриманий 21 вересня 1964 р. Столиця - м. Валлетта (Ла-Валлетта). До складу держави входять острови: Мальта, Гоцо, Коміно. На про. Гоцо існує орган місцевого самоврядування - Цивільна рада. Діюча Конституція прийнята в 1964 р. 13 грудня 1974 р. прийняті зміни до Конституції, що проголошують М. республікою в складі Британської Співдружності. Глава держави до 1974 р. - Королева Великобританії, з 1974 р. - президент, що обирається парламентом терміном на 5 років. Поправки 1988 р. до.
Список літератури курсової "Правові засади приватизації" - більше 20 джерел. Відношення межличностні - взаємозв'язки людей, що об'єктивно виявляються, відображені в змісті і спрямованості реальної їх взаємодії і спілкування і породжуючі суб'єктивне бачення своєї позиції і положення інших, що, в свою чергу, "задає" певний характер межличностних взаємозв'язків, передусім, в рамках спільної діяльності. Межличностні відношення, з одного боку, визначають психологічні особливості, міру інтенсивності і "знакову" спрямованість цілого комплексу аттитюдов, диспозицій, ціннісних орієнтацій, соціальних стереотипів, нормативних розпоряджень, які реалізовуються в умовах прямої контактної і. АРТЕРІАЛЬНА ГИПЕРТЕНЗИЯ - характеризується стійким підвищенням ПЕКЛО вище за межі фізіологічної норми (140/90 мм рт. ст.). У переважній більшості випадків причину підвищення ПЕКЛО встановити не вдається, при цьому говорять про ессенциальной гипертензии, або гіпертонічну хворобу (біля 90 % випадків артеріальної гипертензии). Захворювання бруньок (гломерулонефрит, пиелонефрит, звуження ниркоподібних артерій) зумовлюють 2 - 3 %, реноваскулярная гипертензия - 1 - 2 %, синдром Кушинга - 0,1 %, феохромоцитома - 0,1 % випадків артеріальної гипертензии; іншими її причинами можуть бути патологічний клімакс.

Спілкування представників різних типів професій: специфіка - Професійне спілкування (П. про.), забезпечуючи встановлення і розвиток межличностних і межгруппових контактів в зв'язку з потребами професійної діяльності, саме багато в чому зумовлене її специфікою, і, передусім, типом професії в залежності від предмета труда ("людина-людина", "чоловік-жива природа", "чоловік-техніка", "людина-знак", "чоловік-художній образ"). Особенності О. представників різних типів професій виявляються на рівні мови і на власне психол. рівні. Специфіка П. про. на рівні мови: формування "спеціальної.
Посилання в тексті роботи "Правові засади приватизації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕКОНОМІЧНИЙ - поняття, що використовується в психоаналізі при розгляді кількісної зміни енергії влечений в процесі функціонування психічного апарату, утворення невротичних розладів, а також при характеристиці метапсихологии, що включає в себе топический, динамічний і економічний підходи до дослідження несвідомих процесів.    Уявлення про необхідність розгляду функціональної діяльності людини з економічної точки зору, що враховує кількість збудження, перерозподіл і зміну енергетичного потенціалу, містилися в ранніх роботах З. Фрейда. Так, в "Проекті наукової психології" (1895) їм. АБСТРАКЦІЯ - (від лати. abstractio - відвернення) - один з основних процесів розумової діяльності людини, що дозволяє в думках вичленить і перетворити в самостійний об'єкт розгляду окремі властивості, сторони, елементи або стану предмета. Іноді під А. розуміється лише результат цього процесу абстрагування, тобто вже вичлененное і самостійне, в "чистому вигляді" властивість предмета, що розглядається. Здатність до А. дозволяє людині в думках орієнтуватися на таку властивість, стійке виділення якого служить умовою рішення відповідної задачі (в цьому плані А. тісно пов'язана з процесом. Гандикап - (handicaps) Г. являє собою стан, при до-ром поєднання физ., розумових, психол. і/або соц. якостей або процесів утрудняє пристосування людини, не дозволяючи йому досягнути оптимального рівня розвитку і функціонування. Корисно відрізняти інвалідність - физ. або психич. дефект, що порушує функціонування індивідуума, від і психол. реакцій на цей стан. На жаль, в літературі у мн. випадках це розрізнення не використовується і два терміни вживаються як взаємозамінні. Ми проводимо таке розмежування і робимо акцент на тому, що інвалідність не обов'язково включає в себе підходу до концептуалізації Г.

Конфлюенция або злиття - З цим явищем стикаються тоді, коли межі між індивідом і оточенням стираються, і зникає почуття відмінності. У такому стані перебуває немовля, не здібне ще до розрізнення між миром і собою. Так само, в моменти екстазу, медитації чоловік може відчувати себе що злився воєдино з миром. Почуття злиття і розчинення в колективі іноді створюється ритуальною поведінкою і повною ідентифікацією з групою. Однак, якщо таке злиття і стирання меж між собою і оточенням стає хронічним, людина втрачає здатність відчувати, хто ж він є насправді і навіть, чи існує він взагалі, і, значить, не здібний до контакту з оточенням і. ВТЕЧА В ЗДОРОВ'Ї - образне вираження, що використовується для характеристики швидкого видужання, що свідчить не стільки про дійсне зцілення хворого, скільки про його небажання продовжувати психоаналитическую терапію.    У "Лекціях по введенню в психоаналіз" (1916/17) З. Фрейд привів випадок втечі в здоров'ї однієї його пацієнток, яка "видужала" після двох часів аналізу. Після розповіді своєї історії пацієнтка віднеслася негативно до вимоги повідомити подальші роздуми, що прийшли їй в голову, спогади, подробиці життя. Незважаючи на всі спроби З. Фрейда встановити з пацієнткою контакт. ПЕРІОДИ ГІПНОТИЧНОЇ ПРАКТИКИ ЕРИКСОНА - En.: Periods in Ericksons pratice of hypnosis В терапевтичній практиці Еріксона, пов'язаній з використанням гіпнозу, можна схематично виділити три різних періоди. 1. У перший період Еріксон користувався поняттями, успадкованими від XIX віку, досягши при цьому незаперечної віртуозності. У цей час їм були винайдені стратегії, що зробили цю техніку більш ефективною і пристосованою до конкретного пацієнта. Тому даний період можна визначити як стратегічний. Ериксон вважав, що гіпноз і, зокрема, постгипнотическое навіювання можуть дозволити пацієнтам придбавати досвід нової поведінки і навіть. ЗРУЧНІСТЬ РОБОТИ З ЕОМ - забезпечення користувачу комфорту при взаємодії з обчислювальною системою. Основний шлях вирішення даної задачі - створення операторського інтерфейса, що задовольняє основним інженерно-психологічним вимогам. На думку Р. Коутса і І. В. Влеймника, на У. р. з ЕОМ впливають три групи чинників, зухвалих у користувача почуття комфорту: соціальні, психофізіологічні, психологічні. Соціальні чинники забезпечуються психологічним кліматом в організації і впливають на емоційний комфорт користувачів. Психофізіологічні чинники визначаються конструктивними особливостями інтерфейса (читання.