Предмет доказування та підстави звільнення від доказування в адміністративному процесі

(курсова робота з адміністративного процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття доказування в адміністративному процесі.....6
Розділ 2. Характеристика предмета доказування та підстав звільнення від доказування в адміністративному процесі.....14
2.1. Предмет доказування в адміністративному судочинстві.....14
2.2. Підстави звільнення від доказування в адміністративному судочинстві.....19
Висновки.....29
Література.....32

Для придбання курсової роботи "Предмет доказування та підстави звільнення від доказування в адміністративному процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Предмет доказування та підстави звільнення від доказування в адміністративному процесі"

Курсова робота "Предмет доказування та підстави звільнення від доказування в адміністративному процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Предмет доказування та підстави звільнення від доказування в адміністративному процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Предмет доказування та підстави звільнення від доказування в адміністративному процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Предмет доказування та підстави звільнення від доказування в адміністративному процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

РІВНОПРАВНІСТЬ ГРОМАДЯН СРСР - рівне право громадян СРСР, незалежно від їх підлоги, національності, раси, віросповідання, соціального походження або майнового положення, на активну участь у всіх областях господарського, державного, культурного і суспільно-політичного життя. Згідно з ст. 122 Конституцією СРСР, рівноправність жінки з чоловіком забезпечується наданням жінці рівного з чоловіком права на труд, оплату труда, відпочинок, соціальне страхування і освіту, державною охороною інтересів матері і дитини, державною допомогою багатодітним і самотнім матерям, наданням жінці при вагітності відпусків із збереженням змісту. АСИМЕТРИЧНА ФЕДЕРАЦІЯ - поняття науки конституційного права, що використовується при характеристиці федеративних держав. А. ф. називають федерацію, суб'єкти (члени) якої мають неоднаковий юридичний статус, тобто у одних суб'єктів (членів) більше прав, ніж у інших. Наочним прикладом А. ф. була Російська Федерація після офіційного проголошення Федеративним договором від 31 березня 1992 р., а також конституційною реформою 21 квітня 1992 р. її суб'єктами республік в складі РФ, країв, областей, міст Москви і Санкт-Петербурга, автономної області і автономних округів. Статус цих суб'єктів тоді істотно відрізнявся від. ПОРТУГАЛІЯ (Португальська Республіка) - держава на південному заході Європи, включаюче також Азорськиє острова і архіпелаг Мадейра в Атлантичному океані. Член Європейського Союзу. Столиця - м. Ліссабон. Адміністративне ділення: 22 округи і 2 автономні області (Азорские острова і архіпелаг Мадейра). Історично континентальна частина країни ділиться на 11 провінцій. Діє Конституція 22 квітня 1976 р. (із змінами і доповненнями 1982, 1988, 1989, 1992 рр.). По Конституції форма правління - республіка. До 1910 р. - П. монархія, яка була скинена внаслідок революції. Військовий переворот 1926 р. підготував грунт для встановлення режиму військової. СТАТУТИ І ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ - нормативні правові акти, що закріплюють трудові обов'язки в основному працівників ведучих професій в окремих галузях економіки, що встановлюють заходи заохочення, заходи стягнення і порядок їх накладення. Статути або положення про дисципліну затверджуються в тих галузях економіки і для таких видів робіт, де суворе дотримання трудової дисципліни особливо важливе в зв'язку з надто важкими наслідками, які може спричинити її порушення. Такі статути діють, наприклад, на морському, річковому транспорті, в зв'язку, на роботах по освоєнню ресурсів нафти і газу на континентальному шельфі, по.
Кожна вагома структурна частина курсової "Предмет доказування та підстави звільнення від доказування в адміністративному процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МОВА КРИМІНАЛІСТИКИ - система загальних і приватних понять криміналістики, що виражаються визначеннями і позначеннями (знаками, термінами). Я.к. призначений для придання більшої точності і однозначності уживаним спеціальним термінам. Самі загальні поняття Я.к. носять назву криміналістичних категорій (визначення загальної теорії криміналістики, криміналістичної техніки, криміналістичної тактики, криміналістичної методики, технико - криміналістичного засобу, криміналістичного прийому і т.п.). Виникши на базі природної мови як засобу спілкування між людьми, Я.к. схильний до змін, які пов'язані, наприклад, з. МІЖНАРОДНИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ (МКК) - організація, об'єднуюча національні суспільства Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Лева і Сонця, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МККК), освічений в 1863 р., а т.ж. Лігу суспільств Червоного Хреста (ЛОКК), встановлену в 1919 р. для координації діяльності національних суспільств Червоного Хреста в мирний час. Діяльність всіх організацій Червоного Хреста направлена на надання допомоги пораненим і хворим, військовополоненим - під час збройних конфліктів і жертвам стихійних лих - в мирний час. Верховним органом МКК згідно з його статутом є конференція, що. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КАРНА - в радянському карному праві відповідальність по суду за дії, що визнаються карним законом суспільно-небезпечними (злочинами). Карна відповідальність виражається в засудженні судом від імені Радянської держави довершеного діяння і особи, винного в його здійсненні, і в застосуванні судом до винного встановленої законом міри карного покарання. У соціалістичному суспільстві карна відповідальність завжди поєднується з моральною відповідальністю. Радянське карне право не знає, в протилежність буржуазному карному праву, об'єктивного ставлення (див.), м. е. відповідальність без провини (див.).
У вступі курсової "Предмет доказування та підстави звільнення від доказування в адміністративному процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗВЕДЕННЯ, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ СКЛАДАТИ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ - згідно з Федеральним законом "Про комерційну таємницю" від 29.07.2004 № 89-ФЗ, - це: 1) що містяться в засновницьких документах юридичної особи, документах, підтверджуючих факт внесення записів про юридичних осіб і про індивідуальних підприємців у відповідні державні реєстри; 2) що містяться в документах, що дають право на здійснення підприємницької діяльності; 3) про склад майна державного або муніципального унітарного підприємства, державної установи і про використання ними коштів відповідних бюджетів; 4) про забруднення навколишнього середовища, стан протипожежної безпеки.

ПРОПОРЦІЙНА СИСТЕМА ВИБОРІВ - система виборів, при якій депутатські мандати розподіляються між політичними партіями, що беруть участь у виборах пропорціонально кількості голосів, поданих за кандидатів від цих партій. Для П. з. в. характерно, що вибори звичайно відбуваються по великих округах, в кожному з яких повинне бути вибрано трохи депутатів, і виборці голосують за списки кандидатів тієї або інакшої партії. У капіталістичних державах, в умовах многопартийности. П. з. у., в порівнянні з маокори-тарной системою виборів (див.), є прогресивною, бо вона більш точно відображає реальне співвідношення класових сил. ВИБОРЧИЙ МАРКЕТИНГ - сукупність технічних прийомів, використання яких дозволяє забезпечити більш тісний зв'язок кандидата зі своїм потенційним електоратом, познайомити кандидата з максимально великим числом виборців і з кожним виборцем окремо, підкреслити відмінність між ним і його конкурентами, використовуючи мінімум коштів, домагатися в ході кампанії оптимального числа голосів виборців, необхідних для перемоги. Як частина політичного маркетингу І.м. має на меті допомогти політичним партіям і кандидатам розробити і ефективно провести виборчу кампанію. Для досягнення цієї мети І.м. передбачає вивчення.
Список літератури курсової "Предмет доказування та підстави звільнення від доказування в адміністративному процесі" - більше 20 джерел. Етика психологічних досліджень - (ethics of psychological research) У соц. і медико-біологічних науках повсюдно поширений інтерес до захисту прав і благополуччя людей, що беруть участь в наукових исслед. Неухильне зростання такого інтересу після Другої світової війни, особливо помітне в 1960-х і 1970-х рр., ймовірно з'явилося слідством пам'яті про нацистських мед. експериментах, що розкрилися зловживань в мед. експериментах в Північній Америці, невдоволення владою, збільшення професіоналізму і посилення боротьби за соц. справедливість і цивільні права. Більшість наукових і професійних орг-ций розробили етичні кодекси. ЕКСТЕРНАЛИЗАЦИЯ - один з механізмів захисту, що виявляється в прагненні людини сприймати внутрипсихические процеси, сили і конфлікти, як що протікають поза ним і що є зовнішніми по відношенню до нього.    Поняття "екстернализация" було використане немецко-американським психоаналітик К. Хорні (1885-1952) для опису тенденції відходу людини від реального Я і покладання відповідальності за власні труднощі на зовнішні чинники і обставини життя. У роботі "Наші внутрішні конфлікти" (1945) вона розглянула феномен екстернализации як одну з спроб дозволу конфліктної ситуації, до якої може вдаватися.

НАРКОПСИХОТЕРАПИЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ГАЗОВОЇ СУМІШІ ЗАКИСУ АЗОТУ І КИСНЯ - Один з варіантів наркопсихотерапии (Панько Т. В., 1987). При проведенні психотерапії за допомогою закису азоту і кисня виділяються наступні етапи. Перший етап - підготовчий, під час якого хворому повідомляються відомості про методику, не тільки підкреслюються її переваги перед іншими (безвредность, висока терапевтична ефективність), але і опосредуется спектр дії закису азоту, вказується на позитивний вплив вдихаемого до і після підключення закису азоту чистого кисня. Другий етап - етап попередньої оксигенизации - триває 1-2 хвилини. Хворому пропонують рівномірно і глибоко дихати і проводять вже.
Посилання в тексті роботи "Предмет доказування та підстави звільнення від доказування в адміністративному процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТРАВМАТИЧНИЙ НЕВРОЗ - невротичне захворювання, симптоми якого розвиваються після емоційного шоку і викликаного ним переживання.    У психоаналізі травматичний невроз розглядається, як правило, з точки зору часткового повторення травматичної події, що повторюється переживання травми, стереотипних сновидінь і дій, що відображає фіксацію на травмі. Подібне розуміння травматичного неврозу мало місце у З. Фрейда, який підкреслював, що в основі даного захворювання лежить "фіксація на моменті травми".    У "Лекціях по введенню в психоаналіз" (1916/17) З. Фрейд зазначав, що травматичні. МІФ - древнє оповідання про життєдіяльність богів і героїв, створення світу, походження людей і тварин, виникнення звичаїв і обрядів.    Становлення психоаналізу супроводилося зверненням З. Фрейда до міфа об Едіпе. Зокрема, в листі В. Фліссу (1858-1928), написаному 15 жовтня 1897 м., він висловив декілька міркувань з приводу грецької легенди об Едіпе. У роботі "Тлумачення сновидінь" (1900) він підкреслив, що "міф об Едіпе виник з древнейшего матеріалу сновидіння, який має своїм змістом обтяжливий розлад відносин до батьків завдяки першим рухам статевого почуття". Говорячи про те. ВІК - (англ. age) - об'єктивна, культурно-історично мінлива, хронологічно і символічно фіксована характеристика і стадія розвитку індивіда в онтогенезе. Абсолютний (календарний, паспортний, хронологічний) вік датується в одиницях вимірювання часу (рр., мес, дні і т. д.). У науці (психології) використовується умовний В., визначуваний методом періодизації для структуризації онтогенеза людського життя. Звичайно виділяються: від зачаття до народження (пренатальний В.), дитячий Періодизація дозволяє не тільки розбити життєвий шлях індивіда на відрізки, але і надати В. змістовне значення. Для кожного.

БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ - стан інформаційної системи, при якому файли даних і програми не можуть бути використані, переглянені і модифіковані неавторизованними особами (включаючи персонал системи), комп'ютерами або програмами. Б. і. забезпечується шляхом створення навколо комп'ютера і обладнання захищеної зони, в якій працює тільки авторизований персонал, а також використання спеціального програмного забезпечення і вбудованих в операційні процедури механізмів захисту. Більш конкретне Б. і. забезпечується її захистом від випадкового або навмисного доступу осіб, що не мають права її отримання, розкриття. Міжнародні конференції - (international conferences) М. до. стали - в противагу офіційним навчань. закладам - такою новою галуззю освіти, в до-ой відбувається междунар. обмін знаннями. М. до. діляться на ті, чиєю метою є обмін информ. (напр., наукові конгреси і семінари), і на ті, чия діяльність направлена на прийняття к. рішень або рекомендацій (напр., професійні ассоц., профспілки або міжурядові зустрічі) у випадках, коли зростає необхідність управління к. процесами. Складні психол., культурні, ідеологічні і семантичні чинники, що зумовлюють успіх одних М. до. і невдачу інш., стають предметом вивчення для. Експресія - [лати. expressio - вираження] - виразність, сила вияву почуттів, переживань. Експресія як зовнішнє "Я" особистості, пов'язане з її стійкими і динамічними подструктурами, може розглядатися в наступних напрямах: 1) як виразні компоненти загальної, психомоторной активності особистості, зв'язаної з її темпераментом (темп, амплітуда, інтенсивність, гармоничность рухів); 2) як експресивна структура актуальних психічних станів особистості; 3) як вираження модальності, знака відношення однієї людини до іншого; 4) як засіб вираження властивостей і якостей особистості; 5) як показник розвитку. КРИВА ВПРАВИ (навчання) - графічна залежність успішності дії, що виконується від типу і числа тренувальних вправ. К. у. в формі графіка виражає послідовне зменшення числа помилок або часу виконання дії в залежності від часу тренування (числа вправ). Особенності К. у. визначаються психологічними закономірностями процесу формування навику, в т. ч. типом (мірою складності) дії, що засвоюється і способами тренування, що використовуються в навчанні. Найбільш важким, що вимагає пояснення, є питання про психологічний механізм послідовного виключення помилок в процесі тренування. Одна з найбільш поширених гіпотез засновується.