Право промислової власності

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ I. Місце права промислової власності у системі цивільного права ... 5
1.1. Поняття права промислової власності ... 5
1.2. Розвиток права промислової власності у сучасний період ... 7
Розділ ІІ. Аналіз особливостей права промислової власності в цивільному праві України ... 12
2.1 Об'єкти права промислової власності ... 12
2.2 Суб'єкти патентного права ... 19
2.3 Права авторів винаходів, корисних моделей і промислових зразків ... .22
Розділ ІII. Захист права промислової власності ... 32
3.1. Система захисту прав промислової власності та її призначення ... 32
3.2. Способи захисту та відповідальність за порушення права промислової власності ... 33
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Право промислової власності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Право промислової власності"

Курсова робота "Право промислової власності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Право промислової власності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Право промислової власності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Право промислової власності" і призначений виключно для пошукових систем.

АЛІМЕНТИ - матеріальне забезпечення (зміст), яку одну особу зобов'язано доставляти іншому внаслідок браку, спорідненості, усиновлення і прийняття дітей на виховання. Регулювання питання об А. радянське право підпорядковує задачам зміцнення сім'ї, підвищення відповідальності за зміст і виховання дітей, зміцнення початку взаємодопомоги членів сім'ї. Одним з найважливіших видів А. є А. на користь дітей. На батьків покладається обов'язок змісту неповнолітніх дітей, а також потребуючих непрацездатних повнолітніх дітей. Цей обов'язок лежить на обох батьках. Позбавлення батьківських прав не. УПРАВЛІННЯ - поняття, що широко використовується як загалом в гуманітарних науках, так і конкретно в праві, причому в різних значеннях: 1) в загальному плані У. є функція, здійснювана всередині тієї або інакшої системи і що перебуває у впливі керуючого органу, особи (суб'єкта У.) на керовані органи, особи (об'єкти У.). У У. враховуються властивості і закономірності відповідної сфери, а також певна субординація (а те і пряме підкорення) керівників і керованих. Цель У. - забезпечення дії (функціонування) системи загалом, кожної її ланки; упорядкування суспільних відносин в даній системі;. Мови прокурора психологія - Засіб здійснення ним обвинувачення від імені держави, на основі конкретних фактів, неспростовних доказів і індивідуалізації складу правопорушення. У РП виклад фактичних обставин носить аналітичний, а не оповідний характер. Особливо ретельно прокурором аналізується виправдувальні версії, висунені оборонцем і підсудним. З кожної версії виводяться всі можливі логічні слідства, які зіставляються з доказами, що є. Якщо підсудний заперечує свою винність, то обов'язок прокурора - детально розглянути ті, що приводяться підсудним доводи, зіставити їх з іншими неспростовними доказами. ОРГАНІЗАЦІЯ ООН З ПИТАНЬ УТВОРЕННЯ, НАУКИ І КУЛЬТУР (ЮНЕСКО) - міжнародна організація, покликана координувати співпрацю держав в гуманітарній сфері; заснована в 1946 р. Як спеціалізована установа входить в систему ООН. Цілі ЮНЕСКО: внесок в забезпечення світу і безпеки через заохочення міжнародної співпраці в області утворення, науки і культур; забезпечення поваги до законності і справедливості, прав людини і основних свобод без відмінності раси, підлоги, мови або релігії згідно з Статутом ООН. Членами ЮНЕСКО до 1998 р. були 183 держави, включаючи РФ. США (1984), Сингапур і Великобританія (1985) вийшли з складу ЮНЕСКО. Структура ЮНЕСКО: Генеральна.
Кожна вагома структурна частина курсової "Право промислової власності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Психологічний генезис злочинної поведінки - Процес породження психологічної готовності суб'єкта до здійснення злочинного діяння і її реалізації в суспільно небезпечному поведенческом акті, що розглядається як детерминируемое і явище, що розвивається. Він засновується на системообразующем елементі психічної регуляции злочинного діяння, як який виступає готовність (рішучість) до здійснення суспільно небезпечного поведенческого акту. Процес породження (формування, актуалізації, дозрівання) такої готовності і її реалізації в поведенческом акті представляє суть психологічного розкриття генезису злочинного діяння. Виділяються різні. ПЛАТА ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА - форма відшкодування шкоди, що заподіюється навколишньому природному середовищу підприємствами, установами, іноземними юридичними і фізичними особами, що здійснюють будь-які види діяльності на території Російській Федерації, пов'язані з природокористуванням (надалі - природопользователи). Розрахунок платежів за забруднення навколишнього природного середовища виготовляється у відповідності з Порядком визначення плати і її граничних розмірів за забруднення навколишнього природний середовища, розміщення відходів, інші види шкідливого впливу, затвердженою постановою Уряду Російської Федерації від. ФОНДОВА БІРЖА - державна, акціонерна або інакша організація, що надає приміщення, певні гарантії, розрахункові і інформаційні послуги для операцій з цінними паперами, одержуюча за це комісійні від операцій і що накладає певні обмеження на торгівлю. Подібна біржа - організаційно оформлений, регулярно функціонуючий ринок по купівлі-продажу цінних паперів. У умовах сучасних промислово розвинених країн основна маса довгострокових вкладень капіталу здійснюється при допомозі Ф.б. Курс цінних паперів визначається що приносяться ними доходами і рівнем позикового відсотка. Біржовий курс цінних паперів коливається в.
У вступі курсової "Право промислової власності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР (СИЗО) - приміщення переважно в'язничного типу, що охороняється, спеціально обладнане для вмісту в ньому підозрюваних і обвинувачених в здійсненні злочину, укладених під варту по карних справах, прийнятих до виробництва органами дізнання і слідства; укладених під варту обвинувачених в здійсненні злочину, карні справи відносно яких прийняті до виробництва судами (підсудних); осуджених по карних справах, відносно яких звинувачувальні вироки не набрали законної чинності; осуджених, що притягуються до відповідальності по інших карних справах, відносно яких як міра припинення застосований висновок під варту.

ВСЕКИТАЙСКОЕ ЗБОРИ НАРОДНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ - верховний орган державної влади Китайської Народної Республіки. В. з. н. п. - носій суверенітету китайського народу, що звільнився під керівництвом героїчної Комуністичної партії Китаю від ярма імперіалізму, феодалізму і бюрократичного капіталу і народу, що створив державу демократичної диктатури (див. Народно-демократична держава). До скликання В. з. н. п. його функції здійснюються Народною політичною консультативною порадою Китаю (див.). Внаслідок успіхів китайського народу в будівництві і зміцненні народно-демократичної держави назріли умови для переходу до системи зборів народних представників. КРЕСЛЯР-КОНСТРУКТОР - Посадові обов'язки. Під керівництвом більш кваліфікованого фахівця виконує прості роботи по конструюванню виробів. Вичерчивает креслення деталей, складальні креслення, креслення загального вигляду, габаритні і монтажні креслення по ескізних документах або з натури, а також іншу конструкторську документацію. Знімає з натури ескізи простих конструкцій. Виконує деталировку складальних креслень, нескладні технічні розрахунки за початковими даними відповідно до розроблених програм і методик або типових розрахунків. Складає схеми, специфікації, різні відомості і таблиці. Вносить прийняті в.
Список літератури курсової "Право промислової власності" - більше 20 джерел. ПСИХОТЕРАПІЯ ЗАЇКАННЯ - Застосуванню психотерапії в лікуванні заїкання традиційно завжди надавалося велике значення. Для цього можуть бути використані різні форми психотерапевтичного впливу: раціональна і суггестивная психотерапія (гипнотерапия, навіювання в стані пильнування, самонавіяння, аутогенная тренування) і групова психотерапія. Страх, сильне хвилювання, невпевненість в своїх силах, незалежно від того, чи виникають вони задовго до початку висловлювання чи ні, завжди дезорганізують мову, мислення що заїкається, змінюють його поведінку, доставляють важкі душевні переживання. Саме тому в основі психотерапії. Деонтология - (греч. deontos, належне, logos - слово, поняття, вчення) - 1. розділ етики, вчення про повинне; 2. медична деонтология - сукупність етичних норм професійної діяльності медичного працівника з встановленою в їх основу етичним принципом Гиппократа "не вадити пацієнту ні справою, ні словом". Помітимо, що основа лікарської етики формулюється тут негативним образом, вона, ця основа, як би не має на увазі позитивної, дійової етичної позиції. Насправді етичний борг лікаря насамперед вимагає від нього діяти, як говорять, "на совість", а не ради слави, грошей або "за страх".

МЕТОДОЛОГІЧНА ТРИАНГУЛЯЦИЯ - комбінування якісних і кількісних методів, назва третього шляху, що отримала, що приводить до з'єднання переваг обох методологій, і як наслідок - отриманню більш надійних даних. Під триангуляцией мають на увазі термін, що використовується в навігації і геодезії, що описує техніку побудови третьої точки на основі двох відомих, "один з методів, визначення геодезичних пунктів, службовців початковими орієнтирами при топографічній зйомці і інших геодезичних роботах" [Словник іноземних слів, з. 506]. Уперше по відношенню до методології психологічного дослідження даний термін був використаний D.T.
Посилання в тексті роботи "Право промислової власності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Деменция - G1. Потрібно наявність обох ознак: 1) Погіршення пам'яті, найбільш помітне в області засвоєння нової інформації, хоч в більш важких випадках може порушуватися і відтворення раніше засвоєної інформації. Розлад торкається як вербального, так і невербального матеріалу. Зниження пам'яті повинно підтверджуватися об'єктивно надійним анамнезом від інформанта і, по можливості, доповнюватися даними нейропсихологического тестування або кількісної оцінки когнитивних здібностей. Рівні вираженість погіршення пам'яті потрібно оцінювати таким чином (порогове діагностичне значення має легке порушення пам'яті):. Кібернетик - (cybernetics) К. займається петлями рекурсивного зворотного зв'язку або поточними паттернами, к-рі зв'язуються в систему. Вона фокусується на відносинах між елементами всередині системи. Т. о., кібернетичні системи являють собою паттерни орг-ции, які зберігають стійкість завдяки процесам зміни. К. і кібернетичні системи мають схожість і відмінності від загальних систем і їх теорії, що розглядає організми як системи в системах (звані підсистемами, або "холонами") або як системи, що включають в себе інші системи (звані надсистемами). Згідно із загальною теорією систем, система є гештальтом, в. ПОВОРОТНИЙ ТИФ ЕНДЕМІЧНИЙ (КЛІЩОВОЇ) -  - зоонозная природно-осередкова інфекційна хвороба, що характеризується гарячковими приступами, які чергуються з періодами апирексии (нормальної температури). Природні вогнища зустрічаються в Центральній Америці, в Закавказье, на Північному Кавказі і в Середній Азії. Збуджувач - спирохети різних видів роду Borrelia. Вони мають вигляд спіралі довжиною 8 - 50 мкм, містять невелику кількість вакуолей і гранул в цитоплазме. Збуджувачі знаходяться в крові хворого як під час приступу, так і в межприступном періоді. Джерелами збуджувачів інфекції є різні хребетні тварини: що гризуни, населяють.

КАПОШИ САРКОМА - (на ім'я австрійського дерматолога угорського походження M. K. Kaposi, 1837-1902; синоніми - ангиоретикуломатоз Капоши, гемангиосаркома, шкіряна ангиоендотелиома і інш.) - системне захворювання, що протікає з переважною поразкою шкіри, в якій спостерігаються новоутворення і розростання кровоносних судин. Виділяють класичну, африканську ендемическую, епідемічну у ВИЧ-інфікованих і ятрогенную иммуноподавляющую форми. Класична форма: на кистях і стопах, а частіше на передній поверхні гомілок з'являються безболісні вузли до 5 см в діаметрі різних контурів або плями, бляшки, часто множинні. Трансвестізм - (transvestism) При такому психосексуальном розладі, як Т., має місце те, що періодично повторюється протягом тривалого періоду життя переодягання гетеросексуального чоловіка в одяг протилежної підлоги з метою власного сексуального збудження. Т. е. чоловік досягає сексуального задоволення, просто надіваючи жіноче плаття, хоч при цьому часто тж використовуються мастурбація і гетеросексуальное статеві зносини. Незважаючи на те, що бажання переодягнутися в одяг протилежної підлоги часто супроводиться почуттями тривоги, депресії, провини і сорому, трансвестит продовжує робити це внаслідок значного. Зміщення - (displacement) С. агресії вказує на перенаправляти шкідливої поведінки з первинною на повторну мішень або жертву. Рання теорія С. була запропонована З. Фрейдом в його книзі "По той бік принципу задоволення". Фрейд вважав, що людям властиво нападати на джерела фрустрации, але, якщо конкретний чол. не спроможний атакувати таке джерело, оскільки дана мішень недосяжна або дуже могутня, жертвою його люті, що нагромаджується може стати заместительная мішень. Цей механізм пояснював ірраціональну поведінку. Фрустрация нагромаджується як ознака внутрішнього напруження і скидається, коли індивідуум виражає. ОПРОСНИК ОСОБОВИЙ - клас методик психодиагностических, призначених для визначення міри вираженість у індивіда певних особових особливостей. Сукупність методичних коштів для вивчення і оцінки окремих властивостей і виявів особистості. Кожна з методик виявляє собою стандартизовану анкету, що складається з набору пропозицій, із змістом яких випробуваний (інформант) може погодитися або не погодитися. Питання сформульовані так, щоб, відповідаючи на них, випробуваний повідомляв про своє самопочуття, про типові форми поведінки в різних ситуаціях, оцінював свою особистість з різних позицій, освітлював особливості своїх взаємовідносин.