Предмет конституційного права як науки

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття конституційного права ... 5
1.1. Основні підходи до розуміння науки конституційного права ... 5
1.2. Становлення конституційно-правової думки в Україні ... 12
Розділ 2. Загальна характеристика науки конституційного права ... 17
2.1. Предмет і завдання науки конституційного права ... 17
2.2. Функції науки конституційного права ... 24
2.3. Методологія науки конституційного права ... 27
Висновки ... 35
Список використаних джерел ... 36

Для придбання курсової роботи "Предмет конституційного права як науки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Предмет конституційного права як науки"

Курсова робота "Предмет конституційного права як науки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Предмет конституційного права як науки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Предмет конституційного права як науки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Предмет конституційного права як науки" і призначений виключно для пошукових систем.

НЕСПРОМОЖНІСТЬ - 1) фактична - відсутність у боржника коштів для погашення заборгованості кредиторам і стягувачам; 2) юридична - встановлена судом нездатність боржника до повної оплати грошових вимог кредиторів. ГПК (прийнятий ще в 1923 р., тобто в перші роки нової економічної політики) містить розділу про визнання судом Н. приватних осіб (гл. 37), державних підприємств і змішаних акціонерних товариств (гл. 38), кооперативних організацій (гл. 39). Але в зв'язку з ліквідацією в СРСР капіталістичних елементів і неухильним підйомом матеріального добробуту радянського народу розділ ГПК об Н. приватних осіб.
"ПРАВА, ПО ЯКИХ СУДИТЬСЯ МАЛОРОССИЙСКИЙ НАРОД" - зведення українського права, складене спеціальною кодифікаційною комісією до 1743 р. Царський уряд був зацікавлений В складанні систематичного зведення українського права з метою внесення в нього ряду істотних змін, що наближають українське право до чинного російського законодавства. Комісія, створена в 1729 р. з представників духовенства, української шляхти і верхівки козачої старшини, працювала над зведенням до 1743 р. У 1744 р. зведення був представлений в Сенат (див.) на твердження. Оскільки зміст розробленого комісією зведення відобразив різку відособленість українського законодавства від.
ДРАГОМАНІВ Михайло Петрович - [6(18).9.1841, Гадяч, нині в Полтавської обл. України, - 20.6(2.7). 1895, Софія], укр. публіцист, історик, педагог, суспільств. діяч. У 1863 закінчив ист. ф-т Київського ун-та. Будучи студентом, викладав в недільній школі. Один з організаторів пед. курсів для підготовки вчителів укр. нар. шкіл, читав лекції по історії (1862 - 63). Викладав в ун-ті в 1864 - 75, одночасно працював вчителем гімназії. Був ідеологом нац. руху в середовищі укр. інтелігенція. Брав участь в роботі комісії з створення підручників на укр. яз., заснованої київською "Громадою" (культ. орг-ция укр.
Сімейне православне виховання - це система, що склався в православній сім'ї під впливом її прагнення жити по вірі. Православ'я вважає самої головною турботою батьків - виховання дітей, даних Богом. Мета виховання - виховання в непохитній вірі, любові до бога і ближнього свого. Дух сім'ї залежить від наполегливого труда над дитиною, від постійної роботи над його інтересами і турботами, від самопожертвування особистими інтересами батька і матері. Сім'я християнина - батько, мати і діти - це образ святої Трійці на землі. У такій сім'ї у дітей виховуються фізична і духовна охайність, уміння просити вибачення за свої проступки у.
Кожна вагома структурна частина курсової "Предмет конституційного права як науки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

САНІТАРНІ ПРАВИЛА І НОРМИ (СанПіН) - - нормативні акти, що встановлюють критерії безпеки і безвредности для людини чинників навколишнього його середовища і вимоги до забезпечення сприятливих умов його життєдіяльності. Згідно з Законом РФ про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення (1991), санітарні правила обов'язкові для дотримання всіма установами, підприємствами і громадськими організаціями, незалежно від їх ведомствен- ного підкорення і форм власності, а також всіма громадянами. Санітарним порушенням вважається те, що посягає на права громадян і інтереси суспільства умисна або необережна дія (або.
Поморцев Михайло Михайлович - Поморцев (Михайло Михайлович, народився в 1851 р.) - метеоролог і повітроплавець, закінчив курс в Михайлівському артилерійському училищі і в геодезичному відділенні академії генерального штабу. Поморцев неодноразово здійснював підняття на повітряних кулях. З трудів Поморцева назвемо: "Загальні теоретичні основи визначення відстаней за допомогою далекомірів" ("Артилерійський Журнал", 1886), "Далекомір з вертикальною базою" (там же, 1887), "Нарис дослідження теллурических струмів" (XXIV т. "Вістей Імператорського Російського Географічного.
Маурьев, імперія - Маурьев, імперія (Mauryan empire) (ок. 325 - 185 до н.е.), перша в Індії імперія, що займала майже всю терр. субконтинет. Родоначальник династії - Чан-драгупта Маурья (ок. 325 - 297 р. до н.е.), що підкорив царство Магадха в Сев.-Вост. Індії. Заснувавши столицю в м. Паталипутра (Патна), продовжував розширювати володіння на 3. за р. Инд, проник вглиб Афганістану і відвоював ряд володінь, захоплених раніше наступниками Олександра Великого. Син Чандрагупти Біндусара (ок. 297 - 272 р. до н.е.) рушив на Ю. і зайняв Декан до Майсура (Карнатаки). 3-й цар, Ашока (ок. 265 - 238 р. до н.е.).
У вступі курсової "Предмет конституційного права як науки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЕСТЕТИКА - (інш. що сприймається): вчення про прекрасне насправді і в свідомості людини, про норми, закони і канони естетичного збагнення людини і миру. Її основними категоріями є прекрасне і потворне, трагічне і комічне, піднесене і низовинне і т.д. Як філософська наука естетика вивчає дві сфери взаємопов'язаних явищ - сферу естетичного освоєння світу і сферу художньої діяльності. Основні естетичні категорії - краса, гармонія, міра. Вони були усвідомлені ще в епоху античності, однак в самостійну філософську науку естетика оформилася тільки в 18 в., коли німецький філософ А. Баумгартен ввів в науковий побут.

ШЕФТСБЕРИ (SHAFTESBURY) Антоні Ешлі Купер - (1671 - 1713) - англ. філософ-мораліст, естетик. Учень Дж. Локка, Ш. в своїх філософських переконаннях схилявся до помірного платонизму, але сенсуалистические ідеї виховання знайшли в його вченні вияв в тезі про той, що людина осягає ідеї світового розуму не стільки думкою, скільки відчуваючою душею. Труди Ш. написані у вільній манері, в формі діалогів або монологів, листів, рад авторам і т. д. Серед них найбільш відомий діалог "Моралісти" (1709), де автор, розвиваючи традицію неоплатонического вчення про три види природи, над к-рими володарює дух, або світова душа, свій етичний ідеал.
Всесвіт - UNIVERSUM - простір, вмісний в собі матерію; не область простору, а весь простір, хоч і є таке поняття наш Всесвіт - доступна спостереженню з Землі частина Всесвіту. Чи Є що-небудь за межами Всесвіту - питання досить цікаве... Всесвіт має зміст - матерію, форму (просторову) і стан змісту: умовно цей стан можна назвати момент руху або просто рух всіх її складових частин, в характеристику якого входить час - форма існування руху (моменту руху). Особливістю Вселеною є нескінченність її основної форми - простори, що дозволяє говорити про нерухому або, як можна сказати, необуреної матерії -.
Список літератури курсової "Предмет конституційного права як науки" - більше 20 джерел. INVESTMENT TRUST (INVESTMENT COMPANY) (інвестиційний траст, інвестиційна компанія) - Компанія, яка інвестує кошти, що отримуються від своїх акціонерів, в самі різноманітні цінні папери. Її прибутки утворяться за рахунок доходів, що приносяться цими цінними паперами і збільшення капіталу. Звичайно інвестиції робляться в цінні папери компаній, що котируються на фондовій біржі, але іноді-і в папери компаній, що не котируються на біржі. Акціонери інвестиційної компанії мають приблизно такі ж переваги, що і члени пайових трастів (unit trusts), тобто розподіл ризиків, пов'язаних з інвестиціями, і користування послугами професійних менеджерів. Інвестиційні трасти, які, як правило.
LABOUR THEORY OF VALUE. Трудова теорія вартості - Доктрина, розроблена економистами-классиками (див. Classical economics). Вчені вважали, що вартість товару визначається витратами труда на його виробництво, тобто співвідношення рівноважних цін двох товарів прямо пропорційне співвідношенню трудових витрат на виробництво цих товарів. Основи трудової теорії вартості були закладені А. Смі тому, який враховував вплив на вартість і інших витрат: ренти, заробітної плати і прибутку. Д. Рікардо також допускав, що при бувальщину і ренту необхідно враховувати, однак вважав, що все ж зрештою саме витрати труда робітників визначають відносну вартість двох.

КОМУНІКАЦІЯ - (від лати. communico - роблю загальним, зв'язуюся, спілкуюся) - смисловий аспект соціальної взаємодії. Оскільки всяка індивідуальна дія здійснюється в умовах прямих або непрямих відносин з інш. людьми, воно включає (нарівні з фізичним) коммуникативний аспект. Дії, свідомо орієнтовані на смислове їх сприйняття інш. людьми, іноді називають коммуникативними діями. Розрізнюють процес К. і становлячі його акти. Основні функції комунікаційного процесу складаються в досягненні соціальної спільності при збереженні індивідуальності кожного її елемента. У окремих актах К. реалізовуються управлінська.
Посилання в тексті роботи "Предмет конституційного права як науки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РОЗУМ І РОЗУМ - два типи роботи логічного мислення, внутрішньо пов'язані, як компоненти цілісного процесу пізнання. Розум, будучи одним з моментів руху думки до істини, оперує в межах чого склався знання даними досвіду, упорядковуючи їх згідно з твердо встановленими правилами, що додає йому характер "деякого духовного автомата" (Б. Спіноза), якому властиві визначеність, суворість розмежування і тверджень, тенденція до спрощення і схематизации. Це дозволяє правильно класифікувати явища, приводити знання в систему. Розум дає знання більше за глибокий і узагальнений характер. Схоплюючи.
Екстаз - Словотворення. Відбувається від греч. extasis - захоплення. Категорія. Термін, зафіксований ще в античній літературі, для позначення особливого стану свідомості, в якому втрачаються межі між зовнішнім і внутрішнім. Специфіка. Цей стан супроводиться почуттям восторженности, сп'яніння, відчуженості від дійсності, ігноруванням реальних зовнішніх відчуттів. По характеру відчуттів і по динаміці процесу знаходиться близько до сфери сексу. У свідомості спливають картини і образи, звичайно йому недоступні. Може супроводитися як позитивними емоціями (щастя, блаженство), так і негативними (страх, жах).
ЧИННИКИ АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ - причини, що володіють характером рушійних сил, найважливіші детермінанти становлення професіоналізму, досягнення вершин професіоналізму. Диференціюють три вигляду Ф.а.: - об'єктивні, пов'язані з реальною системою професійної діяльності і що іноді виявляються як критерії, пов'язані із зовнішньої заданностью, тобто нормами; - суб'єктивні, пов'язані з індивідуальними передумовами заходи успішності професійної діяльності - мотиви, спрямованість, інтереси, компетентність, умелость і інш., міра їх вияву - суб'єктивні причини, сприяючі зростанню професіоналізму; - об'єктивно-суб'єктивні.

БЕРИНГЕР - (Beringer) Курт (1893- 1949) - німецький психіатр, невропатологи патопсихолог. Д-р медицини (1919). Освіту отримав в ун-тах Гейдельбер-га (1911 - 1914) і Кельна. Працював з 1920 р. по 1924 р. під керівництвом К. Вільманнса в Психіатричній клініці Гейдельберг-ського ун-та, з 1926 р. по 1936 р. він - приват-доцент. Деякий час був лікарем-невропатологом в м. Карлсруе, але перервав цю діяльність, щоб взяти участь в немецко-російській експедиції в Монголію і Бурятію по вивченню поширення сифілісу (1928). З 1932 р. він - екстраординарний професор і головний лікар Мюнхена, з 1934 р. прийняв кафедру.
Психоневрологічний інтернат - Медіко-социальноє установа системи соціального захисту населення, призначена для постійного мешкання пенсіонерів і інвалідів, страждаючих психоневрологічними захворюваннями і потребуючих постійного відходу і медичної допомоги. Основою для приміщення в П.і. є: * путівка, видана органом соціального захисту населення, у ведінні якого знаходиться інтернат; * особиста письмова заява громадянина, що поступає в інтернат, завірене його підписом, або заява законного представника особи, що не досяг 14 років, а також особи, визнаного у встановленому законом порядку недієздатним; * медична карта.
Арістотель - (Aristotle) (384 - 322 рр. до н.е.), інш.. філософ, учень і критик Платона, самий славнозвісний філософ своєї епохи. А. уперше поставив цілий ряд филос. питань, к-рі і нині не втратили своєї актуальності. Його інтереси відрізнялися енциклопедичною широтою, охоплюючи осн. області філософії і природознавства. Збереглися мн. труди і нек-рі матеріали для лекцій, що читалися в Лікеє, спадкоємиці платоновской Академії. А. ввів систематичне вивчення логіки, розробивши систему опису і оцінки умовиводів, краю залишалася основою цієї дисципліни аж до 19 в. На вченні А. про функціонування слів, що.
недобровільний клієнт - (involuntary client) - людина, яку примусили звернутися за медичною або соціальною допомогою. Часто люди вимушені звертатися за допомогою за рішенням суду (наприклад, про умовне звільнення або про відхід) при доказі їх провини в здійсненні конкретних злочинів або примусової госпіталізації. У ряді випадків споживачі послуг дійсно втрачають практично всі права на САМОВИЗНАЧЕННЯ (як при примусовому лікуванні в лікарні), але іноді вони зберігають деяку можливість впливати на зачіпаючі їх рішення. Так, умовно звільнені повинні схвалити план втручання. Можна заперечити, що в іншому випадку їм.