Право власності на землі житлової та громадської забудови в Україні

(курсова робота з земельного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття і склад земель житлової та громадської забудови.....5
Розділ 2. Особливості планування та забудови земель в населених пунктах згідно законодавства України.....10
2.1. Загальні засади планування та забудови земель в населених пунктах.....10
2.2. Планування територій на загальнодержавному і регіональному рівнях.....12
2.3. Планування територій на місцевому рівні.....16
2.4. Регулювання планування, забудови та іншого використання територій.....23
Розділ 3. Громадські обговорення при забудові територій населених пунктів.....35
Висновки.....40
Література.....42

Для придбання курсової роботи "Право власності на землі житлової та громадської забудови в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Право власності на землі житлової та громадської забудови в Україні"

Курсова робота "Право власності на землі житлової та громадської забудови в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Право власності на землі житлової та громадської забудови в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Право власності на землі житлової та громадської забудови в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Право власності на землі житлової та громадської забудови в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

СІМЕЙНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН НАРОДНОЇ ДЕМОКРАТІЇ - галузь права, регулююча шлюбно-сімейні відносини в європейських країнах народної демократії. Країни народної демократії Європи, що стали на шлях будівництва соціалізму (див. Народно-демократична держава), корінним образом змінили діяла-раніше правову регламентацію сімейних відносин, ввівши в дію нові сімейні закони (в Чехословацкой Республіці - "Закон про сім'ю" 7 грудня 1949 р.; в Польській Народній Республіці сімейний кодекс - 27 червня 1950 р.; в Народній Республіці Албанії - "Закон про брак" 18 травня 1948 р.; в Народній Республіці Болгарії - закон "Про осіб і сім'ю". НЕУСТОЙКА - визначена законом або договором грошова сума, яку боржник зобов'язаний сплатити кредитору у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема у разі прострочення виконання (ст. 330 ГК РФ). Стаття 12 ГК РФ розглядає Н. як один з способів захисту цивільних прав, а ст. 394 ГК РФ - і як міру відповідальності цивільної. Важливою межею юридичної природи Н.является її акцессорность (дополнительность, придаточность). Зобов'язання по сплаті Н. завжди має додатковий характер і не може існувати без основного зобов'язання. О Н. як предметі додаткового зобов'язання прямо говорить ст. 207 ГК. СУДОВА ВЛАДА - зумовлений характером розділення влади вигляд державної влади, пов'язаний із здійсненням спеціалізованими органами держави правосуддя за допомогою конституційного, цивільного, адміністративного і карного судочинства. Поняття "С.в." уперше вжите в діючій російській Конституції. Розділ IX Конституції РСФСР 1978 року "Правосуддя і прокурорський нагляд" з урахуванням внесених в неї в 1989-1993 рр. змін закріплювала основи С.в., що вже відгалузилася від інакших гілок влади. Конституція РФ використовує інше поняття - "правосуддя", яке настільки близьке, що в ряді випадків Конституція РФ вживає їх. ПІДКУП УЧАСНИКІВ І ОРГАНІЗАТОРІВ ЗМАГАНЬ І КОНКУРСІВ - злочин в сфері господарської діяльності, передбачене ст. 184 УК РФ і що являє собою підкуп спортсменів, спортивні судді, тренерів, керівників команд і інших учасників або організаторів професійних спортивних змагань, а одинаково організаторів або членів жюрі видовищних комерційних конкурсів з метою надання впливу на результати цих змагань або конкурсів (ч. 1 ст. 184 УК РФ). По ч. 3 і 4 ст. 184 УК РФ карається незаконне отримання перерахованими суб'єктами грошей, цінних паперів або інакшого майна, переданих їм з метою надання впливу на результати змагань або конкурсу, а одинаково незаконне користування.
Кожна вагома структурна частина курсової "Право власності на землі житлової та громадської забудови в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СТАТУТ ООН - многостороннее міжнародна угода, розроблена ведучими державами антигитлеровской коаліції (СРСР, США, Великобританія, Франція і Китай) в роки другої світової війни і одноголосно прийнята представниками 50 країн на Конференції в Сан-Франциско 25 червня 1945 р. Після ратифікації більшістю його держав, що підписали, в тому числі і 5 постійними членами Поради Безпеки, 24 жовтня 1945 р. У. ООН набрав чинності. Ця дата щорічно відмічається як День ООН. У. ООН складається з преамбули, 19 розділів, 111 статей і Статуту Міжнародного суду ООН. У ньому сформульовані основні принципи діяльності ООН:. Демократія пряма і представницька - дві основні форми народовладдя, закріплені Конституцією Російської Федерації. Це безпосереднє (пряме) здійснення влади народом і здійснення влади через сформовані ним органи державної влади і органи місцевого самоврядування. Основними формами прямого народовладдя є референдум і вибори. Див. Вибори, Референдум. Референдум і вибори є вищим безпосереднім вираженням народовладдя. Конституція Російської Федерації встановлює найвищий авторитет рішень, прийнятих безпосередньо народом. Форми безпосередньої демократії використовуються як для рішення загальнодержавних задач - федеральні вибори і референдум. ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ - особи з складу збройних сил однієї з сторін, що беруть участь в конфлікті, що попали у владу ворога в ході міжнародного збройного конфлікту. В. знаходяться у влади ворожої держави, а не окремих осіб або вояцьких частин, оскільки саме держава відповідає за виконання своїх міжнародних зобов'язань. Зміст в полону не є мірою покарання. Крім особистого складу збройних сил статус В. мають: а) учасники рухів опору, належні до сторони, що знаходиться в конфлікті, якщо вони відповідають чотирьом умовам: мають у розділі особу, відповідальну за своїх підлеглих; мають певний і виразно видимий здалека відмітний.
У вступі курсової "Право власності на землі житлової та громадської забудови в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ІММІГРАНТИ - іноземні громадяни або особи без громадянства, прибулі на законній основі на територію РФ і що заявили після прибуття про бажання отримати статус біженця в РФ, а також особи, вимушені незаконно перетнути державну межу внаслідок їх переслідування, щоб уникнути існуючої загрози застосування до них насилля і що негайно заявили про це державному службовцю поста імміграційного контролю, представнику прикордонних військ або митних органів. Законними основами для тимчасового перебування іноземного громадянина на території РФ при наявності відмітки про реєстрацію є: паспорт і неімміграційна віза.

ОКРУЖНА РАДА ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ - місцевий орган державної влади (див. Місцеві органи державної влади) в адміністративному або національному округу (див. Національний округ, Округ), що обирається трудящими округа на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні терміном на 2 роки по нормах представництва, визначуваних конституціями союзних республік і Положеннями про вибори в місцеві Ради. О. С. д. т. керують діяльністю підлеглих ним органів управління, забезпечують правоохорону державного, дотримання законів і охорону прав громадян, сприяють посиленню обороноздатності країни. ЗВИЧАЙ - правило поведінки учасників міжнародних відносин, що відповідає вимогам сталої системи моральності. Не будучи зафіксованими в якому-небудь нормативному акті і, отже, не володіючи юридичною обов'язковістю, О., проте, скрупульозно дотримуються в практиці міждержавного спілкування, особливо - дипломатичних і консульських установ, представництв держав в міжнародних організаціях, делегацій, що беруть участь в роботі міжнародних (дипломатичних) конференцій. Це пояснюється не тільки тим, що проходження стандартам поведінки, що затвердилися полегшує повсякденну взаємодію учасників міжнародних.
Список літератури курсової "Право власності на землі житлової та громадської забудови в Україні" - більше 20 джерел. ЗНАЧЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗУ ЛЮДИНИ В ЕПОХУ ТРАНСКУЛЬТУРНОЙ ПСИХОТЕРАПІЇ - У основі сучасної глобальної кризи - як в індивідуальній, так і в суспільному житті - з його численними впливами і гранями, безумовно, лежать різні причини, і їх дослідженням давно вже займаються фахівці самих різних дисциплін. З психотерапевтичної точки зору в зв'язку з цим питання про бачення людини придбаває особливе значення і, виходячи з його впливу на межличностні відносини, може бути позначений як питання номер один сьогоднішньої психотерапії і психіатрії (Пезешкиан Н., Пезешкиан X., 1993), оскільки всі інші задачі виникають з цієї. У психотерапії і психіатрії питання про. Любов - Що таке любов? Більшість дослідників сходяться в тому, що "любов" приходить в різних формах. Зик Рубін проводить відмінність між симпатією і Л. Романтічеська любов включає в себе такі елементи, як турбота об іншу чол., ніжність, самораскритие (self-disclosure) і виключність. На відміну від романтичної Л. симпатія - це потяг одного чол. до інш., до-ой включ. в себе хороше відношення і відчуття схожості з ним. Хетфилд і Уолстер розрізнюють пристрасну Л. і дружню Л. Страстная Л. характеризується інтенсивними емоційними переживаннями і змішенням різних почуттів: ніжності і сексуальність.

СУБЛІМАЦІЯ - Німий.: Sublimierung. - Франц.: sublimation. -Англ.: sublimation. - Ісп.: subli-maci?n. - Італ.: sublimazione. - Португ.: sublima?ao. об Процес, яким Фрейд пояснює форми людської діяльності, що не мають видимого зв'язку з сексуальністю, але породжені силою сексуального потяга. Як основні форми сублімації Фрейд описував художню творчість і інтелектуальну діяльність. Сублімацією називається такий потяг, який в тій або інакшій мірі перемкнений на несексуальну мету і направлений на соціально значущі об'єкти. об Термін "сублімація", введений Фрейд в психоаналіз, викликає в думці одночасно.
Посилання в тексті роботи "Право власності на землі житлової та громадської забудови в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АФЕКТИ - (AFFECTS) Комплексні психофізіологічні стану, включаючі суб'єктивні переживання, об також когнитивні і фізіологічні компоненти. Існують різні ознаки, по яких розрізнюються почуття, емоції і афекти. Почуття - це основні, що суб'єктивно переживаються стану, які можуть бути блоковані від свідомості; емоції суть вияви почуттів, що зовні спостерігаються; поняття афекту відноситься до всім пов'язаним з цим феноменам, багато які з яких несвідомі. Однак ці терміни нерідко використовуються як взаємозамінні, відносячись до всього спектра - від елементарних до комплексних і когнитивно. СОЦИОБИОЛОГИЯ - (англ. sociobiology) -область на стику сучасної біології, психології і соціогуманітарного знання, що вивчає еволюційно-генетичні основи соціальної поведінки тварин і людини. Визначаючи поняття "адаптивность", сучасна еволюційна біологія в самому загальному вигляді формулює його як успіх у відтворюванні генів, тобто в здатності залишати сильних відносно репродуктивном нащадків. Тому, вважають социобиологи, будь-яка жива істота, в т. ч. і людина, не може виявитися поза дією "репродуктивного імператива" як своєрідним регулятором (у разі людини - морального). Спілкування на іноземній мові - взаємодія двох і більш людей, при до-ром відбувається обмін інформацією предметного і емоційного характеру і до-ой здійснюється за допомогою иностр. мови. Уміння спілкуватися на иностр. мові - одна з осн. ціліше практично всіх існуючих методів навчання мовам і, насамперед, коммуникативних методів (термін Е. І. Пассова). Однак назва "коммуникативний метод" не показує всієї глибини і суті навчання О. на і. я. Термін допускає спотворене тлумачення суті методу, коли подів на заняттях иностр. мовою не йде далі мистецтв. розігрування діалогів, слабо вмотивованих завдань на обмін.

ГРЕГОРИ - (Gregory) Річард Л. (р. 1923) -англійський психолог, фахівець в області порівняльної і експериментальної психології, психофізіології, психології сприйняття і штучного інтелекту, філософії психології. Освіту отримав в Кентерберійськом ун-ті (магістр, 1950) і Брістольськом ун-ті (д-р наук, 1983). Після служби в ВПС Великобританії під час Другої світової війни Г. вивчав філософію і експериментальну психологію в Кембрідже. Працював в Спеціальній сенсорній лабораторії (1962-1967), брав участь у безлічі проектів по дослідженню зорового сприйняття, повернення зору людям, сліпим з дитинства; по когнитивному. Симуляція - (лати. simulatio - удавання) - 1. в біології - підробка, удавання. Наприклад, симуляція смерті деякими біологічними видами, які поїдаються тільки живими; 2. в клінічній психіатрії (і судової психіатрії) і клінічній психології - свідоме удавання у вигляді копіювання виявів хвороби, що має на меті деяку особисту вигоду (звільнення від відповідальності за вчинене, від служби в армії, отримання інвалідності). Звичайно симуляція зустрічається в практиці судової, трудової і військової експертизи. Найбільш розроблена проблема симуляції психіатричного розладу в судовій психіатрії. Розрізнюються. НЕРВОВА СИСТЕМА - (англ. nervous system) - сукупність нервових освіт в організмі людини і хребетних тваринах. Її основні функції: 1) забезпечення контактів із зовнішнім світом (сприйняття інформації, організація реакцій організму - від простих відповідей на подразники до складних поведенческих актів); 2) реалізація цілей і намірів людини; 3) інтеграція внутрішніх органів в системи, координація і регуляция їх діяльності (див. Гомеостаз); 4) організація цілісного функціонування і розвитку організму. Структурно-функціональним елементом Н. з. є нейрон - нервова клітка, що складається з тіла, дендритов. СЕМАНТИЧНИЙ ДИФЕРЕНЦІАЛ - (отгреч. semantikos - вказуючий і лати. differentia - різниця) - один з методів психосемантики, за допомогою якого оцінюються уявлення людини про який-небудь об'єкт, про себе, про мир і т. п. Метод С. д. є комбінацією методу контрольованих асоціацій і процедур шкалирования; при цьому змінні об'єкти (поняття, зображення і інш.) оцінюються по ряду біполярних градуальних шкал, полюси яких задаються у вербальной (словесної) або невербальной (зоровій формі. Найбільш поширеної є трехфакторная модель С. д., запропонована Ч. Осгудом. Кожний чинник може виражатися однією або групою шкал.