Провадження у справах за участю іноземних осіб у господарському процесі

(курсова робота з господарського процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загально-правові положення щодо господарського судочинства за участю іноземних осіб ... .5
1.1. Поняття іноземних осіб за законодавством України ... 5
1.2. Підвідомчість та підсудність судам справ за участю іноземних суб'єктів господарювання у господарському процесі ... 9
Розділ 2. Правове становище іноземців у господарському процесі ... 19
2.1. Право на звернення до суду за захистом і на судовий захист іноземних осіб у господарському процесі ... 19
2.2. Процесуальна правоздатність і дієздатність іноземців, представництво іноземних осіб у господарському процесі ... 23
2.3. Процесуальні права і обов'язки іноземних суб'єктів господарювання ... 29
Розділ 3. Особливості провадження у справах з іноземним елементом ... 35
3.1. Звернення господарських судів із судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави ... 35
3.2. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів ... 36
3.3. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України ... 38
Висновки ... 40
Список використаних джерел ... 43

Для придбання курсової роботи "Провадження у справах за участю іноземних осіб у господарському процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Провадження у справах за участю іноземних осіб у господарському процесі"

Курсова робота "Провадження у справах за участю іноземних осіб у господарському процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Провадження у справах за участю іноземних осіб у господарському процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Провадження у справах за участю іноземних осіб у господарському процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Провадження у справах за участю іноземних осіб у господарському процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

РОБОЧИЙ ЧАС - час, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку і умов трудового договору повинен виконувати трудові обов'язки (трудову функцію), а також інш. періоди часу відповідно до тК Рф, іншими фЗ і інакшими нормативними правовими актами Рф. в Р. в. включаються з п е ц і а л ь н и е п е р е р и в и, що надаються: працівникам, працюючим в холодний час року на відкритому повітрі або в закритих приміщеннях, що необігріваються, для обігрівання і відпочинку (ст. 109 тК Рф); вантажникам, зайнятим на навантажувально-розвантажувальних роботах, і інш. працівникам в. ВИНЯТКОВА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА - морський район, що знаходиться за межами територіальних вод (територіального моря) РФ, включаючи райони навколо належної РФ островів. Зовнішня межа І.е.із. знаходиться на відстані 200 морських миль, що відлічуються від тих же початкових ліній, що і територіальні води, тобто від лінії найбільшого відливу, як на материку, так і на островах або від прямих початкових ліній, що з'єднують точки, географічні координати яких затверджуються Урядом РФ. Розмежування економічної зони між РФ і іншими державами здійснюється шляхом угод на основі міжнародно-правових норм. І.е.з. - один з новітніх інститутів. Недійсні вибори - вибори, при проведенні яких допущені такого роду порушення виборчого законодавства (порушення правил складання списків виборців, порядку формування виборчих комісій, порядку голосування і підрахунку голосів, порядку визначення результатів виборів і інш.), які не дозволяють з достовірністю визначити результати волевиявлення виборців. Виборча комісія визнає підсумки голосування, результати виборів недійсними: а) у випадку, якщо допущені при проведенні голосування або встановленні підсумків голосування порушення не дозволяють з достовірністю встановити результати волевиявлення виборців; б). Лжесвідчення при допиті - Термін лжесвідчення, уживаний в юридичній психології, відповідає кримінально-правовому поняттю: явно помилкові свідчення свідка, потерпілого. Основу терміну складає слово брехня або близьке до нього - обман. Мета лгущего - передати помилкове повідомлення (В. В. Знаков). У процесі підготовки помилкового висловлювання суб'єкту доводиться проводити набагато більше число уявних операцій з фіксацією своєї уваги, особливо пам'яті, на тому, яке його висловлювання відповідає істині, а які засновані на вимислі. У ході такого процесу відбувається роздвоєння свідомості, порушується внутрішня гармонія особистості.
Кожна вагома структурна частина курсової "Провадження у справах за участю іноземних осіб у господарському процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЦИВІЛЬНА - система заходів майнового характеру, примусово вживаних до порушників цивільних прав і обов'язків з метою відновити положення, що існувало до правопорушення. Система заходів О.г. складається із заходів двох типів - відшкодування збитків (компенсації моральної шкоди) і санкцій. Спеціальної регламентації О.г. на рівні ГК РФ ми не зустрінемо. Відносини по зазнаванню правопорушником заходів О.г. є зобов'язальними і, природно, розглядаються в рамках інститутів зобов'язального права. У теоретичній же і учбовій літературі інститут О.г. звичайно розглядається відособлено, оскільки знайомить із. НЕПОВНА ДІЄЗДАТНІСТЬ - часткова дієздатність, при володінні якої громадянин має право своїми діями здійснювати не будь-які правомірні дії, а лише деякі, прямо вказані в законі. Н.д. володіють неповнолітні обличчя, об'єм повноважень яких прямо залежить від їх віку. Цивільне законодавство розрізнює дві групи таких осіб: а) неповнолітні у віці від 14 до 18 років; б) малолітні у віці до 14 років. Неповнолітні у віці від 14 до 18 років володіють досить широким об'ємом дієздатності і має право здійснювати різноманітні операції в межах, визначених законодавством. Такі операції можна розділити на дві категорії: операції, що. ПРИНЦИП РІВНОПРАВНОСТІ І ПРАВА НАРОДІВ РОЗПОРЯДЖАТИСЯ СВОЄЮ ДОЛЕЮ - один з найважливіших принципів сучасного міжнародного права, що знайшов своє закріплення в Статуті ООН, ст. 1 якого серед основних цілей ООН наказує "розвивати дружні відносини між націями на основі поваги принципу рівноправності і самовизначення народів". Відповідно до цього принципу народи колоніальних країн в післявоєнний період дістали законне право із зброєю в руках боротися за незалежність і отримувати в цьому допомогу і підтримку, в т.ч. військову, з боку інших держав. Виходячи з цього ж принципу, всі народи мають право вільно визначати без втручання ззовні свій політичний статус і.
У вступі курсової "Провадження у справах за участю іноземних осіб у господарському процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ - вартість товару (товарів і транспортних засобів), визначувана згідно з Законом Російської Федерації "Про митний тариф" і що використовується при обкладенні товару митом, ведінні митної статистики зовнішньої торгівлі і спеціальної митної статистики, а тж. застосуванні інакших заходів державного регулювання торгово-економічних відносин, пов'язаних з вартістю товару, включаючи здійснення валютного контролю зовнішньоторгівельних операцій і розрахунків банків по них відповідно до законодавчих актів держави; є основою для числення митного збору, акцизів, митних зборів і податку на додану вартість.

Психологія безпеки громадян від обману як споживачів - Обман споживачів полягає в обміренні, обваженні, обрахуванні, введенні в помилку відносно споживчих властивостей або якості товару (послуги) або інакший обман споживачів в організаціях, що здійснюють реалізацію товарів або що роблять послуги населенню Факти обману споживачів часто стають можливими внаслідок віктимних якостей потерпілих (див. Віктімності психологія, Віктимні якості громадян), таких як довірливість, наївність, легковажність, прищеплюваність, недостатня критичність і інш. До числа форм віктимної поведінки громадян, що часто зустрічаються відносять: недостатня увага до дій. ВІЙСЬКОВА ОКУПАЦІЯ - тимчасове заняття збройними силами воюючої сторони в міжнародному конфлікті території ворога в період ведіння військових дій. Згідно з положеннями IV Гаагської конвенції про закони і звичаї сухопутної війни 1907 р., IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 г, ат.ж. Додаткового протоколу 1977 р. до Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р., що встановлюється в період В. про. влада є по своїй суті фактичною і адміністративною владою, що має право і обов'язок відновити і забезпечити, наскільки можливо, суспільне життя і порядок на зайнятій території, поважаючи.
Список літератури курсової "Провадження у справах за участю іноземних осіб у господарському процесі" - більше 20 джерел. Когнітівние (пізнавальні) здібності - (cognitive abilities) К. з. можуть розглядатися і як властивості, властиві всім людям як біолог. вигляду, напр. здібність до оволодіння рідною мовою, і як властивості, що варіюють від індивідуума до індивідуума або від однієї групи осіб до інш., напр. вербальная або мислительная здатність. Переважна більшість исслед. К. з. присвячено їх вивченню з т. зр. індивідуальних відмінностей, оскільки між людьми спостерігаються відмінності навіть в тих здібностях, к-рі характерні для них як вигляду. Тести когнитивних здібностей Дж. Кеттелл запропонував термін "розумовий тест" в 1890 р., але ще до. Мілль Джон Стюарт - Джон Стюарт Мілль народився 20 травня 1806 р. в Лондоні в сім'ї відомого економіста і філософа Джеймса Мілля Майбутній вчений дістав домашню освіту, в процесі якого зміг здебільшого самостійно розвинути численні природні здібності. По закінченні освіти він активно включився в політичне життя своєї країни, ставши членом палати общин. У 1844 р. Милль познайомився з фундатором позитивізму Огюстом Контом і захопився його ідеями. Всі основні положення контовской системи Мілль запозичав і розвинув в своєму головному труді "Система логіки". Батько Мілля був також і відомим.

Синдроми поразки медиальних відділів скроневої області - Синдроми поразки медиальних відділів скроневої області вивчені і описані недостатньо повно. Як вже говорилося, ця зона мозку має відношення, з одного боку, до таких базальним функцій в діяльності мозку і психічного відображення як емоционально-потребностная сфера і [18] тим самим - до регуляции активності. З іншого боку, при поразці цих систем спостерігаються розлади вищого рівня психіки - свідомості, як узагальненого відображення людиною поточної ситуації в її взаємозв'язку з минулим і майбутнім і самого себе в цій ситуації. Клінічні спостереження показують, що осередкові процеси в.
Посилання в тексті роботи "Провадження у справах за участю іноземних осіб у господарському процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПОЧУТТЯ НЕПОВНОЦІННОСТІ - переживання людини, пов'язане з відчуттям своєї ущербности і малоценности. У індивідуальній психології А. Адлера (1870-1937) почуття неповноцінності пов'язане з органічною і функціональною неповноцінністю людської істоти. У класичному психоаналізі З. Фрейда виникнення цього почуття - результат втрати любові до людини з боку інших людей.    Одне з основних положень індивідуальної психології А. Адлера перебувало у визнанні почуття неповноцінності як джерела прагнення людини до досконалості і виникнення проблем, пов'язаного з поганий приспособляемостью до суспільства. Почуття неповноцінності. КАБАНИС - (Cabanis) Пьер Жан Жорж (1757-1808) - французький лікар і філософ матеріалістичної орієнтації. Був безпосереднім учасником Великої французької революції. Конвент доручив йому з'ясувати, чи заподіює ніж гільйотини фізичні страждання. Свідомі відчуття після відсікання голови неможливі. Цей висновок базувався на висуненому К. уявленні про три рівні поведінки: рефлекторному, полусознательном і свідомому. Для кожного є своя система органів. Спадкоємність між ними виражена в тому, що нижчі центри при відпаданні вищих здібні до самостійної активності. К. спирався на методологічні принципи. СТРАХ СМЕРТІ - емоційний стан, що супроводиться неспокоєм і тривогою людини з приводу власного життя і можливості її припинення.    Уявлення про страх смерті виявилися в полі зору З. Фрейда в зв'язку з обговоренням проблеми табу мерців. У роботі "Тотем і табу" (1913) він розглянув переконання деяких дослідників, що намагалися пояснити, як і чому деякі примітивні народи перетворювали своїх любимих небіжчиків в демонів. Згідно з деякими поясненнями, приписування вмерлим душам ворожості криється в інстинктивній їх боязні, що є результатом страху смерті.    Два роки опісля, виступаючи перед.

Система Фребеля - система виховання, заснована видатним німецьким педагогом і теоретиком дошкільного виховання Фрідріхом Фребелем ( 1782- 1852). Фребель є фундатором перших дитячих садів, задача яких, на відміну від дитячих притулків, полягала в навчанні і вихованні дітей. Основна мета дитячих садів Фребеля перебувала в сприянні розвитку природних здібностей дитини: діти зростають як квіти (звідси термін "дитячий сад") і задача вихователів в тому, щоб піклуватися про них і сприяти їх найбільш повному розкриттю. У С. Ф. головний акцент робиться на активності самої дитини, на необхідності спонукання і. ДОПОМІЖНА ФУНКЦІЯ - (Auxiliary function) - друга (або третя) функція в складі чотирьох згідно з моделлю юнговской типології, здатна нарівні з первинною або ведучою впливати зі-визначальний чином на свідомість. Абсолютне верховенство емпірично завжди належить тільки одній функції і може належати тільки одній функції, оскільки одинаково незалежне вторгнення іншої функції з неминучою необхідністю змінить орієнтацію, яка - принаймні частково - суперечить першої. Але оскільки ця життєва умова для свідомого процесу адаптації - завжди мати ясні і несуперечливі цілі, - сама присутність другої функції рівної сили. Визначення поняття і угруповання психопатій - Тривалий час в нашій країні було поширено думка, що психопатії є хворобливими станами, зумовленими біологічною (спадкової або природженої) неповноцінністю нервової системи і впливом несприятливих зовнішніх чинників (середа, виховання). Однак таке визначення швидше відображало умови формування психопатій, а не визначало суть хворобливого стану. У останні десятиріччя під психопатіями розуміють групу патологічних станів, виникаючих внаслідок порушення розвитку особистості, що виявляються дисгармонією характеру, яка утрудняє соціальну адаптацію особистості. При цьому зазначається. ГЛИБИННА ПСИХОЛОГІЯ - (Depth psychology; Tiefenpsychologie) - загальна назва психологічних течій, що висувають ідею про незалежність психіки від свідомості і прагнучих обгрунтувати і дослідити це незалежне психічне як таке, в його динамічному статусі. Розрізнюють класичну глибинну психологію і сучасну. У класичну глибинну психологію входять психологічні концепції Фрейд, Адлера і Юнга - психоаналіз, індивідуальна психологія і аналітична психологія. "Глибинна психологія" - термін, що вийшов з медичної психології, був введений Е.Блейлером для позначення галузі психологічної науки, зайнятої феноменом несвідомого (CW.