ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛІ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ

(курсова робота з аграрного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Джерела земельного права в Україні ... 5
Розділ 2. Склад та цільове призначення земель житлової та громадської забудови ... 10
Розділ 3. Виникнення і припинення права власності на землі житлової та громадської забудови ... 15
3.1. Підстави то порядок виникнення право власності на землю ... 15
3.2. Підстави та порядок припинення право власності на землю ... 23
Розділ 4. Захист права власності на землю та цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства ... 26
4.1. Гарантії прав на землю ... 26
4.2. Способи захисту прав на землю ... 28
4.3. Відшкодування збитків власником земельних ділянок і землекористувачам ... 31
4.4. Вирішення земельних спорів ... 35
Висновки ... 40
Література ... 42
Додатки ... 44

Для придбання курсової роботи "Право власності на землі житлової та громадської забудови" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Право власності на землі житлової та громадської забудови"

Курсова робота "Право власності на землі житлової та громадської забудови" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Право власності на землі житлової та громадської забудови", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Право власності на землі житлової та громадської забудови" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Право власності на землі житлової та громадської забудови" і призначений виключно для пошукових систем.

ОКСИД ВУГЛЕВОДУ - (окисел вуглеводу, чадний газ - Зі) - газ без кольору і запаху; майже не поглинається активованим вугіллям; горить синім пломенем з освітою Со2 і виділенням тепла; концентраційні межі взриваемости (КПв) в суміші з повітрям 12,5-74,2 %; суміш Зі: о2 = 2: 1 (по об'єму) вибухає при запалюванні. Зі утвориться при згорянні органічних видів палива (деревина, вугілля, папір, масла, бензини, гази, вибухові речовини і інш.) в умовах недоліку о2; при взаємодії Со2 з розжареним вугіллям, при конверсії метану в присутності різних каталізаторів. Природний рівень Зі в атмосфері 0,01-0,9 мг/м3 (в північній півкулі в. Контрольно-дозвільна система в охороні здоров'я російської федерації - Однієї з найважливіших задач, визначених віз в рамках реалізації політики досягнення здоров'я для всіх в європі, є постійне підвищення якості і ефективності медико-санітарного забезпечення населення. До а ч е з т в об м е д і ц і н з до об й п об м об щ і - сукупність Характеристик, підтверджуючих відповідність наданої медичної допомоги потребам пацієнта, що є, його очікуванням, сучасному рівню розвитку медичної науки і технології. Концепцією розвитку охорони здоров'я і медичної науки в рф визначено, що головним напрямом вдосконалення організації охорони здоров'я стає забезпечення його цілісності за. ДАВНІСТЬ - Витікання термінів давності признається основою звільнення особи від карної відповідальності (ст. 78 УК РФ) або від покарання (ст. 83 УК РФ). Розрізнюють два вигляду давності. I. Под давністю залучення до карної відповідальності розуміють витікання вказаних в карному законі термінів після здійснення злочину, внаслідок чого особа, що здійснила злочин, і його діяння втрачають суспільну небезпеку (або вона значно знижується) і особу звільняється від карної відповідальності. Закон (ст. 78 УК РФ) передбачає дві умови застосування давності: 1) витікання встановлених законом термінів; 2) відсутність. ДЕРЖАВНІ ПОЗИКИ - в СРСР форма добровільної активної участі трудящої маси своїми заощадженнями в фінансуванні народного господарства. Основні кошти на фінансування народного господарства, культури і т. д. черпаються в СРСР за рахунок швидко зростаючих накопичень соціалістичної економіки. Одночасно важливу, хоч і допоміжну роль грають і Г. з. У Радянській соціалістичній державі особисті заощадження, надані трудящими у позику своїй державі, є одним з допоміжних коштів забезпечення постійно зростаючих матеріальних і культурних потреб трудівників соціалістичного суспільства. Є два вигляду Г. з., що розміщуються.
Кожна вагома структурна частина курсової "Право власності на землі житлової та громадської забудови" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ІНВАЛІДНІСТЬ - (лати. invalidus - слабий, немічний) - відповідно до чинного законодавства РФ порушення здоров'я людини зі стійким розладом функцій організму, що приводить до повної або значної втрати професійної працездатності або істотних ускладнень в житті. У залежності від тягаря прийнято розрізнювати три групи другу - при тих же умовах, але не потребуючим такого відходу; третю - що призначається громадянам, що частково втратили здібність до регулярного професійного труда. Законодавство передбачає певну класифікацію причин, що викликали І., з кожною з яких пов'язане настання певних правових. Огляду місця випадку психологія - ОМП - слідча дія по збиранню інформації про кримінальну подію, що відбулася на місці його здійснення за допомогою активного, цілеспрямованого сприйняття, аналізу і синтезу отриманої інформації для розкриття злочину. Як правило, виробництво огляду місця випадку для слідчого співпадає з гострим недоліком інформації. У ході слідчого огляду необхідно встановити, чи був довершений злочин (або стався нещасний випадок і т.п.), хто здійснив злочин, по яких мотивах, де довершено злочини, який механізм дій злочинця; це не тільки фіксація теперішнього часу, але і обов'язкова побудова уявної. Законний інтерес - це відображене в об'єктивному праві або витікаюче з його загального значення і певною мірою гарантований державою простий юридичний дозвіл, що виражається в прагненнях суб'єкта користуватися конкретним соціальним благом, а також в деяких випадках звертатися за захистом до компетентних органів - з метою задоволення своїх потреб, що не суперечить суспільним. Структура законного інтересу включають в себе два елементи: 1) прагнення суб'єкта користуватися конкретним соціальним благом; 2) звертатися в деяких випадках за захистом до компетентних органів. Відмітні особливості законних інтересів: - в.
У вступі курсової "Право власності на землі житлової та громадської забудови" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. УЛЬТИМАТУМ - нота уряду однієї держави уряду іншої держави, вмісна вимогу виконати певну пропозицію у вказаний в ноті термін під загрозою застосування певних заходів впливу (аж до озброєного нападу). Відносно оголошення війни в ст. 1 III Гаагської конвенції 1907 р. було зафіксовано, що військові дії не повинні починатися без попереднього і недвозначного попередження або у вигляді вмотивованого оголошення війни, або у вигляді У. з умовним оголошенням війни. Це положення, як відомо, неодноразово порушувалося агресивними імперіалістичними державами (напр., напад гитлеровской Німеччині на СРСР в 1941 р.).

ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ - галузь міжнародного права, норми якої визначають умови дійсності, порядок висновку, дії, зміни і припинення международнь1х договорів. Об'єктом П.м.д. є сам міжнародний договір в широкому значенні слова, що давно вже став ведучим джерелом міжнародного права. П.м.д. розповсюджується на всі види міжнародних договорів незалежно від їх найменування, форми, об'єкта і процедури висновку. Значення даної галузі права зумовлене посиленням ролі міжнародних договорів в сучасному світі. Однак основним її джерелом залишається міжнародно-правовий звичай. У 1969 р на конференції ООН в Віні була. СТАДІЇ ЗДІЙСНЕННЯ УМИСНОГО ЗЛОЧИНУ - це певні в законі етапи його підготовки і безпосереднього здійснення (етапи розвитку злочинної діяльності). Стадії відрізняються один від одного по характеру і змісту дій винного, по мірі завершеності злочинного діяння на момент припинення злочинної діяльності. Законодавець (ч. 1, 2 ст. 29 УК РФ) розрізнює три стадії реалізації наміру винного на здійснення злочину: 1) приготування до злочину, 2) замах на злочин; 3) кінчений злочин. Не є стадією здійснення злочину виявлення наміру (і тим більше виникнення наміру, намір здійснити злочин). Виявлення наміру на здійснення конкретного.
Список літератури курсової "Право власності на землі житлової та громадської забудови" - більше 20 джерел. Голод - (hunger) Г. і ситість - цікаві феномени. Будь-яка людина, якщо його спитати, де він відчуває Г. або ситість, показує на свій шлунок, хоч Аналогічно цьому, для появи почуття ситості шлунок зовсім не обов'язково повинен бути повним (навпаки, гранично наповнений шлунок може викликати досить неприємні відчуття). Коли наукові методи стали більш витонченими, фізіологи продемонстрували, що ритмічні скорочення шлунка коррелируют з Г. Денервация шлунка, при до-ой усуваються все приходячі від нього відчуття, не знищує почуття Г., свідчачи про те, що кореляція ще не означає причинного зв'язку. Те, що. ІНСУЛІНОВА ТЕРАПІЯ - Інсулін - це гормон бети-кліток острівців Лангерганса підшлункової залоза. Він застосовується для викликання у психічно хворих гипогликемических станів як терапевтичний засіб. Спочатку інсулін застосовувався в субкоматозних дозах для боротьби з відмовою від їжі душевнохворих, для поліпшення соматичного стану і пом'якшення і купирования збудження, як симптоматичний засіб. Седативное дію інсулінової гипогликемии дало підстава деяким психіатрам застосовувати інсулін в субкоматозних дозах для лікування станів збудження кататонического або делириозного характеру, для лікування маніакально-депресивного психозу і.

САМОСТЬ - термін, що використовується в філософській і психологічній літературі для характеристики цілісності людини. У словнику В.І. Даля "самость" означає "автентичність, одноличность".    Деякі автори не проводять відмінності між Я і Самостью. У концепціях К.Г. Юнга (1875-1961), що приділив особливу увагу проблемі Самості, одне не зводиться до іншого. Самость має стільки загального з Я, скільки Сонце з Землею. Самость не тотожна Я, яке протистоїть їй як частина цілому. Якщо в класичному психоаналізі З. Фрейда Я - це центр свідомості, а Воно - зосередження несвідомого, то в аналітичній.
Посилання в тексті роботи "Право власності на землі житлової та громадської забудови" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Інстинктивна поведінка тваринних - [лати. instinctus - спонукання] - видоспецифичное (характерне для даного вигляду тварин) поведінка, заснована на природженій генетичній програмі, що визначає його найважливіші характеристики. І. п. же. являє собою сукупність дій, організованих в цілісну систему в тісній координації з іншими типами поведінки: орієнтувальними реакціями, навчанням і інш. До найбільш характерних властивостей І. п. же. відносяться: можливість спонтанного вияву; активна спрямованість на об'єкти і ситуації, важливі для життєдіяльності тварини; здатність виконуватися без попереднього навчання; стереотипность виконання. ВЕРИФИКАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦІЯ НАВІЮВАННЯ СВЯДОЩА - Відоме, що навіювання неможливе при відсутності семантичного (смислового) вмісту в повідомленні. Так, наприклад, людині не можна що-небудь вселити на незнайомому йому мові. Однак далеко не всяка інформація надає вселяючий вплив. У залежності від форми подачі, джерела надходження і індивідуальних особливостей особистості одна і та ж інформація може надати або не надати його. Для відповіді на це питання А. М. Свядощ (1982) висунув наступну концепцію. Согласно В. до. в. З., в мозку людини протікають процеси верифікації інформації, тобто визначення її достовірності. На живий організм падає безліч різних. ПСИХОТЕРАПІЯ, ЗАСНОВАНА НА ТЕОРІЇ КОНФЛІКТІВ ХАЛЛА, МИЛЛЕРА, ДОЛЛАРДА - Конфлікт з позицій бихевиоризма можна визначити як одночасне збудження двох конкуруючих тенденцій реагування (наприклад, наближення і уникнення або два різних способи наближення). Халл (Hull С. L., 1943) і його послідовники Міллер (Miller N. Е., 1944) і Доллард (Dollard J. А., 1950) розрізнюють 3 основні форми конкуруючих поведенческих реакцій: 1) конфлікт типу "наближення-наближення"; 2) конфлікт типу "уникнення-уникнення"; 3) конфлікт типу "уникнення-наближення". Остання форма особливо часто була предметом експериментального вивчення; одні роботи були.

Біхевіорізм - Бихевиоризм визначив вигляд американської психології XX віку. Його фундатор Джон Уотсон (1878-1958) сформулював кредо бихевиоризма: "Предметом психології є поведінка". Звідси і назва - від англійського behavior - "поведінка" (бихевиоризм можна перевести як поведенческая психологія). Аналіз поведінки повинен носити суворо об'єктивний характер і обмежуватися реакціями, що зовні спостерігаються (все, що не піддається об'єктивній реєстрації, - не підлягає вивченню, тобто думки, свідомість людини не підлягають вивченню, їх не можна виміряти, реєструвати). Все, що відбувається всередині людини. РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК (ІНТЕЛЕКТ) - Небагато поняття в психології привертають більш пильну увагу і небагато так наполегливо не піддаються роз'ясненню. Незважаючи на численні зусилля, що робилися за останні роки, щоб розробити яке-небудь незалежне визначення цього терміну, його значення залишаються тісно пов'язаними з методиками, розробленими для його вимірювання. Бине, винахідник тесту розумових здібностей індивіда, вважав, що інтелектуальна поведінка може виявлятися в таких здібностях, як міркування, уява, инсайт, думка і адаптируемость. Тому він розробив свої тести (тести Біне) таким чином, щоб оцінити тільки ці функції. Інші. Реабілітація при наркоманіях - (drug rehabilitation) У кінці 1960-х рр. поширеність наркоманії в Сполучених Штатах прийняла розміри епідемії; кількість активних героинових наркоманів оцінювалася в 500 тис. чол. Федеральною стратегією на той період була боротьба з епідемічним поширенням героиновой наркоманії і контроль пов'язаної з цим злочинності шляхом профілактики і лікування наркоманії, а також контролю ввезення наркотичних коштів і посилювання відповідних федеральних законів. Перші спроби лікування включали підтримуючу терапію, що проводиться лікарями в стаціонарах і місцях примусового змісту хворих. Потреба в такій допомозі. Менінгеальний синдром - (анат. meninges) - симптомокомплекс захворювання або роздратування мозкових оболонок (Керниг, 1884). Власне менингеальний синдром включає наступні основні вияви: 1. головний біль; 2. оболонковий симптом Бехтерева; 3. перкуторную хворобливість черепа; 4. нудоту і/або блювоту; 5. зміна пульсу. Головний біль є основним симптомом розладу. Вона носить звичайно дифузний характер, посилюється при рухах голови, різких звуках і яскравому світлі, буває дуже інтенсивної і нерідко супроводиться мозковою блювотою. Блювота мозкового походження є раптовою, як правило, рясної, виникаючої без.