Право на інформацію та таємницю про стан свого здоров'я

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження права на інформацію про стан свого здоров'я ... 5
1.1. Сутність поняття права людини на інформацію ... 5
1.2. Право людини на інформацію про стан здоров'я ... 9
1.3. Право на таємницю про стан здоров'я ... 12
Розділ 2. Здійснення права фізичної особи на інформацію про стан здоров'я ... 15
2.1. Правове регулювання права на інформацію та таємницю про стан здоров'я ... 15
2.2. Встановлення випадків, за яких фізична особа зобов'язана у примусовому порядку пройти медичний огляд ... 21
2.3. Відповідальність за розголошення відомостей про стан здоров'я ... 24
Розділ 3. Проблема обмеження права фізичної особи на інформацію і таємницю про стан здоров'я ... 26
3.1. Прогалини у законодавстві щодо права фізичної особи на інформацію і таємницю про стан здоров'я ... 26
3.2. Перспективи вирішення вищезгаданих проблем ... 27
Висновки ... 35
Список використаних джерел ... 37

Для придбання курсової роботи "Право на інформацію та таємницю про стан свого здоров'я" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Право на інформацію та таємницю про стан свого здоров'я"

Курсова робота "Право на інформацію та таємницю про стан свого здоров'я" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Право на інформацію та таємницю про стан свого здоров'я", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Право на інформацію та таємницю про стан свого здоров'я" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Право на інформацію та таємницю про стан свого здоров'я" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРАВОВА ДЕРЖАВА - одна з центральних категорій теорії держави і права, що являє собою ідеальний тип держави, вся діяльність якого підлегла праву. Зачатки теорії П.г. простежуються ще в міркуваннях передових для свого часу людей, мислителів-філософів, істориків, письменників і юристів Древньої Греції, Рима, Індії, Китаю. Так, в славнозвісних діалогах Платона "Держава", "Політик", "Закони" проводилася думка про те, що там, де "закон не має сили і знаходиться під чиєю-небудь владою", неминуча "близька загибель держави". "Відповідно, там, де закони встановлені в інтересах декількох чоловік, мова йде не про державний. Акредитація - в широкому значенні: призначення на виконання каких-л. Функцій, наділення повноваженнями, правами на здійснення чего-л. А. Органа по сертифікації або випробувальній лабораторії (центра) - процедура, за допомогою якої акредитуючий орган офіційно визнає компетентність, здатність органу по сертифікації або випробувальній лабораторії (центра) виконувати конкретні роботи в певній області сертифікації або випробувань (правила по проведенню сертифікації в російській федерації, затверджені постановою держстандарту росії від 10 травня 2000 р. № 26; реєстрація мінюстиції росії від 27 червня 2000 р. №. Призначення іпотеки - (див.: Іпотека, Договір про іпотеку). У відповідності зі своїм призначенням іпотека забезпечує виконання грошових зобов'язань позичальника перед кредитором*(129). Однак безпосередньо норми про "грошову вимогу" закріплені тільки в "Основних положеннях про заставу нерухомого майна - іпотеці", що не є нормативним актом і що носить рекомендаційний характер. Іпотека забезпечує сплату заставодержателю основної суми боргу за кредитним договором або інакшим зобов'язанням, що забезпечується іпотекою повністю або в частині, передбаченій договором про іпотеку. Закон також передбачає використання. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - в цивільному праві - правовідношення, внаслідок якого одна особа (боржник) зобов'язано здійснити на користь іншої особи (кредитора) певну дію, якось: передати майно, виконати роботу, сплатити гроші і т.п., або стриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. О. виникають з договору, внаслідок спричинення шкоди і з інакших основ, передбачених ПС РФ, а т.ж. з операцій, хоч і не передбачених ним, але що не суперечать законодавству; з адміністративних актів, породжуючих внаслідок законодавства цивільно-правові наслідки; внаслідок створення винаходів.
Кожна вагома структурна частина курсової "Право на інформацію та таємницю про стан свого здоров'я" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЖАЛОБА НА НЕПРАВИЛЬНІСТЬ В СПИСКАХ ВИБОРЦІВ В РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ - розглядається народним судом на основі Положення про вибори в Верховну Пораду СРСР, Положень про вибори в Верховні Ради союзних і автономних республік, Положень про вибори в місцеві Ради депутатів трудящих. У разі допущення неправильності в списках виборців в Раду депутатів трудящих (невімкнення в список, виключення з списку, спотворення прізвища, імені, по батькові, включення в список осіб, позбавлених виборчих прав) заяви про це подаються у виконавчий комітет, що опублікував списки, який зобов'язаний не пізніше триденного терміну розглянути заяву і або внести необхідні виправлення в список. СОЛИСИТОР - (англ. solisitor) - член однієї з двох корпорацій правозаступників в Англії і Уельсе. С. об'єднані в самостійну добровільну корпорацію, керовану Юридичним суспільством. Число С. приблизно в 10 раз перевищує число членів корпорації барристеров. Суспільство керується радою, яка відає підготовкою кандидатів в З., видачею сертифікатів на право професійної діяльності З., розглядом жалоб на їх неправильну поведінку. С. на відміну від барристеров вважаються службовцями Верховного суду, тому їх діяльність регулюється законодавчими актами, а не самостійними правилами корпорації. У цей час основним є. ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВОДІННЯ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН - злочин проти військової служби, передбачене ст. 350 УК РФ і що полягає в порушенні правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної або транспортної машини, що призвело по необережності спричинення тяжкого або середнього тягаря шкоди здоров'ю людини (ч. 1 ст. 350 УК РФ), смерть людини (ч. 2 ст. 350 УК РФ) або смерть двох або більше за осіб (ч. 3 ст. 350 УК РФ). Під бойовою, спеціальною або транспортною машиною розуміється те, що перебуває на озброєнні Збройних Сил, інших військ і вояцьких формувань самодвижущееся сухопутний технічний засіб. Це танки, ракетні і артилерійські установки, бойові.
У вступі курсової "Право на інформацію та таємницю про стан свого здоров'я" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Предмет інформаційного права - частина суспільних відносин, які пов'язані з створенням, оформленням, зберіганням і обробкою, поширенням, використанням інформаційних ресурсів, з розвитком в області формування і управління інформаційними ресурсами, з розвитком і використанням нових технологій її передачі в системах і мережах комунікацій, з встановленням заходів по забезпеченню безпеки в інформаційних сферах і що включає в себе юридичну відповідальність в названих областях. Суть і характер суспільних відносин, виникаючих між різними суб'єктами в інформаційній сфері, багато в чому визначаються особливостями і юридичними.

ОТРУЙНІ І СИЛЬНОДІЮЧІ РЕЧОВИНИ - група речовин, що не є наркотичними або психотропними, перелік яких міститься в спеціальних списках (№ 1 і 2), визначуваних висновком Постійного комітету по контролю наркотиків. Я. і с.у. включають в себе не тільки лікарські, але і інші синтетичні і природні речовини. Отруйні речовини при впливі на організм спричиняють різке порушення нормальної життєдіяльності, отруєння і смерть (сулема, карболова кислота, ціанистий калій, зміїна отрута і т.п.). Сильнодіючі речовини (седуксен, клофелин, мезепам, люминал, хлороформ і т.д.) при прийомі без призначення лікаря можуть викликати серйозні. РОЗПУСК ПАРЛАМЕНТУ - в парламентарних державах, а т.ж. в республіках змішаного типу - один з основних елементів конституційного механізму здійснення державний власті. Право Р.п. (оголошення дострокових парламентських виборів) належить главі держави (хоч використовується їм, як правило, тільки на "прохання" уряду) і є противагою інституту парламентської відповідальності уряду. Конституції відповідних держав звичайно чітко визначають перелік випадків і умов, при яких можливий Р.п. Основними випадками, в яких конституціями передбачається можливість (або навіть необхідність) Р.п. є: неможливість сформирования.
Список літератури курсової "Право на інформацію та таємницю про стан свого здоров'я" - більше 20 джерел. Сексуальність людини - (human sexuality) К С. ч. відносять широку область функціонування, починаючи від осн. физиол. відмінностей між чоловіками і жінками, до рис, що характеризують маскулинность і феминность, і латентної і манифестного сексуальної поведінки. Часто слово "підлога" асоціюється з сексуальними діями: статевим актом, поцілунками і ласками. Однак підлога - це щось більше, ніж те, що люди виражають в своїй поведінці. Це ще і те, хто вони є. Г. Ліф, Дж. Ваб, А. Ерхард, Р. Столлер і інш. ідентифікували різні компоненти сексуальності: біолог. підлога, гендерную ідентичність (наз. тж статевою. Зовнішнє і внутрішнє в людині: проблема співвідношення - В процесі О. людей їх внутрішні, сущностні сторони розкриваються, виражаються зовнішнім образом, стають, в тій або інакшій мірі, доступними для інших. Це відбувається завдяки взаємозв'язку зовнішнього і внутрішнього в людині. При самому загальному розгляді такого взаємозв'язку необхідно вийти з ряду філософських постулатів, що стосуються не тільки таких понять, як "зовнішнє" і "внутрішнє", але і "суть", "явище", "форма", "зміст". Зовнішнє виражає властивості предмета як цілого і способи його взаємодії з навколишнім середовищем.

Особистість і хвороба - (personality and illness) На початку XX в. головні причини смерті людей в США прямо або непрямо зв'язувалися з інфекційними захворюваннями. Однак сьогодні головними причинами смертності яв-ця дегенеративні захворювання, більшість з к-рих пов'язані з психол. чинниками і поведенческими проблемами, такими як зловживання алкоголем і наркотиками, малорухомий образ життя і переїдення. Інфекційні захворювання викликаються контактом з вірусами або бактеріями, тоді як дегенеративні хвороби виникають в рез-ті надмірного зношування систем організму. Люди володіють генетичною схильністю до певних.
Посилання в тексті роботи "Право на інформацію та таємницю про стан свого здоров'я" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БІЛЬ (КОНТРОЛЬ НАД БОЛЕВИМИ ВІДЧУТТЯМИ) - En.: Pain (control) Багатоманітні можливості, які надає гіпноз, можуть бути використані і для контролювання болю. Терапевту потрібно разом з пацієнтом дослідити певну кількість можливостей і пристосуватися до конкретної ситуації. Внесок Мілтона Еріксона, обнародуваний ним на Паріжськом конгресі 1965 року (Erickson, 1965), був таким, що визначає в цій області. Методики, які ми тут перерахуємо, можуть показатися складними для застосування. Насправді досвід показує, що треба просто ввічливо, користуючись простою мовою, попросити пацієнта, "чи не погодиться він почекати, щоб взнати, що. БОДАЛЕВ Олексій Олександрович - (р. 1923) - російський психолог, спец. в обл. психології особистості, соціальної психології, соціальної перцепции і психології О. Ученик Б. Г. Ананьева і В. Н. Мясищева. Докт. психол. наук (1966), проф. (1968). Чл.-кор. АПН СРСР (1971). Акад.-секр. Відділення психології і вікової фізіології (19761986). Действ. чл. АПН СРСР (1978). Віце-президент АПН СРСР (1986-1989). Действ. чл. РАО (з 1993). Засл. діяч науки РФ (2002). Протягом 2 термінів (1980-1988) представляв отеч. психологію в Асамблеї межд. асоціації науч. психології. У різний час - чл. редкол. журналів "Питання психології". Лексичний бар'єр - До нестач загального характеру, що псують все говоріння, особливо помітно монологічне, передусім відноситься лексичний бар'єр. Лексичний бар'єр - це бідняцтво словникового запасу суб'єкта і, отже, використання малого числа слів в його мові. Багато які носії рідної мови, в тому числі багато які носії дуже розвиненої сучасної російської мови, мають активний словник (особистий свій вокабуляр) в розмірі 400 слів, а середній його розмір (для типового, звичайного носія рідної мови) визнають, встановлюють підрахунками в розмірі 1000-1200 слів. Ця та кількість слів, якою така людина реально користується.

ИНСАЙТ - Понятіє И. (англ. insight - збагнення, осяяння) відображає психологічний феномен - раптове, нове і розуміння, що невиводиться з минулого досвіду, збагнення істотних відносин і структури ситуації загалом, за допомогою якого здійснюється осмислене розв'язання проблеми. Понятіє И. введене гештальт-психологією (Келер (Kohler W.)) і протиставляється бихевиористскому поняттю "проби і помилки". У першому випадку розв'язання проблеми здійснюється вмить, а у другому - поступово, шляхом тривалих пошуків. Крім того, для гештальтистов И. означає перехід до нової пізнавальної. Фресс (FRAISSE) Поль - (рід. 20.3.1911, Сент-Етьен) - французький психолог, фахівець з експериментальної психології. Біографія. Після навчання в ліцеї du Parc в Ліоне дістав вищу гуманітарну освіту в Ліоне і Гренобле (доктор філософії і літератури). З 1943 р. по 1952 р. працював в lEcole pratique des hautes etudes як заст. директор, з 1952 р. по 1979 р. - директор цієї школи і завідуючий лабораторії експериментальної і порівняльної психології. З 1957 р. Фресс - професор експериментальної психології факультету літератури і гуманітарних наук університету Сорбонни, Париж, з 1961 р. по 1969 р. - директор Інституту. F8 Розладу психологічного (психічного) розвитку - Введення. Розлади, включені в рубрику F80 - F89 мають наступні ознаки: а) початок обов'язковий в дитинстві або дитинстві; би) пошкодження або затримка в розвитку функцій, тісно пов'язаних з біологічним дозріванням центральної нервової системи; в) постійна течія, без ремісій або рецидивів, характерних для багатьох психічних розладів. У більшості випадків уражені функції включають мову, зорово-просторові навики і/або рухову координацію. Характерною особливістю пошкоджень є тенденція до прогресивного зменшення по мірі того, як діти стають старшими (хоч більш легка недостатність часто залишається. Біль - (pain) Обично Б. розглядається як попереджувальний сигнал про те, що організму заподіюється або може бути заподіяна якась шкода. До недавніх пір серед практикуючих медиків була поширена думка, що будь-яка Б. є результатом окремого анатомич. пошкодження, до-ой можна вилікувати, застосувавши к. процедуру, використавши мед. прилад або прописавши медикаменти. З такої моделі витікав соотв. підхід до мед. втручанню. Когда Б. переходить в категорію хронічної (т. е. що продовжується не менш 6 місяців і що не піддається мед. лікуванню), ця "модель хвороби" втрачає своє значення. Уилберт.