Принцип змагальності сторін та свободи надання ними суду своїх доказів

(курсова робота з дисципліни "Судові та правоохоронні органи")

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження принципу змагальності сторін та свободи надання ними суду своїх доказів ... 6
1.1. Поняття і головні характеристики принципів права ... 6
1.2. Поняття та система принципів судового процесу ... 11
1.3. Поняття принципу змагальності у судовому процесі ... 12
Розділ 2. Аналіз особливостей принципу змагальності сторін та свободи надання ними суду своїх доказів ... 18
2.1. Реалізація принципу змагальності сторін та свободи надання ними суду своїх доказів в цивільному процесі ... 18
2.2. Реалізація принципу змагальності сторін та свободи надання ними суду своїх доказів в господарському процесі ... 20
2.3. Реалізація принципу змагальності сторін та свободи надання ними суду своїх доказів в кримінальному процесі ... 22
2.4. Реалізація принципу змагальності сторін та свободи надання ними суду своїх доказів в адміністративному процесі ... 24
Висновки ... 28
Список використаних джерел ... 30

Для придбання курсової роботи "Принцип змагальності сторін та свободи надання ними суду своїх доказів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Принцип змагальності сторін та свободи надання ними суду своїх доказів"

Курсова робота "Принцип змагальності сторін та свободи надання ними суду своїх доказів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Принцип змагальності сторін", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Принцип змагальності сторін" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Принцип змагальності сторін" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОСТРІЛ - в балістиці сукупність фізичних і хімічних явищ, супроводжуючих згоряння порохового заряду, виділення в короткий проміжок часу великої кількості тепла і газів, що здійснює механічну роботу для викидання з каналу стовбура з великою швидкістю снаряда (кулі, дробу). Розжарені гази, що вириваються з каналу стовбура услід за кулею, сполучаючись з киснем повітря, утворять дульне полум'я, ихрасширение створює ударну хвилю, що є джерелом звуку при В. Разлічают: В. без натиснення на спусковий гачок - В. з вогнепальної зброї, що має істотні дефекти або конструктивну недосконалість деталей.
Ємкісне навантаження - пристрій (апарат, прилад), що володіє властивістю запасати енергію в електричному полі і створювати в ланцюгу таку рециркуляцию потужності, при якому струм пропорційний похідної від напруження; режим циркуляції потужності, що викликається вказаним пристроєм. При синусоидальном напруженні струм е. Н. Также синусоидален і здвинутий на 90° у бік випередження відносно напруження. Е. Н. Создаєтся конденсаторами, кабельними лініями, установками індукційного нагріву і інш. Контур з послідовно сполучених конденсатора і котушки індуктивності є е. Н. Прі частотах більш низьких, ніж власна частота коливання.
Гра - вид діяльності, призначений для відпочинку і забав. Гра має свої правила, протікає в суворо заведеному порядку, але своєї мети не має, хоч ради мети може використовуватися. Суть будь-якої гри - це наслідування природі, дорослому життю людини. У грі людина спрямовується до реальності, але в той же час він вільний від неї, що і дозволяє йому вільно творити. У грі, принаймні, у дитини виникає перший досвід свободи. Будь-яка гра містить в собі суперечність: той, що грає весь час перебуває в двох формах - дійсної і умовної. Ця подвійність гри зробила її полифункциональной. У педагогіці гра стала.
НИКАНДРОВ Микола Дмитрович - (р. 20.10.1936, Ленінград), педагог, організатор пед. науки, акад. РАО (1992; акад. АПН СРСР з 1990), д-р пед. наук (1974), проф. (1976). Віце-през. РАО (з 1993). През РАО з 1997. Закінчив Ленінгр. ун-т (1959), викладав в ср. школі. З 1961 в Ленінгр. ун-ті; з 1974 зав. кафедрою педагогіки висш. школи ЛГПИ ім. А. І. Герцена, одночасно (з 1978) декан ф-та підвищення кваліфікації працівників освіти. З 1983 в АПН; зав. лабораторією методології педагогіки, заст. директора НДІ ОП, в 1989 - 91 головний вчений секретар Президії АПН. Осн. напряму науч. досліджень - порівняльна педагогіка, методологія.
Кожна вагома структурна частина курсової "Принцип змагальності сторін" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРАКТИКА ВИРОБНИЧА - - вигляд учбових занять, в процесі яких учень (студент) самостійно виконує в умовах діючого виробництва реальні виробничі задачі, визначені учбовою програмою. У залежності від професійної спрямованості підготовки П.п. називається педагогічної, технологічної, експлуатаційної і пр. П.п. може поєднуватися за часом з іншими видами учбових занять або для її проведення в учбовому плані виділяється окремий період. П.п. є інтегруючим виглядом підготовки фахівця, при її проходженні учні (студенти) вивчають в дії засоби виробництва і технологічні процеси, організацію труда, економіку.
Клоссовський Олександр Вікентьевич - Клоссовський, Олександр Вікентьевич - відомий метеоролог. Народився в 1846 р., закінчив курс фізико-математичного факультету університету святого Володимира. Отримав міру доктора фізичної географії за дисертацію: "Вантажі в Росії", був призначений професором Новороссийського університету. Складається приват-доцентом Санкт-Петербургского університету, професор вищих жіночих курсів і професор психоневрологічного інституту в Санкт-Петербурге. У 1909 р. вибраний кореспондентом Академії Наук. У Одесі Клоссовський організував обласну метеорологічну "Мережу Південно-Західної Росії".
Лунін Віктор Ігнатович - Лунін, Віктор Ігнатович - політичний і суспільний діяч (1843 - 1913). Будучи студентом Петровско-Разумовской академії, брав участь в студентських хвилюваннях і був виключений з академії. Залучений по так званому Нечаєвському процесу, просидів більше за рік в Петропавловської міцності, але був судом виправданий. Був народним вчителем, влаштовував артілі, перебував один час секретарем у Н.Г. Чернишевського. Займаючись адвокатурою в Армавіре (Кубанської області), набув велику популярності; заснував суспільні збори, суспільство взаємного кредиту, суспільство посібника бідним, юридичну консультацію.
У вступі курсової "Принцип змагальності сторін" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ИЗДУБАР - Ім'я героя у фрагментах Історії і Теогонії халдеїв на так званих ассирийских табличках, як прочитав його покійний Георг Сміт і інші. Смит прагне ототожнити Іздубара з Німродом. Це може бути так, а може бути і немає; але оскільки лише "здається", що ім'я цього вавілонського Царя Іздубар, то його ототожнення з сином Куша також може виявитися більше за уявним, ніж реальним. Вчені уже дуже схильні перевіряти свої археологічні відкриття з допомогою набагато більш пізніх повідомлень, що знаходяться в книгах Моїсея, замість того, щоб поступати навпаки. У всі періоди історії "вибраний народ".

ГЕДОНИЗМ - етич. позиція, що затверджує насолоду як вище благо і критерій человеч. поведінки і що зводить до нього все різноманіття моральних вимог. Прагнення до насолоди в Г. розглядається як осн. рушійний початок людини, закладений в ньому від природи і що зумовлює всі його дії, що робить Г. різновидом антропологич. натуралізму. Як нормативний принцип Г. противоположен аскетизму. У Др. Греції одним з перших представників Г. в етиці був основоположник киренской школи Арістіпп (нач. 4 в. до н. е.), що бачив вище благо в досягненні почуттів. задоволення. У інакшому плані ідеї Г. отримали розвиток у Епікура і його.
ПІДНЕСЕНЕ - естетична категорія, що виражає суть явищ, подій, процесів, що володіють великою суспільною значущістю, що впливають на життя людей, на долі людства. Події і явище, що оцінюються як В., естетично сприймаються людиною як що протистоять всьому низовинному і буденному. В. викликає в людині особливі почуття і переживання, що підіймають його над всім нікчемним і посереднім, веде його на боротьбу за високі ідеї. В. тісно пов'язане з прекрасним, також будучи втіленням передового естетичного ідеалу. Особенностью В. (в порівнянні з прекрасним) є його принципова націленість на пізнання безмежних.
Список літератури курсової "Принцип змагальності сторін" - більше 20 джерел. UNIT TRUST (GB). Довірчий пайовий фонд - Фінансова установа в Великобританії, що спеціалізується на інвестиціях в цінні папери. Пайовий фонд є організацією відкритого типу і звичайно управляє відразу декількома фондами, прагнучи задовольнити самі різні потреби інвесторів (апример, отримання високих доходів або збільшення суми капіталу). Пайові фонди акумулюють кошти великої кількості вкладників і використовують їх для формування інвестиційних портфелів, що перебувають в основному з акцій британських і зарубіжних компаній, а також державних цінних паперів з фіксованим відсотком. Такі фонди є особливо привабливими для.
неБАНКІВСЬКА КРЕДИТНА ОРГАНІЗАЦІЯ - юридична особа, яка на основі ліцензії має право здійснювати окремі банківські операції. НКО утвориться на базі будь-якої форми власності. При створенні НКО вимоги до мінімальної величини статутного капіталу нижче, ніж для банків. На відміну від банків НКО в російській кредитній системі вузько спеціалізовані: вони існують лише в сфері розрахунків. За рубежем види спеціалізації кредитних ин-тов небанківського типу значно ширше: спеціалізовані сберегат. учр-ния, будівельні кредитні суспільства, асоціації, кредитні кооперативи, клірингові учр-ния і інш. Права подібних учр-ний по прийому внесків.

ПСИХОЛИНГВИСТИКА - розділ психології - дисципліна, що досліджує поведінку мовну, вивчаюча обумовленість процесів мови і її сприйняття структурою відповідної мови, або мови взагалі. У сучасному значенні термін введений американськими вченими Ч. Осгудом і Т. Сибеоком, що спиралися на необихевиоризм і лінгвістику дескриптивную (так звана школа Йельська). Предметом вивчення психолингвистики є: 1) опис повідомлень на основі вивчення механізмів породження і сприйняття мови; 2) функції діяльності мовної в суспільстві; 3) зв'язки між комунікаційними повідомленнями і властивостями учасників комунікації (перетворення.
Посилання в тексті роботи "Принцип змагальності сторін" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Терапія утробного крику - Словотворення. Відбувається від греч. theraрeia - лікування. Автор. Дж.Янов. Категорія. Форма психотерапії, розроблена на основі "трифазної теорії виникнення неврозу" Х.Айзенка. Специфіка. Її метою ставиться позбавлення пацієнта від "первинного болю", про який свідчить те або інакше фізичне або психологічне напруження. Процедура її проведення передбачає послідовне проходження ряду етапів. На першому етапі, який триває декілька тижнів, пацієнт вимикається з колишніх своїх відносин, він не працює, не спілкується зі своїми родичами і знайомими, не приймає ніяких стимулюючих коштів і настроюється.
Енцефалопатія Вернике - (МКБ 291.1) - гострий або подострий синдром, при якому відмічається спутанность свідомості, офтальмоплегия і атаксія. Ці симптоми можуть спостерігатися в різних поєднаннях або розвиватися одночасно з продромальной анорексией, нудотою і блювотою, периферичною нейропатией, недостатністю живлення, летаргією, гипотензией, розладами пам'яті, делирием і емоційними порушеннями. Патоморфологические зміни включають билатеральний симетричний некроз нервових кліток, глиоз, демиелинизацию, пролиферацию ендотелия і петехиальні геморрагии переважне в області третього і четвертого шлуночків і.
F32.3 Важкий депресивний епізод з психотическими симптомами. - А. Соответствуєт загальним критеріям депресивного епізоду (F32). Б. Соответствуєт критеріям важкого депресивного епізоду без психотических симптомів (F32.2), за винятком критерію Г. В. Отсутствуют критерії шизофренії (F20.0-F20.3) або шизоаффективного розладу, депресивного типу (F25.1). Повинно бути присутній будь-яке з наступних: 1) марення або галюцинації, крім перераховані як типово шизофренических в критерії G1.1 би), в) і г) для F20.0-F20.3, (т. е. марення, інакшого ніж повністю неймовірного за змістом або культурально неадекватного і галлюцинаций.которі нс обговорюють хворого.

Ритуал - (лати. ritualis - обрядовий) - 1. взагалі - будь-яка послідовність дій або моделей поведінки, яка є високо стилізованою, відносно ригидной і стреотипной; 2. культурно або соціально стандартизований набір дій, визначуваний традицією (звичайно релігійної, магічної або націоналістичної) і майже або що зовсім не виявляє ніяких змін при його відтворенні від одного разу до іншого; 3. часто повторювана модель поведінки, яка має тенденцію виникати в певний час (наприклад, ранковий ритуал умивання); 4. досить складний, стереотипний набір моделей поведінки, які, можливо, мали функціональне походження, але.
Природне право - (в філософії) (natural law), поняття политий, і правової думки, що означає сукупність принципів і прав, пов'язаних з природою людини і не залежних від соціальних умов. Ідея Е.п. була предметом гострих дискусій, к-рі велися протягом віків. Згідно Арістотелю, загальні і незмінні закони встановлює сама природа, ср.век. теолог і філософ Хома Аквінський розглядав Е.п. як частина божественного закону, краю відкривається за допомогою розуму. Т.ч., людські закони зобов'язані своїм авторитетом Е.п., і якщо закон суперечить моральним цінностям, його не треба розглядати як закон. У 18 в. переконання в.
Легка атлетика - (athletics), вигляд спорту, що включає біг і ходьбу на разл. дистанції, стрибки, метання спортивних снарядів, легкоатлетичне багатоборство. Зразком для мн. з цих видів спорту послужили Олімпійську гру Древн. Греції, хоч розвиток совр. Л.а. почалося лише в сірок. 19 в. Атлетичні змагання проводяться літом на спортивних майданчиках або відкритих стадіонах овальної форми, по периметру к-рих в шість або більше за ряди йде беговая доріжка протяжністю 400 м. Всередині овала розташовані разл. доріжки для розгону, ями для стрибків і спец. майданчики для нетрекових змагань. Взимку змагання.
ФОРМАЛЬНА І НЕФОРМАЛЬНА СТРУКТУРА - (formal and informal structure) - відмінність між процедурами і комунікаціями в організації. Формальні наказані письмовими правилами, а неформальні більше залежать від особливої особистої интеракции всередині робочих груп. Ця відмінність виникла в ході дебатов з приводу веберовского ідеального типу бюрократії в рамках теорії організації. Критичні аналізи ідеального типу Вебера були зосереджені на зневазі неформальною організацією і на способах, якими прихильність до правил може вести до неефективності і поменшувати цілі структури. Див. також Цільове зміщення. Експерименти Хоуторна -.