Причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження причин і типових способів вчинення правопорушень у сфері оподаткування ... 5
1.1. Теоретичні аспекти податкового правопорушення ... 5
1.2. Основні види правопорушень податкового законодавства та методи їх виявлення ... 7
1.3. Способи здійснення правопорушень у сфері оподаткування в Україні ... 20
Розділ 2. Аналіз діяльності податкових органів у сфері протидії податковим правопорушенням ... 27
2.1. Оцінка роботи податкових органів у сфері протидії податковим правопорушенням ... 27
2.2. Схеми взаємодії підрозділів податкової міліції з основними підрозділами ДПА та іншими центральними органами виконавчої влади ... 32
2.3. Міжнародне співробітництво податкової міліції як фактор боротьби із фінансовою злочинністю ... 37
Розділ 3. Удосконалення законодавства про відповідальність за податкові правопорушення ... 39
Висновки ... 44
Література ... 46

Для придбання курсової роботи "Причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення"

Курсова робота "Причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення" і призначений виключно для пошукових систем.

Історія ЮП в Росії в ХХ сторіччі (основні тенденції) - Характерною особливістю дореволюційного періоду розвитку ЮП є полинаправленний підхід в становленні її структурних складових. На засіданнях психологічних суспільств (Московського, Санкт-Петербургского, Харківського і інших університетів) активно обговорювалися вузлові проблеми і перспективи ЮП (зокрема, про взаємозв'язок моральності і права на основі психології, про свободу волі і правову відповідальність - Н.Я. Грот, М.М. Троїцкий, А.І. Введенський, Г.С. Фельдштейн і інш.). А.Ф. Лазурським (1915) розроблена теорія особистості, в рамках якої обгрунтована типологія асоціальних особистостей. ПАТЕНТНА ЧИСТОТА - юридична властивість об'єкта техніки, що полягає в тому, що він може бути вільно використаний в країні або країнах реалізації без небезпечного порушення діючого на її території виняткового права третіх осіб. Під об'єктами техніки розуміються машини, прилади, обладнання, матеріали, штами, а також технологічні процеси і об'єкти капітального будівництва. Всі ці об'єкти зазнають перевірки на П.ч. при плануванні їх експорту в інші країни. П.ч. об'єктів техніки має локальний характер, тобто може бути визначена тільки відносно тієї країни або групи країн, по патентному фонду якої проводилася. Виборча комісія суб'єкта Російської Федерації - самостійний державний орган суб'єкта Російської Федерації, що здійснює підготовку і проведення виборів і референдумів відповідно до компетенції, встановленої федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації. Формування виборчих комісій суб'єктів Російської Федерації здійснюється законодавчими (представницькими) і виконавчими органами державної влади суб'єктів Російської Федерації на основі пропозицій виборчих об'єднань, виборчих блоків, суспільних об'єднань, виборних органів місцевого самоврядування, виборчої комісії суб'єкта Федерації попереднього складу. При цьому. МОДЕЛЬНИЙ ЗАКОН - маючий рекомендаційний характер акт, що приймається або міжнародною організацією, або законодавчим органом федеративної держави з метою уніфікації законодавства різних держав або суб'єктів федерації: орієнтир на узгоджену законодавчу діяльність. М.з., формуючи зразки майбутніх законодавчих рішень, отримують офіційну юридичну силу в межах держави або державної освіти лише після прийняття їх національним парламентом. Зміст М.з. може бути різним. Це або визначення цілей і загальних принципів майбутнього регулювання, тобто концепції, або формулювання головних, принципових його норм, нормативних.
Кожна вагома структурна частина курсової "Причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Тиск - фізична величина, що характеризує інтенсивність нормальних (перпендикулярних до поверхні) сил, з якими одне тіло діє на поверхню іншого (напр., підмурівок будівлі на грунт, рідину на стінки судини, газ в циліндрі двигуна на поршень і т. П.). Якщо сили розподілені вдовж поверхні рівномірно, то д. (р) на будь-яку частину поверхні визначається як р = f/s, де s - площа цієї частини, f - сума прикладених перпендикулярно до неї сил. При нерівномірному розподілі сил ця рівність визначає середнє д. На даний майданчик, а в межі, при прагненні величини s до нуля, - д. У даній точці. У разі рівномірного. Завершення перевлаштування і перепланировки житла - (див.: Перевлаштування житлового приміщення, Перепланіровка житлового приміщення). Термін розгляду заяви про перевлаштування або перепланировке - один місяць. По закінченні перевлаштування або перепланировки приймальна комісія повинна прийняти об'єкт і перевірити відповідність зроблених змін дозвільної документації. Дана комісія формується органом виконавчої влади, що видав дозвіл. Встановлені несанкціоновані відступи від узгоджених проектних рішень передаються до уповноваженого органу, який дає оцінку їх допустимості*(51). У разі визнання фактичних змін в перевлаштованих приміщеннях. СІЛЬСЬКА РАДА ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ - місцевий орган державної влади (див. Місцеві органи державної влади) в селах (див.), селах, станицях, хуторах, кишлаках, аулах, що обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права (див.) при таємному голосуванні терміном на 2 роки по нормах представництва, що встановлюються Конституціями союзних республік. Для виборів С. С. д. т. звичайно встановлюється норма: 1 депутат на 100 чоловік населення, причому в кожну Раду обирається не менше за 9 і не більше за 35 депутатів. С. С. д. т. керують діяльністю підлеглих ним органів управління, забезпечують правоохорону державного.
У вступі курсової "Причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПОШКОДЖЕННЯ ПІДВОДНИХ КАБЕЛІВ І ТРУБОПРОВОДІВ - кримінальне діяння, бо, згідно з міжнародним правом, державі наказується приймати закони і правила, що передбачають відповідальність за розрив або пошкодження підводного кабеля або трубопровода у відкритому морі, довершений судном, плаваючим під його прапором, або особою під його юрисдикцією навмисно або внаслідок злочинної недбалості, за винятком випадків, коли такі розрив або пошкодження заподіяні особами, діючими виключно з правомірною метою порятунку свого життя або своїх судів, після вживання всіх заходів обережності для уникнення подібних розриву або пошкодження. Держава повинна.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА - вся сукупність відносин даної держави з іншими державами, з міжнародними організаціями, а також загальний курс держави в міжнародних відносинах. Термін "зовнішня політика" використовується як в конституціях держав, так і в інакших нормативних правових актах. Іноді в конституцію включається спеціальний розділ об В. п. Наприклад, в Конституції СРСР 1977 р. була гл. 4 "Зовнішня політика", а в Конституції РФ 1978 р. - гл. 4 "Зовнішньополітична діяльність і захист соціалістичної Вітчизни". У іншому частіше за все в конституціях визначається компетенція держави, його суб'єктів і державних органів, керівної В. п. ПРАВО ЗАБУДОВИ - право довгострокового користування дільницею землі з метою зведення на ньому житлової будови, а також володіння, користування і розпорядження зведеною на цій дільниці будовою. П. з. в СРСР встановлювалося на основі договору між комунальним відділом і забудовником - юридичною або фізичною особою. Основною відмінністю П., з. від права власності була терміновість П. з. Після закінчення певного терміну будинок, споруджений на П. з., переходив у власність держави. Інстітут П. з. регулювався декретом СНК РСФСР 8 серпня 1921 р. і декретом ВЦИК і СИК РСФСР 10".серпня 1922 р. З виданням ГК правила.
Список літератури курсової "Причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення" - більше 20 джерел. БЛЮВОТА - сложнорефлекторний акт, що приводить до виверження шлунка (іноді разом з вмістом кишечника), що міститься через рот - виникає при впливі периферичних або центральних подразників на блювотний центр стовбура мозку і нерідко є одним з основних симптомів важких захворювань, що вимагають невідкладної допомоги. У більшості випадків блювота являє собою захисну реакцію організму, направлену на видалення з нього токсичних або дратівливих речовин. Вона виникає: 1. Внаслідок рефлекторного збудження блювотного центра лікарськими засобами, наприклад, при сильному локальному роздратуванні очеревини або брижейки. ОТИТ - запалення вуха. Розрізнюють зовнішню, середню і внутрішню отит. Зовнішній отит. Виділяють обмежену зовнішню отит (фурункул зовнішнього слухового проходу) і дифузну (розлитої) зовнішню отит. Обмежений зовнішній отит виникає внаслідок впровадження збуджувачів інфекції (частіше за все стафилококка) у волосяні фолікули і сальні залози фиброзно-хрящевого відділу зовнішнього слухового проходу, чому сприяють дрібні травми при маніпуляції у вусі сірниками, шпильками і т. д. Частіше спостерігається у осіб, страждаючих цукровим діабетом, подагрою, гиповитаминозом. Іноді процес розповсюджується на.

СТРАХ - психічний стан людини, пов'язаний з болісними переживаннями і зухвалий дії, направлені на самозбереження. Для класичного психоаналізу проблема страху - це зосередження багатоманітних питань, відповіді на які повинні пролити світло на душевне життя людини.    Приступивши до осмислення проблеми страху, З. Фрейд провів відмінність між боязню, переляком і страхом. У його розумінні боязнь означає певний стан очікування небезпеки і приготування до неї, якщо навіть вона невідома. Переляк - стан, виникаючий при небезпеці, коли людина до неї не підготовлена. Від переляку людина захищається страхом. Страх.
Посилання в тексті роботи "Причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Закон дочірньої регресії - (Law of filial regression) Було встановлено, що для багатьох безперервних ознак, таких як зростання і інтелект, доросле потомство даного родителя відхиляється в меншій мірі від середнього значення для даної популяції, ніж родитель, т е. нащадки "регресують" до середнього для популяції. Френсис Гальтон цьому спостереженню дав назву "закон дочірньої регресії до посередності". Він вважав його фундаментальним законом спадковості. Але, видно, автор переоцінив важливість даного закону, і зараз ми знаємо, що дане ним теоретичне пояснення цього явища було невірним. Значення закону регресії Гальтона. Наследуємость - (heritability) Н. можна представити у вигляді квадрата кореляції між фенотипическими і генотипическими значеннями к. ознаки в популяції (h2). Н. будь-якої ознаки неможливо оцінити на основі вивчення окремого індивіда, оскільки h2 виражає частку загальної дисперсії виявів ознаки, а дисперсія залежить від відмінностей між індивідами. Поськольку Н. оцінюється по вибірці з певної популяції, h2, подібно будь-який інш. вибіркової стат., містить помилку вибірки. Величина цієї помилки пов'язана зворотно пропорційними відносинами з коренем квадратним з об'єму вибірки. Крім того, на оцінки, що отримуються h2. КЛЕЩЕВ - Сергій Васильович (1902-1944) - фізіолог, музикознавець, автор досліджень в області психофізіології музичної діяльності. У 1920-1924 рр. вчився в Кубанській консерваторії по класу фортепиано і Політехнічному ин-ті в Краснодаре. З 1924 р. К. викладав гру на фортепиано в Ленінграде, займався на Вищих курсах искусствознания при Інституті історії мистецтв. З 1927 р. - лаборант по психофізіології при відділенні театру і музики Інституту історії мистецтв і в лабораторії академіка І.П. Павлова, де опублікував перший досвід фізіологічної розробки музичних проблем - Фізіологія музичного сприйняття (сб.: De.

Опросник формально-динамічних властивостей індивідуальності людини - (ОФДСИ). В. М. Русалов. Опросник - подальший розвиток опросника структури темпераменту (ОСТ). Він призначений для науч. і прикладних досліджень в області психології, педагогіки і медицини; володіє високою надійністю і валидностью, в т. ч. кросу-культурної і психогенетической. Дозволяє вимірювати стійкі формально-динамічні властивості, що відносяться традиційно до категорії темпераменту. Є 4 бланкових і 4 комп'ютерних варіанту для разл. віку - від 3 до 60 років. Теорет. основу опросника складає вчення Б. М. Теплова і В. Д. Небиліцина про існування у людини особливого формально-динамічного. Методика "Шкала станів" - (ШС). Е. Гроль, М. Хайдер. Переклад з ньому. яз. А. Б. Леонової. Адаптація А. Б. Леонової. Російськомовна адаптація однієї з перших методик суб'єктивного шкалирования переживань поточного стану людини побудована за принципом семантичного диференціала Ч. Осгуда. Методика призначена для діагностики міри благополуччя/суб'єктивного комфорту стану, що переживається людиною в конкретний момент часу, на основі рефлексивних оцінок самопочуття (сильний, слабий, виснажений, млявий і пр.) і емоційно забарвлених переживань поточного настрою (веселий, радісний, схвильований, скучний і т. п.). ПСОРИАЗ - хронічне запальне захворювання шкіри, що характеризується мономорфной папулезной висипом; здивовуються також суглоби і нігті. Передбачається спадковий, вірусний, неврогенний, обмінний генез захворювання. Висипання на шкірі звичайно представлені симетрично розташованими, плоскими, синюшно-рожевими, округлими і овальними папулами величиною з сочевицю, покритими сріблясто-білими лусочками, які, збільшуючись і зливаючись, утворять бляшки і великі осередки ураження. Локалізація елементів висипу повсюдна, але улюбленої є волосистая частина голови, області локтевих і колінних суглобів. РОЛЬ КАТАМНЕЗА В ПСИХОТЕРАПІЇ - (catamnesis - від греч. katamnemoneno - запам'ятовувати). Сукупність відомостей про стан хворого і подальшу течію хвороби після встановлення діагнозу і виписки з стаціонара або завершення лікування. Термін "катамнез" запропонував німецький психіатр Хаген (Наgen W.). Розрізнюють найближчий катамнез (збір відомостей через декілька тижнів або місяців) і віддалений (отримання відомостей через рік). У психіатрії при зборі катамнеза користуються даними, отриманими в бесіді з хворим під час катамнестического огляду (в стаціонарі, амбулаторно, на будинку), а також відомостями.