Порядок, умови і правові наслідки оголошення фізичної особи померлою

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Правове регулювання оголошення фізичної особи померлою ... 5
1.1. Юридичні ознаки та поняття фізичної особи, як суб'єкта цивільного права ... 5
1.2. Акти цивільного стану, що визначають правовий статус фізичної особи ... 12
Розділ 2. Оголошення фізичної особи померлою: поняття, зміст, наслідки ... 16
2.1. Причини та порядок оголошення фізичної особи померлою ... 16
2.2. Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою ... 24
2.3. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою ... 27
Висновки ... 31
Список використаних джерел ... 33

Для придбання курсової роботи "Порядок, умови і правові наслідки оголошення фізичної особи померлою" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Порядок, умови і правові наслідки оголошення фізичної особи померлою"

Курсова робота "Порядок, умови і правові наслідки оголошення фізичної особи померлою" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Оголошення фізичної особи померлою", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Оголошення фізичної особи померлою" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Оголошення фізичної особи померлою" і призначений виключно для пошукових систем.

ОСНОВНІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА - права і обов'язки особи, що вступив у трудові відносини з висновком трудового контракту. Обличчя, що уклало трудовий контракт, має право, згідно ст. 2 КЗоТ: на умови труда, що відповідають вимогам безпеки і гігієни; на відшкодування збитку, заподіяного пошкодженням здоров'я в зв'язку з роботою; на рівну винагороду за рівний труда без якої б те не було дискримінації і не нижче за встановлений законом мінімальний розмір; на відпочинок, що забезпечується встановленням граничної тривалості робочого часу, скороченим робочим днем для ряду професій і робіт, наданням щотижневих вихідних днів.
Компенсаційні виплати - це грошові виплати, що не є винагородою за труд (заробітною платою) працівникам, встановленими законом, локальними актами роботодавця, трудовим договором, з метою відшкодування витрат (витрат), понесеній працівником в зв'язку з виконанням обов'язків за трудовим договором або без спеціального доручення, але в інтересах роботодавця. К.в. мають особливий правовий режим. Вони не враховуються при численні середнього заробітку працівника, на них не нараховуються страхові платежі з метою подальшого соціального забезпечення, з них не виробляються утримання, вони враховуються в собівартості робіт, послуг.
Безвідплатне термінове користування земельною дільницею - 1) вигляд правий на земельні дільниці (землю); 2) тимчасове користування земельною дільницею, яка надана безкоштовно: а) юридичним особам, вказаним в названому Кодексі, із земель, що знаходяться в державній або муніципальній власності, на термін не більше за один рік; б) юридичним особам і громадянам із земель, що знаходяться у власності громадян або юридичних осіб, на основі договору; в) громадянам-працівникам організацій окремих галузей економіки, в тому числі організацій транспорту, лісового господарства, лісової промисловості, мисливських господарств, державних природних заповідників і.
БИРУНИ, БеPуні, Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни - [4.10.973, Кят, нині Беруні, в Каракалпакиї - 13.12.1048, Газні (Газна), нині в Афганістані], ср.-азіат, вчений-енциклопедист. і мислитель. Один з основоположників досвідченого природознавства, виступав за розмежування сфер науки і релігії. Прихильник поширення знань, Б. вважав, що наука і освіта звільнять народи від неуцтва і убогості. Навчання і виховання розглядав як засіб придбання етичних і розумових якостей, необхідних для досягнення щастя. Вказував на можливість виправлення отрицат. рис вдачі шляхом виховання. Автор багатьох, гл. обр. естеств.-наукових, соч. (збереглося.
Кожна вагома структурна частина курсової "Оголошення фізичної особи померлою" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОБУЧАЕМОСТЬ - індивідуальні показники швидкості і якості засвоєння людиною знань, умінь і навиків в процесі навчання. Розрізнюють загальну О. як здатність засвоєння будь-якого матеріалу і спец. О. як здатність засвоєння отд. видів уч. матеріалу (розділів курсів наук, видів позов - в і практич. діяльність). Перша є показником загальної, а друга - спеціальної обдарованості індивіда. У основі процесів (сприйняття, уяви, пам'яті, мислення, уваги, мови), мотиву-ционно-вольової і емоційної сфер особистості, а також розвиток похідних від них компонентів учбової діяльності (з'ясування змісту уч.
Булгаков Олександр Іванович - Булгаков (Олександр Іванович) - письменник, народився в 1815 році, помер в 1836 р. Вчився в гірському корпусі, з якого, по слабості здоров'я, в 1831 році вийшов і поступив в Санкт-Петербургский університет, де на розвиток його великий вплив мали лекції А.В. Нікитенка і професори філософії А.А. Фішера. Товаришами його були тут, між іншим, В. Грігорьев, П. Ершов і П. Савельев. Ще будучи в корпусі, Булгаков виявив особливу схильність до словесності і написав декілька невеликих драматичних п'єс. Будучи студентом університету, він поставив на сцені перероблений ним французький водевіль "Артист", що.
неу - ассирийский або вавілонський ідол (Іс. 46:1), ім'я якого часто зустрічається в ассирийских написах: Набиув або Набу, тобто говорячий (від кореня "наба", говорити, срав. евр. "нави", пророк, власне - вісник). Він описується, як бог науки, творець клинопису на цеглинах, впорядник світу, бог скіпетра, або бог пера і т.д.; отже, він відповідав Гермесу або Меркурію. Неу особливо поклонялися в Вавілоне. У Ворсиппе йому був побудований великий храм. Імена трохи вавілонських царів освічені від імені цього бога; так, напр., Набополассар (тобто Набіув-абал-уцур = Нево, збережи.
У вступі курсової "Оголошення фізичної особи померлою" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЕДГАР - Англійський король з Саксонської династії, що правив в 959-975 рр. Син Едмунда I. Ж.; Ельфріда. Рід. 944 р. Помер 975 р. Ще в 957 р. Едгар був проголошений королем на півночі країни, а в 959 р., після смерті брата Едві, вся країна визнала його владу. Едгар у всьому слідував радам Дунстана (якого невдовзі зробив архієпіскопом Кентерберійським). Він взагалі був поступливий і підтримував хороші відносини з духовенством і датчанами. Його правління виявилося щасливим для Англії і прославлене у багатьох англосаксонских і скандінавських піснях. З цих пісень видно також, що король вів далеко не етичний.

Золотий перетин - (золота пропорція, золоте ділення, гармонічний перетин, ділення в крайньому і середньому від носінні) - ділення відрізка а на дві частини таким чином, що велика його частина у відноситься до меншої з так, як весь відрізок а до більшої його частини в, тобто в: з = а: в. Приблизно (із зростаючою точністю) це відношення виражається через відносини чисел ряду Фібонначи 5/3, 8/5, 13/8, 21/13 і т. д., тобто ряду чисел, в якому кожний подальший член рівний сумі двох попередніх 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 В межі число золотої пропорції ірраціонально - 1,6280338.... У 1957 році американський математик Бергман.
МОДУЛЯЦІЯ БІОЛОГІЧНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ ИНФОТЕЛА - Фаза колективної кругової поруки социума; тактичне формування соціального організму здійснюється за допомогою контролю над економікою уяви і індивідуалізованого, приватного контролю з боку локального оточення. Управління системами верований, що нав'язує механізми "самоподгонки", допускає необхідну пропаганду і інтеграцію в рамках горизонтальних таємних об'єднань, зі-залежних приватних розвідок з обмеженою автономією. Більшість індивідуалізованих соціальних сутностей не володіють достатніми підготовкою і обладнанням для виконання складних завдань, але здатні благополучно функціонувати.
Список літератури курсової "Оголошення фізичної особи померлою" - більше 20 джерел. ЛЛОЙД - (Lloyd' ) англійське страхове об'єднання (корпорація) страхувальників, поручителів-гарантів (андеррайтеров) і страхових брокерів. Виникло в кінці XVII в. і отримало назву від імені власника кав'ярні, в якій збиралися лондонські страхувальники. Спочатку займалося морським страхуванням. З 1911 р. Л. отримав дозвіл на проведення інших видів страхування і зараз займається практично всіма видами страхових ризиків. Саме об'єднання безпосередньо страхуванням не займається. Воно здійснює свою діяльність через приблизно 260 брокерів - членів об'єднання, які працюють з публікою, і приблизно 350.
КАСТОДИАН, кастодиальний депозитарій - (англ. custodian) - депозитарій, що концентрує свою депозитарну діяльність на обслуговуванні інвесторів (приватних і інституційних), дрібних брокерських фірм, різних форм колективних інвестицій. Специалізірованние К. не суміщають депозитарну діяльність з інш. видами підприємницької діяльності (напр., специализир. депозитарії пайових інвестиційних фондів). Большинство К. є неспеціалізованими і можуть здійснювати депозитарну діяльність додатково до інш. видів предпринимат. діяльність (банківської, брокерської, ділерської, діяльності по довірчому управлінню і інш.) на фінансовому.

Страхове відшкодування - Страхова виплата, яка проводиться при страховій нагоді з майном. Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку застрахованому майну страхувальника або третьої особи при страховій нагоді, якщо договором страхування не передбачена виплата страхового відшкодування в певній сумі. У тому випадку, коли страхова сума нижче страхової вартості майна, розмір страхового відшкодування скорочується пропорціонально відношенню страхової суми до страхової вартості майна, якщо умовами договору страхування не передбачене інакше. У тому випадку, коли страхувальник уклав договори страхування.
Посилання в тексті роботи "Оголошення фізичної особи померлою" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВВЕДЕНСКОГО ТЕОРІЯ ПАРАБИОЗА - [Введенский Н.Е., 1901]. Виділення в функціонуванні нервової тканини під впливом зовнішніх агентів стадії зниженої лабильности, що характеризує перехід збудження в гальмування. Парабиоз - оборотна зміна нервових кліток, перехідна при поглибленні і посиленні дії його агента, що викликав в безповоротне порушення життєдіяльності - смерть. Для переходу збудження в стан стійкого парабиотического гальмування (пессимум) важлива не стільки абсолютна сила подразника, скільки відносна, що перевищує межу стійкості даної нервової системи в даний час. Важливе значення додається єдності процесів.
Абстінент - (від лати. abstinentia - стриманість) - 1. пацієнт, що свідомо втримує себе від вживання психоактивних субстанцій, по відношенню до яких він є залежним (індивід, який не є залежним від сп'яніння, абстинентом не вважається по визначенню, для нього потреба бути розумним - це його природний стан); 2. пацієнт, що знаходиться в стані абстиненции з властивою їй психологічними і фізіологічними порушеннями; 3. індивід, який внаслідок різних причин на деякий час добровільно обмежує або припиняє свою сексуальну активність (в цьому випадку, повидимому, не обов'язкова наявність сексуальної залежності або.
Стенфордський тест досягнень - (Stanford achievement test) С. т. д. - групова батарея тестів досягнень, призначена для вимірювання у учнів початкової і середньої загальноосвітньої шкіл США базисних рівнів оволодіння читанням, математикою, рідною мовою, природним і соц. науками, а також навиками слухання. Сьома редакція батареї С. т. д. розрахована застосування в діапазоні від дитячого саду до XIII класу і містить 10 рівнів з більш ніж 170 субтестами і 7000 завдань. Послідовні редакції С. т. д. відображають як історію змін акцентів в учбових програмах шкіл США, так і розвиток методології вимірювань в сфері освіти. Ряд нововведень в.

ЗАДАТОК - природні передумови здібностей; природжені анатомо-фізіологічні особливості системи нервової і мозку, що становлять природну основу розвитку здібностей. Як такі прийнято виділяти: 1) типологічні властивості системи нервової - визначальні швидкість утворення тимчасових нервових зв'язків, - їх міцність, легкість дифференцировок; 2) анатомічні особливості будови аналізаторів і окремих областей кори мозку головного. Немає точних відомостей, в чому саме вони складаються: чи те це - деякі властивості системи нервової, чи то - якісь спеціальні схильності. Задатки неспецифічні, багатозначні по відношенню.
КУРУ - (папуаське kuru - "тремтіння від страху", "смерть, що сміється ") - прионовая повільна інфекція, що характеризується поразкою центральної нервової системи. Уперше спостерігалася в 1953 в східній частині про. Нова Гвінея, описана австралійським лікарем В. Зігасом і американським вірусологом К. Гайдузеком. Збуджувач - патологічний прион, джерело інфекції - людина. Зараження відбувається внаслідок ритуального каннібалізм, передусім поїдання мозку. Оскільки жінки і діти частіше поїдали останки, більшість випадків захворювання реєструвалася саме серед них. Патоморфологически.
Особливості телебачення як засоби масової інформації - Телебачення - ланка, опосредующее зв'язок інформатора і аудиторії, яке виступає у вигляді регулярно секционирующей системи, що спирається на могутню, саму сучасну, техніку, що постійно оновлюється, що вбирає в себе багато які передові науково-технічні ідеї. У системі масової інформації, на відміну від межличностной, прямої і двосторонньої, джерело повідомлення - інформатор являє собою деяку організовану групу, діючу в рамках і інтересах іншої систем" більш високого рівня - партії, класу, соціальної групи. Одержувачем інформації виступає розділена простором або часом (або.
Психологія натовпу - (crowd psychology), розділ психології, що вивчає закономірності поведінки і емоцій натовпу або інш. скупчень людей. До якої міри люди, що знаходяться в натовпі перестають поводитися як годиться і піддаються її настрою і владі? Франц. теоретик Густав Ле Бон (1841 - 1931) задав тон для многочисл. дискусій своєї кн. Психологія натовпу (1895). Він затверджував, що думки і мотиви людей в натовпі пояснюються на рівні підсвідомості (підсвідоме). Йому належить теорія прищеплюваності, коли людина в натовпі втрачає контроль над собою, як якби він перебував під впливом гіпнозу; настрій натовпу заразливий, а.