Право власності як речове право

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження права власності ... 5
1.1. Місце права власності в системі речових прав. Розвиток речово-правових інститутів у законодавстві України ... 5
1.2. Поняття власності та права власності ... 10
1.3. Законодавче регулювання права власності в Україні ... 17
Розділ 2. Характеристика права власності як речового права ... 19
2.1. Зміст та види права власності ... 19
2.2. Способи набуття права власності ... 25
2.3. Припинення права власності ... 32
2.4. Захист права власності ... 36
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Право власності як речове право" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Право власності як речове право"

Курсова робота "Право власності як речове право" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Право власності як речове право", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Право власності як речове право" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Право власності як речове право" і призначений виключно для пошукових систем.

СУД - орган держави, що здійснює правосуддя в формі розгляду і дозволи карних, цивільних, адміністративних і деяких інакших категорій справ у встановленому законом даної держави процесуальному порядку. С. діляться на звичайні і надзвичайні; створення останніх прямо забороняється майже всіма сучасними конституціями. Обичние С. поділяються на С. загальній компетенції і спеціалізовані: військові суди (в РФ називаються військовими трибуналами), арбітражні суди (торгові, господарські), митні, податкові (фінансові), по трудових спорах і т. д. Особливими різновидами С. є конституційні і.
ВІДМОВА ВІД ВНЕСЕННЯ ЗАПИСУ В РЕЄСТР - реєстратор зобов'язаний відмовити у внесенні записів в реєстр в наступних випадках: не надані всі документи, необхідні для внесення записів в реєстр; надані документи не містять всієї необхідної інформації або містять інформацію, не відповідну що є в документах, наданих реєстратору; операції по рахунку зареєстрованої особи, відносно якого надане розпорядження про списання цінних паперів, блоковані; в реєстрі відсутня анкета зареєстрованої особи із зразком його підпису, документи не надані особисто зареєстрованою особою, підпис на розпорядженні не завірений одним з передбачених в.
ГВИНЕЯ (Гвинейская Республіка, з листопада 1978 по квітень 1984 р. - Гвінейська Народна Республіка) - держава в Західній Африці. Незалежність проголошена 22 жовтня 1958 р. відповідно до результатів референдуму 28 вересня 1958 р. (95,4% виборців проголосували проти поширення на країну дії французької Конституції П'ятої республіки). Столиця - м. Конакрі. Адміністративне ділення: 8 провінцій, що поділяються на 35 префектур. По Конституції 1958 р. Г. проголошувалася республікою на чолі з Президентом, що обирався на 7 років (до 1984 р. беззмінним Президентом був А. Секу Турі, що встановив режим особистої диктатури). Потім була прийнята Конституція 1982 р. (припинена переворотом 1984 р.). По новій Конституції.
КЛИМОВ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ - (рід. 11.06.1930, Вятськиє Поляни Кировської області) - вітчизняний психолог. У 1953 м. закінчив відділення російської мови, логіки і психологій Казанського державного університету, надалі працював тут викладачем. У 1958 м. на базі одного з ПТУ м. Казани організував науково-практичну лабораторію по психології труда і виробничого навчання. У 1959 м. захистив кандидатську дисертацію, в 1968 м. - докторську, присвячену проблемі індивідуального стилю діяльності. З 1968 м. завідував відділом психології труда ВНИИ профтехобразования Госпрофобра СРСР в Ленінграде. З 1976 м. по 1980 м. - професор ЛГПУ.
Кожна вагома структурна частина курсової "Право власності як речове право" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КАНТ Іммануїл - (1724 - 1804) - родоначальник німецької класичної філософії. Пед. погляди К. склалися під впливом Ж. Ж. Руссо і ньому. педагога І. Б. Базедова. Основні твори, в к-рих відображені пед. переконання До.: "Про педагогіку", "Повідомлення про розклад лекцій на зимове півріччя "1765 - 66"", "Відповідь на питання: що така освіта?", "Антропологія з прагматичної точки зору". К. вважав, що людина стає людиною тільки завдяки вихованню і є єдиною істотою, до-ой в ньому має потребу. У вихованні розрізнював п'ять компонентів: фізичне виховання, або.
Веймарська республіка - німецька держава в 1919- 33 рр., яке відповідно до конституції Німеччини, прийнятої 31 липня 1919 р. в Веймаре Національними зборами (вибрано в січні 1919 р.), була конституйована в формі демократичної парламентської федеративної республіки: глава держави - виборний президент; рейхстаг, що обирався загальним голосуванням, володів більш широкими повноваженнями, ніж в кайзеровской Німеччині; президент призначав рейхсканцлера (глава уряду). У 1919- 1933 рр. 21 разів змінився кабінет міністрів, 8 разів переобирався рейхстаг (в тому числі 4 разу в 1930- 33 рр.). У умовах загострення лівого.
СОЛОДУХИНИ - (куб.) -1) Гаврило Олексійович рід. 25 березня 1900 р., ст. Ільінської; відомий джигіт, виконавець козачих і кавказьких танців, співак Донського Платовського хору, автор книги "Життя і доля одного Козака". Дістав первинну освіту в станичной школі; з 1919 р. служив в пластунском полку і брав участь в боротьбі за Козачу Ідею, а в слід року хворий тифом виявився в районі, зайнятому більшовиками, мобілізований ними і, попавши на північ, прилучився до Кронштадтському повстання; після його ліквідації сховався в Фінляндію. У 1925 році переїхав у Францію, де початків кар'єру танцюриста, пісенника і джигіта.
У вступі курсової "Право власності як речове право" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РАДИМИЧИ - древньоруський племінне об'єднання останніх віків 1-го тис. н. е. Землі радимичей лежали в східній частині Верхнього Поднепровья, по Сожу і його притокам. У літописі про радимичах сказано: "радимичи ж і вятичи від ляхов", що звичайно розглядалося як вказівка на їх родинні зв'язки із західними слов'янами. Але це не підтверджується археологічними даними. Про радимичах літопис зберіг дуже мало відомостей. У сірок. IX в. вони платили данину хазарам. У 885 радимичи були приєднані кн. Олегом до Київської держави; пізніше вони згадуються в складі військ Олега, що ходили в 907 на Царьград.

ЗНАЧЕННЯ ЖИТТЯ - вища цінність людського існування, виражена в формі кінцевої мети, якою підлеглі всі приватні інтереси і потреби людини. Серед багатьох підходів до розв'язання цієї складної проблеми можна виділити три головних: 1) Значення життя спочатку властиве життю в її глибинних релігійних основах; 2) Значення життя - в сприянні прогресу, участі в перевлаштуванні світу на початках добра і справедливості; 3) Значення життя твориться самим суб'єктом. Важливо відмітити, що всім трьом підходам властиво прагнення до людської солідарності і зацікавленість в становленні людського в людині. Уявлення про значення життя.
БЛАГОДАТЬ - (греч. charis, лати. gratia) - 1) Милість Божія до людини, його любов, не зумовлена заслугами людини. 2) У багатьох християнських філософів благодать - вихідна від Бога життєва сила або енергія, виробляюча любов до добра і істини, до Бога і ближнього, робляча особистість етично зрілої, що надихає на пошук істини і на відповідальність перед нею і за неї, сприяюча її отриманню; благодать дарується Богом для постійності в здійсненні добра і у вірності істині. 3) По Августіну, благодать непримусовим образом торкається волі людини, чиє серце розкрилося до Бога, щоб погодити її з волею Батька. Є.
Список літератури курсової "Право власності як речове право" - більше 20 джерел. ВИКУПНА СУМА - Належна виплаті страхувальнику частина довгострокового страхування життя резерву, що утворилося за договором внесків на день припинення ним сплати місячних страхових внесків. Якщо страхувальник в період дії договору припинив сплату місячних внесків, договір втрачає силу. При цьому він має право на отримання частини резерву внесків, що нагромадився за договором за минулий період страхування, тобто B.с. Її розмір залежить від тривалості минулого періоду страхування і терміну, на к-рий був укладений договір. Наприклад, при п'ятирічному терміні страхування B.с. через би міс. Страхування може становити.
ХАРСАНИ - (Харшани, Харсаньі) Джон Чарльз (рід. 1920) - американський економіст угорського походження. Народився в Будапешті в сім'ї фармацевта. У 1937 отримав першу премію на Угорській математичній олімпіаді для студентів. Однак на математичний факультет Х. не пішов. Для того щоб продовжити справу батька, Х. вивчав в університеті фармацевтику, а для себе - філософію. У 1947 захистив докторську дисертацію по філософії в Будапештськом університеті і деякий час викладав там філософію. Отримана в молодості освіта наклала відбиток на його подальші роботи. Взагалі роботи Х. по теорії гри.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПІДГОТОВЦІ ВИПИСОК ПРО СТАН РАХУНКІВ - STATEMENT DEPARTMENT Департамент банку або інакший фин. установи, що займається підготовкою і розсилкою виписок, що характеризують стан рахунків клієнтів. У сучасній банківській практиці виписки готуються або шляхом виведення сальдо по банківських розрахункових книжках, або на основі системи виписок. Останній метод в цей час використовується повсюдно. Виписки дублюють бух. проводки по рахунках з тією лише різницею, що для бух. ціліше за проводку містять більше даннихВо багатьох банках виписки готуються на спеціальних машинах (billing machines), що являють собою комбінацію пишучих машин і.
Посилання в тексті роботи "Право власності як речове право" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОНТОЛОГІЯ - (ontology) Наука про буття; вивчення буття. Згідно з американським екзистенциальному аналітиком (див. ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ) Rollo May (1967), людина володіє чотирма онтологічними характеристиками: а) "він прагне зберегти деякий центр"; би) "ця центрированность людини залежить від того, чи досить у нього сил, щоб затвердити її, тобто вона не утримується автоматично, як у рослин і тварин"; в) "у нього є потреба і можливість вийти за межі своєї центрированности і брати участь в інших істотах"; і г) САМОСВІДОМІСТЬ - той рівень розвитку психіки живих істот, який дозволяє людині.
СУБКУЛЬТУРА - частина цінностей, які розділяє меншина членів організації. При наявності відповідного потенціалу у С. розвиваються нові норми і образи поведінки або признаються вагомими інакші, відмінні від тих, які вітаються в рамках домінуючої культури. Обично С. - слідство часу, досвіду, проблем, які вимагають конкретного рішення. Кожна неформальна група в рамках організації має свою культуру, яка по відношенню до організаційної культури є С. Несмотря на те, що неформальні групи створюються не по волі керівництва, вони є впливовою силою, яка при певних умовах може фактично стати домінуючою в.
F44.8 Інші диссоциативні (конверсійні) розлади. - Ця залишкова рубрика може бути використаний для визначення інших диссоциативних і конверсійних станів, які підпадають під критерії А і Би для F44, але не відповідають критеріям для F44.0-F44.8, перерахованим вище. F44.80 синдром Ганзера (приблизні відповіді) F44.81 розлад множинної особистості А. Существованіє двох або більш різних особистостей всередині індивіда, але тільки одна присутня в даний час. Б. Каждая особистість має власну пам'ять, переваги і особливості поведінки і часами (періодично) захоплює повний контроль над поведінкою індивіда. В. Імеєтся нездатність пригадати важливу для.

ЛОКУС КОНТРОЛІ - поняття, що характеризує локалізацію причин, якими суб'єкт пояснює власну поведінку і поведінку інших людей, введену американським психологом Ю. Роттерем. Якість, що характеризує схильність людини приписувати відповідальність за результати своєї діяльності: 1) зовнішнім силам - екстернальний, зовнішній локус контролю; відповідає пошуку причин поведінки поза собою, в своєму оточенні; схильність до зовнішньому локусу контролю виявляється нарівні з такими рисами, як невпевненість в своїх здібностях, неврівноваженість, прагнення відкласти реалізацію своїх намірів на невизначений термін, тривожність.
Тероризм - [лати. terrorem - страхання] - феномен політичної психології, специфічний для загострення конфліктних ситуацій. Т. виражається в загрозі знищення конкретних осіб (рідше за споруди або культурні цінності) у разі відмови задовольнити вимоги терористів. Еффектівность Т. психологічно залежить від трьох чинників: 1) підкріплення загрози в формі її часткової реалізації; 2) внутрішній готовності піти на компромис; 3) масштабів ризику, на який здатні піти сторони конфлікту. Распространеніє Т. в XX і XXI віках парадоксальним образом свідчить про відносне зростання цінності людського життя.
ПРАВА ДІТЕЙ І МОЛОДІ В УЧБОВИХ ЗАКЛАДАХ - Федеральний закон "Про основні гарантії прав дитини в Російській Федерації (від 24 липня 1998 р.) встановив: учні, вихованці освітніх установ (за винятком дошкільних установ і установ початкової загальної освіти), відповідних ним підрозділів інакших освітніх установ має право самостійно або через своїх виборних представників клопотатися перед адміністрацією вказаних установ про проведення з участю виборних представників учнів, вихованців дисциплінарного розслідування діяльності працівників освітніх установ, що порушують і що ущемляють права дитини. Якщо учні, вихованці не.
КВОТНАЯ ВИБІРКА - (quota sample) - сукупність вибірки, здійснювана квотами від кожної певної групи населення (популяції). Метод здійснення квотной вибірки не задовольняє вимогам випадкової вибірки, передбачаючи розбиття популяцій на страти (див. Стратіфіцированная вибіркова сукупність) за відповідними характеристиками - підлозі, віку, соціальному класу, місцю проживання - і підрахунок числа індивідуумів, яких необхідно включити в кожну з категорій, щоб відобразити структуру батьківської популяції. На даній стадії допікається випадковість вибірки, але як тільки розмір кожної з них є число людей.