Просторова редакція Руської Правди: її характеристика та значення

(курсова робота з історії права)

Вступ.....3
Розділ 1. Руська правда - кодекс ранньофеодального права (її походження й основні редакції).....5
Розділ 2. Загальна характеристика просторової редакції Руської правди.....13
2.1. Право власності за Просторовою редакцією Руської правди.....13
2.2. Кримінальне право за Просторовою редакцією Руської правди.....18
2.3. Судовий процес за Просторовою редакцією Руської Правди.....24
Розділ 3. Значення просторової редакції Руської Правди для подальшого розвитку державності і права України.....28
Висновок.....30
Література.....32

Для придбання курсової роботи "Просторова редакція Руської Правди: її характеристика та значення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Просторова редакція Руської Правди: її характеристика та значення"

Курсова робота "Просторова редакція Руської Правди: її характеристика та значення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Просторова редакція Руської Правди", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Просторова редакція Руської Правди" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Просторова редакція Руської Правди" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ - сукупність злочинів, довершених особами у віці від 14 до 18 років. Згідно з чинним законом (ч. 1 ст. 20 УК) карній відповідальності підлягає обличчя, що досягло до часу здійснення злочину 16-літнього, а за здійснення перерахованих в законі 20 злочинів (ч. 2 ст. 20 УК) - що досягло 14-літнього віку. Поширеність П.н. характеризується в основному двома показниками: а) коефіцієнтом кримінальної ураженості - загальним (число виявлених неповнолітніх злочинців з розрахунку на чисельність населення у віці від 14 до 18 років) і деталізованим (число виявлених неповнолітніх певної. Ціннісно-цільова подструктура управління - Всяке управління покликано бути цільовим і забезпечувати досягнення цілей керованої соціальної системи. Воно повинно збирати і направляти зусилля і можливості всього персоналу на досягнення загальних цілей, що стоять перед керованою соціальною системою (організацією, ПОО). Разом з тим, кошти і методи, що обираються для досягнення цілей, повинні відповідати соціальним цінностям - державою, що схвалюється, суспільством. людьми нормам і еталонам життя, що відповідають уявленням про справедливість, добро, право, свободу, допустиме і заборонному. Цілі і цінності - початковий і кінцевий пункт. КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ШЕЛЬФ - (від англ. shell - полиця) - морське дно і надра підводних районів, що тягнуться за межі його територіальних вод на всьому природному продовженні сухопутної території держави до зовнішньої межі підводної околиці материка, не менш ніж на 200 морських миль від початкових ліній, від яких відмірюється ширина територіальних вод. Підводна околиця материка включає в свій склад покрите морськими водами продовження континентального масиву, належного прибережній державі, в тому числі поверхня і надра К.ш. (середня глибина покриваючих вод 200 м, а протяжність у бік моря - до 1500 км), континентальний схил. СМЕРТНА СТРАТА - по радянському карному праву виняткова вища міра покарання. Прімененіє С. до. зумовлено рядом обмежень, передбачених радянським карним законодавством: 1) С. до. не включена в загальну систему покарань, а виділена особливо; 2) С. до. розглядається як міра виняткова і тимчасова - "надалі до повного її скасування" (прим. 2 до ст. 13 "Основних початків карного законодавства Союзу ССР і союзних республік"; 3) С. до. застосовується лише для боротьби з найтяжчими злочинами; 4) застосування С. до. допускається лише у випадках, коли ця міра покарання безпосередньо передбачається в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Просторова редакція Руської Правди" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГРУПОВИЙ ЗЛОЧИН - злочин, довершений групою (з двох і більш чоловік). Представляє велику суспільну небезпеку, чим аналогічний злочин, довершений одним злочинцем. У криміналістиці розрізнюють наступні типи злочинних груп: випадкові, типу компанії, організовані, злочинні організації. Найбільш небезпечною представляється організована злочинна група. Вона характеризується стабільністю складу, жорсткою дисципліною, власними нормами поведінки і ціннісними орієнтаціями. Групу очолює лідер - її організатор і керівник, розвинена ролевая диференціація членів групи. Завдяки розвиненій функціональній структурі. Обставини, обтяжуючі покарання - вичерпний перелік обставин, передбачених ст. 63 УК, наявність яких впливає на розмір покарання, що призначається судом у бік збільшення. Карний закон називає тринадцять обтяжуючих покарання обставин, що поділяються на чотири групи в залежності від того, який елемент складу злочину вони характеризують. Обставини характеризуючі об'єкт (предмет) злочини: здійснення злочину відносно особи або його близьких в зв'язку із здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням суспільного обов'язку; здійснення злочину відносно жінки, явно для винного вагітності, що знаходиться в стані, а також. ДЕРЖАВНА ДУМА - 1) в Російській Імперії в 1906-1917 рр. - представницька установа (нижня палата парламенту) з обмеженими законодавчими правами; створена внаслідок революції 1905-1907 рр. Обиралася за куриальной системою, вибори були нерівними і непрямими. Г.д. не мала права змінювати Основні державні закони Російської імперії (Конституцію 1906 року), її рішення могли бути відмінені Державною радою (верхньою палатою). Імператор зберігав всю повноту влади по управлінню країною через відповідальний тільки перед ним уряд. Ліквідована внаслідок Лютневої революції 1917 р.; 2) в цей час - нижня палата.
У вступі курсової "Просторова редакція Руської Правди" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОСОБЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО - різновид цивільного судочинства, спора, що характеризується відсутністю про право, а, отже, відсутністю сторін, що позиваються з протилежними юридичними інтересами. У порядку особливого виробництва розглядаються цивільні справи, по яких підтверджується наявність або відсутність юридичних фактів або обставин з метою створення для зацікавленої особи умов реалізації ним особистих або майнових прав або підтверджується наявність або відсутність безперечного суб'єктивного права (гл. 26-33 ГПК). ГПК відносить до О.п. справи: про встановлення фактів, що мають юридичне значення; про визнання.

ПОСЕРЕДНИЦТВО - 1) в міжнародному праві - один з мирних засоби дозволу міжнародних суперечок. Являє собою ведіння переговорів не перебуваючою в спорі державою (групою держав, окремою особою, наприклад, главою держави) або міжнародною організацією зі сторонами, що позиваються з метою знаходження компромісних шляхів мирного урегулювання суперечки. П. може здійснюватися на прохання, сторін, що позиваються або з власної ініціативи, але при згоді сторін, що позиваються. Предложеніє П. не повинне розглядатися як втручання в справи сторін, що позиваються. П. тісно пов'язане з добрими послугами, але передбачає велику. Примусовий психіатричний огляд -  Психіатричний огляд проводиться для того, щоб визначити, чи страждає обличчя психічним розладом, чи має потребу воно в психіатричній допомозі і якої.  Предмет доведення у справах про психіатричний огляд:  1) наявність прохання або злагоди особи про проведення відносно нього огляди. За загальним правилом огляд проводиться на прохання (із згоди) освидетельствуемого особи або на прохання (із згоди) його законних представників. Якщо огляд здійснюється відносно неповнолітнього, то необхідно встановити, чи було прохання або згода законних представників неповнолітнього;  2) при.
Список літератури курсової "Просторова редакція Руської Правди" - більше 20 джерел. Егоїзм - [від лати. ego - я] - переважно ціннісна орієнтація особистості на задоволення своїх індивідуальних інтересів і потреб без урахування того, які наслідки це буде мати для інших людей. Як яскраво виражена особова спрямованість егоїзм починає формуватися на досить ранніх етапах сходження індивіда до особової зрілості, передусім, як наслідок реалізації невірних виховальних моделей. При цьому і планомірно здійснюваний диктат, і гиперопека і попустительский стиль взаємодії дорослих з дитиною і підлітком, по суті справи, в рівній мірі закладають підмурівок особового егоцентризму, деформації шкали цінностей. ТРИХІНОЗ - гельминтоз з групи нематодозов, що характеризується лихоманкою, інтоксикацією, болями в м'язах, набряком особи, шкіряними сипями, еозинофилией крові, а при важкій течії - поразкою внутрішніх органів і центральної нервової системи. Збуджувач - Trichinella spiralis. Половозрелі самиці і самці паразитують в тонкій кишці. Довжина тіла самиці 1,5 - 1,8 мм; довжина тіла самця 1,2 - 2 мм. Личинки через слизову оболонку кишки проникають в кровоносні і лімфатичні судини і розносяться по всьому організму, осідаючи в поперечнополосатой мускулатуре. У залежності від інтенсивності инвазии.

Приватна семиотика електроенцефалографических феноменів - Характерні зміни ЕЕГ, що мають диференціальнодіагностичне значення, встановлені лише при трохи захворюваннях головного мозку, що супроводяться психічними розладами. Грубі органічні процеси викликають значні зміни електричної активності мозку. Їх суть зводиться до того, що клітинні елементи нервової тканини (нейроцити) під впливом тих або інакших причин перестають функціонувати, відмирають і, отже, вже не створюють електричних потенціалів. Якщо така область досить обширна і знаходиться на поверхні мозку в області конвекситальной кори, то під відповідними електродами зовсім не буде реєструватися електрична.
Посилання в тексті роботи "Просторова редакція Руської Правди" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАРОДНА ПЕДАГОГІКА - (синонім - етнопедагогика) - сукупність знань і навиків виховання, що збереглася в етнокультурних традиціях,, народній етичній і художній творчості, національно-специфічних стійких формах спілкування і взаємодії представників різних поколінь один з одним і що є найважливішим засобом забезпечення єдності і спадкоємності поколінь, цілісності етноса. Н.п. зберігає в собі спільні риси національної культури, методи і навики виховання, накопичені власним народом і традиціями інших етносов. Джерелами вивчення Н.п. є фольклор, етнографічні і антропологічні матеріали, археологічні знахідки, мемуарна література і. Діагностіко-коррекционная методика "Мнемошахмати" - В. В. Нуркова. Направлена на усвідомлення внутр. конфліктів у тимчасової трансспективе і програння варіантів їх дозволу. У основі методики лежить уявлення про те, що налагодження продуктивного внутр. полилога між інстанціями тимчасової трансспективи особистості (я - в минулому, я - в теперішньому часі, я - в майбутньому) є важливою умовою психол. благополуччя. Тим часом далеко не завжди особисте минуле сприймається людиною як ресурс розвитку, майбутнє як поле реалістичних планів, а теперішній час як оперативний простір діяльності судьбостроительства. Методика носить проективний. САМОСУБЛИМАЦИЯ - відновлення первинної структури сексуальності, ресексуализация тіла.    Термін "самосублимация" був введений в психоаналитическую літературу Г. Маркузе (1898-1979). У роботі "Ерос і цивілізація. Філософське дослідження вчення Фрейд" (1956) він співвідніс можливість розвитку нерепресивної цивілізації з самосублимацией, самосублимированием сексуальності. Він виходив з того, що самосублимация передбачає історичний прогрес, що долає інституційні межі принципу продуктивності (відчуження) і ведучий до регресу інстинктів від сексуальності, обслуговуючої відтворювання, до.

Задрімати - Задрімати - природний процес. Подібно збереженню і запам'ятовуванню, воно має виборчий характер. фізіологічна основа задрімати - гальмування тимчасових зв'язків. Забувається передусім те, що не має для людини життєво важливого значення, не викликає його інтересу, не відповідає його потребам. Задрімаю можу бути повним або частковим, тривалим або тимчасовим. При повному задрімав закріплений матеріал не тільки не відтворюється, але і не взнається. Часткове задрімаю матеріалу відбуваюся тоді, коли людина відтворює його не весь або з помилками, а також коли взнає, але не може відтворити. Тимчасовий. Мова судова - засіб словесного переконання за допомогою цілеспрямованої систематизації фактів події, що розглядається, переконливої їх оцінки на основі результатів судового слідства. Розрізнюють вступну, осн. і заключну частини Р. з. Психол. задача вступу - викликати загострену увагу судової аудиторії, її інтерес, встановити з нею контакт, забезпечити її довір'я, підготувати аудиторію до прийняття осн. позиції оратора. У осн. частини Р. з. викладаються фактичні обставини справи. Ця частина не повинна являти собою скучний переказ фактів, в ній повинна бути намальована жива, динамічна картина виникнення і розвитку. КАН-КАЛИК Віктор Абрамович - (1940-1991) - російський педагог, проф., докт. пед. наук (1985). Все життя жил і працював в Грозному. Його канд. дис. по педагогіці "Інтерес до революційної героїки в мистецтві як чинник етичного розвитку старшеклассников" (1971), захищена в НДІ змісту і методів навчання АПН СРСР, присвячена використанню системи К. С. Станіславського в підготовці і діяльності вчителя. На основі цієї системи розробив методику занять для студентів пед. вузів з метою розвитку "емоційно-творчої природи педагога". Докт. дис. "Педагогічна діяльність як творчий процес" захистив в. КРИЗИ ВІКОВІ - (англ. age crises) - умовне найменування перехідних етапів вікового розвитку, що поміщаються між стабільними (литическими) періодами (див. Вік, Періодизація психічного розвитку). К. в. розглядаються в концепціях, що визнають стадиальность розвитку (Е, Еріксон - К. в. як дозвіл основної задачі віку; 3. Фрейд - зміна основних стадій психосексуального розвитку). У вітчизняній психології термін К. в. введений Л. С. Виготським і визначений як цілісна зміна особистості дитини, регулярно виникаюча при зміні (на стику) стабільних періодів. По Виготському, К. в. зумовлений.