Прокурорська система в Україні

(курсова робота з дисципліни "Судові та правоохоронні органи")

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження прокурорської системи України ... 5
1.1. Прокуратура у державно-правовій системі України ... 5
1.2. Функції та правові засади діяльності прокуратури України ... 9
1.3. Принципи організації та діяльності прокуратури України ... 12
Розділ 2. Система та структура органів прокуратури України ... 15
2.1. Система органів прокуратури України ... 15
2.2. Структура Генеральної прокуратури України ... 16
2.3. Колегії органів прокуратури ... 24
2.4. Міські, районні, міжрайонні прокуратури ... 26
Висновки ... 32
Список використаних джерел ... 33

Для придбання курсової роботи "Прокурорська система в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Прокурорська система в Україні"

Курсова робота "Прокурорська система в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Прокурорська система в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Прокурорська система в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Прокурорська система в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА - різновид республіканської форми правління, що характеризується неприйняттям принципів парламентаризму і повновладністю Рад - представницьких органів державної влади. Характерні риси С.р. - загальноприйняті демократичні інститути: виборча система, права і свободи і інш. - носили чисто формальний характер, внаслідок чого С.р. відносять до типових тоталітарних імперій. Єдину систему органів державної влади складали особливі представницькі органи - ради різних рівнів, об'єднані суворою ієрархією і соподчиненностью і що працювали на непрофесійній основі. Радам належала вся повнота влади, вони.
МІЖНАРОДНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ - міжнародно-протиправне діяння, що являє собою порушення державою або інакшим суб'єктом міжнародного права своїх міжнародних зобов'язань. До числа М.п. відносяться порушення прав держав і міжнародних організацій, зобов'язань держав один перед одним і перед міжнародними організаціями. М.п. поділяються на делікти, злочини міжнародного характеру, а особливо тяжкі М.п., що зачіпають життєво важливі інтереси всіх держав, виділяються в категорію міжнародних злочинів. М.п. може бути результатом як неправомірної дії, так і неправомірної бездіяльності. Об'єктом М.п. можуть бути загальновизнані принципи.
Навчання - формування нових операційних навиків під впливом багаторазового виконання операцій, що освоюються або ситуацій, що вимагають їх виконання. Навчання може здійснюватися і поза зв'язком з навчанням, наприклад, внаслідок повторення ситуацій, що вимагають однакового реагування. Воно може відбуватися і у тварин. Більше за те це поняття спочатку з'явилося в зоопсихологія. Наприклад, в експерименті мавпи, вміщені на незаселений острів в Пськовської області, за рік навчилися в умовах нашого клімату не тільки харчуватися незвичною їжею, але навіть рити нори і жити в них. Термін "навчання".
СТАТЕВИЙ ДОСВІД - - відчуття, що накопичуються з народження і враження, пов'язані з людською сексуальністю. Перший і самий звичайний сексуальний досвід діти придбавають, коли дорослі торкаються до їх гениталиям. Діти реагують на будь-який дотик до цих органів. Неважко помітити ерекцію статевого члена у хлопчика 6 або 7 мес, коли мати миє його, посипає тальком або витирає досуха. Мова йде про чисто сексуальне збудження органу, і це абсолютно здорова реакція. Діти і самі торкають свої статеві органи передусім для того, щоб взнати, що це таке, і відчувають, що дотики ці приємні. Ось чому всі діти так чи інакше.
Кожна вагома структурна частина курсової "Прокурорська система в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СВЯТЕННИЦТВО - отрицат. моральна якість особистості, що виражається в схильності до обману, сознат маскуванню собств. недобрих бажань і вчинків під турботу об нравств. чистоті і порядності Классич приклад X - образ Тартюфа в однойменній п'єсі ЖБ Мольера Ханжа виставляє себе зразком доброчесності, доброзвичайність і благочестя, щоб приховати своекористні і низовинні спонуки Виступаючи в ролі суворого судді в питаннях моральності, він пред'являє до др людям непомірно високі вимоги, але не розповсюджує їх на себе Особливістю X є різкий констраст між видимістю і суттю, словом і справою (напр., показна ідейна.
Атажукин Казі Мусабієвич - (22.10.1841-23.10.1899), капітан (1885), з кабардинських князів, син офіцера. Народився в аулі князя Хасанбі Атажукина - Атажукино-3. Виховувався в пансіоні при Ставропольської губернській гімназії з 1850 по 1858. У службу зарахований 13.01.1860 як рядовий 20-го стрілецький батальйон. У 1862 відряджений в Кабардинський округ "для письмових занять". За вислугу встановленого терміну зроблений в офіцерський чин прапорщика 23.06/23.07.1864. У 1866 відряджений в Нальчик "для приготування сільських вчителів кабардинській грамоті". З 27.07.1867 помічник голови світового.
Келеушев Дмитро Семенович - (1870-не раніше 1921), полковник (1917), з моздокских крещених кабардинців, козак станиці Луковської. У службі козаком стройового розряду 1-го Горско-Моздокского кінного полку - з 01.01.1889. Відряджений в конвой командуючого військами Кавказького військового округу з 01.01.1891. У 03.1892 "дозволене право з утворенню другого розряду (на надходження у військове училище). Служив в 6-м Кубанському пластунском Його Величність батальйоні хорунжим, сотником, до 1909 - ад'ютант в чині подьесаула. Під час Першої світової війни воював в складі 6-го Його Величності Кубанського пластунского батальйону.
У вступі курсової "Прокурорська система в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПОНЯТТЯ - загальне ім'я, що має відносно ясний і стійкий зміст і порівняно чітко окреслений об'єм. П. є, напр., "будинок", "квадрат", "молекула", "кисень", "атом", "любов", "нескінченний ряд" і т. п. Виразної межі між тими іменами, які можна назвати П., і тими, які не відносяться до П., не існує. "Атом" вже з античності є П., що досить оформився, в той час як "кисень" і "молекулу" до XVIII в. навряд чи могли бути віднесені до П. Ім'я "П." широко використовується і в повсякденній мові, і в мові науки. Однак в тлумаченні змісту цього імені єдності думок немає. У одних випадках під П. мають на увазі всі.

НАНСИ (NANCY) Жан-Люк - (р. в 1940) - французький філософ. Викладав в Каліфорнійськом університеті, професор Страсбургського університету. Директор дослідницького центра "Філософія, наука про мову і комунікація", содиректор Центра філософських досліджень (Париж), соректор Міжнародного філософського коледжа (Париж). Основні твори: "Спекулятивна ремарка" (1973), "Лого-Дедал" (1976), "Ego sum" (1979), "Заголовок листам" (1979), "Розділення голосів" (1982), "Категоричний імператив" (1983), "Забуття філософії" (1986), "Дозвільне співтовариство" (1986), "Досвід свободи" (1988), "Музи" (1994) і т.д. Основним тематизмом.
Загальне - в онтології це те, що властиво будь-якому сущому. Критики загального категориального знання говорять про його пустоту, посилаючись на зворотну пропорційність об'єму і змісту знань: всеосяжний об'єм - нульовий зміст. Але хіба бгатство змісту залежить тільки від кількості ознак (чим вже об'єм, тим більше ознак)? Адекватноость числа ознак визначається їх необхідністю і достатністю для рішення певної задачі. Загальні категорії відображають "каркас" будь-якого сущого і являють собою организующую структуру язикового мислення загалом. Їх зміст - це місце в даній структурі. Загальні атрибути.
Список літератури курсової "Прокурорська система в Україні" - більше 20 джерел. БОРЖНИК, ДЕБІТОР - (англ. debtor) - 1) суб'єкт кредитних відносин, що має заборгованість перед іншим суб'єктом. Д. відповідно до договору приймає на себе зобов'язання повернути запозичену вартість (грошові кошти, матеріальні цінності, майно і т.д.) до певного терміну. Д. не є власником позиченої йому вартості, він лише реалізовує право тимчасового користування нею. У якості Д. можуть виступати гос-у, банки, орг-ции, пр-тия, физич. особи. Д. в определ. терміни повинен виплачувати відсоток за користування позиченими коштами, якщо це передбачене умовами кредитного договору. При определ. операціях документарне.
СУПУТНІ АУДИТУ ПОСЛУГИ - послуги, що надаються аудиторськими організаціями і індивідуальними аудиторами. У відповідності з п. 6 ст. 1 Закони про аудиторську діяльність під супутніми аудиту послугами розуміється надання наступних послуг: 1) постановка, відновлення і ведіння бухгалтерського обліку, складання фінансової (бухгалтерської) звітності, бухгалтерське консультування; 2) податкове консультування; 3) аналіз фінансово-господарської діяльності організацій і індивідуальних підприємців, економічне і фінансове консультування; 4) управлінське консультування, в тому числі пов'язане з реструктуризацією.

ВИТИСНЕННЯ ЕТНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ - захисний механізм психіки, що полягає в процесі активного неусвідомленого усунення з свідомої сфери особистості представників певної етнічної спільності і переклад в сферу несвідомого неприйнятних для них думок, спогадів, переживань. В.е. дозволяє як би обійти, уникнути або локалізувати конфлікт між свідомим і несвідомим, між природними, спонтанними потребами і нормами-вимогами соціальної середи, засвоєними пануючими нормами, правилами поведінки. При ослабленні захисних механізмів в психіці людини все, що зазнає витиснення з сфери несвідомого, здібно прориватися в свідоме в формі різкої.
Посилання в тексті роботи "Прокурорська система в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СПРИЙНЯТТЯ МЕЖГРУППОВОЕ - процеси перцепции соціальної, в яких суб'єктом і об'єктом сприйняття виступають групи або спільність соціальна. Характерно стереотипностью (-> стереотип соціальний), великою слитностью когнитивних і емоційних компонент, яскравою афективною окрашенностью і різко вираженою оцінною спрямованістю. Саме тому відрізняється упередженістю (-> упередження), а самі межгруппові уявлення вельми вразливі в тому, що стосується їх істинності, точності і адекватностей. Ці характеристики і особливості сприйняття межгруппового концентрированно виражаються в таких ефектах, як дискримінація.
Скорбота - (общеславянск., корінь, ймовірно, той же, що в слові "збиток"; англ. мourn - горювати, оплакувати) - 1. глибокий смуток, жаль, горе (звичайно в зв'язку з чиєюсь смертю); 2. по визначенню Bowlby (1961), це "психологічні процеси, які вступають в дію з втратою любимого об'єкта і які звичайно ведуть до відходу від об'єкта". Деякі дослідники розрізнюють 3 стадії в розвитку скорботи: а) стадія протесту або заперечення, коли індивід намагається відігнати думку про його втрату, що осягла, не вірить в це, відчуває гнів, докоряє себе, докоряє вмерлого і медиків, що займалися.
Кріз вегетативно-судинний - Син.: Приступ вегетативний. Атака панічна. "Буря" вегетативна. Чітко окреслене у часі, лавиноообразно виникаючий пароксизмальное стан, що виявляється наростаючими невмотивованими тривогою, страхом в поєднанні з полисистемними вегетативними розладами. При цьому характерні виражений вегетативний дисбаланс, сенситивні розладу, емоційні реакції і зміни поведінки. При кризе звичайні безотчетная тривога, внутрішнє напруження, панічний стан, зумовлене передчуттям біди, страхом смерті. З вегетативних виявів часто зустрічаються: ускладнення дихання, відчуття недостачі повітря, задишка, болі в.

АНАЛІЗ І СИНТЕЗ - (від греч. аnаlуsis - розкладання і sуnthеsis - з'єднання) - процеси уявного або фактичного розкладання цілого на складові частини і возз'єднання цілого з частин. А. і С. грають важливу роль в пізнавальному процесі і здійснюються на всіх його рівнях. Логичеський А. полягає в уявному розчленуванні об'єкта на складові частини і є методом отримання нових знань. А. дозволяє виявити будову досліджуваного об'єкта, його структуру; розчленування складного явища на більш прості елементи дає можливість відділити істотне від неістотного, складне звести до простого; однією з форм А. служить класифікація.
Індуїстськиє священні тексти - (Hindu sacred texts), тексти, спочатку записані на санскриті як частина усної традиції і представляючі собою свящ. соч. індуїзму. І.с.т. діляться на дві осн. категорії: шрути (те, що почуто) і смрити (те, що запам'ятовувано). Шрути вважаються божественним прозрінням і складаються з Веди, записаних на санскриті між 1500 і 500 р. до н.е. Спочатку існувало чотири справжніх зборів текстів, сама древн. і особливо шановним з к-рих є Рігведа - збори гімнів. Чотири Веди згодом були доповнені коментарями, серед к-рих наиб, значущі Упанішади, що є основою филос. школи веданти. Тексти смрити не вважаються.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ОБЛАСТІ УТВОРЕННЯ ДОРОСЛИХ - основи фундаментальних соціально-філософських ідей, відповідно до яких формуються цілі утворення дорослих, розробляється і реалізовується стратегія їх досягнення. Демократичні принципи освітньої політики держави: - доступність освіти для людини будь-якого віку і соціального статусу; - безперервність етичного виховання дорослих в процесі освіти і професійній діяльності; - гармонія інтересів особистості, соціальної спільності і суспільства загалом; - автономність освітніх установ, керованих вченими радами; - державно-суспільне партнерство як взаємодія державних органів, неурядових і громадських.
Права людини - (human rights), права, к-рими наділені всі люди. П.ч., що гарантуються междунар. кодексами, діляться на три групи: 1. Особисті гражд. і политий, свободи, що гарантують неможливість довільного арешту, висновку під варту без суду і слідства, тортур або інш. зловживань; свободу пересування, асоціацій і свободу слова, думки, совісті і релігії. 2. Соціальні і економ, права і свободи (права на освіту, мед. обслуговування, труд, справедливі і сприятливі умови труда, захист від безробіття і на підтримку хоч би миним. життєвого рівня). 3. Загальні права народів, приписуючі поліпшення положення меншин.