ПРАВО НА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАНІСТЬ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження права на особисту недоторканість ... 5
1.1. Поняття особистого немайнового права ... 5
1.2. Поняття та загальна характеристика права на особисту недоторканість ... 8
Розділ 2. Стан дотриманні права на особисту недоторканість в Україні ... 13
2.1. Основні проблеми порушення прав людини у випадках домашнього насильства ... 13
2.2. Основні проблеми порушення прав людини в торгівлі людьми ... 17
2.3. Право на свободу та особисту недоторканність ... 24
2.4. Окремі проблеми дотримання прав дитини ... 32
Розділ 3. Проблема захисту права на особисту недоторканість в Україні ... 40
Висновки ... 44
Література ... 45

Для придбання курсової роботи "Право на особисту недоторканість" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Право на особисту недоторканість"

Курсова робота "Право на особисту недоторканість" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Право на особисту недоторканість", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Право на особисту недоторканість" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Право на особисту недоторканість" і призначений виключно для пошукових систем.

КЛАСИЧНА ШКОЛА В КАРНОМУ ПРАВІ - пануючий напрям в доктрині карного права багатьох країн, під визначальним впливом якого розвивається карне законодавство більшості держав світу з початку XIX в. Назва "класична" дали цій школі прихильники "антропологічної" і "соціологічної" шкіл в карному праві в 70-80-х рр. XIX у., вкладаючи в нього трохи іронічне значення. Формування К.ш. в у.п. пов'язано з епохою антифеодальних революцій в Європі, що почалася з Великої французької революції 1789 р. У основу К.ш. в у.п. були встановлені принципи, сформульовані напередодні епохи революцій в трудах попередників К.ш. в у.п. - просвітників і. РОЗКРАДАННЯ - довершене з корисливою метою протиправне безвідплатне вилучення і (або) звертання чужого майна на користь винного або інших осіб, що заподіяли збиток власнику або інакшому власнику майна (примітка до ст. 158 УК). Об'ектом X. (як і інших злочинів проти власності) є відносини власності - сталі в суспільстві зв'язки з приводу розподілу матеріальних благ. Це поняття об'єкта X. передбачає, що перехід майна до іншої особи можливий тільки на основі волевиявлення власника. Таке розуміння об'єкта X. є пануючим в теорії карного права. Відповідальність за злочин проти власності не залежить від. СЕЙМ ПОЛЬСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ - вищий орган державної влади Польської Народної Республіки - держави народної демократії (див. Народно-демократична держава). С. обирається терміном на 4 роки громадянами ПНР, що досягли 18 років, шляхом загальних, рівних і прямих виборів при таємному голосуванні. Депутати С. обираються по виборчих округах по нормі: 1 депутат на 60 000 чоловік населення. Депутати С. відповідальні перед своїми виборцями і можуть бути ними відкликані. С. як вищий виразник волі трудящих міста і деревин здійснює суверенні права польського народу і володіє всією повнотою державної влади. С. видає закони. Законодавча. ОСНОВНІ ПОЧАТКИ КАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА СОЮЗУ ССР І СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІК - один з важливих актів радянського карного законодавства (СЗ 1924 р. 1 отд., № 24, ст. 205). З метою створення єдиної соціалістичної законності в нашій країні Конституція СРСР 1924 р. віднесла до ведіння законодавчих органів СРСР встановлення основ карного законодавства. Велике політичне значення О. н. полягає в тому, що вони сформулювали і встановили в загальносоюзному порядку обов'язкові для всіх союзних республік основні принципи соціалістичного карного права і з'явилися юридичною базою для подальшого розвитку карного законодавства. О. н. дали класово-політичну характеристику задач.
Кожна вагома структурна частина курсової "Право на особисту недоторканість" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВОТЧИНА - різновид феодальної поземельної власності в Російській державі, відповідний льону (див.) в західноєвропейських феодальних державах. Характерною особливістю В., що відрізняла їх від маєтків (див.), було те, що В. могли відчужуватися і передаватися по спадщині. Однак власники В., як і власники маєтків, були зобов'язані нести військову службу. В. володіло феодальне знання - князья, бояре, а також монастирі і церкві. Возникновеніє В. відноситься до часу появи приватної власності на землю, хоч самий термін "вотчина" з'являється пізніше. Головними джерелами освіти В. в Древній Русі. Правового регулювання суспільних відносин психологічно аспект - Право займає одне з найважливіших місць в системі соціального регулювання. У теорії права справедливо вважається, що нарівні з спеціально-юридичним необхідний і "соціологічний", особовий підхід, реалізуючий формулу "чоловік є міра всіх речей", в тому числі і правових "речей". Право надає вплив на психологію і поведінку людей. Тільки пройшовши через свідомість людей, право може вплинути на дійсність суспільних відносин. Психологічно позначаються всі блоки права: його нормативний характер, механізми правового регулювання, правотворчість і правоисполнение. Право і всі правові. ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКУ РОБОТОДАВЦЮ - згідно ст. 1181 КЗоТ працівник, що заподіяв збиток, може добровільно відшкодувати його повністю або частково. З згоди адміністрації організації працівник може передати для відшкодування заподіяного збитку рівноцінне майно або виправити пошкоджене. За загальним правилом, збиток відшкодовується по розпорядженню адміністрації або за рішенням суду. По розпорядженню адміністрації - при обмеженій матеріальній відповідальності в межах середнього місячного заробітку, а також у всіх випадках, коли розмір збитку не перевищує середнього місячного заробітку. Розпорядження повинне бути зроблене не пізнє.
У вступі курсової "Право на особисту недоторканість" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ - перехід прав і зобов'язань одногр держави до іншого. Питання об П. в м. п. виникає: а) при заміні держави одного історичного типу державою іншого типу внаслідок революції; б) при утворенні нової держави внаслідок його відділення від іншої держави або внаслідок об'єднання декількох держав; в) при переході території від однієї держави до іншого. У першому випадку П. в м. п. має місце відносно всього активу гос. майно, в тому числі і що знаходиться за межею. З міжнародних договорів колишньої держави зберігають силу тільки ті, які будуть визнані новою державою. Так, Радянський уряд відмовився.

Військово-юридична психологія - Один з напрямів в ЮП, виникле на стику з правовою наукою. З 1987 р. ВЮП стала викладатися на військово-юридичному факультеті в Військовому інституті (нині - Військовому університеті ВР РФ) як самостійна учбова дисципліна. Предметом ВЮП є соціально-психологічні закономірності правоприменительной діяльності військових юристів у військах, психологічні особливості особистості військовослужбовців, залучених в цю діяльність, соціально психологічні процеси і явища криміногенного характеру, виникаючі в умовах вояцької служби, армійського побуту, в сфері військово-службових відносин. Засобу рефлексивного управління посткриминальним поведінкою правопорушника - Засобом рефлексивного управління є рефлексивная інформація (РИ), оскільки на основі неї обличчя приймає вигідне для розслідування рішення про посткриминальном поведінку. РИ, що передається адресату, не віддільна від свого носія, який може бути матеріальним (предмети або їх сукупності) і ідеальним (люди). У РИ міститися сигнали-стимули, що впливають на різні сфери особистості і свідомість суб'єкта і спонукаючі його до певних дій після відповідної інтерпретації. Щоб він став мислити і діяти в заданому напрямі необхідно ретельне конструювання РИ. Основні вимоги, що пред'являються до РИ: можливість.
Список літератури курсової "Право на особисту недоторканість" - більше 20 джерел. Вплив - усвідомлений і цілеспрямований процес, суть якого полягає в наданні впливу одного з учасників спільної діяльності і спілкування на іншого. При цьому як партнери подібної взаємодії можуть бути як окремі особи, так і групи різного розміру і типу. У соціально-психологічній науці виділено два основних вигляду впливу - пряме (відкрите) і непряме. Під прямим впливом розуміється безпосереднє звернення до об'єкта з метою пред'явлення йому яких-небудь вимог або пропозицій. Якщо як приклад взяти педагогічний вплив вчителя на учнів, то потрібно відмітити, що сама специфіка професійної діяльності педагога, його. ТЕПЛОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ - Борис Михайлович Теплов народився 20 жовтня 1896 р. в Туле, де і провів дитячі і юнацькі роки. У 1914 р. він поступив на філософське відділення филолого-історичного факультету Московського університету, але навчання було перерване службою в армії. У результаті закінчити університет йому вдалося тільки в 1921 р. Крім університету, в 1921 р. Б.М. Теплов закінчив Вищу школу військового маскування. До 1933 р. Б.М. Теплов працював в різних наукових установах Червоної армії, де досліджував проблеми військового маскування, а з 1929 р. паралельно займався дослідницькою роботою в Психологічному.

ФРЕЙДИЗМ - Використання створеної Фрейд (Freud S.) психоаналитической теорії для розуміння психосоматичних, соціально-психологічних і історичних процесів, релігійних і філософських представлень, художньої творчості і т. д. У прагненні до створення універсальних психоаналитических концепцій Фрейд розширив клінічний матеріал, отриманий в ході психоаналитической терапії пацієнтів з неврозами, вивченням історії людства і його культурної спадщини, прагнучи в міфах, звичаях, історичних подіях, пам'ятниках літератури і мистецтва знайти підтвердження основних положень психоаналізу. Висновки, зроблені з клінічної.
Посилання в тексті роботи "Право на особисту недоторканість" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЧОЛОВІЧИЙ ПРОТЕСТ - одне з понять індивідуальної психології А. Адлера, вказуюче прагнення дитини подолати почуття неповноцінності. Чоловічий протест є не чим інакшим, як несвідомим бунтом дитини проти відчуття своєї слабості перед іншими дітьми, батьками і миром загалом. Він втілює собою боротьбу дитини за подолання своєї несамостійності і неспроможності в житті.    Відчуття власної слабості сприймається дитиною як вияв жіночності, в той час як боротьба проти слабості стає вираженням мужності. І хлопчики, і дівчинки реагують на свою слабість однаково: її визнання означає дію жіноче, її неприйняття і протест - дія. МЯСИЩЕВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ - Видний російський вчений, психіатр і психолог. З моменту закінчення в 1919 р. Психоневрологічного інституту в Петрограде і до останнього дня життя його наукова діяльність була пов'язана з Санкт-Петербургским психоневрологічним інститутом ім. В. М. Бехтерева, яким він керував більше за 20 років, і з Санкт-Петербургским університетом, де він багато років очолював кафедру психології. Діяльність М., учня В. М. Бехтерева і А. Ф. Лазурського, характеризувалася великою глибиною і широтою наукових і суспільних інтересів. Після смерті А. Ф. Лазурського М. закінчив і підготував до друку відомий труд свого. БЕРДЯЕВ Н. А. - (1874-1948) - відомий російський релігійний філософ і історик, що присвятив багато часу вивченню і поясненню проблем Росії і національної психології росіян. Його погляди знайшли відображення в фундаментальному труді "Доля Росії" (1920) і інш. роботах. Б. приділяв велику увагу осмисленню феномена російської цивілізації, вважаючи її "самостійною цінністю в світі, нерозчинною в інших цінностях, і цю цінність Росії треба донести до божественного життя". "Всяка велика імперія, - писав він, - історично жизнепригодная, повинна мати перебуваюче національне ядро, з якого і навколо якого здійснюється її.

Батьківська пермиссивность - (parental permissiveness) Р. п. яв-ця одночасно реалізацією і раціональним обгрунтуванням своєї батьківської ролі чол., к-рий дозволяє, виправдовує, заохочує і терпимо відноситься до надзвичайно широкого спектра занять, поведінки і цінностей дитини. Передумова, лежача в основі такого раціонального обгрунтування, складається в тому, що діти зростають і розвиваються шляхом активного исслед. навколишнього світу. На такий підхід до виховання дитини значною мірою вплинули ідеї Фрейд, що приділяв велику увагу інстинктивним потребам дітей. Рудольф Дрейкурс, учень Альфреда Адлера, описав більш. ПСИХОЛОГІЯ - (від греч. рsусhe - душа logos - вчення, наука) - наука про закономірності розвитку і функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності. Взаємодія живих істот з навколишнім світом реалізовується за допомогою якісно відмінних від фізіологічних, але не віддільних від них психічних процесів, актів, станів. Протягом сторіч явища, що вивчаються П., означалися загальним терміном "душу" і вважалися предметом одного з розділів філософії, названого в XVI в. П. Било показане, що психічні процеси, будучи продуктом взаємодії індивіда із зовнішньою середою, самі є активним причинним. Почуття неповноцінності - (inferiority feelings) Альфред Адлер проводив відмінність між почуттям неповноцінності і комплексом неповноцінності. Адлер виходив з того, що Ч. н. є у кожного. Він вказував на те, що бути неповноцінною людиною означає відчувати себе нижче за інш. Ч. н. простежується в дитячій малості і залежності в світі дорослих, а пізніше в погоні за досконалістю. Ч. н. може служити стимулом здорового, нормального розвитку. Воно стає патологічним станом тільки в тому випадку, якщо чол. скрушений, пригнічений і не здібний до розвитку. Орглер пише, що Адлер вважав, неначе комплекси неповноцінності можуть розвиватися з. Порівняновікові особливості маревних ідей і нав'язливих станів - У дітей в зв'язку з нерозвиненістю другої сигнальної системи маревні ідеї виникають дуже рідко. Ним більш властиве патологічне фантазування, відмінне від звичайної дитячої схильності до фантазій певною безглуздістю, незв'язаністю з конкретною реальною обстановкою. Марення у дітей може виникнути на фоні помраченного свідомості, переважне делириозного, і пов'язаний тематично з яскравими ілюзіями і галюцинаціями, нестойок, фрагментарний, звичайно зникає з проясненням свідомості. Для дітей молодшого підліткового віку характерне марення чужих батьків, при цьому власні батьки сприймаються як.