Правові підстави зупинення і закриття провадження у цивільній справі

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження правових підстав зупинення і закінчення провадження у цивільній справі ... 5
1.1. Поняття цивільного судочинства ... 5
1.2. Цивільне судочинство та його стадії ... 11
Розділ 2. Судове засідання - процесуальна форма розгляду цивільних справ ... 15
2.1. Поняття позову ... 15
2.2. Попереднє судове засідання ... 17
2.3. Значення стадії судового розгляду цивільних справ ... 21
Розділ 3. Ускладнення в процесі розгляду цивільних справ ... 27
3.1. Зупинення провадження у цивільній справі ... 27
3.2. Закриття провадження у цивільній справі ... 31
Висновки ... 34
Література ... 36
Додаток ... 38

Для придбання курсової роботи "Правові підстави зупинення і закриття провадження у цивільній справі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правові підстави зупинення і закриття провадження у цивільній справі"

Курсова робота "Правові підстави зупинення і закриття провадження у цивільній справі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правові підстави зупинення і закриття провадження у цивільній справі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правові підстави зупинення і закриття провадження у цивільній справі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правові підстави зупинення і закриття провадження у цивільній справі" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО - галузь права, регулююча відносини по використанню і охороні земельних ресурсів. Предмет З.п. - суспільні земельні відносини, які складаються, змінюються під впливом намірів і волевиявлення людей. З.п. регулює відносини з приводу землі, відносно якої встановлений певний правовий режим, з урахуванням соціальних, господарських і інакших функцій, що виконуються. Земля виступає як обмежений територіальний базис - як місце розташування, розміщення людей, житла, виробництва, і автомобільних залізниць, космодромів, аеродромів і інакших споруд. Соціальна функція виражається в. ІНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ - Посадові обов'язки. Здійснює розробку перспективних і поточних планів (графіків) різних видів ремонту обладнання і інших основних фондів підприємства (будівель, систем водопостачання, каналізації, воздухопроводов і т.д.), а також заходів по поліпшенню їх експлуатації і обслуговування, контролює виконання затверджених планів (графіків). Сприяє впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, що забезпечують своєчасну наладку і ремонт обладнання, ефективну роботу підприємства, прогресивної технології ремонту, високоефективних ремонтних пристосувань, механізації трудомістких процесів. ФЕДЕРАЛЬНЕ МІНІСТЕРСТВО - федеральний орган виконавчої влади, провідний державну політику і що здійснює управління у встановленій сфері діяльності, а також що координує діяльність в цій сфері інакших федеральних органів виконавчої влади. Федеральними є міністерства: внутрішніх справ; охорони здоров'я; майнових відносин; закордонних справ; культури, науки і технологій; оборони; освіти; природних ресурсів; промисловості, науки і технологій; шляхів повідомлення; по антимонопольній політиці і підтримці підприємництва; з атомній енергії; у справах цивільної оборони; у справах друку, телерадиовещания і коштам. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА - (методика розслідування окремих видів злочинів, приватна методика), що синтезує розділ криміналістики, об'єднуючий положення криміналістичної техніки і криміналістичної тактики в їх специфічному заломленні застосовно до умов і задач розслідування конкретного вигляду злочинів. Містить систему наукових положень і рекомендацій, що розробляються на їх основі по організації і здійсненню розслідування і запобігання злочинам. Крім загальних положень включає систему приватних криміналістичних методик. Система наукових положень, на до - рих базується К.м., включає криміналістичну характеристику.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правові підстави зупинення і закриття провадження у цивільній справі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Ліцензія - від лати. "litentia - право, дозвіл. 1). У загальноправовому значенні - дозвіл компетентного органу здійснювати таку діяльність, яка без такого дозволу кваліфікується як протиправна. 2). Згідно з Конвенцією ООН по морському праву - а) документ, що видається Підприємством контрактору, в якому викладаються умови ресурсної діяльності останнього в Районі; б) одне з коштів регулювання прибережною державою використання природних ресурсів в його винятковій економічній зоні. 3). Дозвіл, що видається відповідним органом державної влади фізичній або юридичній особі для розвідки, розробки і видобутків. Плата за комунальні послуги - сплачується керуючій організації і включає в себе: - плату за холодне і гаряче водопостачання, - плату за водоотведение, - плату за електропостачання, - плату за газопостачання (в тому числі постачання побутового газу в балонах), - плату за опалювання (теплопостачання, в тому числі постачання твердого палива при наявності пічного опалювання). Оплата комунальних послуг здійснюється громадянами, що проживають в житлових приміщеннях, що відносяться до житлового фонду незалежно від форм власності, за єдиними правилами, умовами і тарифами, діючими на території відповідної муніципальної освіти, в залежності. Фінансовий звіт кандидата (виборчого об'єднання, виборчого блоку) - сукупність зведених і первинних документів про розміри і про всі джерела створення виборчого фонду кандидата (виборчого об'єднання, виборчого блоку), а також про всі зроблені з нього витрати. Відповідно до виборчого законодавства кандидат, зареєстрований кандидат, виборче об'єднання, виборчий блок зобов'язані вести облік надходження і витрачання коштів своїх виборчих фондів. Форми звітності встановлюються відповідною виборчою комісією з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Періодичність представлення фінансових звітів визначається законами про вибори. Так, згідно п. 2 ст. 66.
У вступі курсової "Правові підстави зупинення і закриття провадження у цивільній справі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЛІСОКОРИСТУВАННЯ - один з видів використання природних ресурсів, здійснюється на наступних встановлених законодавством принципах: забезпечення безперервного, неистощительного і раціонального використання лісів; збереження і посилення средообразующих, водозахисних, захисних і інакших функцій лісів; встановлення порядку Л. в залежності від значення лісів, що виконуються ними функцій, їх месторасположения, природних і економічних умов; забезпечення умов для відтворювання лісів, густини Л.; дотримання науково обгрунтованих норм користування. У лісовому фонді можуть здійснюватися наступні основні види Л.:.

БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ - вживані у зовнішньоторгівельній практиці переліки умов договорів купівлі-продажу, що визначають спосіб доставки проданого товару, місце його передачі продавцем покупцю або перевізнику, момент переходу від продавця до покупця права власності на товар, обов'язки по упаковці, індивідуалізації (відособленню) товару при транспортуванні і зберіганні, по оформленню і передачі покупцю документів, а також обов'язку по страхуванню товару і інш. Встановлення Б.у.п. впливає на калькулювання ціни товару, розподіл ризиків і відповідальності сторін, інші умови договору. Визначення Б.у.п. впорядковане. Звільнення від покарання неповнолітніх - особлива форма реалізації карної відповідальності, передбачена ст. 92 УК, вживана тільки судом і виражена в звільненні неповнолітнього, осудженого за здійснення злочину невеликого або середнього тягаря, від покарання із застосуванням примусових заходів виховального впливу (ч. 2 ст. 90 УК) або приміщенням його в спеціальну виховальну або лікувально-виховну установу для неповнолітніх. Приміщення неповнолітнього в спеціальну установу - найбільш сувора примусова міра виховального впливу. Вона істотно обмежує свободу спілкування підлітка, вимагає дотримання спеціального режиму, продовження навчання або.
Список літератури курсової "Правові підстави зупинення і закриття провадження у цивільній справі" - більше 20 джерел. Промислова психологія - (industrial psychology) Галузь психології, що займається науковим вивченням поведінки людей на робочих місцях і/або застосуванням психол. знань на виробництві, називається П. п. Ця сфера надто має потребу і в розширенні бази знань про те, як люди поводяться під час роботи і які причини їх поведінки, і в застосуванні накопичених нами знань об челов. поведінці для більш повного задоволення потреб найманих працівників і роботодавців. П. п. являє собою об'єднання двох областей знання всередині психології. Перша з них - вивчення індивідуальних відмінностей. Психологи, що домоглися певних успіхів в. Толерантність етнічна - 1) властивість етнич. спільності або окремого її представника, що характеризується готовністю визнати і прийняти легітимність культури, традицій, цінностей, поведенческих і коммуникативних моделей, образу життя інш. етносов; 2) спрямованість етнич. свідомості на визнання і повагу цінності і самоценности людини, його потреб і прав; 3) культура емпатического відношення до миру і до своєї етнич. ідентичності; 4) принцип поведінки і діяльності, направлений на урівноваження позицій суб'єктів і стабілізацію їх відносин. Суб'ектом Т. е. можуть виступати: людина, готова до сприйняття.

Сигнали тваринних - кошти, з допомогою к-рих при взаємодіях впливають один на одну шляхом передачі інформації. Сигнали являють собою структури поведінки, що складаються з опр. поведенческих елементів - виразних рухів, поз, експресивних дій, звуків або їх комплексів, а також морфоструктур, к-рі тварини демонструють за допомогою відповідних рухів. Сигнали поділяють за способом здійснення сигнальної функції на сигнали-стимули і сигнали у власному значенні слова (символи або знаки). Сигнали-стимули спонукають тварина до дії у відповідь тут і зараз. До цієї категорії сигналів відносяться ключові подразники, або релизери.
Посилання в тексті роботи "Правові підстави зупинення і закриття провадження у цивільній справі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Методика "Функционально-рефлексивний аналіз тексту" - В. Г. Аникина, І. Н. Семенов. Призначена для якісної оцінки функц. вияву рефлексії в рішенні особистістю ситуацій екзистенциально-особового характеру і в процесі самообщения. Методологічною основою є праксиологическая концепція рефлексики Семенова И. Н. і Степанова С. Ю. В рамках даного підходу рефлексія особистості розглядається як механізм усвідомлення, переусвідомити і корекцій образу Я, особових основ - екзистенциальних значень, суперечності особового розвитку. Результатом рефлексії є не тільки самомобилизация особистості, але і самоорганизация у вигляді її специфічних. F60 - F62 Специфічні, змішані і інші особові розлади, а також тривалі зміни особистості - Ці типи станів охоплюють глибоко укорінені і постійні моделі поведінки, що виявляються ригидними реакції у відповідь на широкий діапазон особових і соціальних ситуацій. Вони являють собою або надмірне, або істотні відхилення від образу життя звичайного, "середнього" індивідуума з властивими йому в даній культурі особливостями сприйняття, мислення, почування і, особливо, интерперсональних відносин. Такі моделі поведінки мають тенденцію до стабільності і включають багато які сфери поведінки і психологічного функціонування. Вони часто, але не завжди, поєднуються з різною мірою суб'єктивного дистресса і. БЕХТЕРЕВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ - (1857-1927). Видатний вітчизняний невропатолог, психіатр, фізіолог. Народився в Вятської губернії в сім'ї сільського поліцейського. Когда Б. виконалося 8 років, помер батько. Мати прищеплювала дитині любов до музики, вчила французькій мові. Юний Б. рано виявив інтерес до книг, користувався бібліотекою, відкритою засланим А. І. Герценом. У 16 років Б. поступив в Медико-хірургічну академію в Санкт-Петербурге. Відразу після надходження його госпіталізували в психіатричну клініку з діагнозом "меланхолія". Лікуючий лікар Б. І. А. Сикорський, що став згодом професором кафедри психіатрії.

ФРЕЙДИЗМ - (англ. Freudianism) - психологічне і філософське вчення про особистість людини, назва, що отримала на ім'я фундатора австрійського психіатра 3. Фрейд; включає в себе теорію і техніку психоаналитической терапії. Центральна ланка терапії Ф. складається у визнанні того, що рушійними силами розвитку особистості є інстинктивні потяга: сексуальне і агресивне. Т. до. задоволення цих влечений наштовхується на перешкоду з боку навколишнього світу, вони витісняються, утворюючи область несвідомого, і виявляються в реальному житті у вигляді символів. Останніми м. би. як найпростіші дії, обмовки, так і твору. ТОВСТИХ - Олександр Валентинович (1953-1997) - російський психолог, фахівець в області психології особистості, дитячої, вікової і педагогічної психології, соціології освіти. Д-р психологічних наук (1994). Чл.-кор. РАО (1995). Закінчив Одеський державний ун-ет. У 1979 захистив канд. дис: Особистість як предмет вікової і педагогічної психології, а в 1994- докт.: Формування і самовизначення особистості в історичній динаміці поколінь. Працював в НДІ ОїПП (нині ПІ РАО); у Всеросійському центрі вивчення громадської думки (ВЦИОМ); очолював Федеральний ин-т соціології утворення МО РФ. У останні роки життя був. ЗАЗДРІСТЬ - почуття невдоволення, викликане бажанням володіння особистими якостями, соціальним статусом, продуктами матеріальної і духовної діяльності, що є в розпорядженні інших людей, але відсутніми у людини.    Заздрість може бути нормальною і патологічною. У першому випадку вона служить стимулом для досягнення бажаного, у другому - породжує недоброзичливе відношення до людей, що володіють тим, чого немає у людини або чого йому бракує. Можна заздрити тому, що хтось із знайомих придбав престижну машину, що дорого коштує, але нормальний вияв заздрості буде супроводитися бажанням зробити таку ж. Пам'яті розвиток - вдосконалення психічних процесів запечатления, зберігання і відтворення інформації. Найбільш раннім виявом процесів П. є пізнавання дитиною знайомих предметів і людей. Так, вже на початку дитячого віку дитина подовгу розглядає нові іграшки, підвішені над його ліжечко, не затримуючи погляду на давно висячій звичній іграшці. Пізніше (до кінця першого півріччя життя) він починає взнавати близьких дорослих, особливо радісно реагуючи на людину, яка постійно за ним залицяється. У другому півріччі життя "у дитини можна спостерігати не тільки процеси пізнавання, але і активне відтворення.