Професійні особи у справі про банкрутство (арбітражні керуючі)

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності ... 6
1.1. Поняття банкрутства ... 6
1.2. Сторони у справі про банкрутство ... 9
1.3. Стадії провадження у справі про банкрутство та наслідки провадження ... 13
Розділ 2. Особливості діяльності арбітражних керуючих як професійних учасників справ про банкрутство ... 16
2.1. Поняття арбітражного керуючого ... 16
2.2. Ліцензування діяльності арбітражних керуючих ... 19
2.3. Кваліфікаційні вимоги та етика професійної діяльності арбітражних керуючих ... 23
Розділ 3. Вдосконалення інституту арбітражних керуючих в провадженні у справах про банкрутство ... 29
Висновки ... 32
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Професійні особи у справі про банкрутство (арбітражні керуючі)" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Професійні особи у справі про банкрутство (арбітражні керуючі)"

Курсова робота "Професійні особи у справі про банкрутство (арбітражні керуючі)" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Професійні особи у справі про банкрутство (арбітражні керуючі)", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Професійні особи у справі про банкрутство (арбітражні керуючі)" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Професійні особи у справі про банкрутство (арбітражні керуючі)" і призначений виключно для пошукових систем.

ОКУПАЦІЯ - 1) Військова - тимчасове заняття збройними силами під час війни частини або всієї території ворожої держави з метою нанесення йому військової поразки. Режим військової О. регулюється Положенням про закони і звичаї сухопутної війни, прикладеним до IV Гаагської конвенції 1907 р., Женевською конвенцією 1949 р. про захист мирного населення під час війни, а також міжнародними звичаями (див. Закони і звичаї війни). Зміст вказаних норм міжнародного прява зводиться в основному до наступного. Суверенітет над окупованою територією не переходить до окупанта. Останній зобов'язаний забезпечити громадський. СЕНАТ - 1) Урядова установа Древнього Рима. Первинні -збори родових старійшин, з розділенням суспільства на класи - орган аристократичної верхівки. У період республіки (5-1 вв. до н. е.) Його схвалення було необхідне для прийняття законів. У руках С. зосереджувалося вживання особливих заходів для забезпечення державної безпеки, надання вищим посадовим особам надзвичайних повноважень, вище завідування фінансами, загальне управління провінціями, керівництво зовнішньою політикою і ведіння дипломатичних стосунків, проведення важливих релігійних заходів і т. д. Сенатори призначалися з представників. МЕР - (фр. maire, англ. mayor від лати, major - більший, старший) - вища посадова особа міського (іноді також районного, громадського) місцевого самоврядування в США, Великобританії, Франції і ряді інших держав. Обично М. обирається самим представницьким органом місцевого самоврядування (муніципалітетом), іноді - безпосередньо населенням, в деяких країнах він призначається або затверджується в посаді центральним урядом. Так, в Бельгії і Голландії М. (бургомістр) призначається главою держави за пропозицією відповідної муніципальної ради. М. представляє раду, головує на його засіданнях. У Франції. Агітація передвиборна - діяльність громадян Російської Федерації, кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, суспільних об'єднань, що має на меті спонукати або спонукаюча виборців до участі у виборах, а також до голосування за тих або інакших кандидатів (списки кандидатів) або проти них. Передвиборна агітація є різновидом політичної агітації. Правове регулювання передвиборної агітації здійснюється федеральними і регіональними виборчими законами. Загальні правила передвиборної агітації містяться в розділі VII Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в референдумі громадян Російської.
Кожна вагома структурна частина курсової "Професійні особи у справі про банкрутство (арбітражні керуючі)" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

УНІФІКАЦІЯ - в сучасному праві, і особливо міжнародному приватному праві (МЧП), процес виробітку одноманітних національно-правових норм, регулюючих відносини, виникаючі в сфері міжнародного господарського обороту. У нинішніх умовах У. здійснюється переважно за допомогою висновку договорів міжнародно-правового характеру, хоч можливі і інші її форми (наприклад, відтворення у внутрішньодержавному праві положень або принципів, підходів і рішень, що містяться в рекомендаційних за своєю природою документах, розроблених на міжнародному рівні, - типових законах, одноманітних регламентах, уніфікованих правилах. ВІДСТРОЧКА ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ - Відстрочка відбування покарання осудженим вагітним жінкам і жінкам, що мають дітей у віці до восьми років (крім осуджених до позбавлення свободи на термін понад п'яти років за тяжкі або особливо тяжкі злочини проти особистості), по розсуду суду представляється до досягнення дитиною восьмирічного віку. Даний вигляд звільнення від покарання є факультативним і застосовується по розсуду суду. Суд застосовує відстрочку як при виголошенні вироку, так і під час відбування призначеного покарання. Закон передбачає умови надання відстрочки відбування покарання (ст. 82 УК РФ): 1. Справи про звільнення від сплати заборгованості по аліментах -  При утворенні заборгованості по аліментах по шанобливих причинах і неможливості погасити її внаслідок матеріального і сімейного стану боржника законодавець передбачає право суду в позовному виробництві на звільнення платника повністю або частково від сплати заборгованості на його позовну вимогу (ст. 114 СК РФ).  Від попередньої категорії справ ці справи відрізняються тим, що тут сторонами не оспорюється розмір заборгованості, визначеної судовим приставом-виконавцем. Тому в предмет доведення включаються наступні факти:  1) несплата аліментів за певний період часу;  2) визначення розміру.
У вступі курсової "Професійні особи у справі про банкрутство (арбітражні керуючі)" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПОВІТРЯНА ВОЇНА - в міжнародному праві - ведіння воюючими сторонами військових дій в повітряному просторі за допомогою будь-яких літальних апаратів для знищення об'єктів противника. Комбатантами в В.в. є екіпажі всіх літальних апаратів, вхідні до складу військової авіації воюючих країн і маючі їх пізнавальні знаки. Сюди ж відносяться екіпажі цивільної авіації, переобладнані у військові в межах юрисдикції воюючої держави. Некомбатантами в В.в. є екіпажі санітарних літаків, госпитальних повітряних судів воюючих країн і національних суспільств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця для евакуації і лікування поранених і.

Закон - це нормативний акт, прийнятий в особливому порядку органом законодавчої влади або референдумом, що виражає волю народу, що володіє вищою юридичною силою і регулюючий найбільш важливі суспільні відносини. Закони поміщаються головну в системі нормативних правових актів. Їх положення визначається наступними основними ознаками: а) закони приймаються вищими представницькими органами влади держави загалом або суб'єкта Федерації або безпосередньо народом шляхом референдуму, тому найбільш повно виражають збалансовану волю суспільства, володіють представницькою природою; би) володіють вищою юридичною. ПРЕЗИДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА - форма правління, яка характеризується з'єднанням в руках президента повноважень глави держави і глави уряду. Для П.р. характерні наступні особливості: наділення президента повноваженнями глави держави і розділу виконавчої влади; вибори президента на загальних виборах, внаслідок чого не тільки законодавча, але і виконавча влада отримує мандат від народу; відсутність відповідальності виконавчої влади перед парламентом за політику, що проводиться; уряд формується президентом, він же призначає на вищі посади і зміщає з посад в апараті виконавчої влади. Типовою країною з президентською формою.
Список літератури курсової "Професійні особи у справі про банкрутство (арбітражні керуючі)" - більше 20 джерел. ГАСТРИТ - запалення слизової оболонки (іноді і більш глибоких шарів) стінки шлунка. Гострий гастрит розвивається внаслідок впливу наступних чинників: бактерійна інфекція - харчові токсикоінфекції; алиментарні чинники - надмірне переїдення, особливо при вживанні великої кількості незвичних гострих, грубих харчових продуктів, а також алкоголю; вплив хімічних речовин (міцні луги, кислоти) і лікарських засобів (насамперед противовоспалительних); вплив алергенів - харчових продуктів (суниця, яйця і інш.). Найчастіше зустрічається простий гастрит. Раптово, через 4-8 ч після вживання недоброякісних продуктів, дуже. Поведенчеськоє моделювання - (behavioral modeling) П. м. можна визначити як процес, при до-ром деякий індивідуум (модель) служить для ілюстрації поведінки, до-ой може імітуватися або перейматися на рівні думок, аттитюдов або зовнішньої поведінки інш. індивідуумом (спостерігачем). Такою моделлю може яв-ця реальний чол., герой фільму, особа, описана в будь-якому інш. носії информ., наприклад друкарському виданні, або навіть уявний персонаж. Коли спостерігачі навмисно використовуються як свої власні моделі, цей процес називається самомоделированием (self-modeling). Практ. додатки П. м. істотно розрізнюється як.

ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ - одна з форм вияву сексуальності людини, що характеризується сексуальним потягом до осіб тієї ж підлоги.    Відношення до гомосексуальности залежить від норм і цінностей, переважаючих в тій або інакшій культурі. У Древній Греції гомосексуальность серед вищих шарів суспільства сприймалася як нормальне явище. У інших культурах вона на відміну від гетеросексуальности (сексуального потяга до протилежної підлоги) вважалася перверсией, тобто перекрученням, належним засудженню з боку суспільства. У Німеччині і Росії 30 - 40-х років особи, що дотримувалися гомосексуальної орієнтації.
Посилання в тексті роботи "Професійні особи у справі про банкрутство (арбітражні керуючі)" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Профессиографічеський аналіз - (job analysis) Разраб. дослідницьких і психол. програм в орг-циях часто вимагає знання різних аспектів робіт, що виконуються людьми. Процес, за допомогою к-рого це знання придбавається, наз. П. а., тоді як звіт по рез-там такого аналізу наз. профессиограммой (job description). Іноді ці терміни вживаються як взаємозамінні. Робота аналізується передусім для того, щоб дати відповідь на два вигляду питань: а) які операції виконуються в процесі роботи; б) які ресурси необхідні для цього. Відповіді на перше питання можуть описувати рез-ти роботи або трудові досягнення, завдання або обов'язки, робочі. РУХИ ОЧЕЙ - (англ. eye movements) -різноманітні по функції, механізму і кінематичним властивостям обертання очей в орбітах. К Д. м., т. о., не відносяться акомодація очей і зіничний рефлекс, які здійснюються за допомогою внутриглазних м'язів, тоді як Око - одне з самих жвавих органів тіла, не знаюче спокою навіть у сні (одна з фаз сну отримала назву "швидкі Д. г), але всі головні функції 1. Перша очевидна функція 4°, звану "центральною ямкой" (fovea centralis) або просто "фовеа" (лати. fovea - яма), яка забезпечує високу гостроту зору. У центрі фовеа існує ще більш оптимальна для. ОБРАЗ - (англ. image) - почуттєва форма психічного явища, що має в ідеальному плані просторову організацію і тимчасову динаміку. Будучи завжди почуттєвим за своєю формою, О. за своїм змістом м. би. як почуттєвим (О. сприйняття, О. уявлення, послідовний Про.), так і раціональним (О. атома, О. світу, О. війни і т. п.). О. є найважливішою компонентой дій суб'єкта, орієнтуючи його в конкретній ситуації, направляючи на досягнення поставленої мети і розвертаючи дію в просторі і часі. Повнота і якість О. визначають міру досконалості дії. У процесі реалізації дії початковий О. видозмінюється (перетворюється).

ФОКУСНА ТЕРАПІЯ - одна з форм психоаналитической терапії, що передбачає короткострокове лікування і орієнтована на опрацювання певного конфлікту в контексті обліку і виявлення сукупності несвідомих структур і процесів.    При фокусній терапії увага аналітика зосереджується на певному конфлікті пацієнта, зухвалому у нього найбільші переживання і страждання в даний момент часу. Всі інші конфлікти і проблеми не випадають з поля зору аналітика, приймаються їм в розрахунок і враховуються, але не проробляються глибоко і грунтовно, як це має місце при довгостроковому психоаналитическом лікуванні. Фокусування уваги на. ПСИХОЛОГІЯ ТРУДА - область психології, що вивчає закономірності вияву різних психологічних механізмів в діяльності трудовій, закономірності формування конкретних форм цієї діяльності і відношення людини до труда. Її об'єкт - діяльність індивіда у виробничих умовах і в умовах відтворювання його робочої сили. Її основи формувалися під впливом медицини, фізіології, техніки, соціології і політекономій. Надзвичайно розгалужена дисципліна - основа для розвитку областей, що співвідносяться з конкретними видами діяльності: психологією інженерною, психологією авіаційною, психологією управління, і пр. Виділяються. F80.0 Специфічний розлад мовної артикуляції - Специфічний розлад розвитку, при якому використання дитиною звуків мови нижче за рівень, відповідний його розумовому віку, але при якому є нормальний рівень мовних навиків. Діагностичні вказівки: Вік придбання дитиною мовних звуків і порядок, в якому вони розвиваються, схильні до значних індивідуальних коливань. Нормальний розвиток. У віці 4-х років помилки у вимовленні звуків мови є загальними, але дитина легко може бути зрозуміла незнайомими людьми. Більшість мовних звуків придбавається до віку 6-7 років. Хоч можуть залишатися труднощі в певних звукових комбінаціях, вони не ведуть до. Поняття рефлекторної дуги - (reflex arc concept) Стаття Джона Дьюї "Поняття рефлекторної дуги в психології" (The reflex arc concept in psychology) була опублікована в 1896 р., однак і зараз вона вважається однією з класичних робіт, що вплинули на розвиток функционалистской школи психології. У часи Дьюї психологи перейняли у фізіологів модель рефлекторної дуги і адаптували її до вивчення психол. дії. Вважалося, що сенсорні нейрони проводять стимуляцію в центральний відділ, в до-ром, ніби, виникають "уявлення" або відбуваються "центральні процеси", к-рі, в свою чергу, програмують подальшу моторну реакцію.